Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Stein Aksel Bjerkvik

Rapportdato: 2019-06-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 424 759 og med ett samlet driftsresultat på 15 841. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 8 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 15.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Gabler Insurance Brokers AS Styrets leder 2019 - Aktiv 15 219 -1 372
Gabler Triton AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 9 076 -3 591
Gabler AS Adm. direktør 2017 - Aktiv 219 459 3 196
Gabler Pensjonstjenester AS Styrets leder 2017 - Aktiv 103 839 4 771
Gabler Investments AS Styrets leder 2017 - Aktiv 57 324 8 348

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Gabler Insurance Brokers AS Vara­medlem 2014 - 2019
Gabler Triton AS Styrets leder 2017 - 2019
Steinsvikkroken Huseierlag Styre­medlem 2017 - 2018
Steinsvikkroken Huseierlag Nestleder styre 2013 - 2017
Gabler Steenberg & Plahte AS Styrets leder 2017 - 2019
Gabler Steenberg & Plahte AS Vara­medlem 2015 - 2017
Ulpianus AS Styrets leder 2017 - 2018

Gabler Insurance Brokers AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gabler Insurance Brokers AS - 914072255
Forsikringsformidling
Solheimsgaten 7e, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Vara­medlem 2014 2019 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 219 000
Personalkostnader
13 357 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 724 000
Egenkapital
1 804 000
Gjeld
5 677 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 6 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 0 18 0
Kontantstrøm fra drift 0 18 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 4 6 4
Totalt 15 87 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 15 219 15 470 8 561
Driftsresultat -1 372 2 016 -1 380
Resultat før skatt -1 135 1 553 -1 084
Ordinært resultat -1 135 1 553 -1 084
Årsresultat -1 135 1 553 -1 084
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 724 1 303 0
Sum omløpsmidler 5 758 7 334 4 614
Sum eiendeler 7 482 8 637 4 614
Sum egenkapital 1 804 2 984 652
Sum langsiktig gjeld 831 193 0
Sum kortsiktig gjeld 4 846 5 460 3 963

Gabler Triton AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gabler Triton AS - 978702104
Regnskap og bokføring
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2017 2019 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 076 000
Personalkostnader
6 269 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
572 000
Egenkapital
1 452 000
Gjeld
4 582 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 6 15
Kapitalomsetningshastighet 4 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 4 18
Kontantstrøm fra drift 0 0 18
Rentedekningsgrad 0 2 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 13 28 86
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 076 16 815 17 449
Driftsresultat -3 591 395 2 900
Resultat før skatt -2 779 -220 2 157
Ordinært resultat -2 779 -220 2 157
Årsresultat -2 779 -220 2 157
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 572 693 1 122
Sum omløpsmidler 5 462 5 553 8 326
Sum eiendeler 6 034 6 245 9 448
Sum egenkapital 1 452 1 381 1 601
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 582 4 864 7 847

Gabler AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gabler AS - 916485387
Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser
Solheimsgaten 7e, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
219 459 000
Personalkostnader
147 333 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
40 484 000
Egenkapital
6 220 000
Gjeld
109 535 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 0 7
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 3 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 6
Resultatgrad 4 0 12
Kontantstrøm fra drift 7 5 14
Rentedekningsgrad 6 0 10
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 37 24 63
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 219 459 219 201 209 093
Driftsresultat 3 196 -1 280 13 688
Resultat før skatt 61 -6 149 9 698
Ordinært resultat 61 -6 149 9 698
Årsresultat -130 -6 442 9 606
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 40 484 50 658 46 958
Sum omløpsmidler 75 271 65 321 80 594
Sum eiendeler 115 756 115 979 127 552
Sum egenkapital 6 220 7 148 22 568
Sum langsiktig gjeld 33 246 45 091 29 834
Sum kortsiktig gjeld 76 289 63 739 75 150

Gabler Pensjonstjenester AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gabler Pensjonstjenester AS - 916833520
Forsikringsformidling
Solheimsgaten 7e, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 1,9 år
Styre­medlem 2016 2017 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
55
Styremedlemmer
0
Omsetning
103 839 000
Personalkostnader
57 954 000
Lederlønn
1 368 000
Anleggsmidler
17 538 000
Egenkapital
9 853 000
Gjeld
51 075 000
Driftscore
2017 2016
Totalrentabilitet 7 7
Kapitalomsetningshastighet 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6
Resultatgrad 8 8
Kontantstrøm fra drift 14 14
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 4 2
Totalt 60 57
Resultatregnskap
2017 2016
Driftsinntekter 103 839 96 134
Driftsresultat 4 771 3 619
Resultat før skatt 3 671 2 328
Ordinært resultat 3 671 2 328
Årsresultat 3 671 2 328
Balanseregnskap
2017 2016
Sum anleggsmidler 17 538 21 216
Sum omløpsmidler 43 391 39 262
Sum eiendeler 60 929 60 478
Sum egenkapital 9 853 5 175
Sum langsiktig gjeld 10 941 6 142
Sum kortsiktig gjeld 40 134 49 160

Gabler Investments AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gabler Investments AS - 995222558
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Solheimsgaten 7e, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 1,9 år
Vara­medlem 2015 2017 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
20
Styremedlemmer
0
Omsetning
57 324 000
Personalkostnader
26 999 000
Lederlønn
1 843 000
Anleggsmidler
454 000
Egenkapital
12 663 000
Gjeld
15 829 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 12
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 18 18 14
Kontantstrøm fra drift 18 18 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 90 88 73
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 57 324 55 725 44 742
Driftsresultat 8 348 7 963 3 966
Resultat før skatt 6 375 6 041 2 960
Ordinært resultat 6 375 6 041 2 960
Årsresultat 6 375 6 041 2 960
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 454 505 721
Sum omløpsmidler 28 038 27 938 24 359
Sum eiendeler 28 492 28 443 25 080
Sum egenkapital 12 663 12 241 10 509
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15 829 16 202 14 571

Gabler Pensjonsforetak AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gabler Pensjonsforetak AS - 997616154
Regnskap og bokføring
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 1,9 år
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
111 000
Gjeld
1 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -15 -19 -26
Resultat før skatt -15 -3 -25
Ordinært resultat -15 -3 -25
Årsresultat -15 -3 -25
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 99 0
Sum omløpsmidler 112 35 61
Sum eiendeler 112 134 61
Sum egenkapital 111 126 53
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 8 8

Bjerkvik Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bjerkvik Invest AS - 915023207
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Steinsvikkroken 31c, 5237 Rådal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,3 år
Kontakt­person 2015 Aktiv 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 126 000
Egenkapital
1 182 000
Gjeld
51 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 10 10 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 0 2
Totalt 38 30 32
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 -5 -11
Resultat før skatt 149 144 139
Ordinært resultat 149 144 139
Årsresultat 149 144 139
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 126 1 125 1 125
Sum omløpsmidler 107 8 4
Sum eiendeler 1 233 1 133 1 129
Sum egenkapital 1 182 1 083 1 121
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 51 50 8

Gabler Accounting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gabler Accounting AS - 992142278
Regnskap og bokføring
Solheimsgaten 7e, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 6,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 842 000
Personalkostnader
8 658 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 452 000
Gjeld
4 687 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 6 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 6
Totalt 94 88 92
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 19 842 15 480 15 302
Driftsresultat 4 504 3 470 3 046
Resultat før skatt 3 484 2 630 2 277
Ordinært resultat 3 484 2 630 2 277
Årsresultat 3 484 2 630 2 277
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 6 139 12 594 6 772
Sum eiendeler 6 139 12 594 6 772
Sum egenkapital 1 452 1 434 1 434
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 687 11 160 5 338

Steinsvikkroken Huseierlag

Foretaksinfo
(Aktiv) Steinsvikkroken Huseierlag - 996996204
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Steinsvikkroken 33a, 5237 Rådal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 < 1 år
Nestleder styre 2013 2017 3,8 år

Gabler Steenberg & Plahte AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gabler Steenberg & Plahte AS - 915105211
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2019 1,5 år
Vara­medlem 2015 2017 1,6 år

Ulpianus AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ulpianus AS - 983221483
Forsikringsformidling
Solheimsgaten 7e, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 < 1 år

Gabler Pensjonstjenester AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gabler Pensjonstjenester AS - 930297976
Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser
Solheimsgaten 7e, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 < 1 år
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år

Consultor E&p AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Consultor E&p AS - 998726425
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Oscars gate 43, 0258 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2013 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
75 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
95 000
Gjeld
567 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 6 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 75 70 91
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 75 110 479
Driftsresultat 63 107 470
Resultat før skatt 64 108 471
Ordinært resultat 64 108 471
Årsresultat 64 108 471
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 662 1 512 490
Sum eiendeler 662 1 512 490
Sum egenkapital 95 23 -85
Sum langsiktig gjeld 550 550 550
Sum kortsiktig gjeld 17 939 25

Møllaren Productions Stein Aksel Bjerkvik

Foretaksinfo
(Inaktiv) Møllaren Productions Stein Aksel Bjerkvik - 898282422
Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Steinsvikkroken 31c, 5237 Rådal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2019 6,9 år
Adm. direktør 2012 2019 6,9 år