Management-CV

Stein Aksel Bjerkvik

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Rapportdato: 2018-10-21

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 448 296 000 og med ett samlet driftsresultat på 11 840 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 6 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 9 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 10.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Gabler AS Adm. direktør 2017 - Aktiv 219 201 000 -1 280 000
Gabler Steenberg & Plahte AS Styrets leder 2017 - Aktiv 21 766 000 -5 476 000
Gabler Pensjonstjenester AS Styrets leder 2017 - Aktiv 103 839 000 4 771 000
Gabler Investments AS Styrets leder 2017 - Aktiv 55 725 000 7 963 000
Gabler Pensjonsforetak AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -19 000
Gabler Triton AS Styrets leder 2017 - Aktiv 16 815 000 395 000
Bjerkvik Invest AS Styrets leder 2015 - Aktiv 0 0
- Kontaktperson 2015 - Aktiv 0 0
Gabler Insurance Brokers AS Varamedlem 2014 - Aktiv 15 470 000 2 016 000
Gabler Accounting AS Styremedlem 2012 - Aktiv 15 480 000 3 470 000
Møllaren Productions Stein Aksel Bjerkvik Innehaver 2012 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2012 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Steinsvikkroken Huseierlag Styremedlem 2017 - 2018
Steinsvikkroken Huseierlag Nestleder styre 2013 - 2017
Gabler Steenberg & Plahte AS Varamedlem 2015 - 2017
Ulpianus AS Styrets leder 2017 - 2018
Gabler Pensjonstjenester AS Styremedlem 2016 - 2017
Gabler Pensjonstjenester AS Styrets leder 2017 - 2018
Gabler Pensjonstjenester AS Styrets leder 2017 - 2018
Gabler Investments AS Varamedlem 2015 - 2017
Gabler Pensjonsforetak AS Styremedlem 2016 - 2017
Consultor E&p AS Styremedlem 2012 - 2013

Steinsvikkroken Huseierlag

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
996996204
Firmanavn
Steinsvikkroken Huseierlag
Bransje
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Besøksadresse
Steinsvikkroken 33a, 5237 Rådal
Foretaksstatus
Aktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2017 2018 < 1 år
Nestleder styre 2013 2017 3,8 år

Ulpianus AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
983221483
Firmanavn
Ulpianus AS
Bransje
Forsikringsformidling
Besøksadresse
Solheimsgaten 7e, 5058 Bergen
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 < 1 år

Gabler Pensjonstjenester AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
930297976
Firmanavn
Gabler Pensjonstjenester AS
Bransje
Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser
Besøksadresse
Solheimsgaten 7e, 5058 Bergen
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 < 1 år
Styremedlem 2016 2017 < 1 år

Consultor E&p AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
998726425
Firmanavn
Consultor E&p AS
Bransje
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Besøksadresse
Oscars gate 43, 0258 Oslo
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
75 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
95 000
Gjeld
567 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2012 2013 < 1 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 6 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 75 70 91
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 75 000 110 000 479 000
Driftsresultat 63 000 107 000 470 000
Resultat før skatt 64 000 108 000 471 000
Ordinært resultat 64 000 108 000 471 000
Årsresultat 64 000 108 000 471 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 662 000 1 512 000 490 000
Sum eiendeler 662 000 1 512 000 490 000
Sum egenkapital 95 000 23 000 -85 000
Sum langsiktig gjeld 550 000 550 000 550 000
Sum kortsiktig gjeld 17 000 939 000 25 000

Gabler AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
916485387
Firmanavn
Gabler AS
Bransje
Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser
Besøksadresse
Solheimsgaten 7e, 5058 Bergen
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
219 201 000
Personalkostnader
149 777 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
50 658 000
Egenkapital
7 148 000
Gjeld
108 830 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 1,2 år
Driftscore 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7
Kapitalomsetningshastighet 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6
Resultatgrad 0 12
Kontantstrøm fra drift 5 14
Rentedekningsgrad 0 10
Likviditetsgrad II 4 4
Totalt 24 63
Resultatregnskap 2017 2016
Driftsinntekter 219 201 000 209 093 000
Driftsresultat -1 280 000 13 688 000
Resultat før skatt -6 149 000 9 698 000
Ordinært resultat -6 149 000 9 698 000
Årsresultat -6 442 000 9 606 000
Balanseregnskap 2017 2016
Sum anleggsmidler 50 658 000 46 958 000
Sum omløpsmidler 65 321 000 80 594 000
Sum eiendeler 115 979 000 127 552 000
Sum egenkapital 7 148 000 22 568 000
Sum langsiktig gjeld 45 091 000 29 834 000
Sum kortsiktig gjeld 63 739 000 75 150 000

Gabler Steenberg & Plahte AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
915105211
Firmanavn
Gabler Steenberg & Plahte AS
Bransje
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Besøksadresse
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 766 000
Personalkostnader
17 402 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 318 000
Egenkapital
966 000
Gjeld
13 537 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 1,2 år
Varamedlem 2015 2017 1,6 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 7 15
Kapitalomsetningshastighet 4 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 10
Resultatgrad 0 8 20
Kontantstrøm fra drift 0 5 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 11 51 92
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 21 766 000 32 596 000 21 935 000
Driftsresultat -5 476 000 1 431 000 5 512 000
Resultat før skatt -4 158 000 1 092 000 4 055 000
Ordinært resultat -4 158 000 1 092 000 4 055 000
Årsresultat -4 158 000 1 092 000 4 055 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 318 000 1 704 000 0
Sum omløpsmidler 13 186 000 14 955 000 10 601 000
Sum eiendeler 14 503 000 16 659 000 10 601 000
Sum egenkapital 966 000 2 932 000 1 336 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13 537 000 13 727 000 9 264 000

Gabler Pensjonstjenester AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
916833520
Firmanavn
Gabler Pensjonstjenester AS
Bransje
Forsikringsformidling
Besøksadresse
Solheimsgaten 7e, 5058 Bergen
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
45
Styremedlemmer
0
Omsetning
103 839 000
Personalkostnader
57 954 000
Lederlønn
1 368 000
Anleggsmidler
17 538 000
Egenkapital
9 853 000
Gjeld
51 075 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 1,3 år
Styremedlem 2016 2017 1,4 år
Driftscore 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7
Kapitalomsetningshastighet 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6
Resultatgrad 8 8
Kontantstrøm fra drift 14 14
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 4 2
Totalt 60 57
Resultatregnskap 2017 2016
Driftsinntekter 103 839 000 96 134 000
Driftsresultat 4 771 000 3 619 000
Resultat før skatt 3 671 000 2 328 000
Ordinært resultat 3 671 000 2 328 000
Årsresultat 3 671 000 2 328 000
Balanseregnskap 2017 2016
Sum anleggsmidler 17 538 000 21 216 000
Sum omløpsmidler 43 391 000 39 262 000
Sum eiendeler 60 929 000 60 478 000
Sum egenkapital 9 853 000 5 175 000
Sum langsiktig gjeld 10 941 000 6 142 000
Sum kortsiktig gjeld 40 134 000 49 160 000

Gabler Investments AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
995222558
Firmanavn
Gabler Investments AS
Bransje
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Besøksadresse
Solheimsgaten 7e, 5058 Bergen
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
55 725 000
Personalkostnader
25 005 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
505 000
Egenkapital
12 241 000
Gjeld
16 202 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 1,3 år
Varamedlem 2015 2017 2,2 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 12 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 18 14 8
Kontantstrøm fra drift 18 10 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 88 73 56
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 55 725 000 44 742 000 34 607 000
Driftsresultat 7 963 000 3 966 000 1 717 000
Resultat før skatt 6 041 000 2 960 000 1 108 000
Ordinært resultat 6 041 000 2 960 000 1 108 000
Årsresultat 6 041 000 2 960 000 1 108 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 505 000 721 000 0
Sum omløpsmidler 27 938 000 24 359 000 16 029 000
Sum eiendeler 28 443 000 25 080 000 16 029 000
Sum egenkapital 12 241 000 10 509 000 9 095 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16 202 000 14 571 000 6 935 000

Gabler Pensjonsforetak AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
997616154
Firmanavn
Gabler Pensjonsforetak AS
Bransje
Regnskap og bokføring
Besøksadresse
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
99 000
Egenkapital
126 000
Gjeld
8 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 1,3 år
Styremedlem 2016 2017 < 1 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 10 10 4
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -19 000 -26 000 0
Resultat før skatt -3 000 -25 000 1 000
Ordinært resultat -3 000 -25 000 1 000
Årsresultat -3 000 -25 000 1 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 99 000 0 0
Sum omløpsmidler 35 000 61 000 78 000
Sum eiendeler 134 000 61 000 78 000
Sum egenkapital 126 000 53 000 78 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 000 8 000 0

Gabler Triton AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
978702104
Firmanavn
Gabler Triton AS
Bransje
Regnskap og bokføring
Besøksadresse
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 815 000
Personalkostnader
10 501 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
693 000
Egenkapital
1 381 000
Gjeld
4 864 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 1,3 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 15 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 4 18 0
Kontantstrøm fra drift 0 18 0
Rentedekningsgrad 2 10 0
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 28 86 13
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16 815 000 17 449 000 12 955 000
Driftsresultat 395 000 2 900 000 -3 630 000
Resultat før skatt -220 000 2 157 000 -2 743 000
Ordinært resultat -220 000 2 157 000 -2 743 000
Årsresultat -220 000 2 157 000 -2 743 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 693 000 1 122 000 1 614 000
Sum omløpsmidler 5 553 000 8 326 000 4 426 000
Sum eiendeler 6 245 000 9 448 000 6 040 000
Sum egenkapital 1 381 000 1 601 000 -556 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 864 000 7 847 000 6 596 000

Bjerkvik Invest AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
915023207
Firmanavn
Bjerkvik Invest AS
Bransje
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Besøksadresse
Steinsvikkroken 31c, 5237 Rådal
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 126 000
Egenkapital
1 182 000
Gjeld
51 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 3,6 år
Kontaktperson 2015 Aktiv 3,6 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 10 10 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 0 2
Totalt 38 30 32
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 -5 000 -11 000
Resultat før skatt 149 000 144 000 139 000
Ordinært resultat 149 000 144 000 139 000
Årsresultat 149 000 144 000 139 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 126 000 1 125 000 1 125 000
Sum omløpsmidler 107 000 8 000 4 000
Sum eiendeler 1 233 000 1 133 000 1 129 000
Sum egenkapital 1 182 000 1 083 000 1 121 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 51 000 50 000 8 000

Gabler Insurance Brokers AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
914072255
Firmanavn
Gabler Insurance Brokers AS
Bransje
Forsikringsformidling
Besøksadresse
Solheimsgaten 7e, 5058 Bergen
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 470 000
Personalkostnader
10 666 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 303 000
Egenkapital
2 984 000
Gjeld
5 653 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Varamedlem 2014 Aktiv 4,1 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 18 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 6 4 2
Totalt 87 15 9
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 15 470 000 8 561 000 5 321 000
Driftsresultat 2 016 000 -1 380 000 -2 209 000
Resultat før skatt 1 553 000 -1 084 000 -1 660 000
Ordinært resultat 1 553 000 -1 084 000 -1 660 000
Årsresultat 1 553 000 -1 084 000 -1 660 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 303 000 0 0
Sum omløpsmidler 7 334 000 4 614 000 4 221 000
Sum eiendeler 8 637 000 4 614 000 4 221 000
Sum egenkapital 2 984 000 652 000 -132 000
Sum langsiktig gjeld 193 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 460 000 3 963 000 4 354 000

Gabler Accounting AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
992142278
Firmanavn
Gabler Accounting AS
Bransje
Regnskap og bokføring
Besøksadresse
Solheimsgaten 7e, 5058 Bergen
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 480 000
Personalkostnader
5 801 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 434 000
Gjeld
11 160 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2012 Aktiv 6,1 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 20 18 12
Kontantstrøm fra drift 20 18 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 88 92 73
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 15 480 000 15 302 000 11 489 000
Driftsresultat 3 470 000 3 046 000 787 000
Resultat før skatt 2 630 000 2 277 000 579 000
Ordinært resultat 2 630 000 2 277 000 579 000
Årsresultat 2 630 000 2 277 000 579 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 12 594 000 6 772 000 2 442 000
Sum eiendeler 12 594 000 6 772 000 2 442 000
Sum egenkapital 1 434 000 1 434 000 634 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 160 000 5 338 000 1 808 000

Møllaren Productions Stein Aksel Bjerkvik

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
898282422
Firmanavn
Møllaren Productions Stein Aksel Bjerkvik
Bransje
Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Besøksadresse
Steinsvikkroken 31c, 5237 Rådal
Foretaksstatus
Aktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Innehaver 2012 Aktiv 6,5 år
Adm. direktør 2012 Aktiv 6,5 år