Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Anette Pettersen

Rapportdato: 2020-05-29

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 419 og med ett samlet driftsresultat på 531. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Halsgate Borettslag Styre­medlem 2019 - Aktiv 1 419 531

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Halsgate Borettslag Vara­medlem 2018 - 2019

Halsgate Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Halsgate Borettslag - 954535401
Borettslag
St. Marie gate 112, 1725 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Vara­medlem 2018 2019 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 419 000
Personalkostnader
68 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 809 000
Egenkapital
-8 080 000
Gjeld
13 956 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 6 0 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 70 15 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 419 1 389 1 348
Driftsresultat 531 -3 487 499
Resultat før skatt 285 -3 704 330
Ordinært resultat 285 -3 704 330
Årsresultat 285 -3 704 330
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 809 4 809 4 809
Sum omløpsmidler 1 068 1 373 823
Sum eiendeler 5 876 6 182 5 631
Sum egenkapital -8 080 -8 365 -4 661
Sum langsiktig gjeld 13 949 14 225 10 153
Sum kortsiktig gjeld 7 322 139