Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Stein Raymond R Henriksen

Rapportdato: 2023-03-20

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 174 137 og med ett samlet driftsresultat på -5 577. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 10 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 31.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Tinde Energi AS Styrets leder 2022 - Aktiv 143 868 -15 146
- Adm. direktør 2022 - Aktiv 143 868 -15 146
Comvie AS Styrets leder 2022 - Aktiv 318 313
- Adm. direktør 2010 - Aktiv 318 313
Elx Energy Norge AS Styrets leder 2021 - Aktiv 19 731 1 102
- Adm. direktør 2021 - Aktiv 19 731 1 102
Foreningen Tryggere Ruspolitikk Vestfold og Telemark Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 0
Henriksen Gruppen AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 -106

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Tønsberg Venstre Styrets leder 2018 - 2021
Tønsberg Venstre Nestleder styre 2008 - 2010
Tønsberg Kolonihage Styrets leder 2016 - 2021
Epilepsiforeningen i Tønsberg og Omegn Styre­medlem 2014 - 2021
Gnp Energy Norge AS Styre­medlem 2013 - 2015
Gnp Energy AS Styre­medlem 2013 - 2015

Tinde Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tinde Energi AS - 913623681
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Raveien 422, 3239 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
143 868 000
Personalkostnader
4 393 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 002 000
Egenkapital
-19 187 000
Gjeld
82 394 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 4 2
Fordringsomsetningshastighet 2 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 4 2
Totalt 14 11 4
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 143 868 6 650 10
Driftsresultat -15 146 -3 597 -269
Resultat før skatt -15 484 -3 678 -282
Ordinært resultat -15 484 -3 678 -282
Årsresultat -15 484 -3 678 -282
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 002 302 0
Sum omløpsmidler 60 205 8 460 152
Sum eiendeler 63 207 8 762 152
Sum egenkapital -19 187 -3 703 -25
Sum langsiktig gjeld 0 5 193 0
Sum kortsiktig gjeld 82 394 7 272 177

Comvie AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Comvie AS - 989089471
Programmeringstjenester
Bekkeveien 163, 3173 Vear
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 12,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
318 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 250 000
Egenkapital
2 531 000
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 62 67 37
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 318 395 311
Driftsresultat 313 393 178
Resultat før skatt 245 462 -653
Ordinært resultat 245 462 -653
Årsresultat 245 462 -653
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 250 1 319 1 450
Sum omløpsmidler 1 281 968 375
Sum eiendeler 2 531 2 287 1 824
Sum egenkapital 2 531 2 287 1 824
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Elx Energy Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Elx Energy Norge AS - 917375690
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Bekkeveien 163, 3173 Vear
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 1,3 år
Adm. direktør 2021 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 731 000
Personalkostnader
3 692 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
52 000
Egenkapital
327 000
Gjeld
8 238 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 0 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 8
Resultatgrad 12 0 8
Kontantstrøm fra drift 7 0 7
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 64 17 64
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 19 731 12 477 12 872
Driftsresultat 1 102 -319 593
Resultat før skatt 970 -325 554
Ordinært resultat 970 -325 554
Årsresultat 970 -325 554
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 52 182 201
Sum omløpsmidler 8 513 1 729 2 115
Sum eiendeler 8 565 1 911 2 316
Sum egenkapital 327 -644 -318
Sum langsiktig gjeld 0 700 491
Sum kortsiktig gjeld 8 238 1 855 2 144

Foreningen Tryggere Ruspolitikk Vestfold og Telemark

Foretaksinfo
(Aktiv) Foreningen Tryggere Ruspolitikk Vestfold og Telemark - 927073501
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Raymond Henriksen Eiketoppen 4a, 3115 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,9 år

Henriksen Gruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Henriksen Gruppen AS - 999103944
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Eiketoppen 4a, 3115 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
-6 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 471 000
Egenkapital
-1 776 000
Gjeld
11 932 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 20 4 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 18 79
Driftsresultat -106 -382 -739
Resultat før skatt 883 -124 -907
Ordinært resultat 883 -124 -907
Årsresultat 883 -124 -907
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 9 471 511 511
Sum omløpsmidler 685 1 622 0
Sum eiendeler 10 156 2 132 511
Sum egenkapital -1 776 -2 659 -2 536
Sum langsiktig gjeld 4 967 1 807 0
Sum kortsiktig gjeld 6 965 2 985 3 046

Teiebakken Nærmiljøpark

Foretaksinfo
(Aktiv) Teiebakken Nærmiljøpark - 925507989
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Tarald Høy Frognerveien 1a, 3121 Nøtterøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2,6 år

Stiftelsen Flint Idrettshall

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Flint Idrettshall - 985276056
Drift av idrettsanlegg
Narverødveien 40f, 3113 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2020 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 220 000
Personalkostnader
157 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
50 820 000
Egenkapital
7 084 000
Gjeld
55 085 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 8
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 83 29 28
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 10 220 1 036 1 312
Driftsresultat 8 260 -8 -33
Resultat før skatt 7 570 -67 -107
Ordinært resultat 7 570 -67 -107
Årsresultat 7 570 -67 -107
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 50 820 40 796 1 330
Sum omløpsmidler 11 350 49 31
Sum eiendeler 62 170 40 845 1 361
Sum egenkapital 7 084 -485 -417
Sum langsiktig gjeld 54 545 40 910 0
Sum kortsiktig gjeld 540 421 1 778

Vestfold Venstre

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestfold Venstre - 876526212
Partipolitiske organisasjoner
Syrristveien 202, 3280 Tjodalyng
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2018 Aktiv 4,8 år

Tønsberg Venstre

Foretaksinfo
(Aktiv) Tønsberg Venstre - 892416052
Partipolitiske organisasjoner
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2021 2,7 år
Nestleder styre 2008 2010 2 år

Tønsberg Kolonihage

Foretaksinfo
(Aktiv) Tønsberg Kolonihage - 993771708
Eiendomsforvaltning
Solvang, 3112 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2021 5,4 år

Epilepsiforeningen i Tønsberg og Omegn

Foretaksinfo
(Inaktiv) Epilepsiforeningen i Tønsberg og Omegn - 983884385
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Ringshaugveien 142, 3150 Tolvsrød
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2021 7,2 år

Gnp Energy Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gnp Energy Norge AS - 895691232
Handel med elektrisitet
Raveien 422, 3239 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2015 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
335 386 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
52 227 000
Egenkapital
-3 125 000
Gjeld
187 894 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 15 7
Kapitalomsetningshastighet 8 4 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 4
Resultatgrad 0 20 8
Kontantstrøm fra drift 0 20 5
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 15 84 49
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 335 386 177 016 263 034
Driftsresultat -10 568 55 065 9 190
Resultat før skatt -6 659 44 090 8 338
Ordinært resultat -6 659 44 090 8 338
Årsresultat -6 659 44 090 8 338
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 52 227 20 133 20 137
Sum omløpsmidler 132 542 95 669 101 499
Sum eiendeler 184 769 115 802 121 636
Sum egenkapital -3 125 2 364 3 263
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 187 894 113 438 118 373

Gnp Energy AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gnp Energy AS - 998929717
Handel med elektrisitet
Raveien 422, 3239 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2015 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
643 975 000
Personalkostnader
28 941 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
54 047 000
Egenkapital
-108 634 000
Gjeld
439 832 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 15 7
Kapitalomsetningshastighet 8 6 8
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 6
Resultatgrad 0 20 8
Kontantstrøm fra drift 0 20 7
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 12 88 53
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 643 975 324 775 460 681
Driftsresultat -119 694 68 783 14 019
Resultat før skatt -117 981 55 498 11 238
Ordinært resultat -117 981 55 498 11 238
Årsresultat -117 981 55 498 11 238
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 54 047 24 580 33 194
Sum omløpsmidler 277 152 134 327 135 498
Sum eiendeler 331 199 158 907 168 692
Sum egenkapital -108 634 4 466 -20 372
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 439 832 154 443 189 064

Stiftelsen Til Støtte for Allmennyttige, Religiøse og Kulturelle Formål i Tønsberg Kommune

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Til Støtte for Allmennyttige, Religiøse og Kulturelle Formål i Tønsberg Kommune - 977151112
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2012 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
578 000
Personalkostnader
11 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
4 324 000
Gjeld
6 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 7 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 80 57 62
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 578 401 575
Driftsresultat 562 384 555
Resultat før skatt 488 354 555
Ordinært resultat 488 354 555
Årsresultat 488 354 555
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 4 330 3 836 3 482
Sum eiendeler 4 330 3 836 3 482
Sum egenkapital 4 324 3 836 3 482
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 0 0

Vestfold og Telemark Unge Venstre

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestfold og Telemark Unge Venstre - 996246426
Partipolitiske organisasjoner
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2014 3,5 år

Vadskjæret AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vadskjæret AS - 980720292
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Havnegata 12, 3263 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2011 < 1 år
Adm. direktør 2010 2011 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
820 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 027 000
Egenkapital
-1 788 000
Gjeld
16 305 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 5 0 31
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 820 129 0
Driftsresultat -1 191 -821 -13
Resultat før skatt -1 308 -680 192
Ordinært resultat -1 308 -680 192
Årsresultat -1 308 -680 192
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 14 027 8 671 0
Sum omløpsmidler 490 386 5 132
Sum eiendeler 14 517 9 057 5 132
Sum egenkapital -1 788 -480 4 296
Sum langsiktig gjeld 7 680 6 520 312
Sum kortsiktig gjeld 8 625 3 017 524

Vitel AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vitel AS - 986841687
Programmeringstjenester
Nesbruveien 75, 1394 Nesbru
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2016 5,7 år
Styre­medlem 2005 2010 4,9 år
Styrets leder 2004 2005 1,5 år

Tønsberg Samlags Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tønsberg Samlags Legat - 944024964
Tjenester tilknyttet planteproduksjon
Tollbodgaten 22 Tønsberg Kommune, 3104 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2011 < 1 år

Møllebakken Boligstiftelse

Foretaksinfo
(Aktiv) Møllebakken Boligstiftelse - 955218159
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tønsberg- Nøtterøy Boligbyggelag Storgaten 20, 3126 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2016 6,5 år
Vara­medlem 2008 2009 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 637 000
Personalkostnader
52 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 029 000
Egenkapital
-896 000
Gjeld
5 126 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 12 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 8 10 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 69 83 68
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 637 1 643 1 449
Driftsresultat 438 699 323
Resultat før skatt 314 561 169
Ordinært resultat 314 561 169
Årsresultat 314 561 169
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 029 3 054 3 080
Sum omløpsmidler 1 201 1 128 983
Sum eiendeler 4 229 4 182 4 063
Sum egenkapital -896 -1 210 -1 771
Sum langsiktig gjeld 5 052 5 316 5 630
Sum kortsiktig gjeld 74 77 205

Henriksen Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Henriksen Eiendom AS - 990251568
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Skotfossvegen 283, 3720 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2011 2,8 år
Adm. direktør 2008 2011 2,8 år
Vara­medlem 2006 2008 2,1 år

Norsk Fibernett AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norsk Fibernett AS - 990594961
Kabelbasert telekommunikasjon
Farmannsveien 18 - 22, 3111 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2016 8,9 år
Vara­medlem 2006 2007 < 1 år
Adm. direktør 2006 2016 9,5 år

Freelet AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Freelet AS - 979339690
Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet
Kristian Augusts gate 3 C/o Advoco, 0164 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2010 3,2 år
Adm. direktør 2007 2010 3,2 år
Styre­medlem 2005 2007 1,4 år

Future Telecom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Future Telecom AS - 987216395
Ikke tilgjengelig
Haraldrudveien 20, 0581 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2005 1,3 år

Gn Power Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gn Power Holding AS - 986112251
Eiendomsforvaltning
Bekkeveien 163, 3173 Vear
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 2016 12,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
713 395 000
Personalkostnader
40 454 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
129 329 000
Egenkapital
-60 083 000
Gjeld
522 958 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 13 3
Kapitalomsetningshastighet 6 4 6
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 4
Resultatgrad 0 18 4
Kontantstrøm fra drift 0 20 7
Rentedekningsgrad 0 10 6
Likviditetsgrad II 2 4 2
Totalt 10 82 37
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 713 395 342 968 466 917
Driftsresultat -124 752 62 675 8 121
Resultat før skatt -164 346 48 840 4 631
Ordinært resultat -164 346 48 840 4 631
Årsresultat -107 760 41 492 4 631
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 129 329 131 628 123 285
Sum omløpsmidler 333 546 173 772 142 042
Sum eiendeler 462 875 305 400 265 328
Sum egenkapital -60 083 87 649 21 447
Sum langsiktig gjeld 56 304 69 560 60 000
Sum kortsiktig gjeld 466 654 148 191 183 881

Sea Finance Norway

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sea Finance Norway - 986061924
Ikke tilgjengelig
Røsslyngveien 18, 3173 Vear
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2003 2007 3,3 år

Henriksen Invest

Foretaksinfo
(Inaktiv) Henriksen Invest - 983798446
Ikke tilgjengelig
Narverødveien 47, 3113 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2006 3,5 år
Adm. direktør 2003 2006 3,5 år

Sea Norge Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sea Norge Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak - 884417082
Ikke tilgjengelig
Narverødveien 47, 3113 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2002 2005 2,9 år