Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ina Christine Wroldsen

Rapportdato: 2021-01-23

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 20 370 og med ett samlet driftsresultat på 15 270. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 1.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Stairs Music AS Styre­medlem 2009 - Aktiv 20 370 15 270

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Stairs Ina Wroldsen Styrets leder 2004 - 2018

Stairs Music AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stairs Music AS - 893732322
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
Ørneveien 3, 3209 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 Aktiv 11,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 370 000
Personalkostnader
2 894 000
Lederlønn
727 000
Anleggsmidler
177 000
Egenkapital
20 908 000
Gjeld
7 152 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 88 92 90
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 20 370 11 748 10 463
Driftsresultat 15 270 7 122 4 872
Resultat før skatt 11 924 5 499 3 934
Ordinært resultat 11 924 5 499 3 934
Årsresultat 11 924 5 499 3 934
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 177 186 191
Sum omløpsmidler 27 884 16 879 19 292
Sum eiendeler 28 060 17 065 19 483
Sum egenkapital 20 908 11 984 9 485
Sum langsiktig gjeld 0 0 6
Sum kortsiktig gjeld 7 152 5 082 9 992

Stairs Ina Wroldsen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stairs Ina Wroldsen - 986556540
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
Ørneveien 3, 3209 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2018 14,3 år