Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Andreas Hodne

Rapportdato: 2020-02-23

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 71 705 og med ett samlet driftsresultat på -10 619. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 8 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 8 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 9.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Fx Nor AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 484 -4 398
Sandnes Investering AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 -1 314
Keystone.no AS Styrets leder 2019 - Aktiv 5 541 732
Hodne Invest AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 -1 418
Hodne Holding AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 59 104 -5 099

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Keystone.no AS Styre­medlem 2017 - 2019
Aktieselskabet Høy Standard A/S Styrets leder 2017 - 2018
Aktieselskabet Høy Standard A/S Styre­medlem 2014 - 2017
Hotel Norge AS Styre­medlem 2014 - 2019
Solution Media Group AS Vara­medlem 2010 - 2012
Vinelskeren AS Vara­medlem 2009 - 2013

Fx Nor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fx Nor AS - 919808225
Fondsforvaltningsvirksomhet
Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
484 000
Personalkostnader
3 875 000
Lederlønn
2 958 000
Anleggsmidler
3 751 000
Egenkapital
4 381 000
Gjeld
22 850 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 4 10
Totalt 6 10
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 484 0
Driftsresultat -4 398 -74
Resultat før skatt -4 290 -74
Ordinært resultat -4 290 -74
Årsresultat -4 290 -74
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 3 751 0
Sum omløpsmidler 23 480 943
Sum eiendeler 27 231 943
Sum egenkapital 4 381 921
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22 850 22

Sandnes Investering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sandnes Investering AS - 974346125
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Domkirkeplassen 2, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
988 000
Lederlønn
650 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
82 584 000
Gjeld
8 574 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 12 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 42 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 314 -3 027 -4 714
Resultat før skatt -8 782 14 466 24 557
Ordinært resultat -8 782 14 466 24 557
Årsresultat -8 782 14 466 24 557
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 91 158 97 105 80 527
Sum eiendeler 91 158 97 105 80 527
Sum egenkapital 82 584 91 367 76 901
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 574 5 738 3 626

Keystone.no AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Keystone.no AS - 995404168
Programmeringstjenester
Risavika Havnering 14, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,1 år
Styre­medlem 2017 2019 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 541 000
Personalkostnader
1 529 000
Lederlønn
768 000
Anleggsmidler
6 690 000
Egenkapital
7 588 000
Gjeld
3 020 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 80 42 44
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 541 2 953 1 317
Driftsresultat 732 -233 -11
Resultat før skatt 705 -84 1 003
Ordinært resultat 705 -84 1 003
Årsresultat 705 -84 1 003
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 690 3 595 1 957
Sum omløpsmidler 3 917 3 481 3 954
Sum eiendeler 10 607 7 076 5 911
Sum egenkapital 7 588 5 360 4 189
Sum langsiktig gjeld 2 002 169 150
Sum kortsiktig gjeld 1 018 1 547 1 573

Hodne Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hodne Invest AS - 919954396
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Gustav Vigelands vei 64, 4023 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
248 698 000
Egenkapital
301 194 000
Gjeld
70 452 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 12 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 8 2
Totalt 42 10
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -1 418 -3 013
Resultat før skatt 49 265 8 230
Ordinært resultat 49 265 8 230
Årsresultat 49 265 8 230
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 248 698 262 245
Sum omløpsmidler 122 948 50 209
Sum eiendeler 371 646 312 455
Sum egenkapital 301 194 252 827
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 70 452 59 628

Hodne Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hodne Holding AS - 941350348
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Gustav Vigelands vei 64, 4023 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
59 104 000
Personalkostnader
23 924 000
Lederlønn
600 000
Anleggsmidler
350 680 000
Egenkapital
334 780 000
Gjeld
106 704 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 66 9 62
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 59 104 94 026 94 031
Driftsresultat -5 099 -32 576 -35 849
Resultat før skatt 100 272 -6 398 90 170
Ordinært resultat 100 272 -6 398 90 170
Årsresultat 100 251 -6 273 90 285
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 350 680 308 440 319 048
Sum omløpsmidler 90 805 61 408 63 345
Sum eiendeler 441 485 369 848 382 393
Sum egenkapital 334 780 234 508 240 004
Sum langsiktig gjeld 27 936 30 696 32 397
Sum kortsiktig gjeld 78 768 104 645 109 992

Maskinveien 14 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Maskinveien 14 AS - 818793472
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Gustav Vigelandsvei 64, 4023 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 Aktiv 11,5 år
Adm. direktør 2008 Aktiv 11,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 764 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 279 000
Egenkapital
4 497 000
Gjeld
9 384 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 83 78 81
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 764 2 674 2 460
Driftsresultat 2 338 2 322 2 177
Resultat før skatt 1 930 1 882 1 723
Ordinært resultat 1 930 1 882 1 723
Årsresultat 1 930 1 882 1 723
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 279 2 995 2 252
Sum omløpsmidler 10 603 10 569 7 648
Sum eiendeler 13 882 13 564 9 900
Sum egenkapital 4 497 4 540 4 501
Sum langsiktig gjeld 4 549 4 276 3 043
Sum kortsiktig gjeld 4 835 4 747 2 356

Ante Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ante Eiendom AS - 992612061
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Gustav Vigelandsvei 64, 4023 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 Aktiv 11,8 år
Adm. direktør 2008 Aktiv 11,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
29 400 000
Egenkapital
4 579 000
Gjeld
26 793 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 14 22 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -23 -17 -18
Resultat før skatt 540 2 459 -1 198
Ordinært resultat 540 2 459 -1 198
Årsresultat 540 2 459 -1 198
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 29 400 29 561 27 978
Sum omløpsmidler 1 971 2 520 1
Sum eiendeler 31 371 32 082 27 980
Sum egenkapital 4 579 4 039 1 580
Sum langsiktig gjeld 16 033 17 206 18 378
Sum kortsiktig gjeld 10 760 10 837 8 021

Victor Investering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Victor Investering AS - 952814036
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Gustav Vigelands vei 64, 4023 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 12,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
-19 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 261 000
Egenkapital
-1 450 000
Gjeld
9 247 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 6
Totalt 40 9 13
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter -19 34 362 34 212
Driftsresultat -131 -12 021 -4 852
Resultat før skatt -269 -9 321 -3 634
Ordinært resultat -269 -9 321 -3 634
Årsresultat -269 -9 321 -3 634
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 261 4 441 3 869
Sum omløpsmidler 3 535 10 580 20 015
Sum eiendeler 7 796 15 021 23 884
Sum egenkapital -1 450 -1 182 8 140
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 247 16 203 15 744

Bådegaten 4 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bådegaten 4 AS - 988152897
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Gustav Vigelands vei 64, 4023 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 Aktiv 12,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
382 000
Egenkapital
70 000
Gjeld
527 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 10 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -53 -44 -47
Resultat før skatt -53 -44 -47
Ordinært resultat -53 -44 -47
Årsresultat -53 -44 -47
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 382 405 427
Sum omløpsmidler 216 245 267
Sum eiendeler 598 650 694
Sum egenkapital 70 123 167
Sum langsiktig gjeld 526 526 526
Sum kortsiktig gjeld 1 0 0

Hodne Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hodne Eiendom AS - 980289729
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Gustav Vigelands vei 64, 4023 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 Aktiv 14,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 831 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 000 000
Egenkapital
3 146 000
Gjeld
2 256 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 15 15 17
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 831 3 399 8 641
Driftsresultat -1 253 -582 -7 115
Resultat før skatt -1 383 -948 -7 038
Ordinært resultat -1 383 -948 -7 038
Årsresultat -1 383 -948 -7 038
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 000 1 722 1 798
Sum omløpsmidler 4 402 8 017 4 455
Sum eiendeler 5 402 9 739 6 253
Sum egenkapital 3 146 4 529 5 476
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 256 5 210 777

Aktieselskabet Høy Standard A/S

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aktieselskabet Høy Standard A/S - 913121163
Uoppgitt
C/o Made With Hart A/S Kirkegata 3, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 < 1 år
Styre­medlem 2014 2017 3,6 år

Hotel Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hotel Norge AS - 883224612
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Dronningens gate 5, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2019 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
45 509 000
Personalkostnader
18 677 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
114 000
Egenkapital
-5 081 000
Gjeld
9 064 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 1 1
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 9 18 18
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 45 509 48 176 49 597
Driftsresultat -12 084 -2 919 -3 985
Resultat før skatt -14 861 -2 511 -3 086
Ordinært resultat -14 861 -2 511 -3 086
Årsresultat -14 861 -2 511 -3 086
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 114 14 813 16 919
Sum omløpsmidler 3 869 5 202 4 538
Sum eiendeler 3 983 20 014 21 458
Sum egenkapital -5 081 9 780 12 291
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 064 10 234 9 166

Solution Media Group AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Solution Media Group AS - 991741674
Reklamebyråer
Saudagata 2, 4012 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2012 2 år

Vinelskeren AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vinelskeren AS - 990728364
Utgivelse av blader og tidsskrifter
Saudagata 2, 4012 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2013 3,7 år

Solution AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Solution AS - 988814180
Reklamebyråer
Erfjordgata 8, 4014 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2012 2,6 år

Victoria Terrasse AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Victoria Terrasse AS - 976545192
Ikke tilgjengelig
Skansegata 1, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2009 1,5 år

Verksgaten og Østervåg Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Verksgaten og Østervåg Holding AS - 989209566
Ikke tilgjengelig
Skansegaten 1, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2008 < 1 år