Management-CV

Fredrik Gulowsen

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Rapportdato: 2018-10-16

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 476 000 og med ett samlet driftsresultat på -2 209 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Skyfall Ventures AS Styremedlem 2016 - Aktiv 354 000 90 000
Nyby AS Styrets leder 2015 - Aktiv 1 505 000 -2 306 000
- Adm. direktør 2015 - Aktiv 1 505 000 -2 306 000
Fredrik Gulowsen AS Styrets leder 2014 - Aktiv 617 000 7 000
- Adm. direktør 2014 - Aktiv 617 000 7 000

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Evacuaid AS Styremedlem 2015 - 2017
Evacuaid AS Adm. direktør 2008 - 2010
Solidarity Norway Kyrgyzstan Styrets leder 2007 - 2008
Solidarity Norway Kyrgyzstan Styremedlem 2006 - 2007
Solidarity Norway Kyrgyzstan Adm. direktør 2006 - 2008
Utdanningshjelpen Styrets leder 2006 - 2011
Utdanningshjelpen Styrets leder 2006 - 2011

Skyfall Ventures AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
917863237
Firmanavn
Skyfall Ventures AS
Bransje
Uoppgitt
Besøksadresse
Fridtjof Nansens Plass 7, 0160 Oslo
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
354 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
925 000
Egenkapital
810 000
Gjeld
2 196 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2016 Aktiv 2 år
Driftscore 2017
Totalrentabilitet 3
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 10
Totalt 69
Resultatregnskap 2017
Driftsinntekter 354 000
Driftsresultat 90 000
Resultat før skatt 121 000
Ordinært resultat 121 000
Årsresultat 121 000
Balanseregnskap 2017
Sum anleggsmidler 925 000
Sum omløpsmidler 2 081 000
Sum eiendeler 3 006 000
Sum egenkapital 810 000
Sum langsiktig gjeld 2 000 000
Sum kortsiktig gjeld 196 000

Nyby AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
916333994
Firmanavn
Nyby AS
Bransje
Drift av web-portaler
Besøksadresse
C/o Tøyen Startup Village Hagegata 22, 0653 Oslo
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 505 000
Personalkostnader
488 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
40 000
Egenkapital
-1 778 000
Gjeld
3 254 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 2,9 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 2,9 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 16
Kontantstrøm fra drift 0 0 14
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 13 7 57
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 505 000 1 095 000 449 000
Driftsresultat -2 306 000 -576 000 49 000
Resultat før skatt -2 306 000 -577 000 36 000
Ordinært resultat -2 306 000 -577 000 36 000
Årsresultat -2 306 000 -577 000 36 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 40 000 29 000 0
Sum omløpsmidler 1 437 000 1 610 000 579 000
Sum eiendeler 1 476 000 1 640 000 579 000
Sum egenkapital -1 778 000 -511 000 66 000
Sum langsiktig gjeld 2 183 000 800 000 0
Sum kortsiktig gjeld 1 071 000 1 351 000 513 000

Fredrik Gulowsen AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
913295269
Firmanavn
Fredrik Gulowsen AS
Bransje
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Besøksadresse
Heimdalsgata 26b, 0561 Oslo
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
617 000
Personalkostnader
1 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
473 000
Egenkapital
273 000
Gjeld
1 300 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 4,6 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 4,6 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 0 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 1 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 4 0 16
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 4 4
Totalt 31 7 78
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 617 000 410 000 1 033 000
Driftsresultat 7 000 -36 000 104 000
Resultat før skatt -39 000 -16 000 186 000
Ordinært resultat -39 000 -16 000 186 000
Årsresultat -39 000 -16 000 186 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 473 000 190 000 187 000
Sum omløpsmidler 1 100 000 1 281 000 862 000
Sum eiendeler 1 573 000 1 471 000 1 049 000
Sum egenkapital 273 000 312 000 328 000
Sum langsiktig gjeld 900 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 400 000 1 159 000 721 000

Evacuaid AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
916117183
Firmanavn
Evacuaid AS
Bransje
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Besøksadresse
Skaholtveien 1, 3484 Holmsbu
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 236 000
Personalkostnader
168 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
268 000
Egenkapital
-63 000
Gjeld
2 358 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2015 2017 1,2 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 0 6
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 4
Resultatgrad 12 0 14
Kontantstrøm fra drift 5 0 14
Rentedekningsgrad 4 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 46 15 58
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 236 000 1 301 000 568 000
Driftsresultat 117 000 -114 000 47 000
Resultat før skatt 9 000 -132 000 36 000
Ordinært resultat 9 000 -132 000 36 000
Årsresultat 9 000 -132 000 36 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 268 000 325 000 383 000
Sum omløpsmidler 2 027 000 1 553 000 316 000
Sum eiendeler 2 296 000 1 879 000 699 000
Sum egenkapital -63 000 -72 000 60 000
Sum langsiktig gjeld 1 600 000 1 200 000 410 000
Sum kortsiktig gjeld 758 000 751 000 229 000

Evacuaid AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
891239432
Firmanavn
Evacuaid AS
Bransje
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Besøksadresse
C/o Forskningsparken AS Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2010 2,3 år

Solidarity Norway Kyrgyzstan

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
985422427
Firmanavn
Solidarity Norway Kyrgyzstan
Bransje
Besøksadresse
Skogstien 1, 1386 Asker
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2008 < 1 år
Styremedlem 2006 2007 1,1 år
Adm. direktør 2006 2008 1,6 år

Utdanningshjelpen

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
990495769
Firmanavn
Utdanningshjelpen
Bransje
Sosiale velferdsorganisasjoner
Besøksadresse
C/o Mabel Akogyeram Lørenvangen 50, 0585 Oslo
Foretaksstatus
Aktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2011 4,9 år

Hands-on Management Fredrik Gulowsen

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
984470088
Firmanavn
Hands-on Management Fredrik Gulowsen
Bransje
Sosiale velferdsorganisasjoner
Besøksadresse
Margit Hansens gate 5, 0190 Oslo
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2014 11,8 år