Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Hillel-David Aarstein

Rapportdato: 2021-09-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Aarstein Invest AS Styrets leder 2014 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2014 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Nordstrandhallen AS Styre­medlem 2019 - 2021
Nordstrand Idrettsforening Styre­medlem 2014 - 2019

Nordstrandhallen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordstrandhallen AS - 996713997
Drift av idrettsanlegg
Oberst Rodes vei 79, 1165 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2021 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
35
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 386 000
Personalkostnader
1 257 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
66 869 000
Egenkapital
-6 039 000
Gjeld
75 563 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 12 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 4 2 0
Likviditetsgrad II 8 2 8
Totalt 63 25 15
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 9 386 10 310 7 678
Driftsresultat 2 085 649 -5 236
Resultat før skatt 413 -1 292 -6 623
Ordinært resultat 413 -1 292 -6 623
Årsresultat 413 -1 292 -6 623
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 66 869 67 943 69 153
Sum omløpsmidler 2 654 1 834 38 242
Sum eiendeler 69 524 69 777 107 395
Sum egenkapital -6 039 -6 452 -4 931
Sum langsiktig gjeld 74 100 73 101 92 400
Sum kortsiktig gjeld 1 463 3 128 19 926

Nordstrand Idrettsforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordstrand Idrettsforening - 939463682
Idrettslag og -klubber
Oberst Rodes vei 79, 1165 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2019 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
43
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 362 000
Personalkostnader
1 257 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 000
Egenkapital
1 243 000
Gjeld
607 000
Driftscore
2006 2005
Totalrentabilitet 0 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10
Resultatgrad 0 14
Kontantstrøm fra drift 0 14
Rentedekningsgrad 0 10
Likviditetsgrad II 8 10
Totalt 18 88
Resultatregnskap
2006 2005
Driftsinntekter 6 362 6 806
Driftsresultat -10 598
Resultat før skatt -63 599
Ordinært resultat -63 599
Årsresultat -63 599
Balanseregnskap
2006 2005
Sum anleggsmidler 12 62
Sum omløpsmidler 1 838 1 688
Sum eiendeler 1 850 1 750
Sum egenkapital 1 243 1 306
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 607 444

Aarstein Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aarstein Invest AS - 913780663
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Brattvollveien 27b, 1164 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 7,3 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 7,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
4 344 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 25 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 -4
Resultat før skatt 4 331 0 -4
Ordinært resultat 4 331 0 -4
Årsresultat 4 331 0 -4
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 4 344 612 612
Sum eiendeler 4 344 612 612
Sum egenkapital 4 344 12 12
Sum langsiktig gjeld 0 600 600
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0