Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jan Ivar Tjernæs

Rapportdato: 2023-04-01

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 57 947 og med ett samlet driftsresultat på 25 075. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 9 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Vestbylog Eiendom AS Styre­medlem 2022 - Aktiv 51 628 36 507
Vestbylog AS Styre­medlem 2022 - Aktiv 0 -11 327
Vestbylog Invest AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 -691
Vestbylog Holding AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 -91
Tjernæs Eiendom AS Styrets leder 2021 - Aktiv 6 319 702
- Adm. direktør 2021 - Aktiv 6 319 702

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Nordre Follo Kirkelige Fellesråd Styre­medlem 2019 - 2020
Tjernæs Eiendom ANS Styrets leder 2017 - 2022
Tjernæs Eiendom ANS Adm. direktør 2017 - 2021
Tjernæs Eiendom ANS Nestleder styre 2016 - 2017
Follo Skogeierlag Styre­medlem 2017 - 2021
Kråkstad Sokn Nestleder styre 2016 - 2022
Kråkstad Sokn Nestleder styre 2016 - 2022

Vestbylog Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestbylog Eiendom AS - 922303797
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
51 628 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
573 310 000
Egenkapital
14 889 000
Gjeld
568 692 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 6 6 0
Likviditetsgrad II 2 8 0
Totalt 63 60 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 51 628 28 071 0
Driftsresultat 36 507 18 883 -112
Resultat før skatt 9 615 8 464 -95
Ordinært resultat 9 615 8 464 -95
Årsresultat 9 615 8 464 -95
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 573 310 587 367 265 414
Sum omløpsmidler 10 271 45 314 44 876
Sum eiendeler 583 581 632 681 310 290
Sum egenkapital 14 889 79 489 71 461
Sum langsiktig gjeld 553 634 535 207 42 110
Sum kortsiktig gjeld 15 058 17 985 196 719

Vestbylog AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestbylog AS - 921994486
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
298 564 000
Egenkapital
302 660 000
Gjeld
5 686 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 0
Totalt 30 10 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -11 327 -11 720 -5
Resultat før skatt 5 666 -11 729 -5
Ordinært resultat 5 666 -11 729 -5
Årsresultat 5 666 -11 729 -5
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 298 564 354 794 0
Sum omløpsmidler 9 782 1 028 19
Sum eiendeler 308 346 355 822 19
Sum egenkapital 302 660 343 260 19
Sum langsiktig gjeld 0 12 419 0
Sum kortsiktig gjeld 5 686 144 0

Vestbylog Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestbylog Invest AS - 921580649
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
80 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
395 213 000
Egenkapital
395 234 000
Gjeld
80 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 0 0
Totalt 6 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -691 0 0
Resultat før skatt -691 0 0
Ordinært resultat -691 0 0
Årsresultat -691 0 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 395 213 0 0
Sum omløpsmidler 101 34 34
Sum eiendeler 395 314 34 34
Sum egenkapital 395 234 34 34
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 80 0 0

Vestbylog Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestbylog Holding AS - 921580738
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 144 381 000
Egenkapital
380 288 000
Gjeld
770 000 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 4 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -91 0 0
Resultat før skatt -14 912 0 0
Ordinært resultat -14 912 0 0
Årsresultat -14 912 0 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 144 381 0 0
Sum omløpsmidler 5 907 34 34
Sum eiendeler 1 150 288 34 34
Sum egenkapital 380 288 34 34
Sum langsiktig gjeld 770 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Tjernæs Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tjernæs Eiendom AS - 927430010
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Jan Ivar Tjernæs Mørkveien 54a, 1409 Skotbu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 1,7 år
Adm. direktør 2021 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 319 000
Personalkostnader
903 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
26 161 000
Egenkapital
12 930 000
Gjeld
13 642 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 2
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2
Resultatgrad 16
Kontantstrøm fra drift 10
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 0
Totalt 45
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 6 319
Driftsresultat 702
Resultat før skatt 484
Ordinært resultat 484
Årsresultat 484
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 26 161
Sum omløpsmidler 411
Sum eiendeler 26 572
Sum egenkapital 12 930
Sum langsiktig gjeld 11 053
Sum kortsiktig gjeld 2 589

Nordre Follo Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordre Follo Eiendom AS - 924550309
Uoppgitt
Mørkveien 54a, 1409 Skotbu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 3,2 år
Adm. direktør 2020 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
215 000
Gjeld
7 381 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 10
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 10 36
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -18 -7
Resultat før skatt -46 230
Ordinært resultat -46 230
Årsresultat -46 230
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 7 596 2 355
Sum eiendeler 7 596 2 355
Sum egenkapital 215 260
Sum langsiktig gjeld 7 374 2 006
Sum kortsiktig gjeld 7 89

Lt-holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lt-holding AS - 924466960
Uoppgitt
Mørkveien 54a, 1409 Skotbu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
16 000
Gjeld
36 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 6 8
Totalt 6 8
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -7 -7
Resultat før skatt -7 -7
Ordinært resultat -7 -7
Årsresultat -7 -7
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 52 58
Sum eiendeler 52 58
Sum egenkapital 16 23
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36 36

Jan Ivar Tjernæs

Foretaksinfo
(Aktiv) Jan Ivar Tjernæs - 993750034
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
Mørkveien 54, 1409 Skotbu
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2009 Aktiv 14,1 år

Nordre Follo Kirkelige Fellesråd

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordre Follo Kirkelige Fellesråd - 822326242
Religiøse organisasjoner
Birkelunden 7, 1423 Ski
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2020 < 1 år

Tjernæs Eiendom ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tjernæs Eiendom ANS - 918135227
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Jan Ivar Tjernæs Mørkveien 54a, 1409 Skotbu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2022 4,2 år
Adm. direktør 2017 2021 3,9 år
Nestleder styre 2016 2017 < 1 år

Follo Skogeierlag

Foretaksinfo
(Aktiv) Follo Skogeierlag - 979641788
Tjenester tilknyttet skogbruk
Viken Skog Sa Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2021 4 år

Kråkstad Sokn

Foretaksinfo
(Aktiv) Kråkstad Sokn - 976986164
Religiøse organisasjoner
Birkelunden 7, 1423 Ski
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2016 2022 5,7 år

Tjernæs Radiologi

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tjernæs Radiologi - 912835944
Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste
Mørkveien 54a, 1409 Skotbu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2015 1,4 år