Management-CV

Christian Garup Meidell

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Rapportdato: 2018-02-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 198 114 000 og med ett samlet driftsresultat på 76 983 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 13 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 51.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Sinoceanic Shipping AS Styremedlem 2015 - Aktiv 115 728 000 39 814 000
Sinoceanic i AS Varamedlem 2011 - Aktiv 0 -226 000
- Adm. direktør 2011 - Aktiv 0 -226 000
Sinoceanic II AS Varamedlem 2011 - Aktiv 0 -218 000
- Adm. direktør 2011 - Aktiv 0 -218 000
North Invest Holding AS Styremedlem 2010 - Aktiv 0 -92 000
- Adm. direktør 2010 - Aktiv 0 -92 000
Sinoceanic Iii AS Varamedlem 2010 - Aktiv 0 -218 000
- Adm. direktør 2010 - Aktiv 0 -218 000
Oceanus Shipping AS Varamedlem 2010 - Aktiv 78 485 000 38 083 000
- Adm. direktør 2010 - Aktiv 78 485 000 38 083 000
Gaia Maritime AS Styremedlem 2009 - Aktiv 3 897 000 1 509 000
- Adm. direktør 2009 - Aktiv 3 897 000 1 509 000
Gjerdingen AS Styremedlem 2000** - Aktiv 4 000 -1 669 000

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Den Norske Krigsforsikring for Skib Gjensidig Forening Nestformann 2012 - 2016
Den Norske Krigsforsikring for Skib Gjensidig Forening Styremedlem 2005 - 2012
Den Norske Krigsforsikring for Skib Gjensidig Forening Varamedlem 2002 - 2005
Global Geo Services AS Styrets leder 2010 - 2011
Global Geo Services AS Adm. direktør 2010 - 2011
Bw Fleet Management AS Styremedlem 2008 - 2009
Bw Fleet Management AS Varamedlem 2008 - 2008
Bw Gas AS Styrets leder 2008 - 2009
Bw Lng Holding AS Adm. direktør 2008 - 2009
Bw Lng Holding AS Styremedlem 2006 - 2009
Bw Lng Holding AS Styrets leder 2006 - 2006
Bw Green Carriers AS Styrets leder 2008 - 2009
Bw Lpg Holding AS Adm. direktør 2008 - 2009
Bw Lpg Holding AS Styremedlem 2006 - 2009
Bw Lpg Holding AS Styrets leder 2006 - 2006
Bw Green Transport AS Styrets leder 2008 - 2009
Bw Gas Nis Manning AS Styrets leder 2007 - 2009
Bw Gas Nis Manning AS Varamedlem 2007 - 2007
Bw Gas Foreign Manning AS Styrets leder 2007 - 2009
Bw Gas Foreign Manning AS Varamedlem 2007 - 2007
Bw Green Gas AS Styrets leder 2006 - 2009
Hegas AS Styrets leder 2006 - 2009
Bw Gas Pensjonskasse Styrets leder 2006 - 2012
Bw Lng II AS Styrets leder 2006 - 2009
Bw Lng i AS Styrets leder 2006 - 2009
Bw Lpg i AS Styrets leder 2006 - 2009
Bw Lpg II AS Styrets leder 2006 - 2009
Sendje Berge Offshore AS Styrets leder 2006 - 2006
Berge Helene Offshore AS Styrets leder 2006 - 2007
Berge Sisar Offshore AS Styrets leder 2006 - 2007
Bergesen Gas Shipping AS Styrets leder 2005 - 2009
Bergesen Gas Shipping AS Styremedlem 2005 - 2005
Bergesen D Y Skipsfart AS Styrets leder 2005 - 2009
Bergesen D Y Skipsfart AS Styremedlem 2003 - 2005
Bw Lng Brussels AS Styrets leder 2005 - 2009
Bw Lng Paris AS Styrets leder 2005 - 2009
Berge Arzew Partner AS Styrets leder 2005 - 2009
Berge Arzew Partner AS Styremedlem 2003 - 2005
Bw Green Shipping AS Styrets leder 2004 - 2007
Bw Green Shipping AS Styremedlem 2000** - 2004
Bella Store AS Styrets leder 2003 - 2006
Partrederiet Bw Gas Engie Energy Management DA Styrets leder 2003 - 2009
Partrederiet Bw Gas Engie Energy Management DA Styremedlem 2000** - 2003
Partgas Shipping AS Styremedlem 2003 - 2009
Berge Bulk (norway) AS Styremedlem 2003 - 2006
Bergehus AS Styremedlem 2003 - 2009
The Green Tankers AS Styremedlem 2003 - 2009
Igloo Shipping AS Styremedlem 2003 - 2006
Handygas Shipping AS Styremedlem 2003 - 2006
Handygas Shipping AS Styremedlem 2003 - 2006
Multi Holding AS Styremedlem 2000** - 2003

Sinoceanic Shipping AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
980585522
Firmanavn
Sinoceanic Shipping AS
Bransje
Utenriks sjøfart med gods
Besøksadresse
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
115 728 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
380 271 000
Egenkapital
463 562 000
Gjeld
170 615 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2015 Aktiv 2 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 10 13 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 4
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 87 83 64
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 115 728 000 223 822 000 527 991 000
Driftsresultat 39 814 000 147 258 000 302 962 000
Resultat før skatt 82 921 000 117 866 000 49 268 000
Ordinært resultat 82 921 000 117 866 000 49 268 000
Årsresultat 82 921 000 117 866 000 49 268 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 380 271 000 344 196 000 3 618 606 000
Sum omløpsmidler 253 906 000 499 180 000 251 220 000
Sum eiendeler 634 177 000 843 377 000 3 869 826 000
Sum egenkapital 463 562 000 659 259 000 1 367 406 000
Sum langsiktig gjeld 147 167 000 156 354 000 2 353 257 000
Sum kortsiktig gjeld 23 448 000 27 763 000 149 163 000

Sinoceanic i AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
996345157
Firmanavn
Sinoceanic i AS
Bransje
Utenriks sjøfart med gods
Besøksadresse
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 541 000
Egenkapital
41 284 000
Gjeld
74 184 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Varamedlem 2011 Aktiv 7 år
Adm. direktør 2011 Aktiv 7 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 0 15 10
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 10 4
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 4
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 22 87 73
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 48 930 000 163 584 000
Driftsresultat -226 000 45 478 000 101 359 000
Resultat før skatt 6 359 000 19 643 000 32 506 000
Ordinært resultat 6 359 000 19 643 000 32 506 000
Årsresultat 6 359 000 19 643 000 32 506 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 18 541 000 0 1 088 934 000
Sum omløpsmidler 96 926 000 136 751 000 102 800 000
Sum eiendeler 115 468 000 136 751 000 1 191 734 000
Sum egenkapital 41 284 000 108 343 000 375 188 000
Sum langsiktig gjeld 25 448 000 28 344 000 769 151 000
Sum kortsiktig gjeld 48 736 000 64 000 47 395 000

Sinoceanic II AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
996345181
Firmanavn
Sinoceanic II AS
Bransje
Utenriks sjøfart med gods
Besøksadresse
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 829 000
Egenkapital
26 035 000
Gjeld
51 147 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Varamedlem 2011 Aktiv 7 år
Adm. direktør 2011 Aktiv 7 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 0 15 12
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 2
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 2
Likviditetsgrad II 8 10 2
Totalt 18 85 65
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 34 859 000 163 034 000
Driftsresultat -218 000 31 246 000 96 396 000
Resultat før skatt -14 055 000 25 714 000 -6 538 000
Ordinært resultat -14 055 000 25 714 000 -6 538 000
Årsresultat -14 055 000 25 714 000 -6 538 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 10 829 000 0 1 100 346 000
Sum omløpsmidler 66 362 000 76 354 000 35 775 000
Sum eiendeler 77 191 000 76 354 000 1 136 121 000
Sum egenkapital 26 035 000 76 298 000 380 961 000
Sum langsiktig gjeld 12 165 000 0 713 612 000
Sum kortsiktig gjeld 38 982 000 56 000 41 548 000

North Invest Holding AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
977343275
Firmanavn
North Invest Holding AS
Bransje
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsv
Besøksadresse
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
142 000
Gjeld
8 771 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2010 Aktiv 7 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 7 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 12 13 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 10
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 14 23 12
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -92 000 -105 000 -67 000
Resultat før skatt -1 142 000 -3 282 000 37 000
Ordinært resultat -1 142 000 -3 282 000 37 000
Årsresultat -1 142 000 -3 282 000 37 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 0 1 395 000 4 205 000
Sum omløpsmidler 8 905 000 13 241 000 7 000
Sum eiendeler 8 905 000 14 636 000 4 213 000
Sum egenkapital 142 000 -7 185 000 -15 803 000
Sum langsiktig gjeld 8 771 000 21 716 000 20 016 000
Sum kortsiktig gjeld 0 105 000 0

Sinoceanic Iii AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
991686169
Firmanavn
Sinoceanic Iii AS
Bransje
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Besøksadresse
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 685 000
Egenkapital
24 254 000
Gjeld
52 626 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Varamedlem 2010 Aktiv 7 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 7 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 0 15 10
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 10 4
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 4
Likviditetsgrad II 8 10 0
Totalt 20 83 60
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 34 109 000 126 509 000
Driftsresultat -218 000 31 544 000 89 590 000
Resultat før skatt 2 049 000 17 756 000 17 921 000
Ordinært resultat 2 049 000 17 756 000 17 921 000
Årsresultat 2 049 000 17 756 000 17 921 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 13 685 000 0 1 094 268 000
Sum omløpsmidler 63 195 000 173 134 000 17 044 000
Sum eiendeler 76 880 000 173 134 000 1 111 312 000
Sum egenkapital 24 254 000 172 183 000 365 194 000
Sum langsiktig gjeld 13 644 000 911 000 709 399 000
Sum kortsiktig gjeld 38 982 000 40 000 36 719 000

Oceanus Shipping AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
995682362
Firmanavn
Oceanus Shipping AS
Bransje
Utenriks sjøfart med gods
Besøksadresse
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
78 485 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
329 132 000
Egenkapital
247 126 000
Gjeld
116 963 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Varamedlem 2010 Aktiv 7 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 7 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 10 10 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 8
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 72 70 68
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 78 485 000 74 362 000 69 158 000
Driftsresultat 38 083 000 35 810 000 33 747 000
Resultat før skatt 25 447 000 22 029 000 22 550 000
Ordinært resultat 25 447 000 22 029 000 22 550 000
Årsresultat 25 447 000 22 029 000 22 550 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 329 132 000 332 891 000 321 611 000
Sum omløpsmidler 34 958 000 28 900 000 8 648 000
Sum eiendeler 364 090 000 361 791 000 330 259 000
Sum egenkapital 247 126 000 230 902 000 192 925 000
Sum langsiktig gjeld 55 852 000 84 241 000 106 151 000
Sum kortsiktig gjeld 61 111 000 46 648 000 31 183 000

Gaia Maritime AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
994826026
Firmanavn
Gaia Maritime AS
Bransje
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Besøksadresse
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 897 000
Personalkostnader
2 282 000
Lederlønn
1 000 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
289 000
Gjeld
1 479 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2009 Aktiv 8 år
Adm. direktør 2009 Aktiv 8 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 10
Totalt 85 85 89
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3 897 000 3 840 000 1 836 000
Driftsresultat 1 509 000 1 533 000 1 796 000
Resultat før skatt 1 133 000 1 138 000 1 314 000
Ordinært resultat 1 133 000 1 138 000 1 314 000
Årsresultat 1 133 000 1 138 000 1 314 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 767 000 3 074 000 2 011 000
Sum eiendeler 1 767 000 3 074 000 2 011 000
Sum egenkapital 289 000 255 000 1 517 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 479 000 2 819 000 494 000

Gjerdingen AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
948795205
Firmanavn
Gjerdingen AS
Bransje
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Besøksadresse
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 000
Personalkostnader
399 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
166 825 000
Egenkapital
205 565 000
Gjeld
24 335 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2000 Aktiv 17 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 50 50 46
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4 000 4 000 3 000
Driftsresultat -1 669 000 -1 278 000 -1 566 000
Resultat før skatt 12 406 000 16 512 000 5 128 000
Ordinært resultat 12 406 000 16 512 000 5 128 000
Årsresultat 12 406 000 16 512 000 5 128 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 166 825 000 153 000 000 145 073 000
Sum omløpsmidler 63 075 000 69 706 000 64 732 000
Sum eiendeler 229 901 000 222 706 000 209 805 000
Sum egenkapital 205 565 000 193 159 000 176 647 000
Sum langsiktig gjeld 24 289 000 28 937 000 32 383 000
Sum kortsiktig gjeld 46 000 609 000 775 000

Den Norske Krigsforsikring for Skib Gjensidig Forening

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
938100330
Firmanavn
Den Norske Krigsforsikring for Skib Gjensidig Forening
Bransje
Skadeforsikring
Besøksadresse
Rådhusgata 25, 0158 Oslo
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
56 759 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
164 398 000
Egenkapital
5 464 867 000
Gjeld
1 507 332 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Nestformann 2012 2016 3 år
Styremedlem 2005 2012 7 år
Varamedlem 2002 2005 2 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 3 10 7
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 4 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 46 48 46
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 56 759 000 113 920 000 167 975 000
Driftsresultat 9 829 000 146 426 000 95 155 000
Resultat før skatt 257 745 000 0 0
Ordinært resultat 257 745 000 0 0
Årsresultat 257 745 000 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 164 398 000 531 708 000 332 228 000
Sum omløpsmidler 6 807 802 000 5 928 774 000 6 256 838 000
Sum eiendeler 6 972 200 000 6 460 482 000 6 589 066 000
Sum egenkapital 5 464 867 000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1 433 526 000 6 362 456 000 5 956 803 000
Sum kortsiktig gjeld 73 806 000 98 026 000 632 262 000

Global Geo Services AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
995772833
Firmanavn
Global Geo Services AS
Bransje
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Besøksadresse
Grini Næringspark 4b, 1361 Østerås
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
29 204 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 000
Egenkapital
1 684 000
Gjeld
5 769 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2011 < 1 år
Adm. direktør 2010 2011 < 1 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 15 0 15
Kapitalomsetningshastighet 10 0 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 6 0 4
Totalt 91 0 85
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 29 204 000 0 42 260 000
Driftsresultat 26 520 000 -625 000 36 970 000
Resultat før skatt 19 655 000 -520 000 26 607 000
Ordinært resultat 19 655 000 -520 000 26 607 000
Årsresultat 19 655 000 -520 000 26 607 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 17 000 17 000 1 000
Sum omløpsmidler 7 437 000 358 000 42 346 000
Sum eiendeler 7 454 000 375 000 42 347 000
Sum egenkapital 1 684 000 -1 044 000 1 976 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 769 000 1 419 000 40 371 000

Bw Fleet Management AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
993279986
Firmanavn
Bw Fleet Management AS
Bransje
Utenriks sjøfart med gods
Besøksadresse
Professor Kohts vei 5, 1366 Lysaker
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
71 964 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
11 153 000
Gjeld
245 998 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2008 2009 < 1 år
Varamedlem 2008 2008 < 1 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 1 0 5
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 9 6 11
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 71 964 000 76 252 000 75 164 000
Driftsresultat -1 230 000 -37 000 -5 783 000
Resultat før skatt 882 000 -2 208 000 2 220 000
Ordinært resultat 882 000 -2 208 000 2 220 000
Årsresultat 882 000 -2 208 000 2 220 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 257 151 000 328 284 000 232 452 000
Sum eiendeler 257 151 000 328 284 000 232 452 000
Sum egenkapital 11 153 000 2 242 000 -12 590 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 245 998 000 326 041 000 245 042 000

Bw Gas AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
910517694
Firmanavn
Bw Gas AS
Bransje
Utenriks sjøfart med gods
Besøksadresse
Professor Kohts vei 5, 1366 Lysaker
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
87
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 004 000 000
Personalkostnader
736 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
44 000 000
Egenkapital
100 000 000
Gjeld
1 464 000 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2009 < 1 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 3 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 8 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 0 0
Rentedekningsgrad 8 2 2
Likviditetsgrad II 4 6 4
Totalt 32 16 10
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1 004 000 000 984 000 000 638 000 000
Driftsresultat 36 000 000 -1 000 000 -3 000 000
Resultat før skatt 23 000 000 -30 000 000 -129 000 000
Ordinært resultat 23 000 000 -30 000 000 -129 000 000
Årsresultat 23 000 000 -30 000 000 -129 000 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 44 000 000 39 000 000 178 000 000
Sum omløpsmidler 1 520 000 000 705 000 000 2 305 000 000
Sum eiendeler 1 564 000 000 744 000 000 2 483 000 000
Sum egenkapital 100 000 000 121 000 000 191 000 000
Sum langsiktig gjeld 80 000 000 100 000 000 137 000 000
Sum kortsiktig gjeld 1 384 000 000 523 000 000 2 155 000 000

Bw Lng Holding AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
990000174
Firmanavn
Bw Lng Holding AS
Bransje
Utenriks sjøfart med gods
Besøksadresse
Drammensveien 106, 0273 Oslo
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2009 < 1 år
Styremedlem 2006 2009 2 år
Styrets leder 2006 2006 < 1 år

Bw Green Carriers AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
990648883
Firmanavn
Bw Green Carriers AS
Bransje
Utenriks sjøfart med gods
Besøksadresse
Professor Kohts vei 5, 1366 Lysaker
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
421 323 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
37 000
Gjeld
72 667 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2009 < 1 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 9 18 18
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 421 323 000 5 427 201 000 3 566 382 000
Driftsresultat -46 000 -202 000 -171 000
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 72 704 000 1 123 541 000 970 687 000
Sum eiendeler 72 704 000 1 123 541 000 970 687 000
Sum egenkapital 37 000 298 000 275 000
Sum langsiktig gjeld 72 667 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1 123 243 000 970 412 000

Bw Lpg Holding AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
990000298
Firmanavn
Bw Lpg Holding AS
Bransje
Utenriks sjøfart med gods
Besøksadresse
Drammensveien 106, 0273 Oslo
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2009 < 1 år
Styremedlem 2006 2009 2 år
Styrets leder 2006 2006 < 1 år

Bw Green Transport AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
990648840
Firmanavn
Bw Green Transport AS
Bransje
Utenriks sjøfart med gods
Besøksadresse
Professor Kohts vei 5, 1366 Lysaker
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
402 106 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
344 000
Gjeld
101 858 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2009 < 1 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 2
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 16 14 21
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 402 106 000 630 577 000 371 265 000
Driftsresultat -84 000 -40 000 22 000
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 102 202 000 86 797 000 99 865 000
Sum eiendeler 102 202 000 86 797 000 99 865 000
Sum egenkapital 344 000 330 000 305 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 101 858 000 86 466 000 99 561 000

Bw Gas Nis Manning AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
991647368
Firmanavn
Bw Gas Nis Manning AS
Bransje
Utenriks sjøfart med gods
Besøksadresse
Professor Kohts vei 5, 1366 Lysaker
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
71
Styremedlemmer
0
Omsetning
115 742 000
Personalkostnader
114 739 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
74 931 000
Egenkapital
72 508 000
Gjeld
57 795 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2009 1 år
Varamedlem 2007 2007 < 1 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 4 8
Fordringsomsetningshastighet 0 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 2 4 2
Kontantstrøm fra drift 1 3 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 8
Totalt 25 29 40
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 115 742 000 114 685 000 186 371 000
Driftsresultat 878 000 1 685 000 1 742 000
Resultat før skatt 1 262 000 2 516 000 2 253 000
Ordinært resultat 1 262 000 2 516 000 2 253 000
Årsresultat 1 262 000 2 516 000 2 253 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 74 931 000 70 957 000 40 863 000
Sum omløpsmidler 55 371 000 41 954 000 31 466 000
Sum eiendeler 130 302 000 112 911 000 72 329 000
Sum egenkapital 72 508 000 60 468 000 43 136 000
Sum langsiktig gjeld 16 330 000 13 224 000 8 263 000
Sum kortsiktig gjeld 41 465 000 39 219 000 20 930 000

Bw Gas Foreign Manning AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
991647295
Firmanavn
Bw Gas Foreign Manning AS
Bransje
Utenriks sjøfart med gods
Besøksadresse
Professor Kohts vei 5, 1366 Lysaker
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
491 617 000
Personalkostnader
490 614 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-46 000
Gjeld
5 779 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2009 1 år
Varamedlem 2007 2007 < 1 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 12 0 2
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 2
Resultatgrad 2 0 2
Kontantstrøm fra drift 1 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 43 12 35
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 491 617 000 469 596 000 318 577 000
Driftsresultat 879 000 -989 000 33 000
Resultat før skatt 858 000 -1 024 000 39 000
Ordinært resultat 858 000 -1 024 000 39 000
Årsresultat 858 000 -1 024 000 39 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 5 733 000 5 040 000 4 308 000
Sum eiendeler 5 733 000 5 040 000 4 308 000
Sum egenkapital -46 000 -904 000 120 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 779 000 5 944 000 4 188 000

Bw Green Gas AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
917931364
Firmanavn
Bw Green Gas AS
Bransje
Utenriks sjøfart med gods
Besøksadresse
Professor Kohts vei 5, 1366 Lysaker
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 3 år

Hegas AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
990044031
Firmanavn
Hegas AS
Bransje
Utenriks sjøfart med gods
Besøksadresse
Drammensveien 106, 0273 Oslo
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 3 år

Bw Gas Pensjonskasse

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
974971380
Firmanavn
Bw Gas Pensjonskasse
Bransje
Pensjonskasser
Besøksadresse
Professor Kohts vei 5, 1366 Lysaker
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
38 734 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 787 000
Egenkapital
66 446 000
Gjeld
501 626 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2012 5 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 14 8 2
Kontantstrøm fra drift 20 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 60 48 40
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 38 734 000 33 523 000 48 899 000
Driftsresultat 3 441 000 1 563 000 52 000
Resultat før skatt 7 989 000 3 051 000 4 183 000
Ordinært resultat 7 989 000 3 051 000 4 183 000
Årsresultat 7 989 000 3 051 000 4 183 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 13 787 000 490 533 000 502 662 000
Sum omløpsmidler 554 284 000 57 744 000 37 829 000
Sum eiendeler 568 072 000 548 277 000 540 491 000
Sum egenkapital 66 446 000 58 456 000 55 405 000
Sum langsiktig gjeld 499 787 000 489 714 000 483 099 000
Sum kortsiktig gjeld 1 839 000 107 000 1 987 000

Bw Lng II AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
990000263
Firmanavn
Bw Lng II AS
Bransje
Utenriks sjøfart med gods
Besøksadresse
Drammensveien 106, 0273 Oslo
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 3 år

Bw Lng i AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
990000212
Firmanavn
Bw Lng i AS
Bransje
Besøksadresse
Drammensveien 106, 0273 Oslo
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 2 år

Bw Lpg i AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
990000379
Firmanavn
Bw Lpg i AS
Bransje
Utenriks sjøfart med gods
Besøksadresse
Professor Kohts vei 5, 1366 Lysaker
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 3 år

Bw Lpg II AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
990000433
Firmanavn
Bw Lpg II AS
Bransje
Utenriks sjøfart med gods
Besøksadresse
Drammensveien 106, 0273 Oslo
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 3 år

Sendje Berge Offshore AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
983633927
Firmanavn
Sendje Berge Offshore AS
Bransje
Besøksadresse
Drammensveien 106, 0273 Oslo
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2006 < 1 år

Berge Helene Offshore AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
983684424
Firmanavn
Berge Helene Offshore AS
Bransje
Besøksadresse
Drammensveien 106, 0273 Oslo
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2007 < 1 år

Berge Sisar Offshore AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
987191708
Firmanavn
Berge Sisar Offshore AS
Bransje
Besøksadresse
Drammensveien 106, 0273 Oslo
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2007 < 1 år

Bergesen Gas Shipping AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
988684260
Firmanavn
Bergesen Gas Shipping AS
Bransje
Utenriks sjøfart med gods
Besøksadresse
Professor Kohts vei 5, 1366 Lysaker
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2009 3 år
Styremedlem 2005 2005 < 1 år

Bergesen D Y Skipsfart AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
981872916
Firmanavn
Bergesen D Y Skipsfart AS
Bransje
Utenriks sjøfart med gods
Besøksadresse
Drammensveien 106, 0204 Oslo
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2009 3 år
Styremedlem 2003 2005 2 år

Bw Lng Brussels AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
988791261
Firmanavn
Bw Lng Brussels AS
Bransje
Utenriks sjøfart med gods
Besøksadresse
Professor Kohts vei 5, 1366 Lysaker
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
219 956 000
Personalkostnader
18 995 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 625 094 000
Egenkapital
372 844 000
Gjeld
1 394 636 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2009 3 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 6 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 60 58 61
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 219 956 000 225 653 000 209 382 000
Driftsresultat 115 560 000 125 978 000 136 227 000
Resultat før skatt 69 395 000 64 815 000 88 022 000
Ordinært resultat 69 395 000 64 815 000 88 022 000
Årsresultat 69 395 000 64 815 000 88 022 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 1 625 094 000 1 617 511 000 1 542 306 000
Sum omløpsmidler 142 386 000 18 473 000 21 257 000
Sum eiendeler 1 767 481 000 1 635 977 000 1 563 563 000
Sum egenkapital 372 844 000 263 407 000 182 984 000
Sum langsiktig gjeld 1 245 050 000 1 264 840 000 1 225 807 000
Sum kortsiktig gjeld 149 586 000 107 730 000 154 772 000

Bw Lng Paris AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
988791237
Firmanavn
Bw Lng Paris AS
Bransje
Utenriks sjøfart med gods
Besøksadresse
Professor Kohts vei 5, 1366 Lysaker
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
220 712 000
Personalkostnader
18 172 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 629 035 000
Egenkapital
531 672 000
Gjeld
1 390 402 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2009 3 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 8 8 4
Totalt 68 70 66
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 220 712 000 221 218 000 196 313 000
Driftsresultat 112 948 000 123 373 000 99 486 000
Resultat før skatt 70 689 000 84 240 000 80 369 000
Ordinært resultat 70 689 000 84 240 000 80 369 000
Årsresultat 70 689 000 84 240 000 80 369 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 1 629 035 000 1 622 003 000 1 550 041 000
Sum omløpsmidler 293 031 000 155 249 000 73 459 000
Sum eiendeler 1 922 066 000 1 777 252 000 1 623 500 000
Sum egenkapital 531 672 000 442 452 000 330 058 000
Sum langsiktig gjeld 1 243 630 000 1 264 300 000 1 226 142 000
Sum kortsiktig gjeld 146 772 000 70 500 000 67 300 000

Berge Arzew Partner AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
986338217
Firmanavn
Berge Arzew Partner AS
Bransje
Utenriks sjøfart med gods
Besøksadresse
Professor Kohts vei 5, 1366 Lysaker
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2009 4 år
Styremedlem 2003 2005 1 år

Bw Green Shipping AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
979788738
Firmanavn
Bw Green Shipping AS
Bransje
Besøksadresse
Drammensveien 106, 0273 Oslo
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2007 3 år
Styremedlem 2000 2004 3 år

Bella Store AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
986155945
Firmanavn
Bella Store AS
Bransje
Besøksadresse
Drammensveien 106, 0273 Oslo
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2006 3 år

Partrederiet Bw Gas Engie Energy Management DA

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
982954576
Firmanavn
Partrederiet Bw Gas Engie Energy Management DA
Bransje
Utenriks sjøfart med gods
Besøksadresse
Professor Kohts vei 5, 1366 Lysaker
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
196 062 000
Personalkostnader
19 012 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
789 409 000
Egenkapital
829 476 000
Gjeld
11 375 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2009 5 år
Styremedlem 2000 2003 2 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 10 10 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 82 82 80
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 196 062 000 200 163 000 180 740 000
Driftsresultat 117 417 000 105 117 000 104 606 000
Resultat før skatt 117 384 000 105 125 000 104 531 000
Ordinært resultat 117 384 000 105 125 000 104 531 000
Årsresultat 117 384 000 105 125 000 104 531 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 789 409 000 795 438 000 766 714 000
Sum omløpsmidler 51 441 000 57 380 000 9 770 000
Sum eiendeler 840 851 000 852 819 000 776 484 000
Sum egenkapital 829 476 000 844 739 000 770 644 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 375 000 8 071 000 5 840 000

Partgas Shipping AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
979459424
Firmanavn
Partgas Shipping AS
Bransje
Besøksadresse
Drammensveien 106, 0273 Oslo
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2003 2009 5 år

Berge Bulk (norway) AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
976920139
Firmanavn
Berge Bulk (norway) AS
Bransje
Utenriks sjøfart med gods
Besøksadresse
C/o Visma Advokater AS Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2003 2006 2 år

Bergehus AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
933710408
Firmanavn
Bergehus AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Drammensveien 106, 0273 Oslo
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2003 2009 6 år

The Green Tankers AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
968521519
Firmanavn
The Green Tankers AS
Bransje
Utenriks sjøfart med gods
Besøksadresse
Drammensveien 106, 0273 Oslo
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2003 2009 5 år

Igloo Shipping AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
979262744
Firmanavn
Igloo Shipping AS
Bransje
Besøksadresse
Drammensv 106, 0273 Oslo
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2003 2006 2 år

Handygas Shipping AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
979661053
Firmanavn
Handygas Shipping AS
Bransje
Besøksadresse
Drammensv 106, 0204 Oslo
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2003 2006 2 år

Amazon AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
984034806
Firmanavn
Amazon AS
Bransje
Besøksadresse
Drammensveien 106, 0204 Oslo
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2006 4 år

Multi Holding AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
982152313
Firmanavn
Multi Holding AS
Bransje
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Besøksadresse
Cort Adelersgate 16, 0254 Oslo
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2000 2003 2 år