Management-CV

Øyvind K Thorsheim

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Rapportdato: 2018-10-21

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på -65 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 10.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Norske Kapitalguiden AS Styrets leder 2011 - Aktiv 0 -65 000

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Aprilis AS Styremedlem 2015 - 2018
Thorsheims Styrets leder 2014 - 2018
Nordviik AS Varamedlem 2004 - 2007
Brevreklame AS Styremedlem 2000** - 2006
Telefonmarkedsføring AS Varamedlem 2000** - 2006
Iqvia Solutions Norway AS Styremedlem 2000** - 2004
Englebarna AS Styremedlem 2000** - 2002
Infomed AS Styrets leder 2000** - 2006
Pharmanet AS Varamedlem 2000** - 2006
Pharmanet AS Varamedlem 2000** - 2006

Aprilis AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
915386261
Firmanavn
Aprilis AS
Bransje
Postordre-/internetthandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer
Besøksadresse
Hestesundveien 9b, 1397 Nesøya
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2015 2018 3 år

Thorsheims

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
914472156
Firmanavn
Thorsheims
Bransje
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Besøksadresse
Hestesundveien 9a, 1397 Nesøya
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2018 3,8 år

Nordviik AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
830773592
Firmanavn
Nordviik AS
Bransje
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Besøksadresse
Munkerudåsen 18 C, 1165 Oslo
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 212 000
Egenkapital
909 000
Gjeld
9 324 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Varamedlem 2004 2007 2,7 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 6 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 12 14 14
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -30 000 -19 000 -41 000
Resultat før skatt 51 000 432 000 419 000
Ordinært resultat 51 000 432 000 419 000
Årsresultat 51 000 432 000 419 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 10 212 000 10 500 000 10 500 000
Sum omløpsmidler 22 000 21 000 359 000
Sum eiendeler 10 234 000 10 521 000 10 859 000
Sum egenkapital 909 000 858 000 426 000
Sum langsiktig gjeld 9 324 000 9 663 000 10 433 000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Brevreklame AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
979489641
Firmanavn
Brevreklame AS
Bransje
Besøksadresse
Stubberudv 8, 1008 Oslo
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2000 2006 5,2 år

Telefonmarkedsføring AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
965116613
Firmanavn
Telefonmarkedsføring AS
Bransje
Besøksadresse
Stubberudv 8, 1008 Oslo
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Varamedlem 2000 2006 5,2 år

Iqvia Solutions Norway AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
910826034
Firmanavn
Iqvia Solutions Norway AS
Bransje
Drift av web-portaler
Besøksadresse
Trollåsveien 4, 1414 Trollåsen
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
42 462 000
Personalkostnader
17 258 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 806 000
Egenkapital
11 527 000
Gjeld
27 932 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2000 2004 3,3 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 0 13 13
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 3 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 0 4 16
Kontantstrøm fra drift 14 20 18
Rentedekningsgrad 0 10 8
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 31 66 74
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 42 462 000 40 759 000 39 583 000
Driftsresultat -3 120 000 1 216 000 4 859 000
Resultat før skatt -2 067 000 5 515 000 2 400 000
Ordinært resultat -2 067 000 5 515 000 2 400 000
Årsresultat -2 067 000 5 515 000 2 400 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 17 806 000 23 110 000 14 718 000
Sum omløpsmidler 21 653 000 15 431 000 13 597 000
Sum eiendeler 39 459 000 38 540 000 28 315 000
Sum egenkapital 11 527 000 13 595 000 8 094 000
Sum langsiktig gjeld 6 291 000 0 10 000
Sum kortsiktig gjeld 21 641 000 24 946 000 20 211 000

Englebarna AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
979636814
Firmanavn
Englebarna AS
Bransje
Besøksadresse
Ekebergveien 228 B, 1162 Oslo
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2000 2002 1,2 år

Infomed AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
866769192
Firmanavn
Infomed AS
Bransje
Besøksadresse
Stubberudv 8, 1008 Oslo
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Pharmanet AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
979437625
Firmanavn
Pharmanet AS
Bransje
Besøksadresse
Stubberudv 8, 1008 Oslo
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Varamedlem 2000 2006 5,2 år

Brevtrykk AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
830278842
Firmanavn
Brevtrykk AS
Bransje
Besøksadresse
Stubberudv 8, 0668 Oslo
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Varamedlem 2000 2006 5,2 år

Norske Kapitalguiden AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
997485580
Firmanavn
Norske Kapitalguiden AS
Bransje
Andre informasjonstjenester ikke nevnt annet sted
Besøksadresse
Akersgata 1, 0158 Oslo
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-215 000
Gjeld
222 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 7 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 8
Totalt 0 0 8
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -65 000 -71 000 -43 000
Resultat før skatt -89 000 -68 000 -43 000
Ordinært resultat -89 000 -68 000 -43 000
Årsresultat -89 000 -68 000 -43 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 7 000 3 000 11 000
Sum eiendeler 7 000 3 000 11 000
Sum egenkapital -215 000 -126 000 6 000
Sum langsiktig gjeld 207 000 113 000 0
Sum kortsiktig gjeld 15 000 16 000 6 000