Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Gunnar Andreas Hjorthaug

Rapportdato: 2020-12-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 353 og med ett samlet driftsresultat på 200. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Norges Carpet Bowls Forbund Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
Østfold Historielag Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 0
Spydeberg Boligstiftelse Styre­medlem 2000** - Aktiv 353 200
Den Evangelisk Lutherske Bekjennelseskirke Styre­medlem 2006 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Spydeberg Boligstiftelse Nestleder styre 2010 - 2011
Grinitun II Borettslag Styrets leder 2008 - 2010
Grinitun II Borettslag Styrets leder 2008 - 2010
Grinitun Borettslag Styrets leder 2000** - 2010

Norges Carpet Bowls Forbund

Foretaksinfo
(Aktiv) Norges Carpet Bowls Forbund - 995846195
Idrettslag og -klubber
Sundbyveien 291, 1821 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år

Østfold Historielag

Foretaksinfo
(Aktiv) Østfold Historielag - 971249730
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Ertevannveien 4, 1894 Rakkestad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,4 år

Spydeberg Boligstiftelse

Foretaksinfo
(Aktiv) Spydeberg Boligstiftelse - 979230710
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Skolegata 7, 1830 Askim
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2010 2011 < 1 år
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
353 000
Personalkostnader
49 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 271 000
Egenkapital
1 992 000
Gjeld
961 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 77 77 77
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 353 364 364
Driftsresultat 200 212 179
Resultat før skatt 189 198 162
Ordinært resultat 189 198 162
Årsresultat 189 198 162
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 271 2 271 2 271
Sum omløpsmidler 682 568 453
Sum eiendeler 2 953 2 839 2 724
Sum egenkapital 1 992 1 803 1 605
Sum langsiktig gjeld 933 1 020 1 107
Sum kortsiktig gjeld 28 16 11

Den Evangelisk Lutherske Bekjennelseskirke

Foretaksinfo
(Aktiv) Den Evangelisk Lutherske Bekjennelseskirke - 988048372
Religiøse organisasjoner
Hestehagen 3, 1823 Knapstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 14,4 år

Grinitun II Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Grinitun II Borettslag - 979656661
Borettslag
Usbl Follo Idrettsveien 9, 1400 Ski
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2010 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 636 000
Personalkostnader
64 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
19 872 000
Egenkapital
7 204 000
Gjeld
13 931 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 63 68 67
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 636 1 641 1 642
Driftsresultat 829 678 960
Resultat før skatt 681 531 796
Ordinært resultat 681 531 796
Årsresultat 681 531 796
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 19 872 19 872 19 872
Sum omløpsmidler 1 264 1 253 1 453
Sum eiendeler 21 136 21 125 21 325
Sum egenkapital 7 204 6 523 6 045
Sum langsiktig gjeld 13 486 14 161 14 829
Sum kortsiktig gjeld 445 441 451

Miljørettet Helsevern i Indre Østfold Iks

Foretaksinfo
(Inaktiv) Miljørettet Helsevern i Indre Østfold Iks - 886110502
Annen forebyggende helsetjeneste
Kløverveien 2, 1850 Mysen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2009 4,7 år

Grinitun Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Grinitun Borettslag - 965049754
Borettslag
C/o Usbl Follo Idrettsveien 9, 1400 Ski
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2010 9,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 097 000
Personalkostnader
50 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 097 000
Egenkapital
3 896 000
Gjeld
3 621 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 6
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 8 72 72
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 097 1 097 1 097
Driftsresultat -309 306 500
Resultat før skatt -346 268 452
Ordinært resultat -346 268 452
Årsresultat -346 268 452
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 097 6 097 6 097
Sum omløpsmidler 1 420 1 772 1 873
Sum eiendeler 7 517 7 869 7 970
Sum egenkapital 3 896 4 242 3 974
Sum langsiktig gjeld 2 959 3 291 3 619
Sum kortsiktig gjeld 662 337 378