Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ove Jensen

Rapportdato: 2022-09-25

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 9 293 og med ett samlet driftsresultat på 901. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Uvdal Infra AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 -12
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 0 -12
Uvdal Vvs AS Styrets leder 2010 - Aktiv 7 450 1 255
B.r.a Rør AS Adm. direktør 2008 - Aktiv 1 843 -342
Entreprenør og Rørleggermester Ove Jensen Innehaver 2004 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 0
Aco Invest ANS Styre­medlem 2000** - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Uvdal Næringslokaler AS Styre­medlem 2010 - 2011
Uvdal Skisenter AS Styre­medlem 2007 - 2011
Entreprenør og Rørleggermester Ove Jensen Styrets leder 2000** - 2004

Uvdal Infra AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Uvdal Infra AS - 985550875
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Uvdalsvegen 956, 3632 Uvdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 3,2 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-45 000
Gjeld
61 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -12 -20 -11
Resultat før skatt -12 -20 -11
Ordinært resultat -12 -20 -11
Årsresultat -12 -20 -11
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 16 19 11
Sum eiendeler 16 19 11
Sum egenkapital -45 -33 -13
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 61 53 24

Uvdal Vvs AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Uvdal Vvs AS - 995503301
Rørleggerarbeid
Ovestad, 3632 Uvdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 12,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 450 000
Personalkostnader
2 716 000
Lederlønn
619 000
Anleggsmidler
746 000
Egenkapital
2 073 000
Gjeld
2 077 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 1 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 2
Totalt 88 87 86
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 7 450 5 996 4 779
Driftsresultat 1 255 1 129 875
Resultat før skatt 966 863 653
Ordinært resultat 966 863 653
Årsresultat 966 863 653
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 746 859 911
Sum omløpsmidler 3 404 2 403 904
Sum eiendeler 4 150 3 261 1 816
Sum egenkapital 2 073 1 637 1 021
Sum langsiktig gjeld 67 235 440
Sum kortsiktig gjeld 2 010 1 389 355

B.r.a Rør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) B.r.a Rør AS - 985840938
Rørleggerarbeid
Vestsidevegen 956, 3632 Uvdal
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 Aktiv 14,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 843 000
Personalkostnader
858 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
371 000
Egenkapital
-122 000
Gjeld
986 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 6 4
Fordringsomsetningshastighet 4 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 4 8
Totalt 14 15 13
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 843 1 353 1 691
Driftsresultat -342 -234 -413
Resultat før skatt -341 -202 -414
Ordinært resultat -341 -202 -414
Årsresultat -341 -202 -414
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 371 469 108
Sum omløpsmidler 493 253 803
Sum eiendeler 864 721 910
Sum egenkapital -122 218 421
Sum langsiktig gjeld 222 282 0
Sum kortsiktig gjeld 764 221 490

Entreprenør og Rørleggermester Ove Jensen

Foretaksinfo
(Aktiv) Entreprenør og Rørleggermester Ove Jensen - 970976027
Rørleggerarbeid
Vestsidevegen 956, 3632 Uvdal
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2004 Aktiv 18,7 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 21,7 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år

Aco Invest ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aco Invest ANS - 855433532
Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr
, 3632 Uvdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 21,7 år

Uvdal Næringslokaler AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Uvdal Næringslokaler AS - 993301353
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Uvdalsvegen 712, 3632 Uvdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2011 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
511 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 498 000
Egenkapital
5 718 000
Gjeld
1 501 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10
Resultatgrad 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 20
Rentedekningsgrad 0 10
Likviditetsgrad II 8 4
Totalt 15 75
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 511 1 427
Driftsresultat -647 394
Resultat før skatt -501 425
Ordinært resultat -501 425
Årsresultat -501 425
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 6 498 6 020
Sum omløpsmidler 720 649
Sum eiendeler 7 218 6 669
Sum egenkapital 5 718 5 694
Sum langsiktig gjeld 1 213 350
Sum kortsiktig gjeld 288 625

Uvdal Skisenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Uvdal Skisenter AS - 986260196
Drift av idrettsanlegg
Vestsidevegen 2650, 3632 Uvdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2011 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
59
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 687 000
Personalkostnader
4 259 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 337 000
Egenkapital
1 000 000
Gjeld
8 894 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 2 0
Kapitalomsetningshastighet 4 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0
Resultatgrad 2 0
Kontantstrøm fra drift 5 0
Rentedekningsgrad 8 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 28 11
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 11 687 16 628
Driftsresultat 83 -954
Resultat før skatt 71 -741
Ordinært resultat 71 -741
Årsresultat 71 -741
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 6 337 5 015
Sum omløpsmidler 3 556 1 344
Sum eiendeler 9 893 6 360
Sum egenkapital 1 000 1 632
Sum langsiktig gjeld 670 1 355
Sum kortsiktig gjeld 8 224 3 373