Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Owe Hernes

Rapportdato: 2022-01-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 8 547 og med ett samlet driftsresultat på 2 335. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Arnes Kjøkken AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 1 365 23
Borettslaget Madlamark II Styrets leder 2019 - Aktiv 7 182 2 312
Owe Hernes, Scandinavian Retail Services Innehaver 2010 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Fau Ved Gosen Skole Styre­medlem 2015 - 2017

Arnes Kjøkken AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arnes Kjøkken AS - 917740550
Cateringvirksomhet
Haugen 23, 4323 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 365 000
Personalkostnader
584 000
Lederlønn
100 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-676 000
Gjeld
783 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 0 10
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 4 0 4
Kontantstrøm fra drift 3 0 3
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 47 15 44
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 365 1 487 991
Driftsresultat 23 -432 18
Resultat før skatt 23 -438 15
Ordinært resultat 23 -438 15
Årsresultat 23 -438 15
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 107 211 133
Sum eiendeler 107 211 133
Sum egenkapital -676 -715 -277
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 783 926 410

Borettslaget Madlamark II

Foretaksinfo
(Aktiv) Borettslaget Madlamark II - 851479422
Borettslag
Zetlitzveien 2, 4017 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 182 000
Personalkostnader
274 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
26 580 000
Egenkapital
-13 736 000
Gjeld
44 666 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 69 71 67
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 7 182 7 212 6 833
Driftsresultat 2 312 2 358 1 731
Resultat før skatt 1 220 1 337 714
Ordinært resultat 1 220 1 337 714
Årsresultat 1 220 1 337 714
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 26 580 25 160 25 160
Sum omløpsmidler 4 349 5 620 6 044
Sum eiendeler 30 929 30 780 31 204
Sum egenkapital -13 736 -14 957 -16 294
Sum langsiktig gjeld 43 236 44 795 46 342
Sum kortsiktig gjeld 1 430 942 1 155

Owe Hernes, Scandinavian Retail Services

Foretaksinfo
(Aktiv) Owe Hernes, Scandinavian Retail Services - 996181790
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Norvald Frafjords gate 7a, 4041 Hafrsfjord
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2010 Aktiv 11,2 år

Fau Ved Gosen Skole

Foretaksinfo
(Aktiv) Fau Ved Gosen Skole - 915288731
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Gosen Skole Sophus Bugges gate 13, 4041 Hafrsfjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2017 1,9 år