Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Christian Kjenner

Rapportdato: 2022-01-24

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 6 638 og med ett samlet driftsresultat på 51. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Audio Import AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 6 638 51
- Adm. direktør 2018 - Aktiv 6 638 51

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Audio Import AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Audio Import AS - 921368887
Postordre-/internetthandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter
Ole Deviks vei 6c, 0666 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3,4 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 638 000
Personalkostnader
620 000
Lederlønn
605 000
Anleggsmidler
330 000
Egenkapital
-21 000
Gjeld
1 683 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 8 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 2 0 0
Kontantstrøm fra drift 1 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 27 13 7
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 6 638 3 928 1 781
Driftsresultat 51 -92 -428
Resultat før skatt -36 -146 -439
Ordinært resultat -36 -146 -439
Årsresultat -36 -146 -439
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 330 450 570
Sum omløpsmidler 1 332 1 278 1 393
Sum eiendeler 1 662 1 728 1 963
Sum egenkapital -21 15 161
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 683 1 714 1 802