Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Øyvind K Thorsheim

Rapportdato: 2019-03-24

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på -65. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 9.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Norske Kapitalguiden AS Styrets leder 2011 - Aktiv 0 -65

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Aprilis AS Styremedlem 2015 - 2018
Thorsheims Styrets leder 2014 - 2018
Nordviik AS Varamedlem 2004 - 2007
Brevreklame AS Styremedlem 2000** - 2006
Telefonmarkedsføring AS Varamedlem 2000** - 2006

Aprilis AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aprilis AS - 915386261
Postordre-/internetthandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer
Hestesundveien 9b, 1397 Nesøya
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2015 2018 3 år

Thorsheims

Foretaksinfo
(Inaktiv) Thorsheims - 914472156
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Hestesundveien 9a, 1397 Nesøya
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2018 3,8 år

Nordviik AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordviik AS - 830773592
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Munkerudåsen 18 C, 1165 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Varamedlem 2004 2007 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 212 000
Egenkapital
909 000
Gjeld
9 324 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 6 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 12 14 14
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -30 -19 -41
Resultat før skatt 51 432 419
Ordinært resultat 51 432 419
Årsresultat 51 432 419
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 10 212 10 500 10 500
Sum omløpsmidler 22 21 359
Sum eiendeler 10 234 10 521 10 859
Sum egenkapital 909 858 426
Sum langsiktig gjeld 9 324 9 663 10 433
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Brevreklame AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Brevreklame AS - 979489641
Ikke tilgjengelig
Stubberudv 8, 1008 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2000 2006 5,2 år

Telefonmarkedsføring AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Telefonmarkedsføring AS - 965116613
Ikke tilgjengelig
Stubberudv 8, 1008 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Varamedlem 2000 2006 5,2 år

Iqvia Solutions Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Iqvia Solutions Norway AS - 910826034
Drift av web-portaler
Tollbugata 8b, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2000 2004 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
40 105 000
Personalkostnader
15 402 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 663 000
Egenkapital
8 225 000
Gjeld
25 477 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 13
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 8
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 14 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 12 31 66
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 40 105 42 462 40 759
Driftsresultat -7 688 -3 120 1 216
Resultat før skatt -9 614 -2 067 5 515
Ordinært resultat -9 614 -2 067 5 515
Årsresultat -9 614 -2 067 5 515
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 12 663 17 806 23 110
Sum omløpsmidler 21 039 21 653 15 431
Sum eiendeler 33 702 39 459 38 540
Sum egenkapital 8 225 11 527 13 595
Sum langsiktig gjeld 6 524 6 291 0
Sum kortsiktig gjeld 18 953 21 641 24 946

Infomed AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Infomed AS - 866769192
Ikke tilgjengelig
Stubberudv 8, 1008 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Pharmanet AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Pharmanet AS - 979437625
Ikke tilgjengelig
Stubberudv 8, 1008 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Varamedlem 2000 2006 5,2 år

Brevtrykk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Brevtrykk AS - 830278842
Ikke tilgjengelig
Stubberudv 8, 0668 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Varamedlem 2000 2006 5,2 år

Norske Kapitalguiden AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norske Kapitalguiden AS - 997485580
Andre informasjonstjenester ikke nevnt annet sted
Akersgata 1, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 7,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-215 000
Gjeld
222 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 8
Totalt 0 0 8
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -65 -71 -43
Resultat før skatt -89 -68 -43
Ordinært resultat -89 -68 -43
Årsresultat -89 -68 -43
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 7 3 11
Sum eiendeler 7 3 11
Sum egenkapital -215 -126 6
Sum langsiktig gjeld 207 113 0
Sum kortsiktig gjeld 15 16 6