Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Are Tjora

Rapportdato: 2020-04-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 55 037 og med ett samlet driftsresultat på 4 503. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 1.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Geobanken AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Envision AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 25 958 738
Envision Holding AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 27 519 2 245
Envision Invenio AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 1 560 1 520

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Are Tjora Styrets leder 2013 - 2018

Geobanken AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Geobanken AS - 922270228
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
Professor Olav Hanssens vei 7a, 4021 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,1 år

Envision AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Envision AS - 912549445
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Professor Olav Hanssens vei 7a, 4021 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
29
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 958 000
Personalkostnader
23 006 000
Lederlønn
1 253 000
Anleggsmidler
7 096 000
Egenkapital
8 328 000
Gjeld
6 664 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 3 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 3 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 4 4 6
Totalt 37 12 16
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 25 958 21 310 26 255
Driftsresultat 738 -1 487 -1 221
Resultat før skatt 492 -1 021 -798
Ordinært resultat 492 -1 021 -798
Årsresultat 492 -1 021 -798
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 096 6 427 7 174
Sum omløpsmidler 7 897 6 132 6 815
Sum eiendeler 14 993 12 559 13 989
Sum egenkapital 8 328 7 387 8 408
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 664 5 172 5 581

Envision Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Envision Holding AS - 989115480
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Professor Olav Hanssens vei 7a, 4021 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
27 519 000
Personalkostnader
23 006 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 879 000
Egenkapital
3 742 000
Gjeld
6 664 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 0 7
Kapitalomsetningshastighet 10 8 10
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 6
Resultatgrad 14 0 4
Kontantstrøm fra drift 10 0 3
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 74 15 48
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 27 519 22 652 28 187
Driftsresultat 2 245 -213 664
Resultat før skatt 1 688 -92 612
Ordinært resultat 1 688 -92 612
Årsresultat 1 688 -92 612
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 879 1 162 1 200
Sum omløpsmidler 8 527 6 125 6 852
Sum eiendeler 10 406 7 288 8 052
Sum egenkapital 3 742 2 053 2 145
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 664 5 234 5 907

Envision Invenio AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Envision Invenio AS - 989675494
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Professor Olav Hanssens vei 11, 4021 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 560 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
102 000
Gjeld
1 112 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 10 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 0
Totalt 87 87 79
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 560 1 342 1 933
Driftsresultat 1 520 1 321 1 898
Resultat før skatt 1 170 996 1 402
Ordinært resultat 1 170 996 1 402
Årsresultat 1 170 996 1 402
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 184 509
Sum omløpsmidler 1 214 121 36
Sum eiendeler 1 214 306 546
Sum egenkapital 102 -125 -1 121
Sum langsiktig gjeld 3 277 1 340
Sum kortsiktig gjeld 1 109 154 326

Are Tjora

Foretaksinfo
(Inaktiv) Are Tjora - 912780252
Fotografvirksomhet
Tostenhagen 54, 4085 Hundvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2018 5 år