Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Arild Viken

Rapportdato: 2020-07-08

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 620 og med ett samlet driftsresultat på 50. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 2.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Gaular Stein og Maskin AS Styrets leder 2013 - Aktiv 138 -4
- Adm. direktør 2013 - Aktiv 138 -4
Maskinentreprenør Arild Viken AS Styrets leder 2000** - Aktiv 1 482 54
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 1 482 54

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Gaular Stein og Maskin DA Adm. direktør 2003 - 2013
Gaular Stein og Maskin DA Adm. direktør 2003 - 2013

Gaular Stein og Maskin AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gaular Stein og Maskin AS - 912173259
Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin
Nos, 6973 Sande i Sunnfjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 7 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
138 000
Personalkostnader
3 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
140 000
Egenkapital
1 340 000
Gjeld
113 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 10
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 18 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 36 13 60
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 138 175 356
Driftsresultat -4 -119 4
Resultat før skatt -5 -92 3
Ordinært resultat -5 -92 3
Årsresultat -5 -92 3
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 140 166 203
Sum omløpsmidler 1 313 1 383 1 399
Sum eiendeler 1 453 1 549 1 601
Sum egenkapital 1 340 1 345 1 437
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 113 204 164

Maskinentreprenør Arild Viken AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Maskinentreprenør Arild Viken AS - 970914315
Grunnarbeid
Brendeholten 65, 6814 Førde
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19,5 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 482 000
Personalkostnader
628 000
Lederlønn
532 000
Anleggsmidler
1 275 000
Egenkapital
2 264 000
Gjeld
693 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 8 2 18
Kontantstrøm fra drift 14 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 53 55 74
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 482 1 449 1 378
Driftsresultat 54 7 213
Resultat før skatt 32 6 157
Ordinært resultat 32 6 157
Årsresultat 32 6 157
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 275 1 784 1 508
Sum omløpsmidler 1 682 1 320 1 511
Sum eiendeler 2 957 3 104 3 018
Sum egenkapital 2 264 2 233 2 227
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 693 871 791

Gaular Stein og Maskin DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gaular Stein og Maskin DA - 980861430
Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin
Nos, 6973 Sande i Sunnfjord
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2003 2013 10 år
Styrets leder 2000 2014 13,8 år