Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jonas Gustaf Aspelin Ramm

Rapportdato: 2020-08-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 3 245 578 og med ett samlet driftsresultat på 1 856 910. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 9 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 12 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 21.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Aspelin Ramm Holding AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
Sole Kapital AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -7 608
Sole Active AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -4 048
Aspelin Ramm Gruppen AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 3 237 103 1 868 477
Weisshorn AS Adm. direktør 2008 - Aktiv 0 -42
- Styrets leder 2007 - Aktiv 0 -42

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Sole Invest II AS Styrets leder 2015 - 2017
Stiftelsen St. Olavsalteret i Roma Styrets leder 2015 - 2020
Sole Invest AS Adm. direktør 2008 - 2016
Aspelin Ramm Handel AS Styre­medlem 2004 - 2005
Aspelin Ramm R26 AS Adm. direktør 2004 - 2005
Aspelin Ramm R26 AS Styre­medlem 2000** - 2005

Aspelin Ramm Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aspelin Ramm Holding AS - 925397121
Ikke tilgjengelig
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år

Sole Kapital AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sole Kapital AS - 819113742
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Olav Vs gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
4 695 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
166 084 000
Egenkapital
323 794 000
Gjeld
264 217 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 15 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 10 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 25 45 38
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -7 608 -8 389 -11 142
Resultat før skatt 18 299 195 411 59 084
Ordinært resultat 18 299 195 411 59 084
Årsresultat 18 299 195 411 59 084
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 166 084 185 304 337 335
Sum omløpsmidler 421 927 464 982 151 622
Sum eiendeler 588 011 650 286 488 958
Sum egenkapital 323 794 483 200 335 335
Sum langsiktig gjeld 261 886 163 742 151 794
Sum kortsiktig gjeld 2 331 3 344 1 828

Sole Active AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sole Active AS - 818976712
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Olav Vs gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
3 601 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
21 928 000
Egenkapital
491 782 000
Gjeld
3 241 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 3 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 37 15 45
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -4 048 -4 416 -758
Resultat før skatt 35 313 -3 882 315 568
Ordinært resultat 35 313 -3 882 315 568
Årsresultat 35 313 -3 882 315 568
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 21 928 7 308 262 562
Sum omløpsmidler 473 096 452 433 200 634
Sum eiendeler 495 024 459 740 463 196
Sum egenkapital 491 782 456 469 460 351
Sum langsiktig gjeld 2 617 2 617 0
Sum kortsiktig gjeld 624 654 2 845

Aspelin Ramm Gruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aspelin Ramm Gruppen AS - 916473680
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 237 103 000
Personalkostnader
352 012 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 229 440 000
Egenkapital
4 521 013 000
Gjeld
4 821 204 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 80 69 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 237 103 2 013 473 1 705 855
Driftsresultat 1 868 477 674 148 566 694
Resultat før skatt 1 700 715 589 611 504 457
Ordinært resultat 1 700 715 589 611 504 457
Årsresultat 1 700 715 589 611 504 457
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 229 440 8 718 269 7 502 906
Sum omløpsmidler 1 112 777 934 526 754 178
Sum eiendeler 9 342 217 9 652 795 8 257 084
Sum egenkapital 4 521 013 3 380 332 3 169 392
Sum langsiktig gjeld 4 081 614 4 811 257 4 484 389
Sum kortsiktig gjeld 739 590 1 461 206 603 303

Weisshorn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Weisshorn AS - 992100109
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 Aktiv 11,8 år
Styrets leder 2007 Aktiv 12,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
89 470 000
Egenkapital
85 460 000
Gjeld
4 576 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 10 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 35 40 28
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -42 -27 -16
Resultat før skatt 26 948 7 577 417
Ordinært resultat 26 948 7 577 417
Årsresultat 26 948 7 577 417
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 89 470 13 459 13 734
Sum omløpsmidler 566 49 325 29 091
Sum eiendeler 90 036 62 785 42 825
Sum egenkapital 85 460 61 412 40 088
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 576 1 373 2 736

Sunnega AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sunnega AS - 992100087
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 Aktiv 11,8 år
Styrets leder 2007 Aktiv 12,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
71 848 000
Egenkapital
66 239 000
Gjeld
10 423 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 12 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 35 42 37
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -56 -33 -26
Resultat før skatt 26 392 8 237 2 795
Ordinært resultat 26 392 8 237 2 795
Årsresultat 26 392 8 237 2 795
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 71 848 13 459 13 734
Sum omløpsmidler 4 814 36 825 28 763
Sum eiendeler 76 662 50 284 42 497
Sum egenkapital 66 239 49 846 41 763
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10 423 438 733

Rothorn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rothorn AS - 992100117
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 Aktiv 11,8 år
Styrets leder 2007 Aktiv 12,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
92 192 000
Egenkapital
92 157 000
Gjeld
592 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 10 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 10 10
Totalt 37 40 32
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -41 -25 -15
Resultat før skatt 27 004 7 622 418
Ordinært resultat 27 004 7 622 418
Årsresultat 27 004 7 622 418
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 92 192 13 459 13 734
Sum omløpsmidler 556 51 980 29 088
Sum eiendeler 92 748 65 439 42 822
Sum egenkapital 92 157 65 153 42 685
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 592 286 137

Matterhorn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Matterhorn AS - 992100079
Postordre-/internetthandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 Aktiv 11,8 år
Styrets leder 2007 Aktiv 12,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
64 460 000
Egenkapital
60 734 000
Gjeld
4 835 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 12 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 35 42 32
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -48 -25 -16
Resultat før skatt 26 189 7 193 52
Ordinært resultat 26 189 7 193 52
Årsresultat 26 189 7 193 52
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 64 460 13 859 13 734
Sum omløpsmidler 1 109 25 244 4 233
Sum eiendeler 65 569 39 104 17 967
Sum egenkapital 60 734 38 545 17 946
Sum langsiktig gjeld 0 400 0
Sum kortsiktig gjeld 4 835 158 21

Sole Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sole Invest AS - 979950616
Uoppgitt
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2016 8,1 år
Styrets leder 2000 Aktiv 19,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 113 000
Egenkapital
4 361 000
Gjeld
16 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 10 10 6
Totalt 32 33 24
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -38 -27 -5
Resultat før skatt 55 114 631
Ordinært resultat 55 114 631
Årsresultat 55 114 631
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 113 0 0
Sum omløpsmidler 264 4 340 15 573
Sum eiendeler 4 377 4 340 15 573
Sum egenkapital 4 361 4 306 4 192
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16 34 11 381

Løvenskioldbanen Skytesenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Løvenskioldbanen Skytesenter AS - 944449515
Andre sportsaktiviteter
Dælimosen 50, 1359 Eiksmarka
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 12,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 475 000
Personalkostnader
2 402 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 151 000
Egenkapital
4 462 000
Gjeld
6 126 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 12 0 0
Kontantstrøm fra drift 18 7 10
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 58 20 23
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 475 8 588 8 453
Driftsresultat 463 -283 -95
Resultat før skatt 351 -221 -58
Ordinært resultat 351 -221 -58
Årsresultat 351 -221 -58
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 151 8 171 7 945
Sum omløpsmidler 2 437 2 706 2 844
Sum eiendeler 10 588 10 877 10 789
Sum egenkapital 4 462 4 110 4 331
Sum langsiktig gjeld 4 363 4 450 4 447
Sum kortsiktig gjeld 1 763 2 316 2 010

Astramm AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astramm AS - 950397349
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 385 000
Egenkapital
8 401 000
Gjeld
3 489 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 4 14 14
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -33 -50 -28
Resultat før skatt -4 -33 -16
Ordinært resultat -4 -33 -16
Årsresultat -4 -33 -16
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 11 385 12 385 12 885
Sum omløpsmidler 504 464 708
Sum eiendeler 11 889 12 849 13 593
Sum egenkapital 8 401 8 405 8 438
Sum langsiktig gjeld 3 489 4 439 5 154
Sum kortsiktig gjeld 0 5 1

40 Rue Notre Dame Des Victoires AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 40 Rue Notre Dame Des Victoires AS - 982737052
Spesielle holdingselskaper
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 496 000
Egenkapital
1 875 000
Gjeld
672 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 0 0 37
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -116 -19 -34
Resultat før skatt -117 -30 30 390
Ordinært resultat -117 -30 30 390
Årsresultat -117 -30 30 390
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 496 2 496 2 496
Sum omløpsmidler 50 86 492
Sum eiendeler 2 547 2 582 2 988
Sum egenkapital 1 875 1 992 2 023
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 672 591 965

Sole Invest II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sole Invest II AS - 916473648
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 1,5 år

Stiftelsen St. Olavsalteret i Roma

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen St. Olavsalteret i Roma - 889371692
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Advokat Bjørn O Øiulfstad Bygdøy Allé 2, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2020 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
215 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 57
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 5 25
Driftsresultat -4 -4 18
Resultat før skatt -4 -3 19
Ordinært resultat -4 -3 19
Årsresultat -4 -3 19
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 215 218 222
Sum eiendeler 215 218 222
Sum egenkapital 215 218 222
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Aspelin Ramm Handel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aspelin Ramm Handel AS - 979482620
Eiendomsforvaltning
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2005 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
26 630 000
Egenkapital
6 630 000
Gjeld
21 476 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -8 -8 -8
Resultat før skatt -541 -444 -152
Ordinært resultat -541 -444 -152
Årsresultat -541 -444 -152
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 26 630 26 630 26 630
Sum omløpsmidler 1 476 775 206
Sum eiendeler 28 106 27 405 26 836
Sum egenkapital 6 630 6 630 6 630
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 21 476 20 775 20 206

Aspelin Ramm R26 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aspelin Ramm R26 AS - 968331787
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2005 1,1 år
Styre­medlem 2000 2005 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 408 124 000
Egenkapital
866 151 000
Gjeld
664 088 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 4 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -91 -56 -69
Resultat før skatt -16 608 -12 326 -2 817
Ordinært resultat -16 608 -12 326 -2 817
Årsresultat -16 608 -12 326 -2 817
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 408 124 1 096 632 955 109
Sum omløpsmidler 122 115 189 203 222 670
Sum eiendeler 1 530 239 1 285 835 1 177 779
Sum egenkapital 866 151 641 125 649 159
Sum langsiktig gjeld 386 520 67 394 0
Sum kortsiktig gjeld 277 568 577 315 528 619

Aspelin Ramm Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aspelin Ramm Utvikling AS - 879482712
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2005 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
301 708 000
Egenkapital
9 235 000
Gjeld
599 821 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 2 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 2 8 8
Totalt 35 20 43
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -131 -87 -261
Resultat før skatt 192 456 6 133 386 341
Ordinært resultat 192 456 6 133 386 341
Årsresultat 192 456 6 133 386 341
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 301 708 105 429 83 723
Sum omløpsmidler 307 347 491 379 500 606
Sum eiendeler 609 055 596 808 584 329
Sum egenkapital 9 235 388 785 388 825
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 599 821 208 023 195 504

Os-ix Eiendom Hjemmel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Os-ix Eiendom Hjemmel AS - 979495501
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Bulk Infrastructure AS Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2005 1,1 år
Adm. direktør 2004 2009 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 960 000
Egenkapital
2 379 000
Gjeld
585 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 6
Totalt 16 16 26
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -28 -24 -27
Resultat før skatt 45 48 45
Ordinært resultat 45 48 45
Årsresultat 45 48 45
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 960 2 858 2 419
Sum omløpsmidler 4 32 116
Sum eiendeler 2 964 2 889 2 535
Sum egenkapital 2 379 2 395 2 414
Sum langsiktig gjeld 506 407 30
Sum kortsiktig gjeld 79 87 90

Alf Bjerckes vei 22- 26 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alf Bjerckes vei 22- 26 AS - 979482744
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2005 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
70 809 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
337 233 000
Egenkapital
17 188 000
Gjeld
454 075 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 2
Resultatgrad 20 20 8
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 0 8 8
Totalt 68 80 49
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 70 809 72 586 73 220
Driftsresultat 43 751 45 189 2 769
Resultat før skatt 30 775 44 161 -3 846
Ordinært resultat 30 775 44 161 -3 846
Årsresultat 30 775 34 588 -3 846
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 337 233 338 845 340 837
Sum omløpsmidler 134 029 171 695 143 516
Sum eiendeler 471 262 510 540 484 353
Sum egenkapital 17 188 250 217 251 869
Sum langsiktig gjeld 171 716 174 714 178 108
Sum kortsiktig gjeld 282 359 85 610 54 376

Christianiakvartalet AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Christianiakvartalet AS - 945478349
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Biskop Gunnerus gate 14 C/o Stor-oslo Prosjekt AS, 0185 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2005 4,2 år

Aspelin Ramm Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aspelin Ramm Drift AS - 959759839
Eiendomsforvaltning
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2005 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
89 578 000
Personalkostnader
11 233 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
103 000
Egenkapital
5 631 000
Gjeld
21 594 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 21 11 11
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 89 578 78 314 83 066
Driftsresultat -2 696 -351 -1 284
Resultat før skatt -2 160 -365 -1 102
Ordinært resultat -2 160 -365 -1 102
Årsresultat -2 160 -365 -1 102
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 103 74 203
Sum omløpsmidler 27 122 30 877 25 074
Sum eiendeler 27 225 30 951 25 278
Sum egenkapital 5 631 5 662 5 087
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 21 594 25 291 20 191

ANS Lagerveien 25

Foretaksinfo
(Aktiv) ANS Lagerveien 25 - 945858656
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fabrikkveien 28, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Matterhorn AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Matterhorn AS - 979991657
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Pl 5 Co Aspelin-ramm Gruppen AS, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2003 2,9 år

Bell Yard i AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bell Yard i AS - 976507444
Ikke tilgjengelig
Klingenbergg 7 A, 0111 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Aspelin Ramm Gruppen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aspelin Ramm Gruppen AS - 933084337
Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år

Aspelin Ramm Kjeller AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aspelin Ramm Kjeller AS - 966816228
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2005 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
453 383 000
Egenkapital
60 720 000
Gjeld
447 560 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 10
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 2 2 26
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -133 -103 -25
Resultat før skatt -9 383 -3 722 69
Ordinært resultat -9 383 -3 722 69
Årsresultat -9 383 -3 722 69
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 453 383 451 927 50
Sum omløpsmidler 54 896 62 204 216 613
Sum eiendeler 508 279 514 131 216 663
Sum egenkapital 60 720 66 062 216 106
Sum langsiktig gjeld 287 500 292 556 72
Sum kortsiktig gjeld 160 060 155 514 485

Brobekkveien 52 Hjemmel AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Brobekkveien 52 Hjemmel AS - 982700833
Ikke tilgjengelig
Parkveien 53 A C/o Aberdeen Property Investors, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,4 år

Brobekkveien 50 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brobekkveien 50 AS - 876967952
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2005 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
177 437 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 326 000
Egenkapital
7 454 000
Gjeld
217 639 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 12 0 0
Kontantstrøm fra drift 7 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 6 6 2
Totalt 52 6 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 177 437 896 19
Driftsresultat 12 807 -4 413 -3 006
Resultat før skatt 7 860 -4 483 -3 028
Ordinært resultat 7 860 -4 483 -3 028
Årsresultat 7 860 -4 483 -3 028
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 326 76 229 25 875
Sum omløpsmidler 218 767 12 384 23 467
Sum eiendeler 225 093 88 613 49 343
Sum egenkapital 7 454 -407 4 077
Sum langsiktig gjeld 96 538 79 920 37 484
Sum kortsiktig gjeld 121 101 9 099 7 782

Aspelin Ramm Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aspelin Ramm Eiendom AS - 916314981
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2005 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
41
Styremedlemmer
0
Omsetning
59 746 000
Personalkostnader
76 837 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 300 503 000
Egenkapital
1 044 456 000
Gjeld
2 440 534 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 3 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 2 8 8
Totalt 52 48 60
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 59 746 77 841 109 897
Driftsresultat -46 192 -26 737 -6 590
Resultat før skatt 250 234 76 431 383 663
Ordinært resultat 250 234 76 431 383 663
Årsresultat 250 234 76 431 383 663
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 300 503 1 772 129 2 433 859
Sum omløpsmidler 1 184 487 1 816 439 1 545 144
Sum eiendeler 3 484 990 3 588 568 3 979 003
Sum egenkapital 1 044 456 2 654 692 2 524 987
Sum langsiktig gjeld 490 138 260 210 560 648
Sum kortsiktig gjeld 1 950 396 673 664 893 367