Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Anne Kirsten Ruset

Rapportdato: 2022-12-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Anne Kirsten Ruset Innehaver 2019 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Anne Kirsten Ruset Styrets leder 2004 - 2019
Fjellhamar Eigedom AS Styre­medlem 2009 - 2017
Fjellhamar Eigedom AS Vara­medlem 2006 - 2009

Anne Kirsten Ruset

Foretaksinfo
(Aktiv) Anne Kirsten Ruset - 986796576
Allmenn legetjeneste
Soleievegen 18b, 7802 Namsos
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 3,6 år
Styrets leder 2004 2019 15 år

Fjellhamar Eigedom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fjellhamar Eigedom AS - 961782295
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
, 6210 Valldal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2017 8,7 år
Vara­medlem 2006 2009 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
210 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 130 000
Egenkapital
499 000
Gjeld
1 137 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 8 0 6
Totalt 8 0 76
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 210 186 220
Driftsresultat -443 -265 152
Resultat før skatt -396 -164 118
Ordinært resultat -396 -164 118
Årsresultat -396 -164 118
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 130 1 130 1 130
Sum omløpsmidler 505 94 309
Sum eiendeler 1 635 1 224 1 439
Sum egenkapital 499 894 1 058
Sum langsiktig gjeld 942 70 128
Sum kortsiktig gjeld 195 260 252