Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ole Vinje

Rapportdato: 2020-02-23

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 504 929 og med ett samlet driftsresultat på 13 569. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 6 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 9 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 63.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Sono Holding Norge AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 4 070 -1 284
Bredmyra Møbler AS Styrets leder 2020 - Aktiv 5 513 1 104
Sono Norop AS Styrets leder 2019 - Aktiv 153 396 -974
Sørlie Prosjektinnredninger AS Styrets leder 2019 - Aktiv 155 513 6 086
Sono Norge AS Styrets leder 2019 - Aktiv 39 327 382

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Telefast AS Styrets leder 2019 - 2019
Torp Consulting AS Styre­medlem 2015 - 2019
Torp Promiso AS Styrets leder 2019 - 2020
Torp Promiso AS Styre­medlem 2015 - 2017
Torp Promiso AS Adm. direktør 2006 - 2013
Semper Premium AS Styre­medlem 2019 - 2019
Canica Ecom AS Adm. direktør 2018 - 2019

Sono Holding Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sono Holding Norge AS - 995246511
Uoppgitt
Bredmyra 4, 1739 Borgenhaugen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 070 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 255 000
Egenkapital
18 785 000
Gjeld
44 927 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 6
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 43 40 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 070 4 553 4 195
Driftsresultat -1 284 -48 6 667
Resultat før skatt 1 162 3 501 7 691
Ordinært resultat 1 162 3 501 7 691
Årsresultat 1 162 3 501 7 691
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 22 255 51 426 33 328
Sum omløpsmidler 41 457 34 813 30 183
Sum eiendeler 63 712 86 239 63 511
Sum egenkapital 18 785 17 623 14 122
Sum langsiktig gjeld 0 0 4 250
Sum kortsiktig gjeld 44 927 68 617 45 139

Bredmyra Møbler AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bredmyra Møbler AS - 985007683
Uspesifisert engroshandel
Bredmyra 4, 1739 Borgenhaugen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 513 000
Personalkostnader
63 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
927 000
Egenkapital
-1 126 000
Gjeld
2 741 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 2
Kapitalomsetningshastighet 4 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 2
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 1
Rentedekningsgrad 10 0 8
Likviditetsgrad II 0 2 8
Totalt 77 15 35
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 513 21 235 33 947
Driftsresultat 1 104 -5 101 -528
Resultat før skatt 800 -4 058 50
Ordinært resultat 800 -4 058 50
Årsresultat 800 -4 058 50
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 927 1 252 46
Sum omløpsmidler 689 5 566 5 962
Sum eiendeler 1 615 6 818 6 008
Sum egenkapital -1 126 -1 926 2 132
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 741 8 744 3 877

Sono Norop AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sono Norop AS - 989263900
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Bredmyra 4, 1739 Borgenhaugen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
40
Styremedlemmer
0
Omsetning
153 396 000
Personalkostnader
24 944 000
Lederlønn
1 025 000
Anleggsmidler
3 299 000
Egenkapital
6 569 000
Gjeld
42 022 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 22 13 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 153 396 134 534 130 605
Driftsresultat -974 -8 277 -13 400
Resultat før skatt -564 -9 386 -9 872
Ordinært resultat -564 -9 386 -9 872
Årsresultat -564 -9 386 -9 872
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 299 2 337 2 800
Sum omløpsmidler 45 292 57 532 43 163
Sum eiendeler 48 591 59 868 45 962
Sum egenkapital 6 569 6 290 7 695
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 42 022 53 578 38 267

Sørlie Prosjektinnredninger AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sørlie Prosjektinnredninger AS - 975378535
Engroshandel med kontormøbler
Hundskinnveien 96, 1711 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
51
Styremedlemmer
0
Omsetning
155 513 000
Personalkostnader
25 138 000
Lederlønn
1 215 000
Anleggsmidler
681 000
Egenkapital
10 894 000
Gjeld
27 394 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 10 10
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 8 8 8
Kontantstrøm fra drift 5 5 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 58 55 53
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 155 513 147 159 150 033
Driftsresultat 6 086 6 257 5 760
Resultat før skatt 4 503 4 662 4 340
Ordinært resultat 4 503 4 662 4 340
Årsresultat 4 503 4 662 4 340
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 681 1 026 961
Sum omløpsmidler 37 606 47 944 44 867
Sum eiendeler 38 287 48 971 45 827
Sum egenkapital 10 894 10 891 12 228
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27 394 38 080 33 599

Sono Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sono Norge AS - 991625216
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Bredmyra 4, 1739 Borgenhaugen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
39 327 000
Personalkostnader
4 043 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
693 000
Egenkapital
2 024 000
Gjeld
5 748 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 12 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 0
Resultatgrad 2 8 0
Kontantstrøm fra drift 3 7 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 6 4 6
Totalt 48 62 21
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 39 327 32 890 33 995
Driftsresultat 382 1 637 -765
Resultat før skatt 299 1 238 -539
Ordinært resultat 299 1 238 -539
Årsresultat 299 1 238 -539
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 693 708 359
Sum omløpsmidler 7 079 10 196 6 678
Sum eiendeler 7 772 10 904 7 036
Sum egenkapital 2 024 2 014 2 009
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 748 8 890 5 027

Scandinavian Storage Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Scandinavian Storage Group AS - 987005068
Engroshandel med kontormøbler
Brobekkveien 107, 0582 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
60 828 000
Personalkostnader
9 178 000
Lederlønn
368 000
Anleggsmidler
686 000
Egenkapital
5 869 000
Gjeld
9 748 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 10
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 0 3
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 8 4 8
Totalt 22 18 56
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 60 828 60 396 73 928
Driftsresultat -1 051 -3 369 1 730
Resultat før skatt -481 -3 654 1 632
Ordinært resultat -481 -3 654 1 632
Årsresultat -481 -3 654 1 632
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 686 1 224 178
Sum omløpsmidler 14 930 16 056 16 996
Sum eiendeler 15 617 17 281 17 173
Sum egenkapital 5 869 3 883 7 537
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 748 13 398 9 636

Sarpsborg Metall AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sarpsborg Metall AS - 929567528
Engroshandel med kontormøbler
Bredmyra 4, 1739 Borgenhaugen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
82 418 000
Personalkostnader
5 807 000
Lederlønn
1 261 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
22 772 000
Gjeld
11 524 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 13 13
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 18 18 16
Kontantstrøm fra drift 18 14 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 91 82 86
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 82 418 63 670 63 151
Driftsresultat 14 510 9 816 7 776
Resultat før skatt 11 883 6 071 6 678
Ordinært resultat 11 883 6 071 6 678
Årsresultat 11 883 6 071 6 678
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 34 296 42 360 39 586
Sum eiendeler 34 296 42 360 39 586
Sum egenkapital 22 772 22 880 22 953
Sum langsiktig gjeld 6 20 40
Sum kortsiktig gjeld 11 518 19 460 16 592

Torp Consulting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Torp Consulting AS - 976470095
Rekruttering og formidling av arbeidskraft
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2015 2019 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 559 000
Personalkostnader
1 683 000
Lederlønn
832 000
Anleggsmidler
4 214 000
Egenkapital
3 405 000
Gjeld
1 968 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 15 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 3 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 80 82 82
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 559 3 841 5 945
Driftsresultat 1 166 1 140 1 275
Resultat før skatt 871 3 073 882
Ordinært resultat 871 3 073 882
Årsresultat 871 3 073 882
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 214 3 326 2 785
Sum omløpsmidler 1 160 1 944 2 597
Sum eiendeler 5 373 5 270 5 382
Sum egenkapital 3 405 2 534 2 053
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 968 2 736 3 328

Sparebank 1 Stiftelsen BV

Foretaksinfo
(Aktiv) Sparebank 1 Stiftelsen BV - 918290966
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
481 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
420 856 000
Egenkapital
623 429 000
Gjeld
3 844 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 7 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 37 32
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -6 376 -746
Resultat før skatt 50 491 12 647
Ordinært resultat 50 491 12 647
Årsresultat 50 491 12 647
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 420 856 501 491
Sum omløpsmidler 206 417 71 774
Sum eiendeler 627 273 573 265
Sum egenkapital 623 429 572 938
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 844 327

Ejniv AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ejniv AS - 976130537
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kiserødåsen 29, 3231 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 9,7 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 9,7 år
Styre­medlem 2000 2010 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
305 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
943 000
Egenkapital
613 000
Gjeld
373 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 10 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 0
Resultatgrad 18 20 0
Kontantstrøm fra drift 18 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 53 68 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 305 257 279
Driftsresultat 48 131 -41
Resultat før skatt 33 90 -44
Ordinært resultat 33 90 -44
Årsresultat 33 90 -44
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 943 943 957
Sum omløpsmidler 43 51 26
Sum eiendeler 986 994 983
Sum egenkapital 613 580 490
Sum langsiktig gjeld 66 175 280
Sum kortsiktig gjeld 307 239 213

Vincon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vincon AS - 891588682
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kiserødåsen 29, 3231 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 12,5 år
Adm. direktør 2007 Aktiv 12,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 234 000
Egenkapital
18 654 000
Gjeld
66 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 45 36 33
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -42 -18 -21
Resultat før skatt 12 345 470 307
Ordinært resultat 12 345 470 307
Årsresultat 12 345 470 307
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 234 6 411 6 411
Sum omløpsmidler 15 486 2 592 2 121
Sum eiendeler 18 720 9 003 8 532
Sum egenkapital 18 654 8 809 8 513
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 66 195 19

Telefast AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Telefast AS - 981497074
Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
Nordre Kullerød 19, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
41
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 543 764 000
Personalkostnader
25 277 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 947 000
Egenkapital
100 000 000
Gjeld
264 710 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 6
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 4
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 1 1 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 42 35 41
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 543 764 1 274 976 1 059 776
Driftsresultat 25 045 14 294 16 603
Resultat før skatt 18 743 10 991 12 398
Ordinært resultat 18 743 10 991 12 398
Årsresultat 18 743 10 991 12 398
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 947 2 153 1 436
Sum omløpsmidler 361 763 338 491 304 717
Sum eiendeler 364 710 340 644 306 153
Sum egenkapital 100 000 100 000 100 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 264 710 240 644 206 153

Torp Promiso AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Torp Promiso AS - 990554463
Utleie av arbeidskraft
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2020 < 1 år
Styre­medlem 2015 2017 1,9 år
Adm. direktør 2006 2013 6,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
32
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 178 000
Personalkostnader
5 302 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
649 000
Egenkapital
3 478 000
Gjeld
2 316 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 2
Kapitalomsetningshastighet 4 8 4
Fordringsomsetningshastighet 1 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 8 4 4
Kontantstrøm fra drift 5 1 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 43 46 35
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 178 11 913 7 491
Driftsresultat 266 282 169
Resultat før skatt 175 169 71
Ordinært resultat 175 169 71
Årsresultat 175 169 71
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 649 1 014 1 370
Sum omløpsmidler 5 145 3 482 4 758
Sum eiendeler 5 794 4 496 6 129
Sum egenkapital 3 478 2 386 3 734
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 316 2 110 2 395

Semper Premium AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Semper Premium AS - 991008462
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Wirgenes vei 8b, 3157 Barkåker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2019 < 1 år

Canica Ecom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Canica Ecom AS - 921419015
Uoppgitt
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
164 988 000
Egenkapital
103 372 000
Gjeld
81 277 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 3
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 10
Totalt 27
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -29
Resultat før skatt 5 687
Ordinært resultat 5 687
Årsresultat 5 687
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 164 988
Sum omløpsmidler 19 661
Sum eiendeler 184 649
Sum egenkapital 103 372
Sum langsiktig gjeld 80 198
Sum kortsiktig gjeld 1 079

Babybanden AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Babybanden AS - 912027260
Postordre-/internetthandel med annet spesialisert vareutvalg
Østre Kullerød 2, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2019 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
22
Styremedlemmer
0
Omsetning
91 027 000
Personalkostnader
14 287 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 126 000
Egenkapital
-18 389 000
Gjeld
48 013 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 2
Kontantstrøm fra drift 0 0 3
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 13 15 37
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 91 027 75 333 68 117
Driftsresultat -20 855 -6 511 650
Resultat før skatt -21 148 -5 175 727
Ordinært resultat -21 148 -5 175 727
Årsresultat -21 148 -5 175 727
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 126 5 325 758
Sum omløpsmidler 25 498 28 657 14 750
Sum eiendeler 29 624 33 981 15 508
Sum egenkapital -18 389 -3 742 1 433
Sum langsiktig gjeld 21 435 6 000 6 000
Sum kortsiktig gjeld 26 578 31 723 8 074

Sixbondstreet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sixbondstreet AS - 998734878
Postordre-/internetthandel med annet spesialisert vareutvalg
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2019 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
38 351 000
Personalkostnader
8 076 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
707 000
Egenkapital
3 369 000
Gjeld
9 751 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 2 0
Kontantstrøm fra drift 0 1 0
Rentedekningsgrad 0 6 0
Likviditetsgrad II 0 2 8
Totalt 13 28 20
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 38 351 32 734 16 887
Driftsresultat -4 568 212 -4 044
Resultat før skatt -4 527 267 -3 893
Ordinært resultat -4 527 267 -3 893
Årsresultat -4 527 267 -3 893
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 707 0 183
Sum omløpsmidler 12 413 15 709 10 137
Sum eiendeler 13 120 15 709 10 320
Sum egenkapital 3 369 7 896 7 629
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 751 7 813 2 692

Marked Gruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Marked Gruppen AS - 914841836
Postordre-/internetthandel med bredt vareutvalg
Østre Kullerød 4, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 2018 2 år
Styrets leder 2015 2018 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 153 000
Personalkostnader
1 053 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 000
Egenkapital
-215 305 000
Gjeld
217 409 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 8 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 9 13 9
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 12 153 114 470 42 634
Driftsresultat -10 582 -179 029 -107 752
Resultat før skatt -18 465 -183 270 -108 613
Ordinært resultat -18 465 -183 270 -108 613
Årsresultat -18 465 -183 270 -108 613
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 15 608 42 686
Sum omløpsmidler 2 088 16 334 15 193
Sum eiendeler 2 103 16 942 57 879
Sum egenkapital -215 305 -196 840 -13 570
Sum langsiktig gjeld 211 125 155 000 51 664
Sum kortsiktig gjeld 6 284 58 782 19 785

Sparebank 1 BV

Foretaksinfo
(Aktiv) Sparebank 1 BV - 944521836
Bankvirksomhet ellers
Anton Jenssens gate 2, 3125 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2016 2017 < 1 år
Styre­medlem 2015 2016 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
248
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 198 831 000
Personalkostnader
237 426 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 050 360 000
Egenkapital
4 848 433 000
Gjeld
31 732 474 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 58 58 58
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 198 831 1 211 786 782 853
Driftsresultat 732 648 613 021 342 564
Resultat før skatt 596 086 508 738 307 659
Ordinært resultat 596 086 508 738 307 659
Årsresultat 594 891 508 738 307 659
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 050 360 1 974 015 1 211 370
Sum omløpsmidler 34 530 547 32 496 859 23 200 714
Sum eiendeler 36 580 907 34 470 874 24 412 084
Sum egenkapital 4 848 433 4 515 560 3 177 264
Sum langsiktig gjeld 494 360 638 330 385 204
Sum kortsiktig gjeld 31 238 114 29 316 984 20 849 616

Jernia AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jernia AS - 913807146
Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr
Kveldroveien 19, 1407 Vinterbro
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2016 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
134
Styremedlemmer
0
Omsetning
825 309 000
Personalkostnader
82 860 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
321 447 000
Egenkapital
308 339 000
Gjeld
297 747 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 2
Kontantstrøm fra drift 0 0 3
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 11 11 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 825 309 791 524 824 972
Driftsresultat -12 424 -34 473 3 577
Resultat før skatt -69 434 -48 923 3 298
Ordinært resultat -69 434 -48 923 3 298
Årsresultat -69 434 -48 923 3 298
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 321 447 339 983 315 817
Sum omløpsmidler 284 638 271 802 273 427
Sum eiendeler 606 085 611 785 589 244
Sum egenkapital 308 339 342 779 391 703
Sum langsiktig gjeld 1 413 0 93
Sum kortsiktig gjeld 296 334 269 005 197 448

Blush AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blush AS - 913648277
Postordre-/internetthandel med annet spesialisert vareutvalg
Østre Kullerød 4, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2019 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
34 468 000
Personalkostnader
3 234 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 155 000
Egenkapital
356 000
Gjeld
64 554 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 11 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 34 468 0 0
Driftsresultat -2 518 0 -1
Resultat før skatt -2 125 0 0
Ordinært resultat -2 125 0 0
Årsresultat -2 125 0 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 155 0 0
Sum omløpsmidler 52 755 29 29
Sum eiendeler 64 910 29 29
Sum egenkapital 356 29 29
Sum langsiktig gjeld 28 698 0 0
Sum kortsiktig gjeld 35 856 0 0

Farmasiet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Farmasiet AS - 913379721
Postordre-/internetthandel med annet spesialisert vareutvalg
Østre Kullerød 4, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2019 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
22
Styremedlemmer
0
Omsetning
129 983 000
Personalkostnader
20 195 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
28 829 000
Egenkapital
8 103 000
Gjeld
66 626 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 13 13 13
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 129 983 74 335 23 547
Driftsresultat -27 215 -33 802 -26 531
Resultat før skatt -21 252 -19 569 -26 612
Ordinært resultat -21 252 -19 569 -26 612
Årsresultat -21 252 -19 569 -26 612
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 28 829 115 115
Sum omløpsmidler 45 900 75 463 12 430
Sum eiendeler 74 729 75 578 12 545
Sum egenkapital 8 103 8 145 -18 681
Sum langsiktig gjeld 29 535 0 0
Sum kortsiktig gjeld 37 091 67 433 31 226

Norsk Bildelsenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Bildelsenter AS - 958911157
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Lierskogen Næringssenter, 3420 Lierskogen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2019 6,3 år
Styre­medlem 2011 2013 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
40
Styremedlemmer
0
Omsetning
152 356 000
Personalkostnader
29 343 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 235 000
Egenkapital
1 827 000
Gjeld
63 545 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 88 86 88
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 152 356 144 416 127 913
Driftsresultat 36 553 26 546 30 046
Resultat før skatt 28 184 20 217 22 581
Ordinært resultat 28 184 20 217 22 581
Årsresultat 28 184 20 217 22 581
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 235 6 672 5 383
Sum omløpsmidler 59 137 44 128 43 737
Sum eiendeler 65 372 50 800 49 120
Sum egenkapital 1 827 1 827 1 827
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 63 545 48 973 47 293

Blush.no AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Blush.no AS - 994581627
Postordre-/internetthandel med annet spesialisert vareutvalg
Østre Kullerød 4, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 2013 < 1 år
Styre­medlem 2013 2013 < 1 år
Styrets leder 2011 2015 3,3 år

Komplett Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Komplett Invest AS - 998038286
Postordre-/internetthandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2019 7,5 år

Komplett Distribusjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Komplett Distribusjon AS - 996460789
Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
Østre Kullerød 4, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2018 7,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 586 161 000
Personalkostnader
41 272 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
49 232 000
Egenkapital
96 194 000
Gjeld
387 197 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 3 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 1 1 3
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 18 19 25
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 586 161 1 430 205 1 192 717
Driftsresultat -18 248 -15 245 -6 921
Resultat før skatt -17 303 -15 013 -8 651
Ordinært resultat -17 303 -15 013 -8 651
Årsresultat -17 303 -15 013 -8 651
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 49 232 61 925 78 437
Sum omløpsmidler 434 158 363 185 216 348
Sum eiendeler 483 390 425 110 294 785
Sum egenkapital 96 194 113 497 119 908
Sum langsiktig gjeld 0 1 124 3 213
Sum kortsiktig gjeld 387 197 310 489 171 664

Komplett Finans AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Komplett Finans AS - 996460851
Annen finansieringsvirksomhet ikke nevnt annet sted
Østre Kullerød 4, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2018 7,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
286 000
Gjeld
7 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 4
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -10 -2 -21
Resultat før skatt -8 -13 336
Ordinært resultat -8 -13 336
Årsresultat -8 -13 336
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 293 301 2 146
Sum eiendeler 293 301 2 146
Sum egenkapital 286 295 308
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 7 1 838

Webhallen Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Webhallen Norge AS - 995818329
Postordre-/internetthandel med annet spesialisert vareutvalg
Østre Kullerød 4, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2010 2014 3,3 år
Styrets leder 2010 2018 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
89 000
Gjeld
12 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 18
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 -2 0
Resultat før skatt 0 -1 1
Ordinært resultat 0 -1 1
Årsresultat 0 -1 1
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 101 101 102
Sum eiendeler 101 101 102
Sum egenkapital 89 89 90
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12 12 12

Komplett.no AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Komplett.no AS - 996026035
Postordre-/internetthandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter
Østre Kullerød 4, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2018 7,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
89 000
Gjeld
12 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 18
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 0 0
Resultat før skatt -1 0 1
Ordinært resultat -1 0 1
Årsresultat -1 0 1
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 101 102 102
Sum eiendeler 101 102 102
Sum egenkapital 89 90 90
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12 12 12

Mpx.no AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mpx.no AS - 990971382
Postordre-/internetthandel med bredt vareutvalg
Østre Kullerød 4, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2018 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
10 000 000
Gjeld
48 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 52 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 -7 -15
Driftsresultat -6 -2 5
Resultat før skatt 36 33 42
Ordinært resultat 36 33 42
Årsresultat 36 33 42
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 10 047 10 045 10 055
Sum eiendeler 10 047 10 045 10 055
Sum egenkapital 10 000 10 000 10 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 48 45 56

Gk-hb Consulting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gk-hb Consulting AS - 852696222
Andre tjenester tilknyttet undervisning
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2011 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 792 000
Personalkostnader
1 017 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
64 000
Egenkapital
48 000
Gjeld
519 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 6 8
Totalt 13 17 18
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 792 2 243 2 386
Driftsresultat -407 -134 -110
Resultat før skatt -393 -83 -149
Ordinært resultat -393 -83 -149
Årsresultat -393 -83 -149
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 64 64 99
Sum omløpsmidler 503 1 241 1 260
Sum eiendeler 567 1 305 1 359
Sum egenkapital 48 441 524
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 519 864 836

Komplett Mobil AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Komplett Mobil AS - 995628910
Postordre-/internetthandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter
Østre Kullerød 4, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2018 8,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
155 442 000
Personalkostnader
9 879 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 108 000
Egenkapital
-18 003 000
Gjeld
36 036 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 4