Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kurt Freddy Malmquist

Rapportdato: 2021-06-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 273 og med ett samlet driftsresultat på -2 867. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Newco Skinnarbu AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 -3 479
Captivia Finans AS Adm. direktør 2013 - Aktiv 1 273 612
- Styrets leder 2011 - Aktiv 1 273 612

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Statsbanenes Verkstedarbeiderforenings Borettslag Styre­medlem 2017 - 2019
Skramstadseter Fjellstue Utvikling - Drift AS Styre­medlem 2012 - 2013
Ergoform Kurt F Malmqvist Styrets leder 2000** - 2019
Ergoform Kurt F Malmqvist Styrets leder 2000** - 2019

Newco Skinnarbu AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Newco Skinnarbu AS - 918858806
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Strandveien 15, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
1 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
37 247 000
Egenkapital
-11 003 000
Gjeld
76 509 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 0 2 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -3 479 -2 556 -15
Resultat før skatt -20 698 -5 198 -15
Ordinært resultat -20 698 -5 198 -15
Årsresultat -20 698 -5 198 -15
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 37 247 19 373 0
Sum omløpsmidler 28 258 50 858 15
Sum eiendeler 65 505 70 231 15
Sum egenkapital -11 003 -5 183 15
Sum langsiktig gjeld 51 571 38 230 0
Sum kortsiktig gjeld 24 938 37 184 0

Captivia Finans AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Captivia Finans AS - 996726339
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
Vittenbergveien 13, 1472 Fjellhamar
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2013 Aktiv 8,4 år
Styrets leder 2011 Aktiv 10,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 273 000
Personalkostnader
547 000
Lederlønn
505 000
Anleggsmidler
2 914 000
Egenkapital
3 301 000
Gjeld
239 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 8
Fordringsomsetningshastighet 1 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 2
Totalt 83 86 84
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 273 1 547 756
Driftsresultat 612 777 85
Resultat før skatt 452 2 771 168
Ordinært resultat 452 2 771 168
Årsresultat 452 2 771 168
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 914 2 879 119
Sum omløpsmidler 627 131 161
Sum eiendeler 3 540 3 010 280
Sum egenkapital 3 301 2 880 109
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 239 130 171

Statsbanenes Verkstedarbeiderforenings Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Statsbanenes Verkstedarbeiderforenings Borettslag - 961535530
Borettslag
C/o Bori Bbl Bjørnsons gate 35, 2003 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 055 000
Personalkostnader
46 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 021 000
Egenkapital
-4 715 000
Gjeld
5 965 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 10 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 14 14 18
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 64 62 73
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 055 985 982
Driftsresultat 225 199 229
Resultat før skatt 87 85 113
Ordinært resultat 87 85 113
Årsresultat 87 85 113
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 021 1 021 1 021
Sum omløpsmidler 228 350 439
Sum eiendeler 1 249 1 371 1 460
Sum egenkapital -4 715 -4 802 -4 887
Sum langsiktig gjeld 5 961 6 104 6 255
Sum kortsiktig gjeld 4 69 92

Skramstadseter Fjellstue Utvikling - Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skramstadseter Fjellstue Utvikling - Drift AS - 998177332
Uoppgitt
C/o Falko Müller-tyl Børsumveien 75, 1433 Ås
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2013 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
141 000
Gjeld
271 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 8 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 8 0 0
Totalt 20 4 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 26 0 0
Driftsresultat 1 4 -34
Resultat før skatt -90 -45 -46
Ordinært resultat -90 -45 -46
Årsresultat -90 -43 -46
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 412 558 523
Sum eiendeler 412 558 523
Sum egenkapital 141 231 274
Sum langsiktig gjeld 40 150 150
Sum kortsiktig gjeld 231 176 99

Ergoform Kurt F Malmqvist

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ergoform Kurt F Malmqvist - 976020170
Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer
Bråtav 20 B, 1472 Fjellhamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,6 år
Adm. direktør 2000 2019 18,6 år