Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Espen Øxnes

Rapportdato: 2020-04-03

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 105 718 og med ett samlet driftsresultat på 4 503. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 12 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 8.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Espen Øxnes Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Fjord IT Technology AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 239 233
Fit Holding AS Adm. direktør 2017 - Aktiv 0 -30
- Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 -30
Jcloud AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -79
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 0 -79
R-venture AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 100 474 3 951

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Espen Øxnes Styrets leder 2000** - 2019
Jcp Digital AS Styre­medlem 2014 - 2019
Netclient AS Adm. direktør 2012 - 2016
Netclient AS Adm. direktør 2012 - 2016
24sevenoffice Nc AS Styrets leder 2010 - 2015
24sevenoffice Nc AS Adm. direktør 2010 - 2015
Searchdaimon AS Styre­medlem 2005 - 2006
Sweet Holding AS Vara­medlem 2006 - 2006

Espen Øxnes

Foretaksinfo
(Aktiv) Espen Øxnes - 982210925
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Gullkroken 7, 0377 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Fjord IT Technology AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fjord IT Technology AS - 998610397
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kringkollen 26b, 0690 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
239 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
463 000
Egenkapital
584 000
Gjeld
1 149 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 4 2 4
Totalt 72 5 6
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 239 172 95
Driftsresultat 233 -123 -13
Resultat før skatt 233 -123 -13
Ordinært resultat 233 -123 -13
Årsresultat 233 -123 -13
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 463 463 463
Sum omløpsmidler 1 270 106 151
Sum eiendeler 1 733 569 614
Sum egenkapital 584 350 473
Sum langsiktig gjeld 0 100 0
Sum kortsiktig gjeld 1 149 118 141

Fit Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fit Holding AS - 917019223
Kombinerte kontortjenester
Tordenskiolds gate 7, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 2,7 år
Styre­medlem 2016 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-5 000
Gjeld
10 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 10 10
Totalt 2 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -30 -10 0
Resultat før skatt -30 -12 0
Ordinært resultat -30 -12 0
Årsresultat -30 -12 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 5 34 42
Sum eiendeler 5 34 42
Sum egenkapital -5 25 36
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10 9 6

Jcloud AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jcloud AS - 915550037
Programmeringstjenester
Høgåsvegen 99, 3684 Notodden
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,8 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
183 000
Gjeld
2 390 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 0 10 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -79 -20 -12
Resultat før skatt -78 -20 -13
Ordinært resultat -78 -20 -13
Årsresultat -78 -20 -13
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 573 2 653 281
Sum eiendeler 2 573 2 653 281
Sum egenkapital 183 261 281
Sum langsiktig gjeld 2 390 2 390 0
Sum kortsiktig gjeld 0 3 0

R-venture AS

Foretaksinfo
(Aktiv) R-venture AS - 879447992
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
100 474 000
Personalkostnader
47 805 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
42 303 000
Egenkapital
131 866 000
Gjeld
50 555 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 4
Resultatgrad 8 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 10
Rentedekningsgrad 8 0 0
Likviditetsgrad II 8 6 2
Totalt 59 13 24
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 100 474 78 160 63 002
Driftsresultat 3 951 -14 628 -3 189
Resultat før skatt 19 777 -17 132 -3 344
Ordinært resultat 19 777 -17 132 -3 344
Årsresultat 19 777 -17 132 -3 344
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 42 303 10 145 31 028
Sum omløpsmidler 140 118 68 983 18 834
Sum eiendeler 182 421 79 128 49 862
Sum egenkapital 131 866 19 107 -2 958
Sum langsiktig gjeld 1 929 11 984 21 538
Sum kortsiktig gjeld 48 626 48 037 31 282

Netclient Services AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Netclient Services AS - 995483254
Programmeringstjenester
Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 9 år
Adm. direktør 2011 Aktiv 9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 904 000
Personalkostnader
34 000
Lederlønn
26 000
Anleggsmidler
78 000
Egenkapital
765 000
Gjeld
2 567 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 6
Resultatgrad 20 18 14
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 87 74 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 904 2 165 2 110
Driftsresultat 1 662 324 173
Resultat før skatt 1 349 321 168
Ordinært resultat 1 349 321 168
Årsresultat 1 349 321 168
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 78 35 226
Sum omløpsmidler 3 254 2 875 2 262
Sum eiendeler 3 331 2 910 2 488
Sum egenkapital 765 591 269
Sum langsiktig gjeld 0 790 834
Sum kortsiktig gjeld 2 567 1 529 1 385

Fileflow AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fileflow AS - 996187322
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
Tordenskiolds gate 7, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 9,4 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
812 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
77 000
Egenkapital
268 000
Gjeld
1 647 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 13 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 6
Resultatgrad 18 20 18
Kontantstrøm fra drift 18 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 66 79 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 812 1 186 1 734
Driftsresultat 146 385 265
Resultat før skatt 111 308 210
Ordinært resultat 111 308 210
Årsresultat 111 308 210
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 77 66 982
Sum omløpsmidler 1 838 1 591 1 128
Sum eiendeler 1 915 1 657 2 110
Sum egenkapital 268 320 285
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 647 1 337 1 825

Ip Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ip Group AS - 991825126
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 11 år
Adm. direktør 2009 Aktiv 11 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
300 000
Personalkostnader
-4 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 880 000
Egenkapital
19 891 000
Gjeld
3 241 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 3 12
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 2 6
Totalt 60 47 61
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 300 500 709
Driftsresultat -664 -782 -144
Resultat før skatt 2 665 971 5 031
Ordinært resultat 2 665 971 5 031
Årsresultat 2 665 971 5 031
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 18 880 19 776 17 842
Sum omløpsmidler 4 252 853 7 284
Sum eiendeler 23 133 20 629 25 125
Sum egenkapital 19 891 17 226 16 254
Sum langsiktig gjeld 1 688 1 740 3 135
Sum kortsiktig gjeld 1 553 1 662 5 736

Searchdaimon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Searchdaimon AS - 988288535
Utgivelse av annen programvare
Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2007 Aktiv 13 år
Styrets leder 2006 Aktiv 13,5 år
Styre­medlem 2005 2006 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 387 000
Egenkapital
11 574 000
Gjeld
454 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 8 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 43 50 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 -14 149
Driftsresultat -48 -119 -380
Resultat før skatt 5 702 -227 -116
Ordinært resultat 5 702 -227 -116
Årsresultat 5 702 -227 -116
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 387 1 300 108
Sum omløpsmidler 4 642 4 995 7 533
Sum eiendeler 12 029 6 295 7 642
Sum egenkapital 11 574 5 872 6 099
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 454 423 1 543

Eox AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eox AS - 990610533
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 13,3 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 13,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
119 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 437 000
Egenkapital
435 000
Gjeld
1 424 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 13 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 2
Resultatgrad 20 20 4
Kontantstrøm fra drift 20 20 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 62 73 26
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 119 80 784
Driftsresultat 109 41 14
Resultat før skatt 83 423 9
Ordinært resultat 83 423 9
Årsresultat 83 423 9
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 437 1 434 1 424
Sum omløpsmidler 422 446 410
Sum eiendeler 1 859 1 881 1 835
Sum egenkapital 435 352 186
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 424 1 529 1 649

Hosting Services AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hosting Services AS - 986200320
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 Aktiv 16,4 år
Adm. direktør 2003 Aktiv 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
870 000
Personalkostnader
359 000
Lederlønn
371 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
156 000
Gjeld
51 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 8 6
Fordringsomsetningshastighet 0 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 8
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 12 94 92
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 870 2 244 611
Driftsresultat -777 1 125 147
Resultat før skatt -778 1 124 143
Ordinært resultat -778 1 124 143
Årsresultat -778 1 124 143
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 290 102
Sum omløpsmidler 206 1 272 478
Sum eiendeler 206 1 563 580
Sum egenkapital 156 934 -190
Sum langsiktig gjeld 0 319 519
Sum kortsiktig gjeld 51 310 251

Jcp Digital AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Jcp Digital AS - 994618091
Programmeringstjenester
Akersbakken 10, 0172 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2019 5,8 år

Netclient AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Netclient AS - 981167171
Forvaltning og drift av it-systemer
Tordenskiolds gate 7, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2012 2016 3,7 år
Styrets leder 2010 2016 5,8 år

24sevenoffice Nc AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 24sevenoffice Nc AS - 995856166
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Strandpromenaden 9, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2015 4,5 år
Adm. direktør 2010 2015 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 333 000
Egenkapital
39 000
Gjeld
2 375 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 6 0
Totalt 2 6 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -29 -88 -45
Resultat før skatt -29 -108 -35
Ordinært resultat -29 -108 -35
Årsresultat -29 -108 -35
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 333 2 325 2 509
Sum omløpsmidler 82 118 10
Sum eiendeler 2 415 2 443 2 520
Sum egenkapital 39 68 176
Sum langsiktig gjeld 2 283 2 283 2 243
Sum kortsiktig gjeld 92 92 101

Sweet Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sweet Holding AS - 989268287
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Kunnskapsverkstedet Uniongata 18, 3732 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2006 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 177 000
Egenkapital
2 394 000
Gjeld
796 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 35
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -5 -9 -2
Resultat før skatt -5 -9 1 749
Ordinært resultat -5 -9 1 749
Årsresultat -5 -9 1 749
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 177 3 177 3 177
Sum omløpsmidler 13 18 34
Sum eiendeler 3 190 3 195 3 211
Sum egenkapital 2 394 2 399 2 408
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 796 796 803