Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Morten Christensen

Rapportdato: 2020-06-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 902 560 og med ett samlet driftsresultat på 120 769. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Centra Invest AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 -10 166
Centragruppen AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 27 778 -9 024
Mi Aars AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 -55
Agnelli AS Styrets leder 2016 - Aktiv 1 360 123
Andvordgruppen AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 1 873 422 139 913
Bavaria Invest AS Styrets leder 2006 - Aktiv 0 -22
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 0 -22

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Nesodden Håndballklubb Styrets leder 2009 - 2013
Griff AS Vara­medlem 2008 - 2016
Griff Kapital AS Styrets leder 2004 - 2016
Multibrand Compensation Services AS Styrets leder 2000** - 2002
Multibrand Consulting AS Styrets leder 2000** - 2002
Fondsnett ASA Styrets leder 2000** - 2002
Fondsnett ASA Styrets leder 2000** - 2002

Centra Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Centra Invest AS - 980351688
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
7 283 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
24 909 000
Egenkapital
1 370 947 000
Gjeld
1 842 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 13 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 6 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 19 39 41
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -10 166 -10 198 -7 830
Resultat før skatt -202 042 180 556 162 959
Ordinært resultat -202 042 180 556 162 959
Årsresultat -202 042 180 556 162 959
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 24 909 13 785 0
Sum omløpsmidler 1 347 880 1 560 350 1 280 334
Sum eiendeler 1 372 789 1 574 135 1 280 334
Sum egenkapital 1 370 947 1 572 990 1 142 434
Sum langsiktig gjeld 0 0 13 107
Sum kortsiktig gjeld 1 842 1 145 124 793

Centragruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Centragruppen AS - 943438102
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
27 778 000
Personalkostnader
15 343 000
Lederlønn
5 133 000
Anleggsmidler
643 200 000
Egenkapital
1 374 947 000
Gjeld
394 635 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 2 6 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 25 65 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 27 778 24 890 24 115
Driftsresultat -9 024 -10 357 -42 191
Resultat før skatt -164 892 166 373 175 827
Ordinært resultat -164 892 166 373 175 827
Årsresultat -164 892 166 373 175 827
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 643 200 587 533 575 438
Sum omløpsmidler 1 126 382 1 290 162 1 313 328
Sum eiendeler 1 769 582 1 877 695 1 888 766
Sum egenkapital 1 374 947 1 587 399 1 466 155
Sum langsiktig gjeld 281 646 240 020 230 256
Sum kortsiktig gjeld 112 989 50 277 192 356

Mi Aars AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mi Aars AS - 916189761
Agentur- og engroshandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Bygdøy Allé 4, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
29 997 000
Egenkapital
30 549 000
Gjeld
7 048 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 4 10 8
Totalt 36 36 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -55 -19 -31
Resultat før skatt 5 685 2 379 -25
Ordinært resultat 5 685 2 379 -25
Årsresultat 5 685 2 379 -25
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 29 997 29 997 29 997
Sum omløpsmidler 7 600 2 406 24
Sum eiendeler 37 597 32 403 30 021
Sum egenkapital 30 549 31 873 30 013
Sum langsiktig gjeld 19 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 029 530 8

Agnelli AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agnelli AS - 916699204
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 360 000
Personalkostnader
752 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
55 000
Egenkapital
384 000
Gjeld
170 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 6 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 8
Resultatgrad 14 4 16
Kontantstrøm fra drift 14 3 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 82 45 83
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 360 1 486 1 478
Driftsresultat 123 32 186
Resultat før skatt 95 24 141
Ordinært resultat 95 24 141
Årsresultat 95 24 141
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 55 84 0
Sum omløpsmidler 499 369 731
Sum eiendeler 554 453 731
Sum egenkapital 384 289 265
Sum langsiktig gjeld 3 5 0
Sum kortsiktig gjeld 167 159 466

Andvordgruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Andvordgruppen AS - 990651353
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 873 422 000
Personalkostnader
272 318 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 296 704 000
Egenkapital
1 607 307 000
Gjeld
701 691 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 12 14 12
Kontantstrøm fra drift 10 18 10
Rentedekningsgrad 8 10 8
Likviditetsgrad II 8 8 4
Totalt 57 72 53
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 873 422 1 865 258 1 746 130
Driftsresultat 139 913 160 146 122 872
Resultat før skatt 86 722 163 944 100 247
Ordinært resultat 86 722 163 944 100 247
Årsresultat 47 039 163 944 69 371
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 296 704 1 314 063 1 563 913
Sum omløpsmidler 1 012 294 1 082 513 908 497
Sum eiendeler 2 308 998 2 396 576 2 472 410
Sum egenkapital 1 607 307 1 550 518 1 454 102
Sum langsiktig gjeld 290 234 309 225 392 430
Sum kortsiktig gjeld 411 457 536 833 625 878

Bavaria Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bavaria Invest AS - 989176536
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Morten Christensen Schønings gate 23, 0362 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 14,4 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 14,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 447 000
Egenkapital
8 205 000
Gjeld
19 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 12 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 15 42 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -22 -26 -37
Resultat før skatt -64 1 348 5 389
Ordinært resultat -64 1 348 5 389
Årsresultat -64 1 348 5 389
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 447 3 548 3 793
Sum omløpsmidler 4 777 4 741 3 146
Sum eiendeler 8 224 8 288 6 939
Sum egenkapital 8 205 8 269 6 922
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19 19 17

Nesodden Håndballklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Nesodden Håndballklubb - 984234414
Idrettslag og -klubber
Bjørnemyr Flerbrukshall Tosletta 54, 1453 Bjørnemyr
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2013 4,1 år

Griff AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Griff AS - 981057600
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 2016 8,2 år

Griff Kapital AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Griff Kapital AS - 986907866
Verdipapirmegling
Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2016 12 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 809 000
Personalkostnader
11 808 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 000
Egenkapital
7 135 000
Gjeld
2 619 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 10
Resultatgrad 0 12 18
Kontantstrøm fra drift 0 7 18
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 21 63 92
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 13 809 14 214 15 047
Driftsresultat -342 785 2 479
Resultat før skatt -232 681 1 932
Ordinært resultat -232 681 1 932
Årsresultat -232 681 1 932
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 20 38 80
Sum omløpsmidler 9 733 7 445 6 753
Sum eiendeler 9 754 7 484 6 833
Sum egenkapital 7 135 4 914 4 233
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 619 2 570 2 600

Multibrand Compensation Services AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Multibrand Compensation Services AS - 980521427
Ikke tilgjengelig
Strandveien 50 D, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,4 år

Multibrand Consulting AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Multibrand Consulting AS - 982265754
Ikke tilgjengelig
Strandveien 50 D, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,4 år

Fondsnett ASA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fondsnett ASA - 981928180
Ikke tilgjengelig
Stenersgate 2, 0184 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,4 år

Teleprivat Service AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Teleprivat Service AS - 981956087
Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser
Kjøita 21, 4606 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2002 1,3 år