Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ghulam Abbas

Rapportdato: 2019-03-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 9 889 og med ett samlet driftsresultat på 635. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 7 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 10.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Abbas Eiendom AS Styrets leder 2013 - Aktiv 35 3
- Adm. direktør 2013 - Aktiv 35 3
Al-khidmat Begravelsesbyrå AS Styrets leder 2012 - Aktiv 8 277 700
- Adm. direktør 2012 - Aktiv 8 277 700
Proff Regnskap & Rådgivning Abbas Innehaver 2009 - Aktiv 1 577 -68
- Adm. direktør 2009 - Aktiv 1 577 -68
Al-fazal Welfare Styremedlem 2006 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn Styremedlem 2017 - 2018
Heno Business Consulting AS Adm. direktør 2017 - 2017
Islamsk Råd Norge Styrets leder 2015 - 2016
Islamsk Råd Norge Styremedlem 2007 - 2013
3a-gruppen DA Styrets leder 2015 - 2018
IT Trends AS Styrets leder 2012 - 2013
IT Trends AS Adm. direktør 2012 - 2014

Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn

Foretaksinfo
(Aktiv) Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn - 981133080
Religiøse organisasjoner
Rådhusgata 1 - 3, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2017 2018 1,1 år

Heno Business Consulting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Heno Business Consulting AS - 998422299
Regnskap og bokføring
Pilestredet 17, 0164 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 011 000
Personalkostnader
1 300 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
56 000
Egenkapital
283 000
Gjeld
505 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 0 3
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 8
Resultatgrad 2 0 12
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 2 0 4
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 22 40 59
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 011 1 640 1 584
Driftsresultat 19 -4 82
Resultat før skatt -219 -58 1
Ordinært resultat -219 -58 1
Årsresultat -219 -58 1
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 56 798 1 244
Sum omløpsmidler 733 945 746
Sum eiendeler 789 1 743 1 990
Sum egenkapital 283 444 502
Sum langsiktig gjeld 223 916 1 161
Sum kortsiktig gjeld 282 382 325

Islamsk Råd Norge

Foretaksinfo
(Aktiv) Islamsk Råd Norge - 982842840
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Karoline Kristiansens vei 5, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2016 < 1 år
Styremedlem 2007 2013 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 762 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 000
Egenkapital
1 780 000
Gjeld
282 000
Driftscore
2013 2012 2011
Totalrentabilitet 15 15 7
Kapitalomsetningshastighet 4 0 4
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 14
Kontantstrøm fra drift 20 20 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 94 85 65
Resultatregnskap
2013 2012 2011
Driftsinntekter 1 762 1 472 841
Driftsresultat 752 595 76
Resultat før skatt 746 596 77
Ordinært resultat 746 596 77
Årsresultat 746 596 77
Balanseregnskap
2013 2012 2011
Sum anleggsmidler 22 0 0
Sum omløpsmidler 2 040 1 111 705
Sum eiendeler 2 062 1 111 705
Sum egenkapital 1 780 1 035 439
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 282 76 266

3a-gruppen DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) 3a-gruppen DA - 989080989
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Skausnaret 9 B, 1262 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2018 3,1 år

IT Trends AS

Foretaksinfo
(Aktiv) IT Trends AS - 998074592
Programmeringstjenester
Professor Birkelands vei 27b, 1081 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2013 1,7 år
Adm. direktør 2012 2014 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 747 000
Personalkostnader
1 291 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
243 000
Egenkapital
121 000
Gjeld
566 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 7 12
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 2 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 2 8 8
Kontantstrøm fra drift 5 14 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 39 63 62
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 747 1 380 1 517
Driftsresultat 7 47 64
Resultat før skatt 6 45 64
Ordinært resultat 6 45 64
Årsresultat 6 45 64
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 243 273 21
Sum omløpsmidler 443 182 373
Sum eiendeler 687 455 394
Sum egenkapital 121 115 70
Sum langsiktig gjeld 64 70 0
Sum kortsiktig gjeld 502 271 324

Central Jam-e-mosque World Islamic Mission Norway

Foretaksinfo
(Aktiv) Central Jam-e-mosque World Islamic Mission Norway - 971490896
Religiøse organisasjoner
Åkebergveien 28b, 0650 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2006 < 1 år

Total Vask DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Total Vask DA - 985884226
Rengjøring av bygninger
Skausnaret 9 B, 1262 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2003 2007 4,2 år

Al-muslim Begravelsesbyrå ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Al-muslim Begravelsesbyrå ANS - 984199503
Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier
Grønland 26, 0188 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2002 2007 5,1 år

Abbas Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Abbas Eiendom AS - 911670674
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Trygve Strømbergs vei 2b, 1263 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 6 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
35 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-253 000
Gjeld
259 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 14 4 12
Kontantstrøm fra drift 14 3 10
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 53 19 51
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 35 362 332
Driftsresultat 3 7 26
Resultat før skatt 3 7 26
Ordinært resultat 3 7 26
Årsresultat 3 7 26
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 7 0 10
Sum eiendeler 7 0 10
Sum egenkapital -253 -256 -263
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 259 256 273

Al-khidmat Begravelsesbyrå AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Al-khidmat Begravelsesbyrå AS - 999143040
Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier
Grønland 26, 0188 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 6,3 år
Adm. direktør 2012 Aktiv 6,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 277 000
Personalkostnader
2 943 000
Lederlønn
551 000
Anleggsmidler
1 090 000
Egenkapital
3 041 000
Gjeld
1 126 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 14 18 18
Kontantstrøm fra drift 10 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 4
Totalt 77 91 86
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 8 277 8 301 6 343
Driftsresultat 700 1 535 1 022
Resultat før skatt 798 1 105 736
Ordinært resultat 798 1 105 736
Årsresultat 798 1 105 736
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 090 1 536 1 875
Sum omløpsmidler 3 078 2 408 1 356
Sum eiendeler 4 168 3 944 3 231
Sum egenkapital 3 041 2 544 1 439
Sum langsiktig gjeld 132 33 632
Sum kortsiktig gjeld 994 1 367 1 159

Proff Regnskap & Rådgivning Abbas

Foretaksinfo
(Aktiv) Proff Regnskap & Rådgivning Abbas - 994921568
Regnskap og bokføring
Grønland 26, 0188 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2009 Aktiv 9,2 år
Adm. direktør 2009 Aktiv 9,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 577 000
Personalkostnader
1 020 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
72 000
Egenkapital
-387 000
Gjeld
646 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 8
Resultatgrad 0 18 20
Kontantstrøm fra drift 0 18 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 14 84 85
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 577 983 671
Driftsresultat -68 143 184
Resultat før skatt -73 138 183
Ordinært resultat -73 138 183
Årsresultat -73 138 183
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 72 65 67
Sum omløpsmidler 187 156 175
Sum eiendeler 259 222 242
Sum egenkapital -387 -187 -344
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 646 409 585

Al-fazal Welfare

Foretaksinfo
(Aktiv) Al-fazal Welfare - 886865562
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Grinda 5, 2013 Skjetten
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2006 Aktiv 12,7 år