Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Dag Hallgrim Bakka

Rapportdato: 2022-09-25

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 11 746 og med ett samlet driftsresultat på 2 533. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
All Consult AS Vara­medlem 2004 - Aktiv 1 408 522
Veidemenn AS Styre­medlem 2002 - Aktiv 10 338 2 011

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Stiftelsen Elgen Adm. direktør 2018 - 2021

Stiftelsen Elgen

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Elgen - 961854857
Utgivelse av blader og tidsskrifter
Honnevegen 60, 2836 Biri
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 2021 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
621 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
450 000
Egenkapital
933 000
Gjeld
72 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 0 5
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 17 17 40
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 621 552 654
Driftsresultat -19 -177 7
Resultat før skatt -7 -167 25
Ordinært resultat -7 -167 25
Årsresultat -7 -167 25
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 450 438 431
Sum omløpsmidler 556 644 1 066
Sum eiendeler 1 006 1 082 1 497
Sum egenkapital 933 940 1 107
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 72 142 390

All Consult AS

Foretaksinfo
(Aktiv) All Consult AS - 981424751
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Kollsvegen 228, 2825 Gjøvik
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 Aktiv 18,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 408 000
Personalkostnader
510 000
Lederlønn
441 000
Anleggsmidler
3 179 000
Egenkapital
3 244 000
Gjeld
1 345 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 82 17 17
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 408 792 571
Driftsresultat 522 -372 -785
Resultat før skatt 472 -432 -848
Ordinært resultat 472 -432 -848
Årsresultat 472 -432 -848
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 179 3 160 3 352
Sum omløpsmidler 1 410 1 009 1 317
Sum eiendeler 4 589 4 169 4 668
Sum egenkapital 3 244 2 772 3 205
Sum langsiktig gjeld 1 145 1 235 1 332
Sum kortsiktig gjeld 200 161 132

Veidemenn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Veidemenn AS - 984310927
Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell
Kollsvegen 228, 2825 Gjøvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 Aktiv 20,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 338 000
Personalkostnader
706 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 000
Egenkapital
1 746 000
Gjeld
3 913 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 18 20 14
Kontantstrøm fra drift 20 20 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 90 95 75
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 10 338 9 980 6 187
Driftsresultat 2 011 2 216 543
Resultat før skatt 1 566 1 725 446
Ordinært resultat 1 566 1 725 446
Årsresultat 1 566 1 725 446
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 20 26 42
Sum omløpsmidler 5 639 4 617 2 542
Sum eiendeler 5 659 4 643 2 584
Sum egenkapital 1 746 1 580 1 355
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 913 3 063 1 229