Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Mads Helmich Pedersen

Rapportdato: 2022-07-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 977 og med ett samlet driftsresultat på 258. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Zuccarellostiftelsen Observatør 2020 - Aktiv 2 977 258

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Advokatfirmaet Selmer AS Vara­medlem 2021 - 2022
Noho Norway AS Styre­medlem 2019 - 2019
Noho Trøbbelskyter AS Styre­medlem 2019 - 2019

Advokatfirmaet Selmer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Advokatfirmaet Selmer AS - 920969798
Juridisk tjenesteyting
Tjuvholmen Allé 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2021 2022 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
124
Styremedlemmer
0
Omsetning
574 625 000
Personalkostnader
225 312 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 488 000
Egenkapital
1 020 000
Gjeld
245 582 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 91 91 91
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 574 625 518 242 488 740
Driftsresultat 275 243 197 295 166 655
Resultat før skatt 274 174 196 914 166 027
Ordinært resultat 274 174 196 914 166 027
Årsresultat 274 174 196 914 166 027
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 12 488 11 954 11 272
Sum omløpsmidler 234 114 265 316 223 681
Sum eiendeler 246 602 277 269 234 953
Sum egenkapital 1 020 900 1 020
Sum langsiktig gjeld 59 917 55 827 58 700
Sum kortsiktig gjeld 185 665 220 542 175 233

Noho Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Noho Norway AS - 922385122
Drift av restauranter og kafeer
Storgata 5, 0155 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 708 000
Personalkostnader
6 706 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
153 588 000
Egenkapital
40 088 000
Gjeld
173 814 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 2
Likviditetsgrad II 8 2
Totalt 15 8
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 2 708 3 428
Driftsresultat -10 018 -1 442
Resultat før skatt -14 601 -348
Ordinært resultat -14 601 -348
Årsresultat -14 601 -348
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 153 588 163 415
Sum omløpsmidler 60 314 17 211
Sum eiendeler 213 902 180 626
Sum egenkapital 40 088 54 690
Sum langsiktig gjeld 137 403 99 730
Sum kortsiktig gjeld 36 411 26 205

Noho Trøbbelskyter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Noho Trøbbelskyter AS - 922385297
Uoppgitt
Storgata 5, 0155 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
829 000
Personalkostnader
1 198 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
42 983 000
Egenkapital
39 054 000
Gjeld
3 089 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 2
Totalt 7 4
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 829 1 678
Driftsresultat -1 299 -431
Resultat før skatt -2 575 -472
Ordinært resultat -2 575 -472
Årsresultat -2 575 -472
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 42 983 42 160
Sum omløpsmidler -840 5 721
Sum eiendeler 42 143 47 881
Sum egenkapital 39 054 41 629
Sum langsiktig gjeld 0 480
Sum kortsiktig gjeld 3 089 5 773

Zuccarellostiftelsen

Foretaksinfo
(Aktiv) Zuccarellostiftelsen - 916980191
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Kristine Lind Kremlegrenda 68, 1352 Kolsås
Verv
Fra Til Varighet
Observatør 2020 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 977 000
Personalkostnader
657 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 120 000
Gjeld
164 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 4 8
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 14 20 16
Kontantstrøm fra drift 14 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 84 89 87
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 977 1 184 1 486
Driftsresultat 258 250 191
Resultat før skatt 257 248 191
Ordinært resultat 257 248 191
Årsresultat 257 248 191
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 285 918 706
Sum eiendeler 1 285 918 706
Sum egenkapital 1 120 863 615
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 164 55 91