Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Espen Falla

Rapportdato: 2021-06-20

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 024 765 og med ett samlet driftsresultat på 78 593. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 10.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Cascata AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 32 -72
Computas AS Styre­medlem 2011 - Aktiv 500 060 37 715
Computas Holding AS Styre­medlem 2011 - Aktiv 524 673 40 950

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Øyen Total Entreprenør AS Styrets leder 2006 - 2009
Bærum Stupklubb Adm. direktør 2006 - 2007
X-lence Nordic AS Styre­medlem 2006 - 2010
X-lence Consulting AS Vara­medlem 2005 - 2018
Legenett AS Styre­medlem 2003 - 2006

Cascata AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cascata AS - 987871903
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Velliveien 8, 1358 Jar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
32 000
Personalkostnader
1 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 084 000
Egenkapital
3 029 000
Gjeld
-4 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 34 36 12
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 32 0 34
Driftsresultat -72 -66 -171
Resultat før skatt 12 163 -47
Ordinært resultat 12 163 -47
Årsresultat 12 163 -47
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 084 1 084 0
Sum omløpsmidler 1 942 1 933 2 855
Sum eiendeler 3 026 3 017 2 855
Sum egenkapital 3 029 3 017 2 854
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -4 1 1

Computas AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Computas AS - 986352325
Programmeringstjenester
Akersgata 35, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 9,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
271
Styremedlemmer
0
Omsetning
500 060 000
Personalkostnader
315 270 000
Lederlønn
2 772 000
Anleggsmidler
68 053 000
Egenkapital
66 559 000
Gjeld
176 600 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 10 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 65 67 66
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 500 060 565 375 503 544
Driftsresultat 37 715 43 796 38 726
Resultat før skatt 30 676 36 575 29 732
Ordinært resultat 30 676 36 575 29 732
Årsresultat 30 676 36 575 29 732
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 68 053 96 778 76 537
Sum omløpsmidler 175 106 155 825 159 513
Sum eiendeler 243 159 252 603 236 050
Sum egenkapital 66 559 71 948 71 948
Sum langsiktig gjeld 0 4 963 3 243
Sum kortsiktig gjeld 176 600 175 692 160 860

Computas Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Computas Holding AS - 987747390
Programmeringstjenester
Akersgata 35, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 10,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
524 673 000
Personalkostnader
340 280 000
Lederlønn
2 614 000
Anleggsmidler
8 519 000
Egenkapital
38 243 000
Gjeld
160 901 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 13 12
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 10 7 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 70 68 68
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 524 673 568 599 502 084
Driftsresultat 40 950 37 315 34 635
Resultat før skatt 33 165 28 763 25 849
Ordinært resultat 33 165 28 763 25 849
Årsresultat 33 165 28 763 25 849
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 8 519 16 176 15 460
Sum omløpsmidler 190 624 173 543 162 984
Sum eiendeler 199 143 189 719 178 444
Sum egenkapital 38 243 36 650 23 713
Sum langsiktig gjeld 0 4 975 3 243
Sum kortsiktig gjeld 160 901 148 094 151 488

Øyen Total Entreprenør AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Øyen Total Entreprenør AS - 990102635
Oppføring av bygninger
Frognerveien 22, 0263 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 3 år

Bærum Stupklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Bærum Stupklubb - 879501792
Idrettslag og -klubber
Ringstabekkveien 32, 1358 Jar
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 2007 1,2 år

X-lence Nordic AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) X-lence Nordic AS - 989377302
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Lilleakerveien 2 E, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2010 3,9 år

X-lence Consulting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) X-lence Consulting AS - 987871202
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Lilleakerveien 2e, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2018 13,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 388 000
Personalkostnader
873 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
83 000
Egenkapital
233 000
Gjeld
2 026 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 81 81 77
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 388 2 604 2 188
Driftsresultat 676 1 223 629
Resultat før skatt 517 926 444
Ordinært resultat 517 926 444
Årsresultat 517 926 444
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 83 104 136
Sum omløpsmidler 2 176 2 773 3 231
Sum eiendeler 2 259 2 877 3 368
Sum egenkapital 233 326 301
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 026 2 551 3 067

Legenett AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Legenett AS - 981892763
Andre helsetjenester
Gulleråsveien 28 A, 0779 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2006 2,7 år

Hoffsveien 65b Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hoffsveien 65b Invest AS - 967883026
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hoffsveien 65b, 0377 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2003 < 1 år

Hoffsv 65 B AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hoffsv 65 B AS - 967809764
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hoffsveien 65b, 0377 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2003 < 1 år

Ole T Moy Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ole T Moy Invest AS - 979807147
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Hønsveien 107b, 1384 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2005 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 488 000
Personalkostnader
1 144 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 235 000
Egenkapital
12 350 000
Gjeld
2 023 000
Driftscore
2019 2017
Totalrentabilitet 12 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 87 84
Resultatregnskap
2019 2017
Driftsinntekter 3 488 2 283
Driftsresultat 1 881 571
Resultat før skatt 1 755 726
Ordinært resultat 1 755 726
Årsresultat 1 755 726
Balanseregnskap
2019 2017
Sum anleggsmidler 8 235 8 953
Sum omløpsmidler 6 138 2 267
Sum eiendeler 14 373 11 220
Sum egenkapital 12 350 10 421
Sum langsiktig gjeld 31 51
Sum kortsiktig gjeld 1 992 747

Elkem Technology A/S

Foretaksinfo
(Inaktiv) Elkem Technology A/S - 937761066
Ikke tilgjengelig
Nydalsveien 26 B, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2003 2,3 år

X-lence Management AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) X-lence Management AS - 882038092
Ikke tilgjengelig
Haakon Viis gate 10, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,7 år