Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Alv Erik Skogan

Rapportdato: 2021-12-03

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Alv Erik Skogan Innehaver 2019 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Alv Erik Skogan Styrets leder 2000** - 2019
Bøverbru/eina Skolekorps Styre­medlem 2014 - 2015
Ihle Barnehage Sa Styre­medlem 2006 - 2008

Alv Erik Skogan

Foretaksinfo
(Aktiv) Alv Erik Skogan - 969113988
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
Holtevegen 392, 2846 Bøverbru
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 2,6 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Bøverbru/eina Skolekorps

Foretaksinfo
(Aktiv) Bøverbru/eina Skolekorps - 971304332
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2015 < 1 år

Ihle Barnehage Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Ihle Barnehage Sa - 974242737
Barnehager
Vestre Totenvei, 2846 Bøverbru
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
20
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 617 000
Personalkostnader
4 381 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
789 000
Gjeld
736 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 8 8
Totalt 15 15
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 4 617 4 587
Driftsresultat -197 -137
Resultat før skatt -192 -129
Ordinært resultat -192 -129
Årsresultat -192 -129
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 1 525 1 663
Sum eiendeler 1 525 1 663
Sum egenkapital 789 971
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 736 692