Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Åsmund Dybedahl

Rapportdato: 2020-04-01

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 8 417 657 og med ett samlet driftsresultat på 1 116 454. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 7 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Borregaardarbeidernes Fritidsforening Styrets leder 2015 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2015 - Aktiv 0 0
Borregaard AS Styre­medlem 2013 - Aktiv 3 632 657 540 516
Borregaard ASA Styre­medlem 2013 - Aktiv 4 785 000 576 000
Borregaardsarbeidernes Feriehjem Styrets leder 2006 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 0 0
Fellesforbundet Avdeling 483 Borregaard Fagforening Styrets leder 2006 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 0 0
Ellen og Hjalmar Wessels Legat Styre­medlem 2006 - Aktiv 0 -62

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Fellesforbundets Avdelinger i Østfolds Stiftelse for Faglig Internasjonal Solidaritet Styre­medlem 2013 - 2017
Okindustri Styre­medlem 2006 - 2009
Orkla ASA Vara­medlem 2002 - 2004
Sarpsfoss Limited Styre­medlem 2000** - 2010

Borregaardarbeidernes Fritidsforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Borregaardarbeidernes Fritidsforening - 915631622
Eiendomsforvaltning
Borregaardsveien 26, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,7 år
Kontakt­person 2015 Aktiv 4,7 år

Borregaard AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borregaard AS - 895623032
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
Hjalmar Wessels vei 6, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
827
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 632 657 000
Personalkostnader
689 384 000
Lederlønn
3 239 000
Anleggsmidler
3 880 006 000
Egenkapital
1 975 329 000
Gjeld
3 285 331 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 73 73 75
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 632 657 3 494 357 3 354 595
Driftsresultat 540 516 576 236 565 750
Resultat før skatt 468 869 509 385 512 248
Ordinært resultat 468 869 509 385 512 248
Årsresultat 468 869 509 385 512 248
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 880 006 3 561 611 3 333 200
Sum omløpsmidler 1 380 654 1 356 707 1 303 053
Sum eiendeler 5 260 660 4 918 318 4 636 253
Sum egenkapital 1 975 329 1 835 638 1 624 179
Sum langsiktig gjeld 2 012 374 1 460 422 1 469 657
Sum kortsiktig gjeld 1 272 957 1 622 258 1 542 417

Borregaard ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Borregaard ASA - 998753562
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
Hjalmar Wessels vei 6, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 785 000 000
Personalkostnader
978 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 053 000 000
Egenkapital
3 321 000 000
Gjeld
2 630 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 66 72 76
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 785 000 4 618 000 4 492 000
Driftsresultat 576 000 736 000 756 000
Resultat før skatt 425 000 558 000 553 000
Ordinært resultat 425 000 558 000 553 000
Årsresultat 476 000 566 000 555 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 053 000 3 448 000 2 832 000
Sum omløpsmidler 1 898 000 1 885 000 1 839 000
Sum eiendeler 5 951 000 5 333 000 4 671 000
Sum egenkapital 3 321 000 2 996 000 2 713 000
Sum langsiktig gjeld 1 386 000 1 020 000 824 000
Sum kortsiktig gjeld 1 244 000 1 317 000 1 134 000

Borregaardsarbeidernes Feriehjem

Foretaksinfo
(Aktiv) Borregaardsarbeidernes Feriehjem - 971426594
Drift av campingplasser og turisthytter
Borregaardsveien 26, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 13,7 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 13,7 år

Fellesforbundet Avdeling 483 Borregaard Fagforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Fellesforbundet Avdeling 483 Borregaard Fagforening - 981631285
Arbeidstakerorganisasjoner
Borregaardsveien 26, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 13,7 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 13,7 år

Ellen og Hjalmar Wessels Legat

Foretaksinfo
(Aktiv) Ellen og Hjalmar Wessels Legat - 945621982
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Glengsgata 38, 1706 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 000
Egenkapital
927 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -62 -77 -2
Resultat før skatt -38 -33 15
Ordinært resultat -38 -33 15
Årsresultat -38 -33 15
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 7 7
Sum omløpsmidler 920 959 992
Sum eiendeler 927 965 998
Sum egenkapital 927 965 998
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Fellesforbundets Avdelinger i Østfolds Stiftelse for Faglig Internasjonal Solidaritet

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fellesforbundets Avdelinger i Østfolds Stiftelse for Faglig Internasjonal Solidaritet - 987467754
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Distriktskontoret for Fellesforbundet Østfold Hundskinnveien 94, 1711 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2017 4,4 år

Okindustri

Foretaksinfo
(Aktiv) Okindustri - 976547985
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Trøskenveien 36, 1712 Grålum
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 3 år

Orkla ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Orkla ASA - 910747711
Produksjon av ferdigmat
Drammensveien 149a, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2004 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
269
Styremedlemmer
0
Omsetning
40 837 000 000
Personalkostnader
7 734 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
37 707 000 000
Egenkapital
34 080 000 000
Gjeld
18 429 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 12 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 16 16 16
Kontantstrøm fra drift 18 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 6 2
Totalt 67 80 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 40 837 000 39 561 000 37 758 000
Driftsresultat 4 295 000 4 434 000 3 916 000
Resultat før skatt 3 354 000 8 657 000 4 375 000
Ordinært resultat 3 354 000 8 657 000 4 375 000
Årsresultat 3 272 000 8 567 000 4 299 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 37 707 000 35 712 000 42 529 000
Sum omløpsmidler 14 802 000 17 696 000 13 075 000
Sum eiendeler 52 509 000 53 408 000 55 604 000
Sum egenkapital 34 080 000 34 838 000 33 876 000
Sum langsiktig gjeld 9 401 000 9 554 000 11 318 000
Sum kortsiktig gjeld 9 028 000 9 016 000 10 410 000

Sarpsfoss Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Sarpsfoss Limited - 916694385
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Borregaard Kraftstasjon Borregaardsveien 24, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2010 9,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
189 850 000
Personalkostnader
7 345 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
372 242 000
Egenkapital
247 051 000
Gjeld
189 895 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 13 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 80 80 82
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 189 850 147 012 122 011
Driftsresultat 133 678 97 800 71 367
Resultat før skatt 57 166 41 623 30 567
Ordinært resultat 57 166 41 623 30 567
Årsresultat 57 166 41 623 30 567
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 372 242 328 777 308 549
Sum omløpsmidler 64 704 68 886 50 617
Sum eiendeler 436 946 397 664 359 166
Sum egenkapital 247 051 267 332 271 914
Sum langsiktig gjeld 16 325 17 362 18 367
Sum kortsiktig gjeld 173 570 112 969 68 885