Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kari R Bache-Andreassen

Rapportdato: 2020-05-29

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 588 og med ett samlet driftsresultat på 31. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
AS Vøyensvingen 15 Styre­medlem 2000** - Aktiv 2 588 31

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
AS Vøyensvingen 15 Vara­medlem 2004 - 2006

AS Vøyensvingen 15

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Vøyensvingen 15 - 921217781
Borettslag
V/obos Eiendomsforvaltning AS Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2006 2 år
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 588 000
Personalkostnader
144 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
518 000
Egenkapital
-6 149 000
Gjeld
7 422 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 4 20 18
Kontantstrøm fra drift 0 18 14
Rentedekningsgrad 2 6 6
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 21 74 65
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 588 2 398 2 356
Driftsresultat 31 577 469
Resultat før skatt -167 340 222
Ordinært resultat -167 340 222
Årsresultat -167 340 222
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 518 518 518
Sum omløpsmidler 755 1 299 934
Sum eiendeler 1 273 1 817 1 451
Sum egenkapital -6 149 -5 982 -6 321
Sum langsiktig gjeld 7 070 7 343 7 596
Sum kortsiktig gjeld 352 456 177