Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Glenn Nøstdahl

Rapportdato: 2023-04-01

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 744 676 og med ett samlet driftsresultat på -252 643. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 8 av virksomhetene driftsunderskudd, og 6 av virksomhetene driftsoverskudd. 8 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 10 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 29.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Gnp Energy Operations AS Styrets leder 2022 - Aktiv 33 870 1 479
Gnp Energy Norge AS Styrets leder 2022 - Aktiv 335 386 -10 568
Gnp Areal AS Styrets leder 2019 - Aktiv 8 205 5 487
Gnp Energy AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 643 975 -119 694
Prinsekvartalet AS Styrets leder 2021 - Aktiv 271 -2 994

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Bekkeveien 165 AS Styre­medlem 2023 - 2023
Gnp Areal AS Styre­medlem 2021 - 2022
Tretteteig Gartneri AS Styre­medlem 2018 - 2020
Tretteteig Holding AS Styre­medlem 2018 - 2020
Elx Energy Norge AS Styrets leder 2016 - 2021

Bekkeveien 165 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bekkeveien 165 AS - 980910539
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bekkeveien 165, 3173 Vear
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2023 2023 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
967 000
Personalkostnader
5 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 661 000
Egenkapital
2 211 000
Gjeld
3 671 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 2 6
Totalt 62 59 11
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 967 1 019 995
Driftsresultat 194 348 -281
Resultat før skatt 149 271 -220
Ordinært resultat 149 271 -220
Årsresultat 149 271 -220
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 5 661 5 708 5 897
Sum omløpsmidler 221 1 401 1 034
Sum eiendeler 5 882 7 110 6 930
Sum egenkapital 2 211 2 203 2 203
Sum langsiktig gjeld 2 293 3 386 3 923
Sum kortsiktig gjeld 1 378 1 521 804

Tretteteig Gartneri AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tretteteig Gartneri AS - 947054422
Dyrking av ettårige vekster ellers
Hørdalsveien 46c, 3239 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2020 1,4 år

Tretteteig Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tretteteig Holding AS - 990283230
Dyrking av ettårige vekster ellers
Hørdalsveien 46c, 3239 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2020 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
430 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 570 000
Egenkapital
-3 942 000
Gjeld
5 514 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 34 0 2
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 430 0 0
Driftsresultat 245 -32 -19
Resultat før skatt -1 647 -25 39
Ordinært resultat -1 647 -25 39
Årsresultat -1 647 -25 39
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 570 2 589 2 582
Sum omløpsmidler 2 0 1
Sum eiendeler 1 572 2 589 2 582
Sum egenkapital -3 942 -135 -110
Sum langsiktig gjeld 5 411 2 692 2 692
Sum kortsiktig gjeld 103 31 0

Elx Energy Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Elx Energy Norge AS - 917375690
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Bekkeveien 163, 3173 Vear
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2021 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 731 000
Personalkostnader
3 692 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
52 000
Egenkapital
327 000
Gjeld
8 238 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 0 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 8
Resultatgrad 12 0 8
Kontantstrøm fra drift 7 0 7
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 64 17 64
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 19 731 12 477 12 872
Driftsresultat 1 102 -319 593
Resultat før skatt 970 -325 554
Ordinært resultat 970 -325 554
Årsresultat 970 -325 554
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 52 182 201
Sum omløpsmidler 8 513 1 729 2 115
Sum eiendeler 8 565 1 911 2 316
Sum egenkapital 327 -644 -318
Sum langsiktig gjeld 0 700 491
Sum kortsiktig gjeld 8 238 1 855 2 144

Comvie AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Comvie AS - 989089471
Programmeringstjenester
Bekkeveien 163, 3173 Vear
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2022 6,6 år
Adm. direktør 2006 2022 15,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
318 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 250 000
Egenkapital
2 531 000
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 62 67 37
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 318 395 311
Driftsresultat 313 393 178
Resultat før skatt 245 462 -653
Ordinært resultat 245 462 -653
Årsresultat 245 462 -653
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 250 1 319 1 450
Sum omløpsmidler 1 281 968 375
Sum eiendeler 2 531 2 287 1 824
Sum egenkapital 2 531 2 287 1 824
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Sameiet Storgaten 17

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Storgaten 17 - 997707168
Ikke tilgjengelig
C/o Per-erik S Holm Hystadveien 48, 3208 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2014 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
506 000
Personalkostnader
7 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
154 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 10 10 6
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 2 2 2
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 22 27 26
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 506 555 550
Driftsresultat 1 3 4
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 154 168 125
Sum eiendeler 154 168 125
Sum egenkapital 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 27 47 67
Sum kortsiktig gjeld 127 121 58

Raveien 422 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Raveien 422 AS - 989174681
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Einar Abrahamsen AS Strandpromenaden 9, 3208 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2021 10,6 år
Adm. direktør 2011 2020 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 067 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
25 540 000
Egenkapital
1 164 000
Gjeld
26 605 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 6 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 2 2
Likviditetsgrad II 10 8 0
Totalt 70 61 51
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 3 067 2 924 3 916
Driftsresultat 1 397 930 728
Resultat før skatt 452 -33 -666
Ordinært resultat 452 -33 -666
Årsresultat 452 -33 -666
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 25 540 26 778 28 121
Sum omløpsmidler 2 229 1 466 329
Sum eiendeler 27 769 28 244 28 450
Sum egenkapital 1 164 -1 688 -1 654
Sum langsiktig gjeld 26 000 29 416 29 434
Sum kortsiktig gjeld 605 516 671

Gierløw Meyersgate 1 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gierløw Meyersgate 1 AS - 991647872
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
St Olavsgate 2, 3111 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2015 4 år
Adm. direktør 2011 2015 4 år

B-kapital AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) B-kapital AS - 992270713
Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon
Nesbruveien 75, 1394 Nesbru
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2009 2011 2,5 år
Styrets leder 2008 2011 3,8 år

Norsk Fibernett AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norsk Fibernett AS - 990594961
Kabelbasert telekommunikasjon
Farmannsveien 18 - 22, 3111 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 1,6 år
Adm. direktør 2007 2009 1,7 år
Styrets leder 2006 2016 9,5 år

Vitel AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vitel AS - 986841687
Programmeringstjenester
Nesbruveien 75, 1394 Nesbru
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2008 < 1 år
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år
Adm. direktør 2005 2006 1,1 år
Vara­medlem 2004 2005 1,5 år

Henriksen Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Henriksen Eiendom AS - 990251568
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Skotfossvegen 283, 3720 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2008 2,1 år
Adm. direktør 2006 2008 2,1 år

Freelet AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Freelet AS - 979339690
Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet
Kristian Augusts gate 3 C/o Advoco, 0164 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2008 3 år

Future Telecom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Future Telecom AS - 987216395
Ikke tilgjengelig
Haraldrudveien 20, 0581 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2006 1,6 år

Glenn Nøstdahls Konsulent og Salgstjenester

Foretaksinfo
(Inaktiv) Glenn Nøstdahls Konsulent og Salgstjenester - 981898508
Ikke tilgjengelig
Røslyngveien 18, 3173 Vear
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Gnp Energy Operations AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gnp Energy Operations AS - 912372693
Handel med elektrisitet
Raveien 422, 3239 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
33
Styremedlemmer
0
Omsetning
33 870 000
Personalkostnader
19 152 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 045 000
Egenkapital
64 000
Gjeld
5 271 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 8 8 8
Kontantstrøm fra drift 10 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 53 53 48
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 33 870 29 919 27 600
Driftsresultat 1 479 1 365 1 169
Resultat før skatt 1 151 1 260 862
Ordinært resultat 1 151 1 260 862
Årsresultat 1 151 1 260 862
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 045 1 502 1 887
Sum omløpsmidler 4 289 4 757 9 722
Sum eiendeler 5 335 6 258 11 609
Sum egenkapital 64 83 81
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 271 6 176 11 528

Gnp Energy Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gnp Energy Norge AS - 895691232
Handel med elektrisitet
Raveien 422, 3239 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
335 386 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
52 227 000
Egenkapital
-3 125 000
Gjeld
187 894 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 15 7
Kapitalomsetningshastighet 8 4 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 4
Resultatgrad 0 20 8
Kontantstrøm fra drift 0 20 5
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 15 84 49
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 335 386 177 016 263 034
Driftsresultat -10 568 55 065 9 190
Resultat før skatt -6 659 44 090 8 338
Ordinært resultat -6 659 44 090 8 338
Årsresultat -6 659 44 090 8 338
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 52 227 20 133 20 137
Sum omløpsmidler 132 542 95 669 101 499
Sum eiendeler 184 769 115 802 121 636
Sum egenkapital -3 125 2 364 3 263
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 187 894 113 438 118 373

Gnp Areal AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gnp Areal AS - 922853037
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bekkeveien 163, 3173 Vear
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 2022 < 1 år
Styrets leder 2019 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 205 000
Personalkostnader
1 797 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
74 344 000
Egenkapital
38 599 000
Gjeld
39 127 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 8 4 2
Likviditetsgrad II 10 2 0
Totalt 78 55 9
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 8 205 2 282 51
Driftsresultat 5 487 539 -175
Resultat før skatt 5 734 407 -372
Ordinært resultat 5 734 407 -372
Årsresultat 5 734 407 -372
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 74 344 95 094 108 130
Sum omløpsmidler 3 382 1 554 996
Sum eiendeler 77 726 96 648 109 126
Sum egenkapital 38 599 12 865 12 457
Sum langsiktig gjeld 38 531 80 967 60 000
Sum kortsiktig gjeld 596 2 816 36 668

Gnp Energy AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gnp Energy AS - 998929717
Handel med elektrisitet
Raveien 422, 3239 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
643 975 000
Personalkostnader
28 941 000
Lederlønn
2 260 000
Anleggsmidler
54 047 000
Egenkapital
-108 634 000
Gjeld
439 832 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 15 7
Kapitalomsetningshastighet 8 6 8
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 6
Resultatgrad 0 20 8
Kontantstrøm fra drift 0 20 7
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 12 88 53
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 643 975 324 775 460 681
Driftsresultat -119 694 68 783 14 019
Resultat før skatt -117 981 55 498 11 238
Ordinært resultat -117 981 55 498 11 238
Årsresultat -117 981 55 498 11 238
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 54 047 24 580 33 194
Sum omløpsmidler 277 152 134 327 135 498
Sum eiendeler 331 199 158 907 168 692
Sum egenkapital -108 634 4 466 -20 372
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 439 832 154 443 189 064

Prinsekvartalet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Prinsekvartalet AS - 926491903
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Prinsegata 3, 3256 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
271 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 035 000
Egenkapital
-2 605 000
Gjeld
22 340 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 4
Totalt 9
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 271
Driftsresultat -2 994
Resultat før skatt -2 699
Ordinært resultat -2 699
Årsresultat -2 699
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 17 035
Sum omløpsmidler 2 701
Sum eiendeler 19 735
Sum egenkapital -2 605
Sum langsiktig gjeld 19 721
Sum kortsiktig gjeld 2 619

Storgata 43 Larvik AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storgata 43 Larvik AS - 822763782
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Storgata 43, 3256 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
169 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 424 000
Egenkapital
109 000
Gjeld
4 467 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 4 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 6
Totalt 0 4 9
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 169 159 62
Driftsresultat -413 -290 -49
Resultat før skatt -476 -327 -135
Ordinært resultat -476 -327 -135
Årsresultat -476 -327 -135
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 4 424 4 132 4 244
Sum omløpsmidler 152 50 30
Sum eiendeler 4 576 4 182 4 273
Sum egenkapital 109 586 913
Sum langsiktig gjeld 0 0 3 338
Sum kortsiktig gjeld 4 467 3 597 23

Borgegården AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borgegården AS - 921833393
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Storgata 21, 3210 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
454 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
727 000
Egenkapital
202 000
Gjeld
650 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 15 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 71 75 70
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 454 478 401
Driftsresultat 111 202 96
Resultat før skatt 79 155 75
Ordinært resultat 79 155 75
Årsresultat 79 155 75
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 727 544 400
Sum omløpsmidler 126 25 146
Sum eiendeler 853 568 547
Sum egenkapital 202 205 207
Sum langsiktig gjeld 10 11 12
Sum kortsiktig gjeld 640 352 328

Noraero AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Noraero AS - 921717482
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Bekkeveien 163, 3173 Vear
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 4,4 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
50 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 197 000
Egenkapital
-311 000
Gjeld
3 982 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 6 8 10
Totalt 8 10 10
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 50 0 0
Driftsresultat -68 0 0
Resultat før skatt -221 -118 -67
Ordinært resultat -221 -118 -67
Årsresultat -221 -118 -67
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 197 2 565 1 996
Sum omløpsmidler 475 196 357
Sum eiendeler 3 671 2 760 2 354
Sum egenkapital -311 -91 27
Sum langsiktig gjeld 3 631 2 734 2 224
Sum kortsiktig gjeld 351 117 102

Sperrekvartalet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sperrekvartalet AS - 991117350
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Storgata 23, 3210 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 462 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 568 000
Egenkapital
1 223 000
Gjeld
945 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 6
Resultatgrad 20 20 8
Kontantstrøm fra drift 20 20 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 82 82 44
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 2 462 2 565 2 531
Driftsresultat 641 683 124
Resultat før skatt 513 539 93
Ordinært resultat 513 539 93
Årsresultat 513 539 93
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 568 1 585 1 503
Sum omløpsmidler 600 668 652
Sum eiendeler 2 168 2 253 2 155
Sum egenkapital 1 223 1 219 1 213
Sum langsiktig gjeld 22 21 19
Sum kortsiktig gjeld 923 1 013 923

Gn Power Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gn Power Invest AS - 992221070
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bekkeveien 163, 3173 Vear
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2015 Aktiv 7,4 år
Styrets leder 2009 Aktiv 14,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
42 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
39 154 000
Egenkapital
18 206 000
Gjeld
28 520 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 13 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 10
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 8
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 62 79 76
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 42 202 41
Driftsresultat 33 58 8
Resultat før skatt 3 134 1 669 1 297
Ordinært resultat 3 134 1 669 1 297
Årsresultat 3 134 1 669 1 297
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 39 154 7 001 10 288
Sum omløpsmidler 7 572 8 542 4 090
Sum eiendeler 46 726 15 543 14 378
Sum egenkapital 18 206 15 072 13 731
Sum langsiktig gjeld 28 520 51 20
Sum kortsiktig gjeld 0 420 628

Gn Power AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gn Power AS - 914200180
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Bekkeveien 163, 3173 Vear
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 8,5 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 8,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 203 000
Personalkostnader
3 729 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
452 000
Egenkapital
-1 656 000
Gjeld
3 421 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 6 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 13 11 11
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 4 203 2 974 3 450
Driftsresultat -805 -570 -1 316
Resultat før skatt -714 -507 -1 065
Ordinært resultat -714 -507 -1 065
Årsresultat -714 -507 -1 065
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 452 339 228
Sum omløpsmidler 1 313 920 1 167
Sum eiendeler 1 765 1 260 1 395
Sum egenkapital -1 656 -942 -762
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 421 2 201 2 157

Rådhusgata 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rådhusgata 2 AS - 913006178
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Rådhusgaten 2, 3126 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 9,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 374 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 414 000
Egenkapital
4 077 000
Gjeld
11 621 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 12 0 14
Kontantstrøm fra drift 0 0 7
Rentedekningsgrad 2 0 2
Likviditetsgrad II 2 0 8
Totalt 23 5 40
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 374 1 032 1 143
Driftsresultat 91 -1 108
Resultat før skatt -354 -318 -123
Ordinært resultat -354 -318 -123
Årsresultat -354 -318 -123
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 15 414 14 969 11 255
Sum omløpsmidler 284 299 667
Sum eiendeler 15 698 15 268 11 922
Sum egenkapital 4 077 4 431 4 699
Sum langsiktig gjeld 11 152 9 926 6 851
Sum kortsiktig gjeld 469 911 371

Vadskjæret AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vadskjæret AS - 980720292
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Havnegata 12, 3263 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 12,1 år
Adm. direktør 2011 2020 9,5 år
Vara­medlem 2010 2011 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
820 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 027 000
Egenkapital
-1 788 000
Gjeld
16 305 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 5 0 31
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 820 129 0
Driftsresultat -1 191 -821 -13
Resultat før skatt -1 308 -680 192
Ordinært resultat -1 308 -680 192
Årsresultat -1 308 -680 192
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 14 027 8 671 0
Sum omløpsmidler 490 386 5 132
Sum eiendeler 14 517 9 057 5 132
Sum egenkapital -1 788 -480 4 296
Sum langsiktig gjeld 7 680 6 520 312
Sum kortsiktig gjeld 8 625 3 017 524

Gn Power Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gn Power Holding AS - 986112251
Eiendomsforvaltning
Bekkeveien 163, 3173 Vear
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 Aktiv 19,5 år
Adm. direktør 2003 Aktiv 19,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
713 395 000
Personalkostnader
40 454 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
129 329 000
Egenkapital
-60 083 000
Gjeld
522 958 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 13 3
Kapitalomsetningshastighet 6 4 6
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 4
Resultatgrad 0 18 4
Kontantstrøm fra drift 0 20 7
Rentedekningsgrad 0 10 6
Likviditetsgrad II 2 4 2
Totalt 10 82 37
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 713 395 342 968 466 917
Driftsresultat -124 752 62 675 8 121
Resultat før skatt -164 346 48 840 4 631
Ordinært resultat -164 346 48 840 4 631
Årsresultat -107 760 41 492 4 631
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 129 329 131 628 123 285
Sum omløpsmidler 333 546 173 772 142 042
Sum eiendeler 462 875 305 400 265 328
Sum egenkapital -60 083 87 649 21 447
Sum langsiktig gjeld 56 304 69 560 60 000
Sum kortsiktig gjeld 466 654 148 191 183 881