Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jan Arne Tønsberg

Rapportdato: 2020-08-14

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 72 065 og med ett samlet driftsresultat på 34 360. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 14 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 14 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 10 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 37.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Møller Mi AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 33 445 33 209
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 33 445 33 209
Møller Mobility Group Mi AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 10 970 10 883
Møller Medvind AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 -4 811
Jat AS Styrets leder 2016 - Aktiv 0 -8
- Kontakt­person 2016 - Aktiv 0 -8
Neucleus AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 726 -42

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Sameiet Mogens Thorsens gate 4 Styre­medlem 2017 - 2019
Sameiet Mogens Thorsens gate 4 Styrets leder 2009 - 2011
Møller Solenergi AS Styre­medlem 2017 - 2020
Møller Medvind AS Styre­medlem 2017 - 2020
Møller Eiendom Mi AS Adm. direktør 2015 - 2016
Mi Aars AS Styre­medlem 2015 - 2016

Møller Mi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Møller Mi AS - 990217408
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
Frysjaveien 31 B, 0884 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
33 445 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
323 041 000
Egenkapital
323 103 000
Gjeld
48 749 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 10 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 71 76 76
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 33 445 56 644 56 644
Driftsresultat 33 209 56 374 56 481
Resultat før skatt 33 670 56 491 56 489
Ordinært resultat 33 670 56 491 56 489
Årsresultat 33 670 56 491 56 489
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 323 041 323 041 323 041
Sum omløpsmidler 48 811 75 220 78 832
Sum eiendeler 371 852 398 261 401 873
Sum egenkapital 323 103 337 934 341 443
Sum langsiktig gjeld 0 185 128
Sum kortsiktig gjeld 48 749 60 142 60 302

Møller Mobility Group Mi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Møller Mobility Group Mi AS - 819279772
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Frysjaveien 31b, 0884 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 970 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
180 836 000
Egenkapital
191 720 000
Gjeld
124 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 38 0 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 10 970 0 0
Driftsresultat 10 883 -28 0
Resultat før skatt -8 261 -28 0
Ordinært resultat -8 261 -28 0
Årsresultat -8 261 -28 0
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 180 836 0 0
Sum omløpsmidler 11 009 11 39
Sum eiendeler 191 844 11 39
Sum egenkapital 191 720 11 30
Sum langsiktig gjeld 8 0 0
Sum kortsiktig gjeld 116 0 9

Møller Medvind AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Møller Medvind AS - 919036656
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Bygdøy Allé 4, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
42
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
2 950 000
Lederlønn
1 031 000
Anleggsmidler
11 952 000
Egenkapital
18 703 000
Gjeld
1 318 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 10 10
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -4 811 -1 140
Resultat før skatt -4 807 -10 955
Ordinært resultat -4 807 -10 955
Årsresultat -4 807 -10 955
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 11 952 1 952
Sum omløpsmidler 8 070 21 755
Sum eiendeler 20 022 23 706
Sum egenkapital 18 703 23 510
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 318 196

Jat AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jat AS - 917993211
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Ringstabekkveien 12b, 1358 Jar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,8 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
605 000
Egenkapital
635 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 0 10 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -8 -8 -21
Resultat før skatt -8 -7 -21
Ordinært resultat -8 -7 -21
Årsresultat -8 -7 -21
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 605 605 400
Sum omløpsmidler 30 46 950
Sum eiendeler 635 651 1 350
Sum egenkapital 635 643 1 350
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 8 0

Neucleus AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Neucleus AS - 916224540
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Aars AS Bygdøy Allé 4, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
726 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 478 000
Gjeld
8 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 13 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 726 693 696
Driftsresultat -42 -19 -1 042
Resultat før skatt -27 -1 -1 032
Ordinært resultat -27 -1 -1 032
Årsresultat -27 -1 -1 032
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 486 1 514 1 520
Sum eiendeler 1 486 1 514 1 520
Sum egenkapital 1 478 1 505 1 506
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 9 13

Møller Eiendom Mi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Møller Eiendom Mi AS - 916308523
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bygdøy Allé 4, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,7 år
Adm. direktør 2015 2016 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
239 678 000
Egenkapital
235 657 000
Gjeld
4 558 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 32 22 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -14 -27 -6
Resultat før skatt 4 790 12 -2
Ordinært resultat 4 790 12 -2
Årsresultat 4 790 12 -2
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 239 678 239 678 99 497
Sum omløpsmidler 537 518 521
Sum eiendeler 240 215 240 196 100 019
Sum egenkapital 235 657 234 472 100 019
Sum langsiktig gjeld 4 526 5 721 0
Sum kortsiktig gjeld 32 3 0

Mi Aars AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mi Aars AS - 916189761
Agentur- og engroshandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Bygdøy Allé 4, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2015 Aktiv 4,8 år
Styre­medlem 2015 2016 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
29 997 000
Egenkapital
30 549 000
Gjeld
7 048 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 4 10 8
Totalt 36 36 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -55 -19 -31
Resultat før skatt 5 685 2 379 -25
Ordinært resultat 5 685 2 379 -25
Årsresultat 5 685 2 379 -25
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 29 997 29 997 29 997
Sum omløpsmidler 7 600 2 406 24
Sum eiendeler 37 597 32 403 30 021
Sum egenkapital 30 549 31 873 30 013
Sum langsiktig gjeld 19 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 029 530 8

Mi Katalysator AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mi Katalysator AS - 916189079
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bygdøy Allé 4, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,8 år
Adm. direktør 2015 2016 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
55 780 000
Egenkapital
53 606 000
Gjeld
2 345 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 0 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -43 -17 -33
Resultat før skatt -41 -14 -19
Ordinært resultat -41 -14 -19
Årsresultat -41 -14 -19
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 55 780 55 780 55 780
Sum omløpsmidler 170 211 233
Sum eiendeler 55 951 55 992 56 013
Sum egenkapital 53 606 54 630 56 005
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 345 1 361 8

Mana AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mana AS - 913829751
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Bygdøy Allé 4, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
334 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 615 000
Egenkapital
49 353 000
Gjeld
434 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 12 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 30 42 36
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -698 -2 014 -643
Resultat før skatt 314 7 753 1 360
Ordinært resultat 314 7 753 1 360
Årsresultat 314 7 753 3 118
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 615 5 602 0
Sum omløpsmidler 44 172 44 871 22 644
Sum eiendeler 49 786 50 473 22 644
Sum egenkapital 49 353 49 039 22 237
Sum langsiktig gjeld 270 267 0
Sum kortsiktig gjeld 164 1 167 407

Smz AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Smz AS - 930941824
Tjenester tilknyttet husdyrhold
Zinoberveien 128, 0758 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 377 000
Personalkostnader
770 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 247 000
Egenkapital
24 987 000
Gjeld
1 328 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 5
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 16 17 16
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 377 1 289 1 187
Driftsresultat -865 -763 -1 130
Resultat før skatt -885 -781 -647
Ordinært resultat -885 -781 -647
Årsresultat -885 -781 -647
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 20 247 25 528 22 844
Sum omløpsmidler 6 068 1 173 207
Sum eiendeler 26 315 26 701 23 051
Sum egenkapital 24 987 25 871 21 359
Sum langsiktig gjeld 1 061 520 1 498
Sum kortsiktig gjeld 267 309 194

Stempel Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stempel Invest AS - 911727420
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Katalysator AS Bygdøy Allé 4, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 7,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
924 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
169 856 000
Gjeld
151 622 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 36 29
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 225 -6 070 -1 608
Resultat før skatt -5 323 10 518 4 116
Ordinært resultat -5 323 10 518 4 116
Årsresultat -5 323 10 518 10 194
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 321 478 178 491 162 214
Sum eiendeler 321 478 178 491 162 214
Sum egenkapital 169 856 173 444 161 322
Sum langsiktig gjeld 150 979 0 0
Sum kortsiktig gjeld 643 5 047 892

Hamoca AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hamoca AS - 988271020
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Aars AS Bygdøy Allé 4, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 13,6 år
Adm. direktør 2007 Aktiv 13,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
175 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 330 000
Egenkapital
29 391 000
Gjeld
416 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 8 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 34 37
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -296 -564 -747
Resultat før skatt 445 1 243 2 166
Ordinært resultat 445 1 243 2 166
Årsresultat 445 1 243 3 946
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 14 330 14 018 13 944
Sum omløpsmidler 15 476 15 573 14 497
Sum eiendeler 29 807 29 591 28 441
Sum egenkapital 29 391 28 946 27 704
Sum langsiktig gjeld 357 353 351
Sum kortsiktig gjeld 59 291 386

Relé AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Relé AS - 990311226
Tjenester tilknyttet husdyrhold
Bygdøy Allé 4, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,9 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 13,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 718 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -46 -45 -44
Resultat før skatt -34 -35 -31
Ordinært resultat -34 -35 -31
Årsresultat -34 -35 -31
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 718 1 752 1 787
Sum eiendeler 1 718 1 752 1 787
Sum egenkapital 1 718 1 752 1 787
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Vena Saphena AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vena Saphena AS - 977050383
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Bygdøy Allé 4, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,9 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 13,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
473 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
587 022 000
Egenkapital
1 025 776 000
Gjeld
21 379 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 36 36 36
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 155 -2 599 -481
Resultat før skatt 43 292 61 622 53 358
Ordinært resultat 43 292 61 622 53 358
Årsresultat 43 292 61 622 53 358
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 587 022 586 931 586 931
Sum omløpsmidler 460 134 440 156 396 361
Sum eiendeler 1 047 155 1 027 087 983 291
Sum egenkapital 1 025 776 1 002 484 960 862
Sum langsiktig gjeld 0 1 679 750
Sum kortsiktig gjeld 21 379 22 923 21 680

Netrom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Netrom AS - 979899505
Tjenester tilknyttet husdyrhold
Bygdøy Allé 4, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,9 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 13,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
619 312 000
Egenkapital
963 504 000
Gjeld
35 679 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 54 36 36
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 0 0
Driftsresultat -450 -289 -383
Resultat før skatt 41 556 57 633 53 882
Ordinært resultat 41 556 57 633 53 882
Årsresultat 41 556 57 633 54 978
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 619 312 623 322 622 037
Sum omløpsmidler 379 870 360 510 336 132
Sum eiendeler 999 183 983 832 958 169
Sum egenkapital 963 504 956 947 929 315
Sum langsiktig gjeld 324 749 637
Sum kortsiktig gjeld 35 355 26 136 28 218

Pinjong AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pinjong AS - 987142499
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Katalysator AS Bygdøy Allé 4, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 Aktiv 14,7 år
Adm. direktør 2005 Aktiv 14,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
895 573 000
Egenkapital
948 756 000
Gjeld
22 513 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 36 36 36
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -240 -225 -368
Resultat før skatt 51 710 51 581 50 623
Ordinært resultat 51 710 51 581 50 623
Årsresultat 51 710 51 581 50 623
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 895 573 742 859 741 640
Sum omløpsmidler 75 696 201 238 187 982
Sum eiendeler 971 270 944 097 929 622
Sum egenkapital 948 756 919 546 895 965
Sum langsiktig gjeld 0 0 360
Sum kortsiktig gjeld 22 513 24 551 33 297

Forlaget Press AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Forlaget Press AS - 980273563
Utgivelse av bøker
Kongens gate 2, 0153 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 Aktiv 16,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 539 000
Personalkostnader
5 039 000
Lederlønn
717 000
Anleggsmidler
1 530 000
Egenkapital
3 130 000
Gjeld
13 831 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 2 4 4
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 4 4
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 15 19 19
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 25 539 25 740 29 358
Driftsresultat 216 373 354
Resultat før skatt -186 -67 -71
Ordinært resultat -186 -67 -71
Årsresultat -186 -67 -71
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 530 1 601 1 743
Sum omløpsmidler 15 432 18 039 17 855
Sum eiendeler 16 962 19 641 19 598
Sum egenkapital 3 130 3 316 3 382
Sum langsiktig gjeld 1 000 1 000 1 000
Sum kortsiktig gjeld 12 831 15 325 15 215

Sameiet Mogens Thorsens gate 4

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Mogens Thorsens gate 4 - 988577146
Ikke tilgjengelig
Mogens Thorsens gate 4, 0264 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 2 år
Styrets leder 2009 2011 1,7 år

Møller Solenergi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Møller Solenergi AS - 919279877
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bygdøy Allé 4, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2020 2,5 år

Møller Medvind AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Møller Medvind AS - 919279532
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Bygdøy Allé 4, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2020 2,5 år

Strømmen Forvaltning AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Strømmen Forvaltning AS - 913757041
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Bygdøy Allé 4, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2017 2,5 år

Alfa Sko AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alfa Sko AS - 951001880
Engroshandel med skotøy
Jarenstranda 12, 2750 Gran
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2017 6,3 år
Styre­medlem 2009 2011 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
87 519 000
Personalkostnader
12 235 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 591 000
Egenkapital
24 221 000
Gjeld
29 931 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 6
Kapitalomsetningshastighet 6
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4
Resultatgrad 8
Kontantstrøm fra drift 5
Rentedekningsgrad 8
Likviditetsgrad II 0
Totalt 42
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 87 519
Driftsresultat 3 768
Resultat før skatt 1 898
Ordinært resultat 1 898
Årsresultat 1 898
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 2 591
Sum omløpsmidler 51 561
Sum eiendeler 54 151
Sum egenkapital 24 221
Sum langsiktig gjeld 5 172
Sum kortsiktig gjeld 24 759

Caliper AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Caliper AS - 996167534
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bygdøy Allé 4, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2018 8,1 år

Gret AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gret AS - 995269708
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Aars AS Bygdøy Allé 4, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2019 9,4 år

Hamax AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hamax AS - 815220072
Engroshandel med sportsutstyr
Vålerveien 159, 1599 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2010 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
132 505 000
Personalkostnader
15 574 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 562 000
Egenkapital
24 772 000
Gjeld
25 641 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 13 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 12 16 16
Kontantstrøm fra drift 14 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 73 79 82
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 132 505 132 674 122 791
Driftsresultat 9 255 15 938 12 769
Resultat før skatt 7 328 12 168 9 782
Ordinært resultat 7 328 12 168 9 782
Årsresultat 7 328 12 168 9 782
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 11 562 9 362 13 134
Sum omløpsmidler 38 851 62 996 40 730
Sum eiendeler 50 413 72 358 53 865
Sum egenkapital 24 772 23 920 23 868
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 25 641 48 438 29 996

Sameiet Framnesveien 10 Oslo

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Framnesveien 10 Oslo - 987065419
Ikke tilgjengelig
Framnesveien 10, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2008 1,6 år
Styrets leder 2004 2007 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
212 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 116 000
Egenkapital
265 000
Gjeld
2 142 000
Driftscore
2004
Totalrentabilitet 3
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 8
Likviditetsgrad II 0
Totalt 53
Resultatregnskap
2004
Driftsinntekter 212
Driftsresultat 86
Resultat før skatt 61
Ordinært resultat 61
Årsresultat 61
Balanseregnskap
2004
Sum anleggsmidler 2 116
Sum omløpsmidler 291
Sum eiendeler 2 407
Sum egenkapital 265
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2 142

Warrenwicklund Fondsforvaltning AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Warrenwicklund Fondsforvaltning AS - 976131029
Ikke tilgjengelig
Hieronymus Heyerdahlsgate 1, 0166 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2006 2008 2,1 år
Vara­medlem 2006 2006 < 1 år

Relé Temp AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Relé Temp AS - 990311161
Ikke tilgjengelig
Mølleparken 6 C/o Katalysator AS, 0459 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2006 < 1 år
Adm. direktør 2006 2006 < 1 år

Strømmen Forvaltning AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Strømmen Forvaltning AS - 913508939
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Katalysator AS Wergelandsveien 27, 0167 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2013 6,7 år

Guidance AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Guidance AS - 983927459
Ikke tilgjengelig
Mølleparken 6, 0459 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2006 1 år

Katalysator Management Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Katalysator Management Invest AS - 988416029
Andre sportsaktiviteter
Kirkegata 10, 0153 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2005 2016 11,2 år

Pedro AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Pedro AS - 944697896
Ikke tilgjengelig
Frysjaveien 31 B, 0883 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2006 1,7 år
Styre­medlem 2002 2004 2,7 år
Adm. direktør 2002 2004 2,7 år

Rottefella Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rottefella Holding AS - 986338705
Produksjon av sportsartikler
Ringeriksveien 70, 3414 Lierstranda
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2009 4,6 år
Adm. direktør 2004 2009 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
126 378 000
Personalkostnader
40 617 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 035 000
Egenkapital
31 801 000
Gjeld
34 422 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 2 0
Kapitalomsetningshastighet 6 8 6
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 0
Resultatgrad 12 4 0
Kontantstrøm fra drift 14 7 0
Rentedekningsgrad 10 6 0
Likviditetsgrad II 6 2 2
Totalt 69 38 12
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 126 378 123 580 95 444
Driftsresultat 9 575 1 718 -9 693
Resultat før skatt 7 077 642 -7 818
Ordinært resultat 7 077 642 -7 818
Årsresultat 7 077 642 -7 818
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 9 035 11 302 13 404
Sum omløpsmidler 57 188 55 004 39 130
Sum eiendeler 66 223 66 306 52 534
Sum egenkapital 31 801 24 724 24 082
Sum langsiktig gjeld 2 677 2 895 2 620
Sum kortsiktig gjeld 31 745 38 686 25 832

Molift Group AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Molift Group AS - 864710212
Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr
Hadelandsveien 2, 2816 Gjøvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 2,6 år

Abilia AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Abilia AS - 936869335
Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer
Tevlingveien 23, 1081 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2007 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
23
Styremedlemmer
0
Omsetning
98 935 000
Personalkostnader
15 924 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 249 000
Egenkapital
15 893 000
Gjeld
39 739 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 2
Totalt 92 95 90
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 98 935 97 331 160 013
Driftsresultat 28 376 28 048 25 690
Resultat før skatt 22 583 21 842 19 995
Ordinært resultat 22 583 21 842 19 995
Årsresultat 22 583 21 842 19 995
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 249 16 412 8 785
Sum omløpsmidler 52 383 35 377 19 749
Sum eiendeler 55 632 51 788 28 534
Sum egenkapital 15 893 35 310 13 468
Sum langsiktig gjeld 735 633 814
Sum kortsiktig gjeld 39 004 15 846 14 252

Nordic Restaurant Group AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nordic Restaurant Group AS - 977301939
Ikke tilgjengelig
Frysjaveien 31 B, 0884 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2005 1,7 år
Styre­medlem 2003 2007 3,8 år
Adm. direktør 2000 2002 1,1 år

Moller Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Moller Invest AS - 980140628
Ikke tilgjengelig
Frysjav 31 B, 0883 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2002 2006 4,1 år

Jacsy Gruppen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Jacsy Gruppen AS - 933295893
Ikke tilgjengelig
Birkeland, 4200 Sauda
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Modi Skandinavia AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Modi Skandinavia AS - 933480399
Ikke tilgjengelig
, 6250 Stordal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,1 år

Molift AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Molift AS - 942092873
Ikke tilgjengelig
Hadelandsveien 2, 2803 Gjøvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Tynes Møbler AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tynes Møbler AS - 966153814
Ikke tilgjengelig
, 6239 Sykkylven
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,7 år