Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Sam Carsten Syvertsen

Rapportdato: 2020-05-28

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 650 701 og med ett samlet driftsresultat på 38 044. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 27.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Flumill AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 51 -1 201
Lite-house AS Vara­medlem 2017 - Aktiv 1 253 -183
7ertsen AS Vara­medlem 2006 - Aktiv 0 -15
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 0 -15
Scanmatic AS Styre­medlem 2004 - Aktiv 649 397 39 443

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Flumill AS Styrets leder 2012 - 2018
Powel AS Styrets leder 2016 - 2017
Powel AS Styre­medlem 2010 - 2016
Efd Induction Group AS Styrets leder 2013 - 2017
World Wide Mobile Communications AS Styrets leder 2013 - 2013
World Wide Mobile Communications AS Styre­medlem 2010 - 2013
Mmc AS Styre­medlem 2011 - 2013

Flumill AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Flumill AS - 984417594
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Teaterplassen 3, 4836 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,4 år
Styrets leder 2012 2018 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
51 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
54 445 000
Egenkapital
49 309 000
Gjeld
5 238 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 4 2 3
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 51 202 401
Driftsresultat -1 201 -1 244 -2 033
Resultat før skatt -1 572 -1 597 -2 033
Ordinært resultat -1 572 -1 597 -2 033
Årsresultat -1 572 -1 597 -2 033
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 54 445 54 445 54 445
Sum omløpsmidler 103 118 891
Sum eiendeler 54 548 54 563 55 336
Sum egenkapital 49 309 50 881 52 479
Sum langsiktig gjeld 4 496 900 900
Sum kortsiktig gjeld 742 2 781 1 957

Lite-house AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lite-house AS - 917367981
Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet
Vikaveien 29, 4817 His
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 253 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 476 000
Egenkapital
312 000
Gjeld
2 590 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 0 1
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 6 4 23
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 253 474 518
Driftsresultat -183 -1 359 10
Resultat før skatt -220 -1 005 7
Ordinært resultat -220 -1 005 7
Årsresultat -220 -1 005 7
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 476 1 593 224
Sum omløpsmidler 426 507 308
Sum eiendeler 2 901 2 100 532
Sum egenkapital 312 532 37
Sum langsiktig gjeld 1 500 750 0
Sum kortsiktig gjeld 1 090 818 495

7ertsen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 7ertsen AS - 989186787
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Gjervoldsøyveien 40, 4817 His
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 13,8 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 14,4 år
Styre­medlem 2006 2006 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
95 000
Egenkapital
19 815 000
Gjeld
6 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 13 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 37 43 40
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -15 -3 -17
Resultat før skatt 2 206 4 207 1 670
Ordinært resultat 2 206 4 207 1 670
Årsresultat 2 206 4 207 1 670
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 95 715 0
Sum omløpsmidler 19 726 17 004 13 464
Sum eiendeler 19 821 17 718 13 464
Sum egenkapital 19 815 17 609 13 402
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 109 61

Scanmatic AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Scanmatic AS - 920353908
Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter
Bedriftsveien 17, 4841 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 Aktiv 16 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
61
Styremedlemmer
0
Omsetning
649 397 000
Personalkostnader
164 708 000
Lederlønn
1 846 000
Anleggsmidler
15 321 000
Egenkapital
110 465 000
Gjeld
239 861 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 10 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 1 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 12 12 14
Kontantstrøm fra drift 7 7 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 57 61 77
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 649 397 573 775 658 991
Driftsresultat 39 443 37 962 58 548
Resultat før skatt 30 450 29 765 43 741
Ordinært resultat 30 450 29 765 43 741
Årsresultat 30 450 29 765 43 741
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 15 321 16 162 11 516
Sum omløpsmidler 335 005 254 242 223 737
Sum eiendeler 350 326 270 404 235 253
Sum egenkapital 110 465 87 279 72 481
Sum langsiktig gjeld 20 102 11 172 15 459
Sum kortsiktig gjeld 219 759 171 953 147 313

Powel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Powel AS - 976574958
Programmeringstjenester
Klæbuveien 194, 7037 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 < 1 år
Styre­medlem 2010 2016 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
172
Styremedlemmer
0
Omsetning
585 466 000
Personalkostnader
396 647 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
200 457 000
Egenkapital
129 233 000
Gjeld
256 797 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 1 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 6
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 5 10 18
Rentedekningsgrad 0 0 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 19 21 48
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 585 466 591 198 560 284
Driftsresultat -27 258 -30 141 14 426
Resultat før skatt -20 922 -33 824 9 436
Ordinært resultat -20 922 -33 824 9 436
Årsresultat -20 922 -33 824 9 436
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 200 457 225 690 249 646
Sum omløpsmidler 185 573 422 553 235 838
Sum eiendeler 386 030 648 242 485 484
Sum egenkapital 129 233 152 648 193 508
Sum langsiktig gjeld 12 091 15 286 12 109
Sum kortsiktig gjeld 244 706 480 308 279 867

Efd Induction Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Efd Induction Group AS - 955706137
Produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer
Bølevegen 4b, 3724 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2017 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 250 874 000
Personalkostnader
538 229 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
273 578 000
Egenkapital
411 246 000
Gjeld
546 735 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 3 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 14 12 12
Kontantstrøm fra drift 10 10 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 58 57 50
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 250 874 1 158 026 1 030 977
Driftsresultat 107 899 88 406 52 513
Resultat før skatt 66 889 53 793 25 620
Ordinært resultat 66 889 53 793 25 620
Årsresultat 66 889 53 793 25 620
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 273 578 267 598 273 458
Sum omløpsmidler 684 402 605 802 595 007
Sum eiendeler 957 981 873 401 868 465
Sum egenkapital 411 246 377 164 379 108
Sum langsiktig gjeld 96 035 118 652 139 819
Sum kortsiktig gjeld 450 700 377 584 349 538

World Wide Mobile Communications AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) World Wide Mobile Communications AS - 981477863
Spesielle holdingselskaper
Langbryggen 5, 4841 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2013 < 1 år
Styre­medlem 2010 2013 2,5 år

Mmc AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mmc AS - 985411417
Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og nytelsesmiddelindustri
, 6092 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2013 1,8 år

Norsun AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsun AS - 989186493
Produksjon av andre uorganiske kjemikalier
Karenslyst Alle 9c, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2017 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
282
Styremedlemmer
0
Omsetning
515 591 000
Personalkostnader
144 789 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
256 702 000
Egenkapital
145 430 000
Gjeld
287 484 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 6
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 6
Resultatgrad 2 0 8
Kontantstrøm fra drift 7 1 10
Rentedekningsgrad 2 0 6
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 30 14 47
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 515 591 477 262 600 101
Driftsresultat 1 093 -39 874 25 696
Resultat før skatt -14 378 -37 261 10 876
Ordinært resultat -14 378 -37 261 10 876
Årsresultat -14 378 -37 261 10 876
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 256 702 244 103 243 414
Sum omløpsmidler 176 214 195 651 194 528
Sum eiendeler 432 916 439 754 437 942
Sum egenkapital 145 430 159 809 128 827
Sum langsiktig gjeld 139 798 115 572 139 173
Sum kortsiktig gjeld 147 686 164 373 169 942

Subsea Cabling Technology AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Subsea Cabling Technology AS - 992189916
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Langbryggen 5, 4841 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2010 2016 6 år
Styre­medlem 2010 2016 6 år

Energyinfo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Energyinfo AS - 989364162
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
Dolvenhøyda 1, 3267 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2013 3,6 år
Styre­medlem 2010 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 736 000
Personalkostnader
907 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 682 000
Egenkapital
1 906 000
Gjeld
741 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 0 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 10
Resultatgrad 16 0 20
Kontantstrøm fra drift 14 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 66 12 84
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 736 1 799 2 050
Driftsresultat 185 -6 473
Resultat før skatt 58 -95 263
Ordinært resultat 58 -95 263
Årsresultat 58 -95 263
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 682 1 865 2 004
Sum omløpsmidler 965 735 632
Sum eiendeler 2 646 2 600 2 636
Sum egenkapital 1 906 1 848 1 943
Sum langsiktig gjeld 593 554 518
Sum kortsiktig gjeld 148 198 176

Cogen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Cogen AS - 966639199
Handel med elektrisitet
C/o Arendals Fossekompani ASA Langbryggen 5, 4841 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2016 6,3 år
Styre­medlem 2007 2010 2,4 år

Sonans AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sonans AS - 980698033
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Kjøpmannsgata 65, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2011 1,2 år

Steinodden Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Steinodden Eiendom AS - 994866524
Eiendomsforvaltning
Langbryggen 9, 4841 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2018 8,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
54 000
Personalkostnader
22 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 374 000
Egenkapital
3 593 000
Gjeld
106 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 15
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 80 91
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 54 635 1 560
Driftsresultat -248 156 1 235
Resultat før skatt -248 101 896
Ordinært resultat -248 101 896
Årsresultat -223 101 896
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 374 1 350 1 456
Sum omløpsmidler 2 325 2 560 2 690
Sum eiendeler 3 699 3 910 4 147
Sum egenkapital 3 593 3 816 3 715
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 106 94 432

Markedskraft Europe AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Markedskraft Europe AS - 980581977
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Hieronymus Heyerdahls gate 1, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2010 3,6 år
Vara­medlem 2000 2005 4,3 år

Dataplan Payroll AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dataplan Payroll AS - 989857983
Regnskap og bokføring
Stokkamyrveien 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2012 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 507 000
Personalkostnader
855 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 431 000
Egenkapital
509 000
Gjeld
1 081 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 12 3
Kapitalomsetningshastighet 4 6 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 2
Resultatgrad 20 12 12
Kontantstrøm fra drift 20 7 3
Rentedekningsgrad 10 8 4
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 84 55 28
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 507 4 759 2 490
Driftsresultat 802 357 147
Resultat før skatt 540 173 11
Ordinært resultat 540 173 11
Årsresultat 540 173 11
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 431 974 534
Sum omløpsmidler 159 1 257 3 343
Sum eiendeler 1 590 2 231 3 876
Sum egenkapital 509 687 513
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 081 1 544 3 363

Kelin Kraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kelin Kraft AS - 979366175
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
C/o Dataplan Regnskap AS Stokkamyrveien 18a, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2003 2004 < 1 år
Styre­medlem 2000 2016 15,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 334 000
Personalkostnader
1 865 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 340 000
Egenkapital
4 546 000
Gjeld
2 649 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 0
Resultatgrad 0 2 0
Kontantstrøm fra drift 14 10 0
Rentedekningsgrad 4 4 0
Likviditetsgrad II 6 2 2
Totalt 43 38 9
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 334 6 417 6 345
Driftsresultat -29 27 -3 065
Resultat før skatt 36 18 -2 554
Ordinært resultat 36 18 -2 554
Årsresultat 36 18 -2 554
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 340 6 336 7 322
Sum omløpsmidler 1 855 1 002 1 707
Sum eiendeler 7 195 7 338 9 029
Sum egenkapital 4 546 2 765 178
Sum langsiktig gjeld 1 260 3 200 6 289
Sum kortsiktig gjeld 1 389 1 372 2 561

Syvertsen Sam Carsten

Foretaksinfo
(Inaktiv) Syvertsen Sam Carsten - 981867165
Ikke tilgjengelig
Helle 272, 4810 Eydehavn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Markedskraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Markedskraft AS - 863769132
Verdipapirmegling
Langbryggen 9, 4841 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
31
Styremedlemmer
0
Omsetning
67 168 000
Personalkostnader
51 319 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 912 000
Egenkapital
50 299 000
Gjeld
247 510 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 7
Rentedekningsgrad 0 0 6
Likviditetsgrad II 4 4 6
Totalt 6 6 26
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 67 168 70 269 121 261
Driftsresultat -12 217 -6 459 -1 043
Resultat før skatt -16 557 -6 997 1 397
Ordinært resultat -16 557 -6 997 1 397
Årsresultat -16 557 -6 997 1 397
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 15 912 17 618 15 414
Sum omløpsmidler 281 897 228 161 227 070
Sum eiendeler 297 809 245 779 242 484
Sum egenkapital 50 299 46 957 53 954
Sum langsiktig gjeld 0 995 0
Sum kortsiktig gjeld 247 510 197 827 188 530

Csam Consulting AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Csam Consulting AS - 868547472
Ikke tilgjengelig
Helle, 4810 Eydehavn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2003 2,9 år

Agma Gjerstad AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Agma Gjerstad AS - 974903008
Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet sted
Brokelandsheia, 4993 Sundebru
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,1 år