Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Bergljot Styrvold

Rapportdato: 2022-08-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Larvik Sv Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
Svartangveien Sa Styre­medlem 2014 - Aktiv 0 0
Lardal Beitelag Sa Styrets leder 2014 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2014 - Aktiv 0 0
Stiftelsen Kjærra Fossepark Styre­medlem 2012 - Aktiv 0 0
Vestfold Bonde- og Småbrukarlag Adm. direktør 2011 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Landbrukets Hms-tjeneste Styre­medlem 2010 - 2014
Styrvoll Landbruksdrift DA Adm. direktør 2010 - 2013
Styrvoll Landbruksdrift DA Adm. direktør 2010 - 2013

Larvik Sv

Foretaksinfo
(Aktiv) Larvik Sv - 918063935
Partipolitiske organisasjoner
Brannvaktsgate 23b, 3256 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2,5 år

Svartangveien Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Svartangveien Sa - 913914171
Eiendomsforvaltning
Lågendalsveien 3313, 3277 Steinsholt
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 8 år

Lardal Beitelag Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Lardal Beitelag Sa - 986161821
Tjenester tilknyttet husdyrhold
Sundetveien 31, 3277 Steinsholt
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 8,1 år
Kontakt­person 2014 Aktiv 8,1 år

Stiftelsen Kjærra Fossepark

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Kjærra Fossepark - 984467931
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Larvik Kommune, 3255 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 10,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 18 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 4 4
Totalt 0 29 11
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 178 182
Driftsresultat 0 -21 -149
Resultat før skatt 0 -21 -149
Ordinært resultat 0 -21 -149
Årsresultat 0 -21 -149
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 780 790
Sum omløpsmidler 0 681 665
Sum eiendeler 0 1 461 1 455
Sum egenkapital 0 835 855
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 626 600

Vestfold Bonde- og Småbrukarlag

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestfold Bonde- og Småbrukarlag - 979523866
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
V/bergljot Styrvold Sundetveien 31, 3277 Steinsholt
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2011 Aktiv 11,6 år

Landbrukets Hms-tjeneste

Foretaksinfo
(Inaktiv) Landbrukets Hms-tjeneste - 970902392
Annen forebyggende helsetjeneste
Storgata 30, 3611 Kongsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2014 3,9 år

Styrvoll Landbruksdrift DA

Foretaksinfo
(Aktiv) Styrvoll Landbruksdrift DA - 987693169
Melkeproduksjon på storfe
Lågendalsveien 2886, 3277 Steinsholt
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2010 2013 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 305 000
Personalkostnader
1 306 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 905 000
Egenkapital
202 000
Gjeld
5 130 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 2
Resultatgrad 8 2 0
Kontantstrøm fra drift 14 7 1
Rentedekningsgrad 10 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 51 22 10
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 6 305 5 793 5 390
Driftsresultat 260 21 -112
Resultat før skatt 259 -80 -256
Ordinært resultat 259 -80 -256
Årsresultat 259 -80 -256
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 905 3 132 3 463
Sum omløpsmidler 2 427 2 618 2 588
Sum eiendeler 5 332 5 749 6 051
Sum egenkapital 202 -57 23
Sum langsiktig gjeld 2 863 3 274 3 676
Sum kortsiktig gjeld 2 267 2 532 2 352

Styrvold Bergljot

Foretaksinfo
(Inaktiv) Styrvold Bergljot - 969352443
Melkeproduksjon på storfe
Sundetveien 31, 3277 Steinsholt
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2017 17 år