Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jan Erik Blomgren

Rapportdato: 2022-08-15

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
1.moss St. Georgs Gilde Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Værlebukta Borettslag Styre­medlem 2015 - 2016
Værlebukta Borettslag Vara­medlem 2013 - 2015
Moss Filatelistklubb Styre­medlem 2014 - 2022
Jordbærsletta Boligsameie Styre­medlem 2006 - 2007
Jordbærsletta Boligsameie Vara­medlem 2003 - 2006

1.moss St. Georgs Gilde

Foretaksinfo
(Aktiv) 1.moss St. Georgs Gilde - 918623361
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Helge Sagen Richard Olsens vei 10, 1532 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 5,4 år

Værlebukta Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Værlebukta Borettslag - 992102608
Borettslag
V/ Obos Eiendomsforvaltning AS Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2016 1,2 år
Vara­medlem 2013 2015 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 519 000
Personalkostnader
43 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
114 825 000
Egenkapital
52 168 000
Gjeld
64 158 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 62 62 65
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 3 519 3 369 3 474
Driftsresultat 1 686 1 740 1 843
Resultat før skatt 1 158 1 083 1 026
Ordinært resultat 1 158 1 083 1 026
Årsresultat 1 158 1 083 1 026
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 114 825 114 825 114 825
Sum omløpsmidler 1 499 1 516 1 606
Sum eiendeler 116 324 116 341 116 431
Sum egenkapital 52 168 51 010 49 927
Sum langsiktig gjeld 64 025 65 217 66 256
Sum kortsiktig gjeld 133 116 248

Moss Filatelistklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Moss Filatelistklubb - 993298719
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Inge Johansen Råde Torg 18, 1640 Råde
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2022 7,7 år

Jordbærsletta Boligsameie

Foretaksinfo
(Aktiv) Jordbærsletta Boligsameie - 986213309
Ikke tilgjengelig
Usbl Follo Idrettsveien 9, 1400 Ski
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 1,2 år
Vara­medlem 2003 2006 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 034 000
Personalkostnader
111 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
230 000
Egenkapital
921 000
Gjeld
279 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 0 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 12 0 8
Kontantstrøm fra drift 10 0 7
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 64 15 56
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 2 034 2 265 2 267
Driftsresultat 111 -530 74
Resultat før skatt 129 -509 100
Ordinært resultat 129 -509 100
Årsresultat 129 -509 100
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 230 230 230
Sum omløpsmidler 970 804 1 276
Sum eiendeler 1 200 1 034 1 506
Sum egenkapital 921 792 1 302
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 279 242 204