Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Erlend Prytz

Rapportdato: 2021-08-03

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 6 694 og med ett samlet driftsresultat på -109. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 10.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Bulk Marine AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 127 -644
Stiftelsen Maritimt Forum Styre­medlem 2018 - Aktiv 6 567 535
Norske Maritime Eksportører Nme Adm. direktør 2015 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Granit 1893 Holding AS Styre­medlem 2014 - 2014
Sameiet Ullernkammen 1-3 Styre­medlem 2008 - 2014
Norboat AS Adm. direktør 2008 - 2015
Norboat AS Vara­medlem 2002 - 2007
Norboat AS Vara­medlem 2002 - 2007
Toer AS Styrets leder 2007 - 2017
Toer AS Adm. direktør 2007 - 2016
Norboat Lokalt AS Styrets leder 2003 - 2015
Norboat Holding AS Adm. direktør 2003 - 2015
Norboat Holding AS Vara­medlem 2002 - 2003

Bulk Marine AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bulk Marine AS - 994249398
Agenturhandel med bredt vareutvalg
Hellemovegen 7b, 3580 Geilo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
127 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 419 000
Egenkapital
-337 000
Gjeld
1 861 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 4 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 38 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 127 0 0
Driftsresultat -644 -144 -12
Resultat før skatt 26 -837 -44
Ordinært resultat 26 -837 -44
Årsresultat 26 -837 -44
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 419 1 443 2 249
Sum omløpsmidler 105 108 136
Sum eiendeler 1 525 1 552 2 386
Sum egenkapital -337 -363 474
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 861 1 915 1 912

Stiftelsen Maritimt Forum

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Maritimt Forum - 876131072
Yrkessammenslutninger
Rådhusgata 25, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 567 000
Personalkostnader
1 814 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
87 000
Egenkapital
2 345 000
Gjeld
532 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 12 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 14 16 16
Kontantstrøm fra drift 14 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 75 74 82
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 6 567 5 607 4 747
Driftsresultat 535 569 614
Resultat før skatt 539 571 612
Ordinært resultat 539 571 612
Årsresultat 539 571 612
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 87 150 254
Sum omløpsmidler 2 790 2 864 1 725
Sum eiendeler 2 877 3 015 1 979
Sum egenkapital 2 345 1 806 1 235
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 532 1 208 744

Norske Maritime Eksportører Nme

Foretaksinfo
(Aktiv) Norske Maritime Eksportører Nme - 980376818
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Rådhusgata 25, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2015 Aktiv 5,7 år

Granit 1893 Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Granit 1893 Holding AS - 988603686
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Skansen 29, 2670 Otta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
432 000
Personalkostnader
160 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 510 000
Egenkapital
4 743 000
Gjeld
3 039 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 2 8 2
Likviditetsgrad II 4 6 4
Totalt 29 67 28
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 432 408 435
Driftsresultat 97 416 94
Resultat før skatt -59 270 -43
Ordinært resultat -59 270 -43
Årsresultat -59 270 -43
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 510 7 400 7 305
Sum omløpsmidler 272 232 164
Sum eiendeler 7 782 7 632 7 469
Sum egenkapital 4 743 4 802 4 532
Sum langsiktig gjeld 2 806 2 647 2 795
Sum kortsiktig gjeld 233 183 142

Sameiet Ullernkammen 1-3

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Ullernkammen 1-3 - 992926775
Ikke tilgjengelig
C/o Progressum Eiendom AS Schweigaards gate 10, 0185 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2014 6,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
499 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
153 000
Gjeld
63 000
Driftscore
2014
Totalrentabilitet 13
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 12
Kontantstrøm fra drift 14
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 10
Totalt 69
Resultatregnskap
2014
Driftsinntekter 499
Driftsresultat 37
Resultat før skatt 45
Ordinært resultat 45
Årsresultat 45
Balanseregnskap
2014
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 216
Sum eiendeler 216
Sum egenkapital 153
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 63

Norboat AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norboat AS - 933952622
Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
Fornebuveien 3, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2015 7,1 år
Vara­medlem 2002 2007 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 391 000
Personalkostnader
3 612 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
84 000
Egenkapital
18 242 000
Gjeld
2 070 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 16 16 18
Kontantstrøm fra drift 18 14 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 78 74 80
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 12 391 12 422 11 680
Driftsresultat 1 322 1 281 1 747
Resultat før skatt 1 299 1 169 1 453
Ordinært resultat 1 299 1 169 1 453
Årsresultat 1 299 1 169 1 453
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 84 73 79
Sum omløpsmidler 20 229 18 170 16 972
Sum eiendeler 20 313 18 243 17 052
Sum egenkapital 18 242 16 738 15 569
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 070 1 505 1 483

Toer AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Toer AS - 990550174
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Hoffsjef Løvenskiolds vei 50, 0382 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2017 10 år
Adm. direktør 2007 2016 9,8 år

Norboat Lokalt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norboat Lokalt AS - 977276446
Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2015 11,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
200 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 000
Egenkapital
417 000
Gjeld
14 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 7 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 18 20
Kontantstrøm fra drift 0 18 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 15 73 85
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 200 400 400
Driftsresultat -82 67 139
Resultat før skatt -64 52 105
Ordinært resultat -64 52 105
Årsresultat -64 52 105
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 18 0 0
Sum omløpsmidler 412 558 246
Sum eiendeler 430 558 246
Sum egenkapital 417 481 206
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14 78 40

Norboat Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norboat Holding AS - 926909177
Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2003 2015 12,1 år
Vara­medlem 2002 2003 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 930 000
Egenkapital
21 205 000
Gjeld
535 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 32 32
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -53 -47 -50
Resultat før skatt 288 144 216
Ordinært resultat 288 144 216
Årsresultat 288 144 216
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 930 5 930 5 930
Sum omløpsmidler 15 810 15 464 15 441
Sum eiendeler 21 740 21 394 21 371
Sum egenkapital 21 205 21 123 21 202
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 535 271 170

Norboat AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norboat AS - 984997507
Ikke tilgjengelig
, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2002 2007 4,8 år