Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Anne Kari Steen

Rapportdato: 2023-02-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 755 og med ett samlet driftsresultat på -172. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Odd Fellow Ordenshus Hamar AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 598 -195
Ajerhagan 94 AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 157 37
Aos Invest AS Vara­medlem 2006 - Aktiv 0 -14

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Odd Fellow Ordenshus Hamar AS Vara­medlem 2017 - 2019
Odd Fellow Ordenshus Hamar AS Vara­medlem 2017 - 2019
Steen Holding AS Styre­medlem 2000** - 2016

Odd Fellow Ordenshus Hamar AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Odd Fellow Ordenshus Hamar AS - 932407434
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Ajerhagan 94, 2319 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 3,6 år
Vara­medlem 2017 2019 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
598 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 424 000
Egenkapital
1 904 000
Gjeld
5 835 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 34 36 12
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 598 708 618
Driftsresultat -195 -4 -404
Resultat før skatt -299 -123 -546
Ordinært resultat -299 -123 -546
Årsresultat -299 -123 -546
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 7 424 7 803 8 280
Sum omløpsmidler 316 464 422
Sum eiendeler 7 740 8 267 8 702
Sum egenkapital 1 904 2 204 2 326
Sum langsiktig gjeld 5 804 6 030 6 255
Sum kortsiktig gjeld 31 34 121

Ajerhagan 94 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ajerhagan 94 AS - 997030389
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Ajerhagan 94, 2319 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
157 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
100 000
Gjeld
109 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 0 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 6
Resultatgrad 20 0 18
Kontantstrøm fra drift 20 0 18
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 85 8 79
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 157 128 345
Driftsresultat 37 -78 56
Resultat før skatt 37 -77 44
Ordinært resultat 37 -77 44
Årsresultat 37 -77 44
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 209 214 366
Sum eiendeler 209 214 366
Sum egenkapital 100 63 140
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 109 151 226

Aos Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aos Invest AS - 989241206
Uoppgitt
Strandgata 71, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 17 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 000 000
Egenkapital
9 528 000
Gjeld
207 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 28 28 28
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -14 -17 -15
Resultat før skatt 26 57 57
Ordinært resultat 26 57 57
Årsresultat 26 57 57
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 4 000 4 000 4 000
Sum omløpsmidler 5 735 6 217 6 661
Sum eiendeler 9 735 10 217 10 661
Sum egenkapital 9 528 9 701 10 145
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 207 516 516

Aks Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aks Invest AS - 989241109
Uoppgitt
Birkebeinervegen 6, 2316 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2022 15,9 år

Steen Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Steen Holding AS - 938348952
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Torggata 41, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2016 15,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 011 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 199 000
Egenkapital
-13 371 000
Gjeld
24 847 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 2 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 8 15 6
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 7 011 7 296 7 597
Driftsresultat -2 231 19 -6 440
Resultat før skatt -2 203 -592 -5 615
Ordinært resultat -2 203 -592 -5 615
Årsresultat -2 203 -592 -5 615
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 10 199 9 945 10 350
Sum omløpsmidler 1 277 1 388 2 238
Sum eiendeler 11 475 11 332 12 588
Sum egenkapital -13 371 -11 168 -10 575
Sum langsiktig gjeld 22 333 20 163 20 470
Sum kortsiktig gjeld 2 514 2 337 2 693