Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Andreas Elvekrok

Rapportdato: 2021-12-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Andreas Elvekrok Innehaver 2019 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Andreas Elvekrok Styrets leder 2000** - 2019
Haug Regnskapslag Sa Vara­medlem 2011 - 2016

Andreas Elvekrok

Foretaksinfo
(Aktiv) Andreas Elvekrok - 969192411
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
Hornegata 89, 3302 Hokksund
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 2,6 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Haug Regnskapslag Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Haug Regnskapslag Sa - 870961332
Regnskap og bokføring
Stasjonsgata 83, 3300 Hokksund
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2016 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 628 000
Personalkostnader
4 066 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
324 000
Egenkapital
187 000
Gjeld
985 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 8 0 0
Kontantstrøm fra drift 7 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 63 16 16
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 5 628 5 130 4 964
Driftsresultat 272 -191 -811
Resultat før skatt 216 -141 -622
Ordinært resultat 216 -141 -622
Årsresultat 216 -141 -622
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 324 353 295
Sum omløpsmidler 848 994 838
Sum eiendeler 1 172 1 347 1 133
Sum egenkapital 187 -29 112
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 985 1 376 1 021