Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jonas Gustaf Aspelin Ramm

Rapportdato: 2020-04-01

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 3 245 578 og med ett samlet driftsresultat på 1 855 946. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 9 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 12 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 21.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Sole Kapital AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -8 389
Sole Active AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -4 416
Aspelin Ramm Gruppen AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 3 237 103 1 868 477
Weisshorn AS Adm. direktør 2008 - Aktiv 0 -27
- Styrets leder 2007 - Aktiv 0 -27
Sunnega AS Adm. direktør 2008 - Aktiv 0 -33
- Styrets leder 2007 - Aktiv 0 -33

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Sole Invest II AS Styrets leder 2015 - 2017
Stiftelsen St. Olavsalteret i Roma Styrets leder 2015 - 2020
Sole Invest AS Adm. direktør 2008 - 2016
Aspelin Ramm Handel AS Styre­medlem 2004 - 2005
Aspelin Ramm R26 AS Adm. direktør 2004 - 2005
Aspelin Ramm R26 AS Styre­medlem 2000** - 2005

Sole Kapital AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sole Kapital AS - 819113742
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Olav Vs gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
5 277 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
185 304 000
Egenkapital
483 200 000
Gjeld
167 086 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 15 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 45 38
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -8 389 -11 142
Resultat før skatt 195 411 59 084
Ordinært resultat 195 411 59 084
Årsresultat 195 411 59 084
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 185 304 337 335
Sum omløpsmidler 464 982 151 622
Sum eiendeler 650 286 488 958
Sum egenkapital 483 200 335 335
Sum langsiktig gjeld 163 742 151 794
Sum kortsiktig gjeld 3 344 1 828

Sole Active AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sole Active AS - 818976712
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Olav Vs gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
3 354 000
Lederlønn
749 000
Anleggsmidler
7 308 000
Egenkapital
456 469 000
Gjeld
3 271 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 3 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 2 10
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 15 45
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -4 416 -758
Resultat før skatt -3 882 315 568
Ordinært resultat -3 882 315 568
Årsresultat -3 882 315 568
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 7 308 262 562
Sum omløpsmidler 452 433 200 634
Sum eiendeler 459 740 463 196
Sum egenkapital 456 469 460 351
Sum langsiktig gjeld 2 617 0
Sum kortsiktig gjeld 654 2 845

Aspelin Ramm Gruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aspelin Ramm Gruppen AS - 916473680
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 237 103 000
Personalkostnader
352 012 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 229 440 000
Egenkapital
4 521 013 000
Gjeld
4 821 204 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 80 69 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 237 103 2 013 473 1 705 855
Driftsresultat 1 868 477 674 148 566 694
Resultat før skatt 1 700 715 589 611 504 457
Ordinært resultat 1 700 715 589 611 504 457
Årsresultat 1 700 715 589 611 504 457
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 229 440 8 718 269 7 502 906
Sum omløpsmidler 1 112 777 934 526 754 178
Sum eiendeler 9 342 217 9 652 795 8 257 084
Sum egenkapital 4 521 013 3 380 332 3 169 392
Sum langsiktig gjeld 4 081 614 4 811 257 4 484 389
Sum kortsiktig gjeld 739 590 1 461 206 603 303

Weisshorn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Weisshorn AS - 992100109
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 Aktiv 11,5 år
Styrets leder 2007 Aktiv 12,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 459 000
Egenkapital
61 412 000
Gjeld
1 373 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 40 28 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -27 -16 -22
Resultat før skatt 7 577 417 503
Ordinært resultat 7 577 417 503
Årsresultat 7 577 417 503
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 459 13 734 13 734
Sum omløpsmidler 49 325 29 091 28 611
Sum eiendeler 62 785 42 825 42 345
Sum egenkapital 61 412 40 088 42 171
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 373 2 736 174

Sunnega AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sunnega AS - 992100087
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 Aktiv 11,5 år
Styrets leder 2007 Aktiv 12,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 459 000
Egenkapital
49 846 000
Gjeld
438 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 7 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 42 37 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -33 -26 -24
Resultat før skatt 8 237 2 795 436
Ordinært resultat 8 237 2 795 436
Årsresultat 8 237 2 795 436
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 459 13 734 22 033
Sum omløpsmidler 36 825 28 763 23 986
Sum eiendeler 50 284 42 497 46 019
Sum egenkapital 49 846 41 763 45 868
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 438 733 151

Rothorn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rothorn AS - 992100117
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 Aktiv 11,5 år
Styrets leder 2007 Aktiv 12,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 459 000
Egenkapital
65 153 000
Gjeld
286 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 40 32 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -25 -15 -22
Resultat før skatt 7 622 418 496
Ordinært resultat 7 622 418 496
Årsresultat 7 622 418 496
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 459 13 734 41 805
Sum omløpsmidler 51 980 29 088 533
Sum eiendeler 65 439 42 822 42 338
Sum egenkapital 65 153 42 685 42 167
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 286 137 171

Matterhorn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Matterhorn AS - 992100079
Postordre-/internetthandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 Aktiv 11,5 år
Styrets leder 2007 Aktiv 12,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 859 000
Egenkapital
38 545 000
Gjeld
558 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 42 32 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -25 -16 -22
Resultat før skatt 7 193 52 172
Ordinært resultat 7 193 52 172
Årsresultat 7 193 52 172
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 859 13 734 21 024
Sum omløpsmidler 25 244 4 233 733
Sum eiendeler 39 104 17 967 21 758
Sum egenkapital 38 545 17 946 17 794
Sum langsiktig gjeld 400 0 0
Sum kortsiktig gjeld 158 21 3 963

Sole Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sole Invest AS - 979950616
Uoppgitt
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2016 8,1 år
Styrets leder 2000 Aktiv 19,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
4 306 000
Gjeld
34 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 4 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 8 6
Likviditetsgrad II 10 6 10
Totalt 33 24 21
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -27 -5 -6 573
Resultat før skatt 114 631 5 323
Ordinært resultat 114 631 5 323
Årsresultat 114 631 5 323
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 313 111
Sum omløpsmidler 4 340 15 573 64 435
Sum eiendeler 4 340 15 573 377 546
Sum egenkapital 4 306 4 192 265 113
Sum langsiktig gjeld 0 0 109 272
Sum kortsiktig gjeld 34 11 381 3 161

Løvenskioldbanen Skytesenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Løvenskioldbanen Skytesenter AS - 944449515
Andre sportsaktiviteter
Dælimosen 50, 1359 Eiksmarka
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 12,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 475 000
Personalkostnader
2 402 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 151 000
Egenkapital
4 462 000
Gjeld
6 126 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 12 0 0
Kontantstrøm fra drift 18 7 10
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 58 20 23
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 475 8 588 8 453
Driftsresultat 463 -283 -95
Resultat før skatt 351 -221 -58
Ordinært resultat 351 -221 -58
Årsresultat 351 -221 -58
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 151 8 171 7 945
Sum omløpsmidler 2 437 2 706 2 844
Sum eiendeler 10 588 10 877 10 789
Sum egenkapital 4 462 4 110 4 331
Sum langsiktig gjeld 4 363 4 450 4 447
Sum kortsiktig gjeld 1 763 2 316 2 010

Astramm AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astramm AS - 950397349
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 385 000
Egenkapital
8 401 000
Gjeld
3 489 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 4 14 14
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -33 -50 -28
Resultat før skatt -4 -33 -16
Ordinært resultat -4 -33 -16
Årsresultat -4 -33 -16
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 11 385 12 385 12 885
Sum omløpsmidler 504 464 708
Sum eiendeler 11 889 12 849 13 593
Sum egenkapital 8 401 8 405 8 438
Sum langsiktig gjeld 3 489 4 439 5 154
Sum kortsiktig gjeld 0 5 1

40 Rue Notre Dame Des Victoires AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 40 Rue Notre Dame Des Victoires AS - 982737052
Spesielle holdingselskaper
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 496 000
Egenkapital
1 992 000
Gjeld
591 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 10
Totalt 0 37 33
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -19 -34 -107
Resultat før skatt -30 30 390 1 496
Ordinært resultat -30 30 390 1 496
Årsresultat -30 30 390 1 496
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 496 2 496 48 975
Sum omløpsmidler 86 492 3 141
Sum eiendeler 2 582 2 988 52 116
Sum egenkapital 1 992 2 023 51 533
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 591 965 583

Sole Invest II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sole Invest II AS - 916473648
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 1,5 år

Stiftelsen St. Olavsalteret i Roma

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen St. Olavsalteret i Roma - 889371692
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Advokat Bjørn O Øiulfstad Bygdøy Allé 2, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2020 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
215 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 57
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 5 25
Driftsresultat -4 -4 18
Resultat før skatt -4 -3 19
Ordinært resultat -4 -3 19
Årsresultat -4 -3 19
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 215 218 222
Sum eiendeler 215 218 222
Sum egenkapital 215 218 222
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Aspelin Ramm Handel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aspelin Ramm Handel AS - 979482620
Eiendomsforvaltning
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2005 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
26 630 000
Egenkapital
6 630 000
Gjeld
20 775 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 0 0 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -8 -8 -6
Resultat før skatt -444 -152 -4
Ordinært resultat -444 -152 -4
Årsresultat -444 -152 -4
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 26 630 26 630 26 630
Sum omløpsmidler 775 206 6
Sum eiendeler 27 405 26 836 26 636
Sum egenkapital 6 630 6 630 26 630
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20 775 20 206 6

Aspelin Ramm R26 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aspelin Ramm R26 AS - 968331787
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2005 1,1 år
Styre­medlem 2000 2005 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 096 632 000
Egenkapital
641 125 000
Gjeld
644 709 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 10
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 4 4 30
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -56 -69 -56
Resultat før skatt -12 326 -2 817 45
Ordinært resultat -12 326 -2 817 45
Årsresultat -12 326 -2 817 45
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 096 632 955 109 59
Sum omløpsmidler 189 203 222 670 479 124
Sum eiendeler 1 285 835 1 177 779 479 183
Sum egenkapital 641 125 649 159 479 124
Sum langsiktig gjeld 67 394 0 0
Sum kortsiktig gjeld 577 315 528 619 59

Aspelin Ramm Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aspelin Ramm Utvikling AS - 879482712
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2005 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
105 429 000
Egenkapital
388 785 000
Gjeld
208 023 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 15 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 10 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 10 6
Likviditetsgrad II 8 8 2
Totalt 20 43 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -87 -261 -752
Resultat før skatt 6 133 386 341 3 494
Ordinært resultat 6 133 386 341 3 494
Årsresultat 6 133 386 341 3 494
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 105 429 83 723 79 653
Sum omløpsmidler 491 379 500 606 405 699
Sum eiendeler 596 808 584 329 485 352
Sum egenkapital 388 785 388 825 34 757
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 208 023 195 504 450 595

Os-ix Eiendom Hjemmel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Os-ix Eiendom Hjemmel AS - 979495501
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Bulk Infrastructure AS Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2005 1,1 år
Adm. direktør 2004 2009 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 858 000
Egenkapital
2 395 000
Gjeld
494 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 6 0
Totalt 16 26 20
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -24 -27 -18
Resultat før skatt 48 45 59
Ordinært resultat 48 45 59
Årsresultat 48 45 59
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 858 2 419 2 552
Sum omløpsmidler 32 116 44
Sum eiendeler 2 889 2 535 2 596
Sum egenkapital 2 395 2 414 2 438
Sum langsiktig gjeld 407 30 39
Sum kortsiktig gjeld 87 90 118

Alf Bjerckes vei 22- 26 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alf Bjerckes vei 22- 26 AS - 979482744
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2005 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
72 586 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
338 845 000
Egenkapital
250 217 000
Gjeld
260 324 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 2 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2 4
Resultatgrad 20 8 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 2 8
Likviditetsgrad II 8 8 2
Totalt 80 49 65
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 72 586 73 220 70 652
Driftsresultat 45 189 2 769 42 740
Resultat før skatt 44 161 -3 846 24 221
Ordinært resultat 44 161 -3 846 24 221
Årsresultat 34 588 -3 846 24 221
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 338 845 340 837 396 350
Sum omløpsmidler 171 695 143 516 327 436
Sum eiendeler 510 540 484 353 723 786
Sum egenkapital 250 217 251 869 117 642
Sum langsiktig gjeld 174 714 178 108 189 732
Sum kortsiktig gjeld 85 610 54 376 416 412

Christianiakvartalet AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Christianiakvartalet AS - 945478349
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Biskop Gunnerus gate 14 C/o Stor-oslo Prosjekt AS, 0185 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2005 4,2 år

Aspelin Ramm Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aspelin Ramm Drift AS - 959759839
Eiendomsforvaltning
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2005 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
78 314 000
Personalkostnader
10 531 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
74 000
Egenkapital
5 662 000
Gjeld
25 291 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 11 11 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 78 314 83 066 83 104
Driftsresultat -351 -1 284 -603
Resultat før skatt -365 -1 102 -1 026
Ordinært resultat -365 -1 102 -1 026
Årsresultat -365 -1 102 -1 026
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 74 203 202
Sum omløpsmidler 30 877 25 074 70 287
Sum eiendeler 30 951 25 278 70 489
Sum egenkapital 5 662 5 087 5 249
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 25 291 20 191 65 240

Bell Yard i AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bell Yard i AS - 976507444
Ikke tilgjengelig
Klingenbergg 7 A, 0111 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

ANS Lagerveien 25

Foretaksinfo
(Aktiv) ANS Lagerveien 25 - 945858656
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fabrikkveien 28, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Matterhorn AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Matterhorn AS - 979991657
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Pl 5 Co Aspelin-ramm Gruppen AS, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2003 2,9 år

Aspelin Ramm Gruppen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aspelin Ramm Gruppen AS - 933084337
Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år

Aspelin Ramm Kjeller AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aspelin Ramm Kjeller AS - 966816228
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2005 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
453 383 000
Egenkapital
60 720 000
Gjeld
447 560 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 10
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 2 2 26
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -133 -103 -25
Resultat før skatt -9 383 -3 722 69
Ordinært resultat -9 383 -3 722 69
Årsresultat -9 383 -3 722 69
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 453 383 451 927 50
Sum omløpsmidler 54 896 62 204 216 613
Sum eiendeler 508 279 514 131 216 663
Sum egenkapital 60 720 66 062 216 106
Sum langsiktig gjeld 287 500 292 556 72
Sum kortsiktig gjeld 160 060 155 514 485

Brobekkveien 52 Hjemmel AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Brobekkveien 52 Hjemmel AS - 982700833
Ikke tilgjengelig
Parkveien 53 A C/o Aberdeen Property Investors, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,4 år

Brobekkveien 50 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brobekkveien 50 AS - 876967952
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2005 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
896 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
76 229 000
Egenkapital
-407 000
Gjeld
89 019 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 6 2 0
Totalt 6 2 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 896 19 16 425
Driftsresultat -4 413 -3 006 13 240
Resultat før skatt -4 483 -3 028 8 633
Ordinært resultat -4 483 -3 028 8 633
Årsresultat -4 483 -3 028 8 633
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 76 229 25 875 85 536
Sum omløpsmidler 12 384 23 467 21 878
Sum eiendeler 88 613 49 343 107 414
Sum egenkapital -407 4 077 14 450
Sum langsiktig gjeld 79 920 37 484 2 347
Sum kortsiktig gjeld 9 099 7 782 90 617

Aspelin Ramm Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aspelin Ramm Eiendom AS - 916314981
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2005 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
41
Styremedlemmer
0
Omsetning
77 841 000
Personalkostnader
89 634 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 772 129 000
Egenkapital
2 654 692 000
Gjeld
933 874 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 7 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 2
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 6
Likviditetsgrad II 8 8 2
Totalt 48 60 57
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 77 841 109 897 159 581
Driftsresultat -26 737 -6 590 70 162
Resultat før skatt 76 431 383 663 50 780
Ordinært resultat 76 431 383 663 50 780
Årsresultat 76 431 383 663 50 780
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 772 129 2 433 859 2 991 610
Sum omløpsmidler 1 816 439 1 545 144 872 462
Sum eiendeler 3 588 568 3 979 003 3 864 072
Sum egenkapital 2 654 692 2 524 987 1 986 423
Sum langsiktig gjeld 260 210 560 648 569 364
Sum kortsiktig gjeld 673 664 893 367 1 308 285