Management-CV

Bård Kristiansen

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Rapportdato: 2018-10-21

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 24 242 000 og med ett samlet driftsresultat på 660 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 9 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Booking Partner AS Styrets leder 2015 - Aktiv 31 000 8 000
- Adm. direktør 2015 - Aktiv 31 000 8 000
Rørholt Velforening Styremedlem 2015 - Aktiv 0 0
Storgata 15 Brevik AS Styrets leder 2015 - Aktiv 1 071 000 814 000
- Adm. direktør 2015 - Aktiv 1 071 000 814 000
Byggmester Bård AS Styrets leder 2015 - Aktiv 1 846 000 -489 000
- Adm. direktør 2015 - Aktiv 1 846 000 -489 000
Blob Studio AS Styrets leder 2015 - Aktiv 115 000 -74 000
- Adm. direktør 2015 - Aktiv 115 000 -74 000
Bårds Eiendom AS Styrets leder 2006 - Aktiv 1 077 000 307 000
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 1 077 000 307 000
Rørholt Produkter og Agenturer Bård Kristiansen Innehaver 2004 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 0
Bamble Supern A/S Styrets leder 2000** - Aktiv 20 102 000 94 000
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 20 102 000 94 000

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Rørholt Produkter og Agenturer Bård Kristiansen Styrets leder 2000** - 2004
Storm Festival AS Styrets leder 2000** - 2004
Storm Festival AS Styrets leder 2000** - 2004

Booking Partner AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
916456557
Firmanavn
Booking Partner AS
Bransje
Impresariovirksomhet
Besøksadresse
Storgata 33, 3950 Brevik
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
31 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
18 000
Gjeld
0
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 2,8 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 2,8 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 10 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 8
Totalt 73 20 8
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 31 000 121 000 0
Driftsresultat 8 000 -8 000 0
Resultat før skatt 8 000 -8 000 0
Ordinært resultat 8 000 -8 000 0
Årsresultat 8 000 -8 000 0
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 18 000 12 000 30 000
Sum eiendeler 18 000 12 000 30 000
Sum egenkapital 18 000 10 000 18 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 2 000 12 000

Rørholt Velforening

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
996013545
Firmanavn
Rørholt Velforening
Bransje
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Besøksadresse
Rørholtveien 620, 3967 Stathelle
Foretaksstatus
Aktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2015 Aktiv 3,5 år

Storgata 15 Brevik AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
915266908
Firmanavn
Storgata 15 Brevik AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Storgata 33, 3950 Brevik
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 071 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 443 000
Egenkapital
747 000
Gjeld
6 384 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 3,5 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 3,5 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 7 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 1 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 8 8 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 72 71 0
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 071 000 540 000 0
Driftsresultat 814 000 370 000 -72 000
Resultat før skatt 420 000 240 000 -174 000
Ordinært resultat 420 000 240 000 -174 000
Årsresultat 420 000 240 000 -174 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 3 443 000 3 502 000 3 040 000
Sum omløpsmidler 3 688 000 411 000 16 000
Sum eiendeler 7 131 000 3 913 000 3 056 000
Sum egenkapital 747 000 740 000 -156 000
Sum langsiktig gjeld 6 239 000 3 050 000 2 550 000
Sum kortsiktig gjeld 145 000 123 000 662 000

Byggmester Bård AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
815088492
Firmanavn
Byggmester Bård AS
Bransje
Oppføring av bygninger
Besøksadresse
Storgata 33, 3950 Brevik
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 846 000
Personalkostnader
846 000
Lederlønn
742 000
Anleggsmidler
13 000
Egenkapital
47 000
Gjeld
158 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 3,6 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 3,6 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 2 0
Kontantstrøm fra drift 0 1 1
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 6 4 2
Totalt 21 36 15
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 846 000 3 008 000 2 160 000
Driftsresultat -489 000 2 000 -2 000
Resultat før skatt -488 000 3 000 -2 000
Ordinært resultat -488 000 3 000 -2 000
Årsresultat -488 000 3 000 -2 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 13 000 19 000 25 000
Sum omløpsmidler 192 000 304 000 153 000
Sum eiendeler 205 000 323 000 178 000
Sum egenkapital 47 000 20 000 16 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 158 000 303 000 162 000

Blob Studio AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
915003915
Firmanavn
Blob Studio AS
Bransje
Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Besøksadresse
Storgata 33, 3950 Brevik
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
115 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 000
Egenkapital
-227 000
Gjeld
238 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 3,7 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 3,7 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 2 8
Fordringsomsetningshastighet 0 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 8 6 13
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 115 000 85 000 258 000
Driftsresultat -74 000 -113 000 -61 000
Resultat før skatt -74 000 -111 000 -60 000
Ordinært resultat -74 000 -111 000 -60 000
Årsresultat -74 000 -111 000 -60 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 7 000 69 000 70 000
Sum omløpsmidler 3 000 22 000 58 000
Sum eiendeler 10 000 91 000 128 000
Sum egenkapital -227 000 -154 000 -42 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 238 000 244 000 170 000

Bårds Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
989278932
Firmanavn
Bårds Eiendom AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Storgata 33, 3950 Brevik
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 077 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 639 000
Egenkapital
10 000
Gjeld
16 975 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 12,7 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 12,7 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 2 4
Likviditetsgrad II 10 4 2
Totalt 68 57 52
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 077 000 1 026 000 703 000
Driftsresultat 307 000 353 000 153 000
Resultat før skatt 134 000 -65 000 20 000
Ordinært resultat 134 000 -65 000 20 000
Årsresultat 134 000 -65 000 20 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 15 639 000 14 058 000 10 390 000
Sum omløpsmidler 1 346 000 399 000 191 000
Sum eiendeler 16 985 000 14 457 000 10 581 000
Sum egenkapital 10 000 -124 000 -58 000
Sum langsiktig gjeld 16 609 000 14 232 000 10 395 000
Sum kortsiktig gjeld 366 000 349 000 244 000

Rørholt Produkter og Agenturer Bård Kristiansen

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
970389253
Firmanavn
Rørholt Produkter og Agenturer Bård Kristiansen
Bransje
Oppføring av bygninger
Besøksadresse
Rørholtveien 641, 3967 Stathelle
Foretaksstatus
Aktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Innehaver 2004 Aktiv 14,7 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 17,8 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år

Bamble Supern A/S

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
946528323
Firmanavn
Bamble Supern A/S
Bransje
Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Besøksadresse
Storgata 15, 3950 Brevik
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 102 000
Personalkostnader
2 792 000
Lederlønn
9 000
Anleggsmidler
2 023 000
Egenkapital
-416 000
Gjeld
4 904 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 17,8 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 17,8 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 0 7
Kapitalomsetningshastighet 10 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 2 0 8
Kontantstrøm fra drift 0 0 5
Rentedekningsgrad 2 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 21 13 49
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 20 102 000 20 531 000 18 019 000
Driftsresultat 94 000 -134 000 761 000
Resultat før skatt -321 000 -435 000 525 000
Ordinært resultat -321 000 -435 000 525 000
Årsresultat -321 000 -435 000 525 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 023 000 5 666 000 4 229 000
Sum omløpsmidler 2 465 000 2 565 000 2 305 000
Sum eiendeler 4 487 000 8 230 000 6 534 000
Sum egenkapital -416 000 -95 000 340 000
Sum langsiktig gjeld 2 150 000 2 488 000 2 439 000
Sum kortsiktig gjeld 2 754 000 5 838 000 3 755 000

Storm Festival AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
979527349
Firmanavn
Storm Festival AS
Bransje
Impresariovirksomhet
Besøksadresse
Rønholtveien 173, 3960 Stathelle
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,1 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år