Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ida Helene Braastad Balke

Rapportdato: 2023-04-01

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 12 837 og med ett samlet driftsresultat på 4 536. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Advokatfirma Lohne Krokeide AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 12 837 4 536
Ida Helene Braastad Balke Innehaver 2009 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Den Norske Advokatforening Styre­medlem 2014 - 2018
Skreia Idrettslag Styre­medlem 2014 - 2022
Alver Holding AS Styre­medlem 2014 - 2016
Advokatfirmaet Alver AS Styre­medlem 2014 - 2016
Totens Sparebank Vara­medlem 2013 - 2016

Advokatfirma Lohne Krokeide AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Advokatfirma Lohne Krokeide AS - 986516018
Juridisk tjenesteyting
Hunnsvegen 2, 2821 Gjøvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 837 000
Personalkostnader
6 168 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
471 000
Egenkapital
551 000
Gjeld
6 635 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 8 6
Fordringsomsetningshastighet 1 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 86 88 87
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 12 837 12 062 9 631
Driftsresultat 4 536 4 782 2 166
Resultat før skatt 3 547 3 738 1 707
Ordinært resultat 3 547 3 738 1 707
Årsresultat 3 547 3 738 1 707
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 471 536 528
Sum omløpsmidler 6 716 6 727 3 923
Sum eiendeler 7 187 7 262 4 451
Sum egenkapital 551 545 537
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 635 6 718 3 915

Ida Helene Braastad Balke

Foretaksinfo
(Aktiv) Ida Helene Braastad Balke - 893570802
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kjørkjelinna 189, 2848 Skreia
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2009 Aktiv 14,2 år

Den Norske Advokatforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Den Norske Advokatforening - 936575668
Yrkessammenslutninger
Universitetsgata 9, 0164 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2018 4,1 år

Skreia Idrettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Skreia Idrettslag - 983624596
Idrettslag og -klubber
Badstuvegen 16, 2848 Skreia
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2022 7,8 år

Alver Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alver Holding AS - 992196890
Juridisk tjenesteyting
Storgata 106, 2615 Lillehammer
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2016 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 180 000
Egenkapital
3 278 000
Gjeld
2 513 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 39 37 35
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -20 -31 -29
Resultat før skatt 2 284 3 076 1 048
Ordinært resultat 2 284 3 076 1 048
Årsresultat 2 284 3 076 1 048
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 180 3 175 3 169
Sum omløpsmidler 2 611 3 186 1 186
Sum eiendeler 5 791 6 362 4 355
Sum egenkapital 3 278 2 898 2 822
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 513 3 464 1 533

Advokatfirmaet Alver AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Advokatfirmaet Alver AS - 991435271
Juridisk tjenesteyting
Storgata 106, 2615 Lillehammer
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2016 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 126 000
Personalkostnader
11 228 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
351 000
Egenkapital
2 036 000
Gjeld
6 337 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 10
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 6
Resultatgrad 18 20 12
Kontantstrøm fra drift 18 20 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 84 90 56
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 19 126 19 923 19 425
Driftsresultat 3 013 4 260 1 321
Resultat før skatt 2 366 3 315 1 022
Ordinært resultat 2 366 3 315 1 022
Årsresultat 2 366 3 315 1 022
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 351 282 339
Sum omløpsmidler 8 022 8 663 9 628
Sum eiendeler 8 373 8 945 9 967
Sum egenkapital 2 036 1 970 1 754
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 337 6 975 8 213

Totens Sparebank

Foretaksinfo
(Aktiv) Totens Sparebank - 937887787
Bankvirksomhet ellers
Lenagata 30, 2850 Lena
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 2016 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
98
Styremedlemmer
0
Omsetning
462 016 000
Personalkostnader
84 034 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
536 772 000
Egenkapital
2 184 038 000
Gjeld
18 659 306 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 58 58 58
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 462 016 426 812 425 121
Driftsresultat 269 110 253 750 253 626
Resultat før skatt 209 500 179 953 193 298
Ordinært resultat 209 500 179 953 193 298
Årsresultat 209 500 179 953 193 298
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 536 772 564 713 547 602
Sum omløpsmidler 20 306 571 18 093 126 16 517 830
Sum eiendeler 20 843 343 18 657 839 17 065 432
Sum egenkapital 2 184 038 2 039 400 1 900 424
Sum langsiktig gjeld 278 674 288 951 291 903
Sum kortsiktig gjeld 18 380 632 16 329 488 14 873 104