Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ole Bjørn Øygard

Rapportdato: 2020-12-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 129 396 og med ett samlet driftsresultat på 8 703. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Øygard Næringsutvikling AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2020 - Aktiv 0 0
Mef Avdeling Buskerud Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Øygard Pukkverk No Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Ripu AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 7 205 1 429
Øygard Vest AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 3 678 213
- Adm. direktør 2015 - Aktiv 3 678 213

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Øygard Pukkverk No Styrets leder 2000** - 2019
Ripu AS Adm. direktør 2016 - 2017
Arbeidsfellesskapet Engene & Øygard AS Styrets leder 2012 - 2013
Oddvar Øygard AS Vara­medlem 2003 - 2007

Øygard Næringsutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Øygard Næringsutvikling AS - 924767758
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Torpovegen 622, 3579 Torpo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2020 Aktiv < 1 år

Mef Avdeling Buskerud

Foretaksinfo
(Aktiv) Mef Avdeling Buskerud - 922761639
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Broen 6, 3170 Sem
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,5 år

Øygard Pukkverk No

Foretaksinfo
(Aktiv) Øygard Pukkverk No - 982330467
Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers
Tjørndalsvegen 12, 3570 Ål
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 1,6 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Ripu AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ripu AS - 917815771
Grunnarbeid
Nymobakken 34, 3516 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,2 år
Adm. direktør 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 205 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
133 000
Egenkapital
1 258 000
Gjeld
3 715 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 7
Kapitalomsetningshastighet 6 6 8
Fordringsomsetningshastighet 3 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 6
Resultatgrad 18 0 14
Kontantstrøm fra drift 20 0 10
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 2 8 6
Totalt 82 19 66
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 205 4 503 2 576
Driftsresultat 1 429 -470 218
Resultat før skatt 1 144 -491 167
Ordinært resultat 1 144 -491 167
Årsresultat 1 144 -491 167
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 133 133 0
Sum omløpsmidler 4 839 2 926 1 819
Sum eiendeler 4 973 3 059 1 819
Sum egenkapital 1 258 114 605
Sum langsiktig gjeld 2 2 004 0
Sum kortsiktig gjeld 3 713 940 1 214

Øygard Vest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Øygard Vest AS - 914609747
Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin
Torpovegen 622, 3579 Torpo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,9 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 678 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 133 000
Egenkapital
4 012 000
Gjeld
419 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 6
Resultatgrad 12 0 2
Kontantstrøm fra drift 18 0 10
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 71 16 43
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 678 1 553 3 214
Driftsresultat 213 -697 25
Resultat før skatt 268 -517 20
Ordinært resultat 268 -517 20
Årsresultat 268 -517 20
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 133 2 311 1 472
Sum omløpsmidler 1 298 1 501 3 990
Sum eiendeler 4 431 3 812 5 463
Sum egenkapital 4 012 3 745 3 830
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 419 67 1 633

Øygard AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Øygard AS - 891767412
Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin
Torpovegen 622, 3579 Torpo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 7,1 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
61 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 132 000
Egenkapital
468 000
Gjeld
1 744 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 0 0
Rentedekningsgrad 4 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 58 34 36
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 61 61 61
Driftsresultat 58 45 47
Resultat før skatt 9 -8 -6
Ordinært resultat 9 -8 -6
Årsresultat 9 -8 -6
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 132 2 132 2 132
Sum omløpsmidler 80 209 164
Sum eiendeler 2 212 2 341 2 296
Sum egenkapital 468 460 468
Sum langsiktig gjeld 1 729 1 870 1 816
Sum kortsiktig gjeld 15 11 12

Arbeidsfellesskapet Engene & Øygard AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arbeidsfellesskapet Engene & Øygard AS - 997714490
Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin
Klemmavegen 20, 3550 Gol
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 7,2 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 7,2 år
Styrets leder 2012 2013 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
43 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
225 000
Gjeld
1 749 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 12 12 0
Kontantstrøm fra drift 14 14 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 44 44 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 43 43 155
Driftsresultat 3 3 -3
Resultat før skatt 4 4 -2
Ordinært resultat 4 4 -2
Årsresultat 4 4 -2
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 973 1 969 2 004
Sum eiendeler 1 973 1 969 2 004
Sum egenkapital 225 220 216
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 749 1 749 1 788

Oddvar Øygard AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Oddvar Øygard AS - 985793581
Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin
Torpovegen 622, 3579 Torpo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2012 Aktiv 8,4 år
Styre­medlem 2007 Aktiv 13,3 år
Vara­medlem 2003 2007 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
44
Styremedlemmer
0
Omsetning
118 409 000
Personalkostnader
30 134 000
Lederlønn
1 061 000
Anleggsmidler
62 163 000
Egenkapital
40 055 000
Gjeld
66 254 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 6 6
Kapitalomsetningshastighet 4 4
Fordringsomsetningshastighet 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6
Resultatgrad 12 8
Kontantstrøm fra drift 14 14
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 8 8
Totalt 63 58
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 118 409 93 162
Driftsresultat 7 000 3 967
Resultat før skatt 4 942 3 024
Ordinært resultat 4 942 3 024
Årsresultat 4 942 3 024
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 62 163 40 394
Sum omløpsmidler 44 146 39 223
Sum eiendeler 106 309 79 616
Sum egenkapital 40 055 35 513
Sum langsiktig gjeld 47 385 25 351
Sum kortsiktig gjeld 18 869 18 751