Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Elisabet Helena Ekberg

Rapportdato: 2020-05-28

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 3 298 119 og med ett samlet driftsresultat på 386 533. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 12.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Kpmg Regnskapsservice AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Kpmg AS Vara­medlem 2018 - Aktiv 1 641 237 190 812
Kpmg Holding AS Vara­medlem 2018 - Aktiv 1 656 882 195 721
Ekberg Invest AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 0
- Styrets leder 2006 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Kpmg Regnskapsservice AS Adm. direktør 2019 - 2020
Norges Handelshøyskoles Fond - Nhhs Fond Til Forskning og Høyskolens Beste Vara­medlem 2015 - 2019
Norges Handelshøyskoles Fond - Nhhs Fond for Utdeling Av Stipend/reise- Stipend Vara­medlem 2015 - 2019
Åsane Rotaryklubb Styre­medlem 2013 - 2017
Odbeska AS Styre­medlem 2009 - 2010

Kpmg Regnskapsservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kpmg Regnskapsservice AS - 923070559
Regnskap og bokføring
Sørkedalsveien 6, 0369 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2019 2020 < 1 år

Kpmg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kpmg AS - 935174627
Revisjon
Sørkedalsveien 6, 0369 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1131
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 641 237 000
Personalkostnader
900 508 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
218 130 000
Egenkapital
170 022 000
Gjeld
625 789 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 13 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 16 16 16
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 77 77 85
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 641 237 1 440 147 1 296 377
Driftsresultat 190 812 169 613 147 084
Resultat før skatt 183 663 166 620 139 225
Ordinært resultat 183 663 166 620 139 225
Årsresultat 183 663 166 620 139 225
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 218 130 219 909 149 579
Sum omløpsmidler 577 681 550 502 439 011
Sum eiendeler 795 811 770 411 588 590
Sum egenkapital 170 022 173 459 165 357
Sum langsiktig gjeld 2 299 13 164 3 184
Sum kortsiktig gjeld 623 490 583 788 420 049

Kpmg Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kpmg Holding AS - 956878020
Revisjon
Sørkedalsveien 6, 0369 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 656 882 000
Personalkostnader
900 778 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
197 308 000
Egenkapital
190 201 000
Gjeld
583 157 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 13 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 16 16 16
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 81 77 85
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 656 882 1 456 266 1 299 957
Driftsresultat 195 721 174 759 147 444
Resultat før skatt 184 280 165 769 139 590
Ordinært resultat 184 280 165 769 139 590
Årsresultat 184 280 165 769 139 590
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 197 308 196 583 142 813
Sum omløpsmidler 576 050 544 465 441 187
Sum eiendeler 773 358 741 048 584 000
Sum egenkapital 190 201 162 681 153 768
Sum langsiktig gjeld 2 264 13 067 3 111
Sum kortsiktig gjeld 580 893 565 300 427 121

Ekberg Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ekberg Invest AS - 989036645
Revisjon
Kanalveien 11, 5068 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 11,3 år
Styrets leder 2006 Aktiv 14,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 750 000
Egenkapital
1 994 000
Gjeld
1 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 14 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 -8 -6
Resultat før skatt 1 -5 -2
Ordinært resultat 1 -5 -2
Årsresultat 1 -5 -2
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 750 1 750 1 750
Sum omløpsmidler 245 244 249
Sum eiendeler 1 995 1 994 1 999
Sum egenkapital 1 994 1 993 1 998
Sum langsiktig gjeld 1 1 1
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Norges Handelshøyskoles Fond - Nhhs Fond Til Forskning og Høyskolens Beste

Foretaksinfo
(Aktiv) Norges Handelshøyskoles Fond - Nhhs Fond Til Forskning og Høyskolens Beste - 940544246
Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og humanistiske fag
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2015 2019 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
-591 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 483 000
Egenkapital
36 923 000
Gjeld
742 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 50 72 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter -591 3 026 453
Driftsresultat -3 206 870 -2 288
Resultat før skatt -3 206 870 -2 288
Ordinært resultat -3 206 870 -2 288
Årsresultat -3 206 870 -2 288
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 483 2 740 3 396
Sum omløpsmidler 35 182 38 723 36 094
Sum eiendeler 37 665 41 463 39 489
Sum egenkapital 36 923 40 129 38 202
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 742 1 334 1 288

Norges Handelshøyskoles Fond - Nhhs Fond for Utdeling Av Stipend/reise- Stipend

Foretaksinfo
(Aktiv) Norges Handelshøyskoles Fond - Nhhs Fond for Utdeling Av Stipend/reise- Stipend - 977152674
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2015 2019 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
-963 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
261 000
Egenkapital
11 318 000
Gjeld
249 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 20 14 0
Kontantstrøm fra drift 20 18 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 50 64 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter -963 2 122 793
Driftsresultat -1 876 212 -101
Resultat før skatt -1 876 212 -101
Ordinært resultat -1 876 212 -101
Årsresultat -1 876 212 -101
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 261 395 566
Sum omløpsmidler 11 307 12 862 12 701
Sum eiendeler 11 568 13 257 13 267
Sum egenkapital 11 318 13 194 12 982
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 249 63 285

Åsane Rotaryklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Åsane Rotaryklubb - 994695126
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2017 4,2 år

Odbeska AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Odbeska AS - 994602381
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Åslyngvegen 18 C/o Rune Akse, 6823 Sandane
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2010 < 1 år

Merkanta AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Merkanta AS - 960288130
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Knut Hagelien Øvrelia 6, 5231 Paradis
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2017 9,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 576 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
23 568 000
Egenkapital
13 678 000
Gjeld
11 920 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 60 62 55
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 576 2 445 2 350
Driftsresultat 1 240 1 388 576
Resultat før skatt 808 859 299
Ordinært resultat 808 859 299
Årsresultat 808 859 299
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 23 568 23 901 23 333
Sum omløpsmidler 2 030 978 949
Sum eiendeler 25 598 24 878 24 283
Sum egenkapital 13 678 12 870 12 011
Sum langsiktig gjeld 3 968 4 418 4 868
Sum kortsiktig gjeld 7 952 7 590 7 403

Eljamabe AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eljamabe AS - 989127098
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nordstrandsvegen 13, 6823 Sandane
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2010 2,3 år

Noraudit Konsulent AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Noraudit Konsulent AS - 965735208
Revisjon
C/o Kpmg AS Kanalveien 11, 5068 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2012 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
323 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 6 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 4 8 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 -6
Resultat før skatt 1 2 -5
Ordinært resultat 1 2 -5
Årsresultat 1 2 -5
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 323 322 320
Sum eiendeler 323 322 320
Sum egenkapital 323 322 320
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Siffer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siffer AS - 989036599
Revisjon
C/o Kjell Zahl Kalfarveien 41, 5022 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2009 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 295 000
Egenkapital
5 236 000
Gjeld
1 838 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 2
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 45 4 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 -1
Resultat før skatt 1 689 -28 -85
Ordinært resultat 1 689 -28 -85
Årsresultat 1 689 -28 -85
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 295 9 042 8 233
Sum omløpsmidler 1 779 547 1 796
Sum eiendeler 7 075 9 589 10 029
Sum egenkapital 5 236 7 047 7 075
Sum langsiktig gjeld 1 715 2 542 2 954
Sum kortsiktig gjeld 123 0 0

Kpmg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kpmg AS - 977175151
Revisjon
St Jacobs Plass 9, 5008 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2009 4,8 år

Noraudit ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Noraudit ANS - 948955350
Ikke tilgjengelig
St. Jakobs Plass 9, 5008 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2003 2005 1,3 år
Styre­medlem 2000 2007 6,1 år