Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Øystein Velund

Rapportdato: 2021-11-30

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 381 og med ett samlet driftsresultat på -1 290. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Idrettslaget Braatt Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 0
Advokatfirmaet Velund & Co DA Styre­medlem 2020 - Aktiv 2 381 -1 290
Avtalebanken DA Kontakt­person 2010 - Aktiv 0 0
- Styrets leder 2010 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Gnp Energy Norge AS Vara­medlem 2010 - 2012
Velund Holdings Styrets leder 2010 - 2018
Velund Holdings Adm. direktør 2010 - 2013
Velund Holdings Adm. direktør 2010 - 2013

Idrettslaget Braatt

Foretaksinfo
(Aktiv) Idrettslaget Braatt - 983225926
Idrettslag og -klubber
Sankthanshaugen 1, 6514 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år

Advokatfirmaet Velund & Co DA

Foretaksinfo
(Aktiv) Advokatfirmaet Velund & Co DA - 990702144
Juridisk tjenesteyting
Verkstedveien 11, 6517 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 381 000
Personalkostnader
1 467 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
47 000
Egenkapital
-474 000
Gjeld
1 592 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 4 8 8
Fordringsomsetningshastighet 1 1 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 6 8 10
Totalt 11 92 22
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 381 5 881 3 568
Driftsresultat -1 290 1 981 -476
Resultat før skatt -1 355 1 958 -482
Ordinært resultat -1 355 1 958 -482
Årsresultat -1 355 1 958 -482
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 47 60 52
Sum omløpsmidler 1 071 3 031 1 373
Sum eiendeler 1 118 3 091 1 425
Sum egenkapital -474 1 844 995
Sum langsiktig gjeld 700 0 0
Sum kortsiktig gjeld 892 1 246 430

Avtalebanken DA

Foretaksinfo
(Aktiv) Avtalebanken DA - 995543958
Drift av web-portaler
Trosterudveien 6 N, 0778 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2010 Aktiv 11,5 år
Styrets leder 2010 Aktiv 11,5 år

Gnp Energy Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gnp Energy Norge AS - 895691232
Handel med elektrisitet
Raveien 422, 3239 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2012 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
177 016 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 133 000
Egenkapital
2 364 000
Gjeld
113 438 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 7 6
Kapitalomsetningshastighet 4 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 4
Resultatgrad 20 8 4
Kontantstrøm fra drift 20 5 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 84 49 45
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 177 016 263 034 338 062
Driftsresultat 55 065 9 190 8 361
Resultat før skatt 44 090 8 338 7 399
Ordinært resultat 44 090 8 338 7 399
Årsresultat 44 090 8 338 7 399
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 20 133 20 137 5 889
Sum omløpsmidler 95 669 101 499 130 765
Sum eiendeler 115 802 121 636 136 654
Sum egenkapital 2 364 3 263 2 744
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 113 438 118 373 133 910

Velund Holdings

Foretaksinfo
(Inaktiv) Velund Holdings - 995905590
Handel med elektrisitet
Oddenveien 23, 1363 Høvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2018 8 år
Adm. direktør 2010 2013 2,5 år

Ideell Kraft Øystein Velund

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ideell Kraft Øystein Velund - 895899682
Handel med elektrisitet
C/o Øystein Velund Trosterudveien 6 N, 0778 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2018 8 år