Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Terje Sigvald Lilleland

Rapportdato: 2020-01-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 51 759 og med ett samlet driftsresultat på 18 636. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 48.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Futura Bygg AS Vara­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Hauggruppen Investering AS Styrets leder 2017 - Aktiv 158 28
- Kontakt­person 2017 - Aktiv 158 28
Nokus AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 9 389 3 833
Camelia Investering AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 11 114 1 827
Tonnes Panorama AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 0 -12

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Spania Partner AS Styre­medlem 2015 - 2019
Ølen Sentrumsutvikling AS Styre­medlem 2015 - 2018
Ølen Sentrumsutvikling AS Adm. direktør 2015 - 2018
Mosflata Industribygg AS Adm. direktør 2014 - 2016
Helsehuset Haugesund AS Vara­medlem 2013 - 2013
Sameiet Krossen Styre­medlem 2013 - 2016

Futura Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Futura Bygg AS - 922266824
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Haraldsgata 116, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 Aktiv < 1 år

Hauggruppen Investering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hauggruppen Investering AS - 920069932
Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy
Haraldsgata 116, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,1 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
158 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
34 978 000
Egenkapital
44 698 000
Gjeld
543 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0
Resultatgrad 18 0
Kontantstrøm fra drift 20 0
Rentedekningsgrad 8 0
Likviditetsgrad II 10 0
Totalt 69 0
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 158 0
Driftsresultat 28 -189
Resultat før skatt 1 114 -592
Ordinært resultat 1 114 -592
Årsresultat 1 114 -592
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 34 978 46 982
Sum omløpsmidler 10 264 0
Sum eiendeler 45 242 46 982
Sum egenkapital 44 698 43 934
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 543 3 048

Nokus AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nokus AS - 920069592
Eiendomsforvaltning
Haraldsgata 116, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 389 000
Personalkostnader
1 005 000
Lederlønn
644 000
Anleggsmidler
104 820 000
Egenkapital
31 289 000
Gjeld
79 024 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 6 4
Likviditetsgrad II 2 8
Totalt 55 61
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 9 389 1 245
Driftsresultat 3 833 833
Resultat før skatt 2 206 749
Ordinært resultat 2 206 749
Årsresultat 2 206 749
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 104 820 84 977
Sum omløpsmidler 5 493 9 650
Sum eiendeler 110 313 94 627
Sum egenkapital 31 289 42 704
Sum langsiktig gjeld 69 709 46 337
Sum kortsiktig gjeld 9 315 5 585

Camelia Investering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Camelia Investering AS - 920067050
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Haraldsgata 116, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 114 000
Personalkostnader
239 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
39 806 000
Egenkapital
37 342 000
Gjeld
4 236 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2
Resultatgrad 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 3
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 2 0
Totalt 70 39
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 11 114 1 322
Driftsresultat 1 827 834
Resultat før skatt 1 481 -266
Ordinært resultat 1 481 -266
Årsresultat 1 481 -266
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 39 806 33 003
Sum omløpsmidler 1 772 16 092
Sum eiendeler 41 578 49 095
Sum egenkapital 37 342 37 891
Sum langsiktig gjeld 1 711 2 246
Sum kortsiktig gjeld 2 525 8 958

Tonnes Panorama AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tonnes Panorama AS - 916040210
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Smedasundet 92, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
900 000
Gjeld
895 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 0 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -12 -63 -19
Resultat før skatt -12 -63 -18
Ordinært resultat -12 -63 -18
Årsresultat -12 -63 -18
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 795 1 740 1 780
Sum eiendeler 1 795 1 740 1 780
Sum egenkapital 900 912 974
Sum langsiktig gjeld 858 828 798
Sum kortsiktig gjeld 37 0 7

Mosflata Industribygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mosflata Industribygg AS - 984702272
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Haraldsgata 116, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,2 år
Adm. direktør 2014 2016 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 868 000
Personalkostnader
2 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
28 351 000
Egenkapital
17 352 000
Gjeld
24 512 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 73 73 78
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 868 4 761 4 648
Driftsresultat 3 774 3 706 3 549
Resultat før skatt 2 797 2 679 2 433
Ordinært resultat 2 797 2 679 2 433
Årsresultat 2 797 2 679 2 433
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 28 351 29 311 30 221
Sum omløpsmidler 13 512 14 297 15 264
Sum eiendeler 41 863 43 608 45 484
Sum egenkapital 17 352 17 249 17 050
Sum langsiktig gjeld 20 936 23 015 25 065
Sum kortsiktig gjeld 3 576 3 343 3 370

Helsehuset Haugesund AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Helsehuset Haugesund AS - 812068512
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Strandgata 92, 5528 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,4 år
Vara­medlem 2013 2013 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 053 000
Personalkostnader
205 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
220 291 000
Egenkapital
31 912 000
Gjeld
194 392 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 4 2
Likviditetsgrad II 10 6 8
Totalt 61 58 57
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 22 053 20 401 18 557
Driftsresultat 9 347 7 532 3 538
Resultat før skatt 1 210 39 -2 266
Ordinært resultat 1 210 39 -2 266
Årsresultat 1 210 39 -2 266
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 220 291 228 911 236 626
Sum omløpsmidler 6 014 9 452 13 723
Sum eiendeler 226 305 238 363 250 350
Sum egenkapital 31 912 30 702 35 663
Sum langsiktig gjeld 192 644 200 092 206 089
Sum kortsiktig gjeld 1 748 7 570 8 597

Camelia Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Camelia Holding AS - 993401803
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Haraldsgata 116, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 Aktiv 11 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
338 000
Egenkapital
374 000
Gjeld
2 008 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 4 4 10
Totalt 39 39 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -29 -13 -17
Resultat før skatt 1 971 487 -17
Ordinært resultat 1 971 487 -17
Årsresultat 1 971 487 -17
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 338 338 338
Sum omløpsmidler 2 044 573 256
Sum eiendeler 2 382 911 594
Sum egenkapital 374 403 586
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 008 508 8

Cornos AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cornos AS - 993401838
Butikkhandel med spill og leker
Lahammarvegen 7, 5542 Karmsund
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 Aktiv 11,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 535 000
Egenkapital
13 894 000
Gjeld
200 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 7 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 45 35 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -19 -13 -12
Resultat før skatt 6 981 787 -11
Ordinært resultat 6 981 787 -11
Årsresultat 6 981 787 -11
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 535 6 535 438
Sum omløpsmidler 7 558 977 484
Sum eiendeler 14 094 7 513 921
Sum egenkapital 13 894 6 913 828
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 200 600 93

Petit AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Petit AS - 988502987
Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy
Haraldsgata 116, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 12,1 år
Adm. direktør 2007 2016 8,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 177 000
Personalkostnader
1 049 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 000
Egenkapital
610 000
Gjeld
2 969 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 10
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 0 0 7
Rentedekningsgrad 0 0 8
Likviditetsgrad II 8 6 2
Totalt 17 15 56
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 177 4 204 4 953
Driftsresultat -113 -45 366
Resultat før skatt -118 -48 187
Ordinært resultat -118 -48 187
Årsresultat -118 -48 187
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 30 58 113
Sum omløpsmidler 3 549 3 202 2 879
Sum eiendeler 3 579 3 261 2 992
Sum egenkapital 610 728 775
Sum langsiktig gjeld 2 442 1 866 1 566
Sum kortsiktig gjeld 527 667 651

Spania Partner AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Spania Partner AS - 915533604
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
, 5430 Bremnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2019 4,5 år

Ølen Sentrumsutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ølen Sentrumsutvikling AS - 915267300
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Smedasundet 97b, 5525 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2018 3,7 år
Adm. direktør 2015 2018 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
782 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 532 000
Egenkapital
8 916 000
Gjeld
8 108 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 6 6 0
Likviditetsgrad II 10 8 2
Totalt 67 60 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 782 718 348
Driftsresultat 463 454 -111
Resultat før skatt 187 195 -167
Ordinært resultat 187 195 -167
Årsresultat 187 195 -167
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 16 532 15 598 15 452
Sum omløpsmidler 492 230 543
Sum eiendeler 17 024 15 829 15 995
Sum egenkapital 8 916 8 729 8 534
Sum langsiktig gjeld 7 969 6 987 6 750
Sum kortsiktig gjeld 139 112 711

Sameiet Krossen

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Krossen - 981016688
Lønnet arbeid i private husholdninger
Klæhaugvegen 14, 4270 Åkrehamn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2016 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
154 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 000
Egenkapital
50 000
Gjeld
16 000
Driftscore
2003
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 8
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 18
Resultatregnskap
2003
Driftsinntekter 154
Driftsresultat -23
Resultat før skatt -22
Ordinært resultat -22
Årsresultat -22
Balanseregnskap
2003
Sum anleggsmidler 5
Sum omløpsmidler 61
Sum eiendeler 66
Sum egenkapital 50
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 16

Meierigården Etne AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Meierigården Etne AS - 997490738
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Rennesøygata 10, 5537 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2016 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
740 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 703 000
Egenkapital
3 684 000
Gjeld
8 853 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 7 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 2 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 0
Resultatgrad 20 18 0
Kontantstrøm fra drift 20 18 0
Rentedekningsgrad 4 8 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 52 66 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 740 7 163 704
Driftsresultat 354 1 367 -325
Resultat før skatt 59 783 -526
Ordinært resultat 59 783 -526
Årsresultat 59 783 -526
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 703 9 457 9 413
Sum omløpsmidler 2 834 3 180 5 106
Sum eiendeler 12 537 12 637 14 519
Sum egenkapital 3 684 3 625 2 842
Sum langsiktig gjeld 4 825 5 088 6 671
Sum kortsiktig gjeld 4 028 3 924 5 006

Øvregaten 102 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Øvregaten 102 AS - 996068625
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Haraldsgata 116, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2020 9,2 år

Haugaland Utleiebygg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Haugaland Utleiebygg AS - 980312666
Eiendomsforvaltning
Haraldsgata 116, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2018 10,3 år
Styre­medlem 2000 2008 7,6 år

Etne 1 Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Etne 1 Eiendom AS - 990088306
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Rennesøygata 10, 5537 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2013 5,6 år
Styre­medlem 2007 2008 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 433 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 262 000
Egenkapital
7 482 000
Gjeld
1 470 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 10 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 2 2
Totalt 80 76 74
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 433 1 410 1 484
Driftsresultat 1 101 1 146 1 158
Resultat før skatt 927 936 930
Ordinært resultat 927 936 930
Årsresultat 927 936 930
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 262 8 247 7 631
Sum omløpsmidler 3 690 693 1 309
Sum eiendeler 8 952 8 940 8 939
Sum egenkapital 7 482 7 464 7 435
Sum langsiktig gjeld 174 179 180
Sum kortsiktig gjeld 1 296 1 296 1 324

Sauda Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sauda Invest AS - 840816052
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Øvregata 167, 5525 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2008 < 1 år

Kvalamarka 7 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kvalamarka 7 AS - 990152993
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Rennesøygata 10, 5537 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2014 7,1 år
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år

Erling Skjalgsonsgate Eienom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Erling Skjalgsonsgate Eienom AS - 990941645
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Lysskar, 5535 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 2,6 år

Sørhauggaten Utleiebygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sørhauggaten Utleiebygg AS - 974216043
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Strandgata 92, 5528 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2013 7,1 år
Styre­medlem 2000 2006 5,6 år
Adm. direktør 2000 2013 12,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 148 000
Egenkapital
1 013 000
Gjeld
4 139 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 6 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 14 10 11
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -75 -110 -80
Resultat før skatt 57 42 105
Ordinært resultat 57 42 105
Årsresultat 57 42 105
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 148 5 075 9 710
Sum omløpsmidler 4 5 2
Sum eiendeler 5 152 5 080 9 712
Sum egenkapital 1 013 1 010 968
Sum langsiktig gjeld 4 034 3 034 7 565
Sum kortsiktig gjeld 105 1 036 1 179

Stange og Lilleland A/S

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stange og Lilleland A/S - 970557806
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Haraldsgt 125, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2013 6,7 år

Haugaland Utleiebygg AS Utleiebygg

Foretaksinfo
(Inaktiv) Haugaland Utleiebygg AS Utleiebygg - 983040918
Ikke tilgjengelig
Haraldsgt 117, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 2009 2,7 år

Sveio Utleigebygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sveio Utleigebygg AS - 835716392
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Caiano AS Strandgata 92, 5528 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2019 14,3 år
Vara­medlem 2001 2005 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 277 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 019 000
Egenkapital
2 590 000
Gjeld
11 865 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 2 8 2
Totalt 68 72 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 277 2 394 2 517
Driftsresultat 1 431 1 605 1 396
Resultat før skatt 780 866 661
Ordinært resultat 780 866 661
Årsresultat 780 866 661
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 019 13 404 18 173
Sum omløpsmidler 1 436 5 037 1 181
Sum eiendeler 14 455 18 441 19 354
Sum egenkapital 2 590 2 810 3 544
Sum langsiktig gjeld 10 367 13 484 14 612
Sum kortsiktig gjeld 1 498 2 147 1 197

Lekeplaneten Aksdal AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lekeplaneten Aksdal AS - 986204547
Butikkhandel med spill og leker
Aksdalsenteret, 5570 Aksdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2004 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 310 000
Personalkostnader
829 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
278 000
Gjeld
1 167 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 7 6
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 4
Resultatgrad 2 12 8
Kontantstrøm fra drift 3 7 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 34 50 41
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 310 3 351 3 344
Driftsresultat 22 169 116
Resultat før skatt 22 124 80
Ordinært resultat 22 124 80
Årsresultat 22 124 80
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 41 90
Sum omløpsmidler 1 445 1 547 1 490
Sum eiendeler 1 445 1 588 1 580
Sum egenkapital 278 290 308
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 167 1 298 1 272

Porgrunn Trading & Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Porgrunn Trading & Invest AS - 986205497
Butikkhandel med spill og leker
Beha-kvartalet C.e. Berg-hanssens gate 20, 3916 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2004 < 1 år

Lekeplaneten Åkrehamn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lekeplaneten Åkrehamn AS - 886204752
Butikkhandel med spill og leker
Tungarden 1, 4270 Åkrehamn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2004 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 493 000
Personalkostnader
1 095 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 000
Egenkapital
459 000
Gjeld
2 305 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 12 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 12 12 16
Kontantstrøm fra drift 7 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 50 63 68
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 493 5 606 6 025
Driftsresultat 313 398 707
Resultat før skatt 236 378 452
Ordinært resultat 236 378 452
Årsresultat 236 378 452
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 20 41 62
Sum omløpsmidler 2 745 2 586 2 853
Sum eiendeler 2 765 2 626 2 915
Sum egenkapital 459 461 386
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 305 2 165 2 529

Lekeplaneten Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lekeplaneten Holding AS - 986193995
Butikkhandel med spill og leker
Haraldsgata 116, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2004 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 596 000
Personalkostnader
328 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 729 000
Egenkapital
10 621 000
Gjeld
5 494 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 10 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 82 85 83
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 596 2 874 5 097
Driftsresultat 1 315 907 682
Resultat før skatt 852 1 351 3 132
Ordinært resultat 852 1 351 3 132
Årsresultat 852 1 351 3 132
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 729 9 309 9 749
Sum omløpsmidler 7 386 7 623 8 024
Sum eiendeler 16 115 16 932 17 773
Sum egenkapital 10 621 9 769 8 419
Sum langsiktig gjeld 4 146 4 766 5 386
Sum kortsiktig gjeld 1 348 2 397 3 968

Bygg & Vedlikehold AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bygg & Vedlikehold AS - 885751482
Oppføring av bygninger
Rennesøygata 10, 5537 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2014 10,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
820 000
Personalkostnader
552 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 000
Egenkapital
141 000
Gjeld
673 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 15 0
Kapitalomsetningshastighet 4 6 4
Fordringsomsetningshastighet 3 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 2
Resultatgrad 14 20 0
Kontantstrøm fra drift 7 20 1
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 53 84 11
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 820 1 041 746
Driftsresultat 72 323 -57
Resultat før skatt 45 236 -56
Ordinært resultat 45 236 -56
Årsresultat 45 236 -56
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 16 88
Sum omløpsmidler 801 764 427
Sum eiendeler 813 780 515
Sum egenkapital 141 128 -107
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 673 652 622

Haugaland Lavpris AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Haugaland Lavpris AS - 985755744
Ikke tilgjengelig
Øygarden, 4262 Avaldsnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 2007 3,7 år

Lekeplaneten Sandefjord AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lekeplaneten Sandefjord AS - 985700745
Butikkhandel med spill og leker
Haslebakken 4, 3229 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2004 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 331 000
Personalkostnader
1 277 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 024 000
Gjeld
1 537 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 13 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 14 14 18
Kontantstrøm fra drift 10 14 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 72 72 82
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 331 7 404 8 663
Driftsresultat 682 727 1 225
Resultat før skatt 528 556 909
Ordinært resultat 528 556 909
Årsresultat 528 556 909
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 42 88
Sum omløpsmidler 2 561 2 924 3 662
Sum eiendeler 2 561 2 966 3 751
Sum egenkapital 1 024 1 000 960
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 537 1 966 2 791

Knuto AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Knuto AS - 984931573
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Smedasundet 40, 5529 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2006 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 889 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
57 363 000
Egenkapital
5 476 000
Gjeld
53 563 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 10
Totalt 48 22 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 889 520 250
Driftsresultat 1 273 -1 490 -1 364
Resultat før skatt -132 -1 342 -2 097
Ordinært resultat -132 -1 342 -2 097
Årsresultat -132 -1 342 -2 097
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 57 363 48 666 29 399
Sum omløpsmidler 1 676 1 459 2 626
Sum eiendeler 59 039 50 125 32 025
Sum egenkapital 5 476 5 609 31 950
Sum langsiktig gjeld 50 930 14 630 0
Sum kortsiktig gjeld 2 633 29 886 75

Lilleland Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lilleland Invest AS - 953460815
Ikke tilgjengelig
Haraldsg 117, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,7 år

Totalinvest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Totalinvest AS - 935716578
Ikke tilgjengelig
Haraldsg 115, 5501 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Karmsundgaten Utleiebygg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Karmsundgaten Utleiebygg AS - 968325531
Ikke tilgjengelig
Haraldsg 146, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Hauggruppen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hauggruppen AS - 948386461
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Haraldsgata 116, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2018 17,9 år

Glassmagasinet Petit AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Glassmagasinet Petit AS - 979330839
Ikke tilgjengelig
Haraldsgate 117, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,7 år

Aksdal Eiendomsselskap A/S

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aksdal Eiendomsselskap A/S - 941059848
Ikke tilgjengelig
, 5570 Aksdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Stali Eiendom II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stali Eiendom II AS - 955313305
Ikke tilgjengelig
Haraldsg 14, 5528 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Vormedal Utleiebygg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vormedal Utleiebygg AS - 961681553
Ikke tilgjengelig
Haraldsgaten 117, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Aksdal Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aksdal Eiendom AS - 980885704
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Steinsvik AS, 5563 Førresfjorden
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2007 6,7 år

Kontortjenester AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kontortjenester AS - 955841778
Ikke tilgjengelig
Ludolf Eidesg 6, 5525 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Løken & Co AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Løken & Co AS - 935795532
Ikke tilgjengelig
Aksdal Senter, 5570 Aksdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Nokus AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nokus AS - 916857624
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Haraldsgata 116, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2018 17 år

Futura Bygg og Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Futura Bygg og Eiendom AS - 917907420
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Haraldsgata 116, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,9 år

Stali Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stali Eiendom AS - 946549037
Ikke tilgjengelig
Ludolf Eidesg 6, 5525 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Totalinvest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Totalinvest AS - 955777735
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Øvregata 161, 5525 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2013 12,2 år
Adm. direktør 2000 2013 12,2 år