Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Henrik Dronsett

Rapportdato: 2022-01-20

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 45 116 og med ett samlet driftsresultat på 3 464. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
3d-bedrift AS Styre­medlem 2012 - Aktiv 31 948 2 807
- Adm. direktør 2012 - Aktiv 31 948 2 807
3d-elektronikk AS Vara­medlem 2010 - Aktiv 13 168 657

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
3d-elektrosenter AS Styre­medlem 2006 - 2014
3d-elektrosenter AS Adm. direktør 2006 - 2014

3d-bedrift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3d-bedrift AS - 984216572
Butikkhandel med audio- og videoutstyr
Industriveien 24, 1424 Ski
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 9,5 år
Adm. direktør 2012 Aktiv 9,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
31 948 000
Personalkostnader
4 879 000
Lederlønn
706 000
Anleggsmidler
66 000
Egenkapital
5 127 000
Gjeld
5 781 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 14 12 14
Kontantstrøm fra drift 10 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 79 80 82
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 31 948 27 195 24 595
Driftsresultat 2 807 2 090 2 176
Resultat før skatt 2 194 1 631 1 682
Ordinært resultat 2 194 1 631 1 682
Årsresultat 2 194 1 631 1 682
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 66 55 23
Sum omløpsmidler 10 842 7 480 7 550
Sum eiendeler 10 908 7 535 7 573
Sum egenkapital 5 127 4 433 4 002
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 781 3 102 3 571

3d-elektronikk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3d-elektronikk AS - 995003163
Elektrisk installasjonsarbeid
Studio Skøi, Bygg A Drammensveien 120, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 12 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 168 000
Personalkostnader
3 368 000
Lederlønn
761 000
Anleggsmidler
68 000
Egenkapital
4 441 000
Gjeld
5 429 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 7 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 3 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 8 12 12
Kontantstrøm fra drift 5 7 7
Rentedekningsgrad 8 8 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 46 54 60
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 13 168 13 606 14 663
Driftsresultat 657 862 979
Resultat før skatt 377 497 585
Ordinært resultat 377 497 585
Årsresultat 377 497 585
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 68 87 61
Sum omløpsmidler 9 803 9 043 9 877
Sum eiendeler 9 871 9 130 9 939
Sum egenkapital 4 441 4 065 3 567
Sum langsiktig gjeld 2 517 3 017 3 584
Sum kortsiktig gjeld 2 912 2 048 2 787

3d-elektrosenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3d-elektrosenter AS - 939188371
Butikkhandel med audio- og videoutstyr
Åsenveien 1, 1400 Ski
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2014 7,6 år
Adm. direktør 2006 2014 7,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 879 000
Egenkapital
3 895 000
Gjeld
36 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 12 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 43 42 43
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -36 -35 -38
Resultat før skatt 877 745 1 015
Ordinært resultat 877 745 1 015
Årsresultat 877 745 1 015
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 879 3 379 3 879
Sum omløpsmidler 1 053 883 638
Sum eiendeler 3 932 4 262 4 516
Sum egenkapital 3 895 4 218 4 473
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36 44 43