Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Stein Aksel Bjerkvik

Rapportdato: 2019-02-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 426 530 og med ett samlet driftsresultat på 17 316. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 6 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 8 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 12.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Gabler Triton AS Styremedlem 2019 - Aktiv 16 815 395
Gabler AS Adm. direktør 2017 - Aktiv 219 201 -1 280
Gabler Pensjonstjenester AS Styrets leder 2017 - Aktiv 103 839 4 771
Gabler Investments AS Styrets leder 2017 - Aktiv 55 725 7 963
Gabler Pensjonsforetak AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -19

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Gabler Triton AS Styrets leder 2017 - 2019
Steinsvikkroken Huseierlag Styremedlem 2017 - 2018
Steinsvikkroken Huseierlag Nestleder styre 2013 - 2017
Gabler Steenberg & Plahte AS Styrets leder 2017 - 2019
Gabler Steenberg & Plahte AS Varamedlem 2015 - 2017
Ulpianus AS Styrets leder 2017 - 2018
Gabler Pensjonstjenester AS Styremedlem 2016 - 2017

Gabler Triton AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gabler Triton AS - 978702104
Regnskap og bokføring
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2017 2019 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 815 000
Personalkostnader
10 501 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
693 000
Egenkapital
1 381 000
Gjeld
4 864 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 15 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 4 18 0
Kontantstrøm fra drift 0 18 0
Rentedekningsgrad 2 10 0
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 28 86 13
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 16 815 17 449 12 955
Driftsresultat 395 2 900 -3 630
Resultat før skatt -220 2 157 -2 743
Ordinært resultat -220 2 157 -2 743
Årsresultat -220 2 157 -2 743
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 693 1 122 1 614
Sum omløpsmidler 5 553 8 326 4 426
Sum eiendeler 6 245 9 448 6 040
Sum egenkapital 1 381 1 601 -556
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 864 7 847 6 596

Gabler AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gabler AS - 916485387
Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser
Solheimsgaten 7e, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
219 201 000
Personalkostnader
149 777 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
50 658 000
Egenkapital
7 148 000
Gjeld
108 830 000
Driftscore
2017 2016
Totalrentabilitet 0 7
Kapitalomsetningshastighet 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6
Resultatgrad 0 12
Kontantstrøm fra drift 5 14
Rentedekningsgrad 0 10
Likviditetsgrad II 4 4
Totalt 24 63
Resultatregnskap
2017 2016
Driftsinntekter 219 201 209 093
Driftsresultat -1 280 13 688
Resultat før skatt -6 149 9 698
Ordinært resultat -6 149 9 698
Årsresultat -6 442 9 606
Balanseregnskap
2017 2016
Sum anleggsmidler 50 658 46 958
Sum omløpsmidler 65 321 80 594
Sum eiendeler 115 979 127 552
Sum egenkapital 7 148 22 568
Sum langsiktig gjeld 45 091 29 834
Sum kortsiktig gjeld 63 739 75 150

Gabler Pensjonstjenester AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gabler Pensjonstjenester AS - 916833520
Forsikringsformidling
Solheimsgaten 7e, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 1,6 år
Styremedlem 2016 2017 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
56
Styremedlemmer
0
Omsetning
103 839 000
Personalkostnader
57 954 000
Lederlønn
1 368 000
Anleggsmidler
17 538 000
Egenkapital
9 853 000
Gjeld
51 075 000
Driftscore
2017 2016
Totalrentabilitet 7 7
Kapitalomsetningshastighet 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6
Resultatgrad 8 8
Kontantstrøm fra drift 14 14
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 4 2
Totalt 60 57
Resultatregnskap
2017 2016
Driftsinntekter 103 839 96 134
Driftsresultat 4 771 3 619
Resultat før skatt 3 671 2 328
Ordinært resultat 3 671 2 328
Årsresultat 3 671 2 328
Balanseregnskap
2017 2016
Sum anleggsmidler 17 538 21 216
Sum omløpsmidler 43 391 39 262
Sum eiendeler 60 929 60 478
Sum egenkapital 9 853 5 175
Sum langsiktig gjeld 10 941 6 142
Sum kortsiktig gjeld 40 134 49 160

Gabler Investments AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gabler Investments AS - 995222558
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Solheimsgaten 7e, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 1,6 år
Varamedlem 2015 2017 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
19
Styremedlemmer
0
Omsetning
55 725 000
Personalkostnader
25 005 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
505 000
Egenkapital
12 241 000
Gjeld
16 202 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 12 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 18 14 8
Kontantstrøm fra drift 18 10 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 88 73 56
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 55 725 44 742 34 607
Driftsresultat 7 963 3 966 1 717
Resultat før skatt 6 041 2 960 1 108
Ordinært resultat 6 041 2 960 1 108
Årsresultat 6 041 2 960 1 108
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 505 721 0
Sum omløpsmidler 27 938 24 359 16 029
Sum eiendeler 28 443 25 080 16 029
Sum egenkapital 12 241 10 509 9 095
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16 202 14 571 6 935

Gabler Pensjonsforetak AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gabler Pensjonsforetak AS - 997616154
Regnskap og bokføring
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 1,6 år
Styremedlem 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
99 000
Egenkapital
126 000
Gjeld
8 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 10 10 4
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -19 -26 0
Resultat før skatt -3 -25 1
Ordinært resultat -3 -25 1
Årsresultat -3 -25 1
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 99 0 0
Sum omløpsmidler 35 61 78
Sum eiendeler 134 61 78
Sum egenkapital 126 53 78
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 8 0

Bjerkvik Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bjerkvik Invest AS - 915023207
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Steinsvikkroken 31c, 5237 Rådal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4 år
Kontaktperson 2015 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 126 000
Egenkapital
1 182 000
Gjeld
51 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 10 10 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 0 2
Totalt 38 30 32
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 -5 -11
Resultat før skatt 149 144 139
Ordinært resultat 149 144 139
Årsresultat 149 144 139
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 126 1 125 1 125
Sum omløpsmidler 107 8 4
Sum eiendeler 1 233 1 133 1 129
Sum egenkapital 1 182 1 083 1 121
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 51 50 8

Gabler Insurance Brokers AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gabler Insurance Brokers AS - 914072255
Forsikringsformidling
Solheimsgaten 7e, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Varamedlem 2014 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 470 000
Personalkostnader
10 666 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 303 000
Egenkapital
2 984 000
Gjeld
5 653 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 18 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 6 4 2
Totalt 87 15 9
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 15 470 8 561 5 321
Driftsresultat 2 016 -1 380 -2 209
Resultat før skatt 1 553 -1 084 -1 660
Ordinært resultat 1 553 -1 084 -1 660
Årsresultat 1 553 -1 084 -1 660
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 303 0 0
Sum omløpsmidler 7 334 4 614 4 221
Sum eiendeler 8 637 4 614 4 221
Sum egenkapital 2 984 652 -132
Sum langsiktig gjeld 193 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 460 3 963 4 354

Gabler Accounting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gabler Accounting AS - 992142278
Regnskap og bokføring
Solheimsgaten 7e, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2012 Aktiv 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 480 000
Personalkostnader
5 801 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 434 000
Gjeld
11 160 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 20 18 12
Kontantstrøm fra drift 20 18 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 88 92 73
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 15 480 15 302 11 489
Driftsresultat 3 470 3 046 787
Resultat før skatt 2 630 2 277 579
Ordinært resultat 2 630 2 277 579
Årsresultat 2 630 2 277 579
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 12 594 6 772 2 442
Sum eiendeler 12 594 6 772 2 442
Sum egenkapital 1 434 1 434 634
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 160 5 338 1 808

Møllaren Productions Stein Aksel Bjerkvik

Foretaksinfo
(Inaktiv) Møllaren Productions Stein Aksel Bjerkvik - 898282422
Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Steinsvikkroken 31c, 5237 Rådal
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2012 Aktiv 6,8 år
Adm. direktør 2012 Aktiv 6,8 år

Steinsvikkroken Huseierlag

Foretaksinfo
(Aktiv) Steinsvikkroken Huseierlag - 996996204
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Steinsvikkroken 33a, 5237 Rådal
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2017 2018 < 1 år
Nestleder styre 2013 2017 3,8 år

Gabler Steenberg & Plahte AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gabler Steenberg & Plahte AS - 915105211
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2019 1,5 år
Varamedlem 2015 2017 1,6 år

Ulpianus AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ulpianus AS - 983221483
Forsikringsformidling
Solheimsgaten 7e, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 < 1 år

Gabler Pensjonstjenester AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gabler Pensjonstjenester AS - 930297976
Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser
Solheimsgaten 7e, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 < 1 år
Styremedlem 2016 2017 < 1 år

Consultor E&p AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Consultor E&p AS - 998726425
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Oscars gate 43, 0258 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2012 2013 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
75 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
95 000
Gjeld
567 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 6 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 75 70 91
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 75 110 479
Driftsresultat 63 107 470
Resultat før skatt 64 108 471
Ordinært resultat 64 108 471
Årsresultat 64 108 471
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 662 1 512 490
Sum eiendeler 662 1 512 490
Sum egenkapital 95 23 -85
Sum langsiktig gjeld 550 550 550
Sum kortsiktig gjeld 17 939 25