Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Andreas Egge Thorsheim

Rapportdato: 2020-01-29

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 38 837 372 og med ett samlet driftsresultat på 5 469 184. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 26.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Equality Check AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 1 515 -127
Filter Media Norge AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 9 290 -2 600
Norsk Tipping AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 38 134 000 5 473 000
Dagens Næringsliv AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 597 113 38 721
Otovo AS Adm. direktør 2015 - Aktiv 95 305 -39 882
Andmar Operations AS Styrets leder 2014 - Aktiv 149 72

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Soleklar AS Styrets leder 2017 - 2017
Energi og Klima AS Styre­medlem 2016 - 2019
Schibsted Products & Technology AS Styre­medlem 2014 - 2015
Schibsted Epayment AS Styre­medlem 2014 - 2015
Andmar Operations AS Nestleder styre 2012 - 2014
Andmar Operations AS Adm. direktør 2012 - 2014

Equality Check AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Equality Check AS - 920585590
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
C/o Share Oslo Myntgata 2, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 515 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
66 000
Egenkapital
-69 000
Gjeld
1 382 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 4
Fordringsomsetningshastighet 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 6
Totalt 12
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 1 515
Driftsresultat -127
Resultat før skatt -99
Ordinært resultat -99
Årsresultat -99
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 66
Sum omløpsmidler 1 247
Sum eiendeler 1 313
Sum egenkapital -69
Sum langsiktig gjeld 375
Sum kortsiktig gjeld 1 007

Filter Media Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Filter Media Norge AS - 913766741
Forlagsvirksomhet ellers
Torggata 7, 0181 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 290 000
Personalkostnader
6 503 000
Lederlønn
835 000
Anleggsmidler
18 000
Egenkapital
-2 658 000
Gjeld
7 266 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 15 17 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 290 5 201 2 140
Driftsresultat -2 600 -2 310 -755
Resultat før skatt -2 605 -2 314 -756
Ordinært resultat -2 605 -2 314 -756
Årsresultat -2 605 -2 314 -756
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 18 13 0
Sum omløpsmidler 4 590 1 276 734
Sum eiendeler 4 608 1 288 734
Sum egenkapital -2 658 -52 -338
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 266 1 341 1 072

Norsk Tipping AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Tipping AS - 925836613
Lotteri og totalisatorspill
Måsåbekkvegen 20, 2315 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
451
Styremedlemmer
0
Omsetning
38 134 000 000
Personalkostnader
414 000 000
Lederlønn
2 552 000
Anleggsmidler
574 000 000
Egenkapital
364 000 000
Gjeld
5 321 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 90 90 90
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 38 134 000 34 922 000 32 039 000
Driftsresultat 5 473 000 5 222 000 4 983 000
Resultat før skatt 5 523 000 5 251 000 5 002 000
Ordinært resultat 5 523 000 5 251 000 5 002 000
Årsresultat 5 523 000 5 251 000 5 002 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 574 000 715 000 853 000
Sum omløpsmidler 5 111 000 5 621 000 5 101 000
Sum eiendeler 5 685 000 6 336 000 5 954 000
Sum egenkapital 364 000 364 000 364 000
Sum langsiktig gjeld 151 000 141 000 109 000
Sum kortsiktig gjeld 5 170 000 5 831 000 5 481 000

Dagens Næringsliv AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dagens Næringsliv AS - 960356071
Utgivelse av aviser
Christian Krohgs gate 16, 0186 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
232
Styremedlemmer
0
Omsetning
597 113 000
Personalkostnader
261 654 000
Lederlønn
2 931 000
Anleggsmidler
102 052 000
Egenkapital
90 424 000
Gjeld
269 477 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 12 10
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 12 14 12
Kontantstrøm fra drift 10 14 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 60 71 63
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 597 113 602 895 614 894
Driftsresultat 38 721 55 579 44 988
Resultat før skatt 31 135 42 351 35 106
Ordinært resultat 31 135 42 351 35 106
Årsresultat 31 135 42 351 35 106
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 102 052 98 709 81 295
Sum omløpsmidler 257 849 275 948 296 613
Sum eiendeler 359 901 374 656 377 907
Sum egenkapital 90 424 100 060 92 892
Sum langsiktig gjeld 21 329 23 742 20 147
Sum kortsiktig gjeld 248 148 250 855 264 868

Otovo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Otovo AS - 915501680
Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og installasjon
Torggata 5, 0181 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2015 Aktiv 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
42
Styremedlemmer
0
Omsetning
95 305 000
Personalkostnader
21 626 000
Lederlønn
1 037 000
Anleggsmidler
15 256 000
Egenkapital
114 578 000
Gjeld
34 056 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 16
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 95 305
Driftsresultat -39 882
Resultat før skatt -40 116
Ordinært resultat -40 116
Årsresultat -40 116
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 15 256
Sum omløpsmidler 133 377
Sum eiendeler 148 634
Sum egenkapital 114 578
Sum langsiktig gjeld 10 000
Sum kortsiktig gjeld 24 056

Andmar Operations AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Andmar Operations AS - 998005280
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Sigbjørn Obstfelders vei 4, 0782 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,9 år
Nestleder styre 2012 2014 1,9 år
Adm. direktør 2012 2014 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
149 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 046 000
Egenkapital
4 648 000
Gjeld
248 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 0
Totalt 87 85 77
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 149 188 147
Driftsresultat 72 161 115
Resultat før skatt 3 403 964 411
Ordinært resultat 3 403 964 411
Årsresultat 3 403 964 411
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 046 850 735
Sum omløpsmidler 3 850 1 061 187
Sum eiendeler 4 897 1 911 922
Sum egenkapital 4 648 1 445 482
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 248 466 440

Soleklar AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Soleklar AS - 918658211
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Storgata 43, 2335 Stange
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2017 < 1 år

Energi og Klima AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Energi og Klima AS - 998361540
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
C/o Bergen Impact Hub Holmedalsgården 3, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2019 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
603 000
Personalkostnader
217 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
311 000
Gjeld
239 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 13 0
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 2 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 20 18 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 89 89 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 603 603 468
Driftsresultat 147 99 -26
Resultat før skatt 147 99 -27
Ordinært resultat 147 99 -27
Årsresultat 147 99 -27
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 551 399 299
Sum eiendeler 551 399 299
Sum egenkapital 311 164 65
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 239 235 234

Schibsted Products & Technology AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Schibsted Products & Technology AS - 997484282
Utgivelse av aviser
Akersgata 55, 0180 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2015 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
149
Styremedlemmer
0
Omsetning
221 458 000
Personalkostnader
146 969 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 813 000
Egenkapital
36 348 000
Gjeld
47 760 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 10 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 8 14 16
Kontantstrøm fra drift 7 10 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 64 78 85
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 221 458 330 466 143 341
Driftsresultat 10 993 27 549 16 276
Resultat før skatt 8 299 20 587 11 400
Ordinært resultat 8 299 20 587 11 400
Årsresultat 8 299 20 587 11 400
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 813 11 376 5 819
Sum omløpsmidler 79 294 95 979 42 226
Sum eiendeler 84 108 107 355 48 045
Sum egenkapital 36 348 28 566 8 218
Sum langsiktig gjeld 10 698 10 332 9 783
Sum kortsiktig gjeld 37 062 68 456 30 044

Schibsted Epayment AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Schibsted Epayment AS - 913836251
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
Grensen 5, 0159 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2015 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 360 000
Personalkostnader
924 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
15 200 000
Gjeld
356 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 10 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 4 20 16
Kontantstrøm fra drift 7 20 14
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 39 78 73
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 360 15 894 11 238
Driftsresultat 65 3 920 1 210
Resultat før skatt 104 3 203 1 055
Ordinært resultat 104 3 203 1 055
Årsresultat 104 3 203 1 055
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 5 0
Sum omløpsmidler 15 556 31 038 17 014
Sum eiendeler 15 556 31 043 17 014
Sum egenkapital 15 200 15 115 15 088
Sum langsiktig gjeld 0 1 0
Sum kortsiktig gjeld 356 15 927 1 926

Åsane Tidende AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Åsane Tidende AS - 976232720
Utgivelse av aviser
Kong Christian Frederiks Plass 3, 5006 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 278 000
Personalkostnader
1 836 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
175 000
Egenkapital
480 000
Gjeld
972 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 2 0
Kontantstrøm fra drift 0 1 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 21 39 21
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 278 6 225 6 387
Driftsresultat -106 54 -133
Resultat før skatt -90 39 -100
Ordinært resultat -90 39 -100
Årsresultat -90 39 -100
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 175 159 182
Sum omløpsmidler 1 278 1 376 1 882
Sum eiendeler 1 453 1 535 2 064
Sum egenkapital 480 571 531
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 972 964 1 532

Lyderhorn Bydelsavis AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lyderhorn Bydelsavis AS - 999591639
Utgivelse av aviser
Kong Christian Frederiks Plass 3, 5006 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2014 < 1 år

Sydvesten Lokalavis AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sydvesten Lokalavis AS - 996401472
Utgivelse av aviser
Kong Christian Frederiks Plass 3, 5006 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 241 000
Personalkostnader
1 042 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 000
Egenkapital
-4 887 000
Gjeld
5 445 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 15 15 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 241 4 631 5 615
Driftsresultat -40 -91 -743
Resultat før skatt -204 -227 -1 523
Ordinært resultat -204 -227 -1 523
Årsresultat -204 -227 -1 523
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 1 0
Sum omløpsmidler 558 388 312
Sum eiendeler 559 389 312
Sum egenkapital -4 887 -4 683 -4 456
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 445 5 072 4 768

Fanaposten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fanaposten AS - 939541489
Utgivelse av aviser
Kong Christian Frederiks Plass 3, 5006 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 574 000
Personalkostnader
4 071 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
292 000
Egenkapital
256 000
Gjeld
4 174 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 15 2
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 12 12 2
Kontantstrøm fra drift 14 18 7
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 73 80 38
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 11 574 11 730 11 499
Driftsresultat 740 829 46
Resultat før skatt 556 611 6
Ordinært resultat 556 611 6
Årsresultat 556 611 6
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 292 640 1 413
Sum omløpsmidler 4 139 2 185 1 744
Sum eiendeler 4 430 2 825 3 157
Sum egenkapital 256 -300 -910
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 174 3 125 4 068

Nordiske Mediedager

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordiske Mediedager - 990298041
Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
Odd Frantzens Plass 5, 5008 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2017 3,9 år
Styre­medlem 2012 2013 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 207 000
Personalkostnader
2 406 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 022 000
Gjeld
1 200 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 21 21 21
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 207 8 996 8 899
Driftsresultat -575 -512 -250
Resultat før skatt -576 -509 -248
Ordinært resultat -576 -509 -248
Årsresultat -576 -509 -248
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 16
Sum omløpsmidler 3 221 3 631 4 102
Sum eiendeler 3 221 3 631 4 118
Sum egenkapital 2 022 2 598 3 107
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 200 1 034 1 011

Offshore.no AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Offshore.no AS - 986902570
Utgivelse av aviser
Krinkelkroken 1, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 1 år
Styrets leder 2013 2013 < 1 år

Bydelsavisene Bergen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bydelsavisene Bergen AS - 912313808
Utgivelse av aviser
Kong Christian Frederiks Plass 3, 5006 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
662 000
Personalkostnader
17 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 936 000
Egenkapital
101 000
Gjeld
4 370 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 14 3 0
Rentedekningsgrad 10 8 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 35 17 11
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 662 641 730
Driftsresultat -58 -93 -54
Resultat før skatt 53 3 -5 166
Ordinært resultat 53 3 -5 166
Årsresultat 53 3 -5 166
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 936 2 964 2 988
Sum omløpsmidler 1 534 872 59
Sum eiendeler 4 470 3 836 3 046
Sum egenkapital 101 47 44
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 370 3 789 3 002

Livvin AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Livvin AS - 925903116
Utgivelse av aviser
Leilighet 403 C/o Karsten Refsdal Kalfarveien 74b, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 < 1 år

Schibsted Norge Kundesenter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Schibsted Norge Kundesenter AS - 911738961
Utgivelse av aviser
Gjensidigegården Valdresvegen 13, 2900 Fagernes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 1,3 år

Betavest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Betavest AS - 976249534
Programmeringstjenester
Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 1,7 år

Avisprodukter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Avisprodukter AS - 859337562
Utgivelse av aviser
Krinkelkroken 1, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 1,8 år

Krinkelkroken 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Krinkelkroken 1 AS - 998805120
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Solheimsgaten 7c, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2014 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
265 844 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 088 000
Gjeld
28 487 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 7 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 0 0
Totalt 86 70 68
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 265 844 23 603 25 071
Driftsresultat 257 047 18 189 19 404
Resultat før skatt 196 870 13 543 14 975
Ordinært resultat 196 870 13 543 14 975
Årsresultat 196 870 13 543 14 975
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 168 910 150 277
Sum omløpsmidler 30 575 14 817 2 356
Sum eiendeler 30 575 183 726 152 633
Sum egenkapital 2 088 102 568 102 568
Sum langsiktig gjeld 0 5 273 4 738
Sum kortsiktig gjeld 28 487 75 885 45 326

Schibsted Trykk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Schibsted Trykk AS - 994570730
Trykking av aviser
Sandakerveien 121, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2015 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
211 713 000
Personalkostnader
1 311 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
51 409 000
Egenkapital
103 642 000
Gjeld
70 676 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 4 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 4 0
Kontantstrøm fra drift 1 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 8 8 2
Totalt 19 26 11
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 211 713 186 747 197 958
Driftsresultat -818 4 928 -4 624
Resultat før skatt -688 -38 310 -5 049
Ordinært resultat -688 -38 310 -5 049
Årsresultat -688 -38 310 -5 049
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 51 409 21 067 33 301
Sum omløpsmidler 122 910 131 957 57 858
Sum eiendeler 174 319 153 023 91 160
Sum egenkapital 103 642 62 817 23 978
Sum langsiktig gjeld 1 427 2 389 1 022
Sum kortsiktig gjeld 69 249 87 817 66 159

Bergens Tidende AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bergens Tidende AS - 890413102
Utgivelse av aviser
Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2012 2014 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
123
Styremedlemmer
0
Omsetning
479 737 000
Personalkostnader
108 503 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 168 000
Egenkapital
182 373 000
Gjeld
229 023 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 10 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 14 16 12
Kontantstrøm fra drift 10 14 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 67 73 59
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 479 737 485 678 519 232
Driftsresultat 46 339 49 455 30 371
Resultat før skatt 35 650 43 991 24 189
Ordinært resultat 35 650 43 991 24 189
Årsresultat 35 650 43 991 24 189
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 22 168 33 754 41 418
Sum omløpsmidler 389 228 375 849 366 421
Sum eiendeler 411 396 409 604 407 839
Sum egenkapital 182 373 170 674 165 228
Sum langsiktig gjeld 81 203 92 896 96 521
Sum kortsiktig gjeld 147 820 146 034 146 089

Finn No AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Finn No AS - 981159772
Utgivelse av annen programvare
Grensen 5/7, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2012 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
436
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 762 692 000
Personalkostnader
456 386 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
385 210 000
Egenkapital
217 613 000
Gjeld
1 038 254 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 86 85 86
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 762 692 1 527 610 1 238 467
Driftsresultat 650 984 525 271 504 389
Resultat før skatt 534 360 405 783 458 281
Ordinært resultat 534 360 405 783 458 281
Årsresultat 534 360 405 783 458 281
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 385 210 273 579 329 258
Sum omløpsmidler 870 658 771 771 752 638
Sum eiendeler 1 255 868 1 045 350 1 081 895
Sum egenkapital 217 613 166 686 320 975
Sum langsiktig gjeld 15 174 19 906 12 564
Sum kortsiktig gjeld 1 023 080 858 757 748 356

Boligaksjeselskapet Majorstuveien 12

Foretaksinfo
(Aktiv) Boligaksjeselskapet Majorstuveien 12 - 933840697
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Fakta Regnskap AS Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2012 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
801 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 977 000
Egenkapital
838 000
Gjeld
1 701 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 4
Resultatgrad 0 18 18
Kontantstrøm fra drift 0 18 18
Rentedekningsgrad 0 8 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 15 64 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 801 797 887
Driftsresultat -270 117 163
Resultat før skatt -301 85 126
Ordinært resultat -301 85 126
Årsresultat -301 85 126
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 977 1 977 1 977
Sum omløpsmidler 561 989 993
Sum eiendeler 2 538 2 966 2 970
Sum egenkapital 838 1 139 1 053
Sum langsiktig gjeld 1 601 1 661 1 712
Sum kortsiktig gjeld 100 167 205

100 % Fotball DA

Foretaksinfo
(Aktiv) 100 % Fotball DA - 993615412
Drift av web-portaler
Industriveien 13, 7072 Heimdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2015 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-21 000
Gjeld
23 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 -1 -2
Resultat før skatt 0 -1 -1
Ordinært resultat 0 -1 -1
Årsresultat 0 -1 -1
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 1 2
Sum eiendeler 1 1 2
Sum egenkapital -21 -21 -20
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23 23 23

AS Nobelsgate 23

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Nobelsgate 23 - 921626436
Borettslag
Sandakerveien 64, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2009 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 205 000
Personalkostnader
94 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 957 000
Egenkapital
30 000
Gjeld
7 526 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 15 15 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 205 2 204 2 182
Driftsresultat -1 677 -244 562
Resultat før skatt -1 869 -499 346
Ordinært resultat -1 869 -499 346
Årsresultat -1 869 -499 346
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 957 5 159 5 361
Sum omløpsmidler 2 599 592 1 169
Sum eiendeler 7 556 5 752 6 530
Sum egenkapital 30 -2 013 -1 514
Sum langsiktig gjeld 7 257 7 610 7 941
Sum kortsiktig gjeld 269 155 104