Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Marius Bok Stabel

Rapportdato: 2022-01-20

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 616 og med ett samlet driftsresultat på 273. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 9.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Agder Miljøfrakt AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 1 383 104
Stabel Eiendomsutvikling AS Styre­medlem 2006 - Aktiv 1 233 169
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 1 233 169
Stabel Engros Innehaver 2004 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Vakkertliv.no AS Styrets leder 2014 - 2016
Vakkertliv.no AS Adm. direktør 2014 - 2016
Agder Brass Styrets leder 2014 - 2017
Husholdningskjøkkenet AS Adm. direktør 2013 - 2018
Husholdningskjøkkenet AS Styrets leder 2011 - 2018
Sameiet Vestheiene Senter Styrets leder 2009 - 2018
Stabel Engros Styrets leder 2003 - 2004
Stabel Engros Adm. direktør 2003 - 2004
Stabel Engros Adm. direktør 2003 - 2004

Agder Miljøfrakt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agder Miljøfrakt AS - 923465790
Andre post- og budtjenester
Ægirs vei 3, 4632 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 383 000
Personalkostnader
965 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
133 000
Gjeld
462 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 12 2
Kapitalomsetningshastighet 8 0
Fordringsomsetningshastighet 4 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8
Resultatgrad 12 2
Kontantstrøm fra drift 10 20
Rentedekningsgrad 10 2
Likviditetsgrad II 6 2
Totalt 70 37
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 1 383 374
Driftsresultat 104 1
Resultat før skatt 95 -1
Ordinært resultat 95 -1
Årsresultat 95 -1
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 0 231
Sum omløpsmidler 596 308
Sum eiendeler 596 539
Sum egenkapital 133 99
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 462 440

Stabel Eiendomsutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stabel Eiendomsutvikling AS - 990425108
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Skillsmyrkollen 11, 4643 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 15,2 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 15,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 233 000
Personalkostnader
529 000
Lederlønn
251 000
Anleggsmidler
3 654 000
Egenkapital
-556 000
Gjeld
4 408 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 18 12 8
Kontantstrøm fra drift 10 7 10
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 2 2 8
Totalt 44 34 39
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 233 1 320 530
Driftsresultat 169 94 17
Resultat før skatt -3 -34 -50
Ordinært resultat -3 -34 -50
Årsresultat -3 -34 -50
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 3 654 3 635 1 473
Sum omløpsmidler 199 209 84
Sum eiendeler 3 852 3 844 1 557
Sum egenkapital -556 -553 -518
Sum langsiktig gjeld 4 149 4 177 2 034
Sum kortsiktig gjeld 259 219 41

Stabel Engros

Foretaksinfo
(Aktiv) Stabel Engros - 985420890
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsv
Holskogveien 6b, 4624 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2004 Aktiv 18 år
Styrets leder 2003 2004 < 1 år
Adm. direktør 2003 2004 < 1 år

Vakkertliv.no AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vakkertliv.no AS - 914170222
Postordre-/internetthandel med annet spesialisert vareutvalg
Svarttjønnveien 18c, 4615 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2016 2,2 år
Adm. direktør 2014 2016 1,9 år

Agder Brass

Foretaksinfo
(Aktiv) Agder Brass - 993538256
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
V/ Hilde Sveigenes Gamle Mandalsvei 21, 4617 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2017 2,8 år

Husholdningskjøkkenet AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Husholdningskjøkkenet AS - 991106529
Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted
Gyldenløves gate 39, 4614 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2013 2018 5,4 år
Styrets leder 2011 2018 7,3 år

Sameiet Vestheiene Senter

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Vestheiene Senter - 989893580
Lønnet arbeid i private husholdninger
V/sørlandet Boligbyggelag Rådhusgata 14, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2018 8,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
210 000
Personalkostnader
29 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
374 000
Gjeld
53 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 15 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 20 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 74 85 56
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 210 431 188
Driftsresultat 33 247 10
Resultat før skatt 34 261 10
Ordinært resultat 34 261 10
Årsresultat 34 261 10
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 428 406 103
Sum eiendeler 428 406 103
Sum egenkapital 374 340 80
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 53 66 24

Marius Stabel

Foretaksinfo
(Inaktiv) Marius Stabel - 983462111
Ikke tilgjengelig
Holskogveien, 4624 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år