Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Petter Hodne Steensland

Rapportdato: 2021-01-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 29 811 og med ett samlet driftsresultat på 379. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 10 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 14 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 6.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Skagenkaien Drift AS Adm. direktør 2020 - Aktiv 0 0
Venture Factory AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 4 095 -1 370
Xbulk AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
Skagenkaien Venture AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 -1 411
Autotaksering AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 156 -763

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Jæderen AS Vara­medlem 2007 - 2019
Retail Office Stavanger AS Styre­medlem 2019 - 2020
Office Stavanger AS Styre­medlem 2019 - 2019
Office Stavanger AS Styre­medlem 2019 - 2019
Olavskleivå DA Styre­medlem 2016 - 2018
Eierseksjonssameiet Pilestredet 75c Styre­medlem 2013 - 2017

Skagenkaien Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skagenkaien Drift AS - 925786292
Annen teknisk konsulentvirksomhet
C/o Vika Kontorfellesskap Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2020 Aktiv < 1 år

Venture Factory AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Venture Factory AS - 998451205
Programmeringstjenester
Torggata 7, 0181 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 095 000
Personalkostnader
2 439 000
Lederlønn
1 543 000
Anleggsmidler
45 004 000
Egenkapital
62 721 000
Gjeld
10 120 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 12 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 6 8 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 60 67 22
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 095 4 389 5 504
Driftsresultat -1 370 -1 997 -815
Resultat før skatt 4 265 7 747 -3 565
Ordinært resultat 4 265 7 747 -3 565
Årsresultat 4 265 7 747 -3 565
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 45 004 45 529 44 915
Sum omløpsmidler 27 837 14 794 7 314
Sum eiendeler 72 841 60 322 52 229
Sum egenkapital 62 721 58 455 50 708
Sum langsiktig gjeld 6 867 0 575
Sum kortsiktig gjeld 3 253 1 867 946

Xbulk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Xbulk AS - 825230912
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Gladengveien 3b, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år

Skagenkaien Venture AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skagenkaien Venture AS - 993519014
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
941 000
Lederlønn
716 000
Anleggsmidler
61 608 000
Egenkapital
-19 982 000
Gjeld
82 304 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 20 8
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 36 24
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 1 308 1 167
Driftsresultat -1 411 284 50
Resultat før skatt -6 703 -4 345 -1 400
Ordinært resultat -6 703 -4 345 -1 400
Årsresultat -6 703 -4 345 -1 400
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 61 608 52 258 49 337
Sum omløpsmidler 714 1 289 1 076
Sum eiendeler 62 322 53 548 50 413
Sum egenkapital -19 982 -13 279 -8 933
Sum langsiktig gjeld 82 129 66 600 59 167
Sum kortsiktig gjeld 175 226 180

Autotaksering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Autotaksering AS - 921542771
Takseringsvirksomhet
Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
156 000
Personalkostnader
168 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
177 000
Egenkapital
-752 000
Gjeld
1 357 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 4
Totalt 3 4
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 156 0
Driftsresultat -763 -14
Resultat før skatt -763 -14
Ordinært resultat -763 -14
Årsresultat -763 -14
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 177 0
Sum omløpsmidler 427 114
Sum eiendeler 604 114
Sum egenkapital -752 10
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 357 104

Svipps AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Svipps AS - 923403558
Godstransport på vei
C/o Vika Kontorfellesskap Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,3 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
188 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
647 000
Egenkapital
925 000
Gjeld
202 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 8
Totalt 12
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 188
Driftsresultat -100
Resultat før skatt -100
Ordinært resultat -100
Årsresultat -100
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 647
Sum omløpsmidler 480
Sum eiendeler 1 127
Sum egenkapital 925
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 202

Jæderen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jæderen AS - 992060409
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,5 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 1,5 år
Vara­medlem 2007 2019 11,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
205 646 000
Egenkapital
206 977 000
Gjeld
5 191 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 2 2
Likviditetsgrad II 6 4 2
Totalt 16 8 6
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -77 -88 -34
Resultat før skatt 495 -201 -14 211
Ordinært resultat 495 -201 -14 211
Årsresultat 495 -201 -14 211
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 205 646 205 337 208 670
Sum omløpsmidler 6 522 6 879 5 246
Sum eiendeler 212 168 212 216 213 916
Sum egenkapital 206 977 206 483 206 684
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 191 5 734 7 232

Forus Parkering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Forus Parkering AS - 997510461
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Malling & Co Vågen AS Skagenkaien 35, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 408 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
205 412 000
Egenkapital
78 238 000
Gjeld
140 644 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 6 4 4
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 68 17 17
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 17 408 0 0
Driftsresultat 10 907 -32 -26
Resultat før skatt 4 894 1 608 1 498
Ordinært resultat 4 894 1 608 1 498
Årsresultat 4 894 1 608 1 498
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 205 412 190 442 199 242
Sum omløpsmidler 13 470 15 210 16 155
Sum eiendeler 218 882 205 652 215 397
Sum egenkapital 78 238 59 426 57 817
Sum langsiktig gjeld 138 706 138 800 151 800
Sum kortsiktig gjeld 1 938 7 426 5 780

Mps Fleet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mps Fleet AS - 916584822
Programmeringstjenester
Gladengveien 3b, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 109 000
Personalkostnader
192 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-183 000
Gjeld
2 621 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 6
Kapitalomsetningshastighet 8 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 6
Resultatgrad 0 0 16
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 8
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 10 60 65
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 109 1 553 2 595
Driftsresultat -63 -83 296
Resultat før skatt -64 428 193
Ordinært resultat -64 428 193
Årsresultat -64 428 193
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 90
Sum omløpsmidler 2 438 119 4 154
Sum eiendeler 2 438 119 4 244
Sum egenkapital -183 -119 -547
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 621 239 4 791

Skagenkaien Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skagenkaien Eiendom AS - 819808872
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hospitalsgata 6, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
282 891 000
Egenkapital
198 116 000
Gjeld
95 418 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 6 10
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 16 28 31
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -329 -203 -9
Resultat før skatt 9 055 5 721 6 525
Ordinært resultat 9 055 5 721 6 525
Årsresultat 9 055 5 721 6 525
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 282 891 192 929 146 019
Sum omløpsmidler 10 643 44 251 56 468
Sum eiendeler 293 534 237 179 202 487
Sum egenkapital 198 116 188 829 183 108
Sum langsiktig gjeld 65 491 47 374 18 415
Sum kortsiktig gjeld 29 927 977 964

Skagenkaien Eiendom Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skagenkaien Eiendom Holding AS - 938500835
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hospitalsgata 6, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
270 445 000
Egenkapital
395 583 000
Gjeld
10 617 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 10 7
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 45 62 59
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 1 348 3 063
Driftsresultat -2 405 -1 666 36
Resultat før skatt 118 741 44 370 21 127
Ordinært resultat 118 741 44 370 21 127
Årsresultat 118 741 44 370 21 127
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 270 445 253 401 280 705
Sum omløpsmidler 135 754 58 304 32 038
Sum eiendeler 406 200 311 705 312 742
Sum egenkapital 395 583 279 151 239 397
Sum langsiktig gjeld 7 141 29 860 58 142
Sum kortsiktig gjeld 3 476 2 693 15 204

Skagenkaien Investering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skagenkaien Investering AS - 919819839
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hospitalsgata 6, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 215 000
Personalkostnader
2 314 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
139 136 000
Egenkapital
129 258 000
Gjeld
82 267 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 57 26 24
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 215 0 0
Driftsresultat -2 824 -1 300 -9
Resultat før skatt 9 768 3 622 533
Ordinært resultat 9 768 3 622 533
Årsresultat 9 768 3 622 533
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 139 136 125 988 116 876
Sum omløpsmidler 72 389 41 424 28 212
Sum eiendeler 211 525 167 412 145 089
Sum egenkapital 129 258 122 439 118 818
Sum langsiktig gjeld 81 841 44 476 26 268
Sum kortsiktig gjeld 426 497 4

Skagenkaien Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skagenkaien Holding AS - 912124320
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hospitalsgata 6, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 7,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
640 000
Personalkostnader
522 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
160 392 000
Egenkapital
133 650 000
Gjeld
36 542 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 13 3
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 57 63 35
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 640 552 499
Driftsresultat -1 186 -947 -1 922
Resultat før skatt 13 118 34 824 2 968
Ordinært resultat 13 118 34 824 2 968
Årsresultat 13 118 34 824 2 968
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 160 392 162 502 134 302
Sum omløpsmidler 9 800 3 086 103
Sum eiendeler 170 192 165 587 134 405
Sum egenkapital 133 650 120 532 87 240
Sum langsiktig gjeld 36 334 44 799 28 292
Sum kortsiktig gjeld 208 256 18 873

Retail Office Stavanger AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Retail Office Stavanger AS - 914407389
Eiendomsforvaltning
Hospitalsgata 6, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2020 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 502 000
Personalkostnader
2 015 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
353 906 000
Egenkapital
195 674 000
Gjeld
199 180 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 0 18
Kontantstrøm fra drift 0 18 20
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 8 10 2
Totalt 11 39 46
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 502 3 116 898
Driftsresultat -17 522 -709 151
Resultat før skatt -13 649 -589 -91
Ordinært resultat -13 649 -589 -91
Årsresultat -13 649 -589 -91
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 353 906 204 474 14 864
Sum omløpsmidler 40 948 9 810 140
Sum eiendeler 394 854 214 284 15 003
Sum egenkapital 195 674 80 083 5 256
Sum langsiktig gjeld 182 961 133 195 9 595
Sum kortsiktig gjeld 16 219 1 006 153

Office Stavanger AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Office Stavanger AS - 920211666
Eiendomsforvaltning
Hospitalsgata 6, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
83 647 000
Egenkapital
30 906 000
Gjeld
57 014 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 6 8
Likviditetsgrad II 8 0
Totalt 18 12
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -56 -25
Resultat før skatt 486 1 052
Ordinært resultat 486 1 052
Årsresultat 486 1 052
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 83 647 85 063
Sum omløpsmidler 4 272 273
Sum eiendeler 87 919 85 335
Sum egenkapital 30 906 32 239
Sum langsiktig gjeld 54 653 50 694
Sum kortsiktig gjeld 2 361 2 403

Forus Parkering AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Forus Parkering AS - 996137465
Drift av parkeringsplasser og parkeringshus
C/o Malling & Co Vågen AS Skagenkaien 35, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 2019 < 1 år

Olavskleivå DA

Foretaksinfo
(Aktiv) Olavskleivå DA - 981413903
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Petroleumsveien 6, 4031 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 208 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 619 000
Egenkapital
25 350 000
Gjeld
610 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 13 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 87 85 85
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 9 208 8 931 8 817
Driftsresultat 7 704 7 440 7 123
Resultat før skatt 7 467 7 062 6 647
Ordinært resultat 7 467 7 062 6 647
Årsresultat 7 467 7 062 6 647
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 22 619 23 266 23 914
Sum omløpsmidler 3 341 12 515 8 094
Sum eiendeler 25 960 35 781 32 008
Sum egenkapital 25 350 25 883 18 822
Sum langsiktig gjeld 0 9 546 12 728
Sum kortsiktig gjeld 610 352 458

Eierseksjonssameiet Pilestredet 75c

Foretaksinfo
(Aktiv) Eierseksjonssameiet Pilestredet 75c - 985228302
Ikke tilgjengelig
C/o Obos Eiendomsforvaltning AS Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2017 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 106 000
Personalkostnader
91 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 098 000
Gjeld
162 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 83 15 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 106 2 100 1 949
Driftsresultat 387 -54 -16
Resultat før skatt 378 -53 -13
Ordinært resultat 378 -53 -13
Årsresultat 378 -53 -13
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 259 953 962
Sum eiendeler 1 259 953 962
Sum egenkapital 1 098 720 773
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 162 233 189