Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kjell Vidar Berntsen

Rapportdato: 2021-02-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 779 350 og med ett samlet driftsresultat på 49 274. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 7 av virksomhetene driftsunderskudd, og 12 av virksomhetene driftsoverskudd. 18 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 106.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Autosentrum Norge AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 97 886 -3 330
Bb Firmagaver AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
Buen Prosjekt AS Adm. direktør 2019 - Aktiv 16 340 3 556
- Styrets leder 2011 - Aktiv 16 340 3 556
Velforeningen Brendstaultoppen 1 Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Imago AS Styrets leder 2018 - Aktiv 1 467 -82

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Autosentrum Norge AS Styrets leder 2013 - 2021
Bb Firmagaver Holding AS Styrets leder 2020 - 2021
Velforeningen Brendstaultoppen 1 Styrets leder 2017 - 2019
Kaldnes Eiendom II AS Styrets leder 2019 - 2020
Stasjonen AS Styrets leder 2018 - 2020

Autosentrum Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Autosentrum Norge AS - 912646165
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Bentsrudveien 8a, 3083 Holmestrand
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2013 2021 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
22
Styremedlemmer
0
Omsetning
97 886 000
Personalkostnader
8 874 000
Lederlønn
1 534 000
Anleggsmidler
7 037 000
Egenkapital
7 092 000
Gjeld
43 287 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 0 3
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 13 15 43
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 97 886 121 378 124 284
Driftsresultat -3 330 -93 2 803
Resultat før skatt -3 583 -511 1 813
Ordinært resultat -3 583 -511 1 813
Årsresultat -3 583 -511 1 813
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 037 3 721 4 090
Sum omløpsmidler 43 342 40 645 25 191
Sum eiendeler 50 379 44 366 29 281
Sum egenkapital 7 092 4 435 4 396
Sum langsiktig gjeld 3 006 5 370 3 540
Sum kortsiktig gjeld 40 281 34 561 21 345

Bb Firmagaver AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bb Firmagaver AS - 925827452
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted
Kilengaten 8, 3117 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år

Buen Prosjekt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Buen Prosjekt AS - 996992454
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Brennavegen 10, 3810 Gvarv
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv 1,8 år
Styrets leder 2011 Aktiv 9,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 340 000
Personalkostnader
420 000
Lederlønn
317 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
5 775 000
Gjeld
26 750 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 8
Resultatgrad 20 14 14
Kontantstrøm fra drift 18 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 68 74 74
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 16 340 31 081 21 473
Driftsresultat 3 556 2 968 2 003
Resultat før skatt 2 204 2 048 1 467
Ordinært resultat 2 204 2 048 1 467
Årsresultat 2 204 2 048 1 467
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 32 525 11 775 7 204
Sum eiendeler 32 525 11 775 7 204
Sum egenkapital 5 775 3 571 1 523
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 26 750 8 204 5 681

Velforeningen Brendstaultoppen 1

Foretaksinfo
(Aktiv) Velforeningen Brendstaultoppen 1 - 994057995
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Christer Johnsen Godset 3, 1518 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,9 år
Styrets leder 2017 2019 1,4 år

Imago AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Imago AS - 921153228
Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign
Broen 5d, 3170 Sem
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 467 000
Personalkostnader
994 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 000
Egenkapital
-213 000
Gjeld
593 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2
Fordringsomsetningshastighet 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 6 8
Totalt 14 10
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 1 467 153
Driftsresultat -82 -156
Resultat før skatt -86 -156
Ordinært resultat -86 -156
Årsresultat -86 -156
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 16 0
Sum omløpsmidler 365 221
Sum eiendeler 380 221
Sum egenkapital -213 -126
Sum langsiktig gjeld 289 200
Sum kortsiktig gjeld 304 147

Proff1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Proff1 AS - 920541712
Uspesifisert engroshandel
Kilengaten 17, 3117 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-32 000
Gjeld
41 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -9 -52
Resultat før skatt -9 -52
Ordinært resultat -9 -52
Årsresultat -9 -52
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 9 3
Sum eiendeler 9 3
Sum egenkapital -32 -22
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 41 25

Ingeniørservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ingeniørservice AS - 879982502
Kart og oppmåling
Broen 5d, 3170 Sem
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
29
Styremedlemmer
0
Omsetning
29 653 000
Personalkostnader
20 903 000
Lederlønn
935 000
Anleggsmidler
7 698 000
Egenkapital
6 460 000
Gjeld
10 096 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 7 12
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 4 12 16
Kontantstrøm fra drift 10 18 18
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 6
Totalt 47 69 79
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 29 653 28 143 25 814
Driftsresultat 565 2 145 2 623
Resultat før skatt 313 1 558 1 915
Ordinært resultat 313 1 558 1 915
Årsresultat 313 1 558 1 915
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 698 11 432 7 493
Sum omløpsmidler 8 859 8 196 9 844
Sum eiendeler 16 556 19 629 17 337
Sum egenkapital 6 460 6 214 6 156
Sum langsiktig gjeld 3 500 6 449 3 411
Sum kortsiktig gjeld 6 596 6 966 7 769

Buen Gruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Buen Gruppen AS - 911827999
Oppføring av bygninger
Brennavegen 10, 3810 Gvarv
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,6 år
Styre­medlem 2013 2014 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
56 707 000
Personalkostnader
1 343 000
Lederlønn
954 000
Anleggsmidler
1 158 000
Egenkapital
2 676 000
Gjeld
11 435 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 7 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 3 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 6
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 1 1 1
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 37 40 46
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 56 707 56 924 58 671
Driftsresultat 651 961 854
Resultat før skatt 421 306 680
Ordinært resultat 421 306 680
Årsresultat 421 306 680
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 158 896 611
Sum omløpsmidler 12 953 9 643 8 885
Sum eiendeler 14 111 10 539 9 496
Sum egenkapital 2 676 2 255 1 948
Sum langsiktig gjeld 0 3 4
Sum kortsiktig gjeld 11 435 8 281 7 543

Sparring Partner AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sparring Partner AS - 981445686
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Rambergveien 39, 3115 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 2014 < 1 år
Styre­medlem 2000 Aktiv 20,2 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 818 000
Personalkostnader
1 524 000
Lederlønn
320 000
Anleggsmidler
2 000 000
Egenkapital
3 855 000
Gjeld
448 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 2 4 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 18 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 90 94 15
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 818 3 234 1 391
Driftsresultat 561 1 175 -141
Resultat før skatt 1 184 1 192 -136
Ordinært resultat 1 184 1 192 -136
Årsresultat 1 184 1 192 -136
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 000 486 96
Sum omløpsmidler 2 303 2 851 1 954
Sum eiendeler 4 304 3 337 2 050
Sum egenkapital 3 855 2 672 1 479
Sum langsiktig gjeld 0 3 0
Sum kortsiktig gjeld 448 663 570

Ledpro AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ledpro AS - 911760185
Butikkhandel med belysningsutstyr
Borgeskogen 32, 3160 Stokke
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 7,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
132 000
Personalkostnader
20 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 000
Egenkapital
110 000
Gjeld
383 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 4 6
Totalt 8 4 6
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 132 0 0
Driftsresultat -42 -61 -47
Resultat før skatt -39 -56 -41
Ordinært resultat -39 -56 -41
Årsresultat -39 -56 -41
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 13 44 0
Sum omløpsmidler 480 388 386
Sum eiendeler 493 432 386
Sum egenkapital 110 103 110
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 383 328 276

Lightgroupnordic AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lightgroupnordic AS - 911723166
Engroshandel med belysningsutstyr
Borgeskogen 32, 3160 Stokke
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 7,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
248 793 000
Personalkostnader
46 339 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 888 000
Egenkapital
29 264 000
Gjeld
68 021 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 13 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 12 12 14
Kontantstrøm fra drift 7 7 10
Rentedekningsgrad 6 6 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 60 60 68
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 248 793 228 760 243 337
Driftsresultat 18 627 14 468 21 595
Resultat før skatt 10 327 8 588 13 245
Ordinært resultat 10 327 8 588 13 245
Årsresultat 10 327 8 588 13 245
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 888 4 955 6 763
Sum omløpsmidler 91 398 89 100 97 232
Sum eiendeler 97 286 94 055 103 994
Sum egenkapital 29 264 28 208 31 623
Sum langsiktig gjeld 2 778 5 000 7 222
Sum kortsiktig gjeld 65 243 60 846 65 149

Best Eiendomsdrift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Best Eiendomsdrift AS - 999527558
Vaktmestertjenester
Mistelteinen 10a, 3154 Tolvsrød
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 8,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
674 000
Personalkostnader
353 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
52 000
Egenkapital
-23 000
Gjeld
151 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 91 15 15
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 674 595 680
Driftsresultat 170 -110 -25
Resultat før skatt 129 -91 -25
Ordinært resultat 129 -91 -25
Årsresultat 129 -91 -25
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 52 99 87
Sum omløpsmidler 77 54 61
Sum eiendeler 128 153 148
Sum egenkapital -23 -151 -61
Sum langsiktig gjeld 0 22 51
Sum kortsiktig gjeld 151 282 158

Norlux AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norlux AS - 963116217
Engroshandel med belysningsutstyr
Borgeskogen 32, 3160 Stokke
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 8,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
44
Styremedlemmer
0
Omsetning
247 745 000
Personalkostnader
39 236 000
Lederlønn
1 825 000
Anleggsmidler
3 188 000
Egenkapital
26 785 000
Gjeld
65 420 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 12 14 16
Kontantstrøm fra drift 7 10 10
Rentedekningsgrad 6 8 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 60 69 72
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 247 745 221 511 242 007
Driftsresultat 18 108 19 453 25 607
Resultat før skatt 9 187 13 274 17 363
Ordinært resultat 9 187 13 274 17 363
Årsresultat 9 187 13 274 17 363
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 188 2 726 2 668
Sum omløpsmidler 89 017 85 559 93 747
Sum eiendeler 92 205 88 285 96 415
Sum egenkapital 26 785 26 785 26 560
Sum langsiktig gjeld 2 778 5 000 7 222
Sum kortsiktig gjeld 62 642 56 500 62 633

Montasjemateriell Tønsberg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Montasjemateriell Tønsberg AS - 982213045
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsv
Kilengaten 17, 3117 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 8,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
36 970 000
Personalkostnader
6 735 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
104 000
Egenkapital
6 820 000
Gjeld
5 602 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 10 12
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 8 8 12
Kontantstrøm fra drift 5 5 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 60 58 70
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 36 970 34 724 33 521
Driftsresultat 1 556 1 546 2 000
Resultat før skatt 1 158 1 123 1 446
Ordinært resultat 1 158 1 123 1 446
Årsresultat 1 158 1 123 1 446
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 104 190 82
Sum omløpsmidler 12 319 12 231 11 407
Sum eiendeler 12 423 12 420 11 490
Sum egenkapital 6 820 5 662 4 539
Sum langsiktig gjeld 1 661 1 888 2 150
Sum kortsiktig gjeld 3 941 4 871 4 801

Hebas AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hebas AS - 991602488
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Havgløttveien 5b, 3143 Kjøpmannskjær
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 9,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 128 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 489 000
Egenkapital
780 000
Gjeld
7 317 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 67 68 67
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 128 1 077 1 060
Driftsresultat 808 671 638
Resultat før skatt 454 342 307
Ordinært resultat 454 342 307
Årsresultat 454 342 307
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 489 7 713 7 973
Sum omløpsmidler 609 420 263
Sum eiendeler 8 097 8 133 8 236
Sum egenkapital 780 743 817
Sum langsiktig gjeld 6 409 6 717 7 056
Sum kortsiktig gjeld 908 674 363

Heie AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Heie AS - 991602550
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Havgløttveien 5b, 3143 Kjøpmannskjær
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 9,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
260 000
Egenkapital
580 000
Gjeld
285 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 43 45 32
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -21 -21 -20
Resultat før skatt 400 400 19
Ordinært resultat 400 400 19
Årsresultat 400 400 19
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 260 110 110
Sum omløpsmidler 605 435 180
Sum eiendeler 865 545 290
Sum egenkapital 580 520 220
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 285 25 70

Mountain Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mountain Eiendom AS - 996592642
Snekkerarbeid
Jarlsøveien 55a, 3124 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 10 år
Kontakt­person 2011 Aktiv 10 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
220 000
Personalkostnader
7 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 903 000
Egenkapital
336 000
Gjeld
1 812 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 2 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 10 20
Rentedekningsgrad 6 4 10
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 54 38 89
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 220 117 300
Driftsresultat 127 50 294
Resultat før skatt 56 9 256
Ordinært resultat 56 9 256
Årsresultat 56 9 256
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 903 1 903 0
Sum omløpsmidler 246 241 442
Sum eiendeler 2 149 2 143 442
Sum egenkapital 336 280 330
Sum langsiktig gjeld 1 202 1 267 0
Sum kortsiktig gjeld 610 596 112

Moen Design AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Moen Design AS - 985289239
Produksjon av monteringsferdige hus
Brennavegen 10, 3810 Gvarv
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 10,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
24
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 804 000
Personalkostnader
10 450 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 181 000
Egenkapital
4 057 000
Gjeld
11 324 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 13
Kapitalomsetningshastighet 6 8 6
Fordringsomsetningshastighet 2 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 2
Kontantstrøm fra drift 0 0 18
Rentedekningsgrad 2 0 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 14 12 62
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 24 804 32 043 30 260
Driftsresultat -149 -434 108
Resultat før skatt -34 -246 3 924
Ordinært resultat -34 -246 3 924
Årsresultat -34 -246 3 924
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 181 1 165 1 217
Sum omløpsmidler 14 200 13 151 15 716
Sum eiendeler 15 381 14 316 16 933
Sum egenkapital 4 057 4 091 4 337
Sum langsiktig gjeld 0 143 342
Sum kortsiktig gjeld 11 324 10 082 12 254

Vestfold Flyplassinvest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestfold Flyplassinvest AS - 842941202
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tollbodgaten 22, 3111 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 Aktiv 11,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
114 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 242 000
Egenkapital
18 022 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 6
Totalt 12 0 6
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -241 -360 -886
Resultat før skatt 433 -359 -1 175
Ordinært resultat 433 -359 -1 175
Årsresultat 433 -359 -1 175
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 17 242 17 542 17 242
Sum omløpsmidler 781 48 2 249
Sum eiendeler 18 022 17 589 19 491
Sum egenkapital 18 022 17 589 17 897
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1 594

Baglergaten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Baglergaten AS - 993001554
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tollbodgaten 22, 3111 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 12 år
Styrets leder 2008 2020 11,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 858 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
161 949 000
Egenkapital
10 491 000
Gjeld
151 938 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 3 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 6 4 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 58 51 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 12 858 11 797 0
Driftsresultat 7 403 6 521 -72
Resultat før skatt 2 312 1 004 -2 112
Ordinært resultat 2 312 1 004 -2 112
Årsresultat 2 312 1 004 -2 112
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 161 949 166 046 141 309
Sum omløpsmidler 480 5 007 3 248
Sum eiendeler 162 429 171 053 144 557
Sum egenkapital 10 491 8 178 2 174
Sum langsiktig gjeld 143 435 150 283 120 340
Sum kortsiktig gjeld 8 503 12 591 22 043

Langbrygga Skien AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Langbrygga Skien AS - 993001589
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Langbrygga, 3724 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 12 år
Styrets leder 2008 2020 11,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 155 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 003 000
Egenkapital
7 059 000
Gjeld
1 064 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 10 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 81 81 81
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 155 1 215 1 115
Driftsresultat 1 016 1 080 989
Resultat før skatt 793 832 753
Ordinært resultat 793 832 753
Årsresultat 793 832 753
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 003 7 003 7 003
Sum omløpsmidler 1 119 1 182 1 088
Sum eiendeler 8 123 8 186 8 091
Sum egenkapital 7 059 7 059 7 059
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 064 1 127 1 033

Bb Firmagaver Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bb Firmagaver Holding AS - 925832081
Uoppgitt
Kilengaten 8, 3117 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 2021 < 1 år

Kaldnes Eiendom II AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kaldnes Eiendom II AS - 919027703
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Tollbodgaten 22, 3111 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2020 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
235 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 316 000
Egenkapital
551 000
Gjeld
12 143 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 8 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 235 0 0
Driftsresultat -340 -18 -6
Resultat før skatt -523 -14 -4
Ordinært resultat -523 -14 -4
Årsresultat -523 -14 -4
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 11 316 11 805 1
Sum omløpsmidler 1 379 76 5 294
Sum eiendeler 12 694 11 882 5 296
Sum egenkapital 551 82 96
Sum langsiktig gjeld 9 827 0 5 200
Sum kortsiktig gjeld 2 316 11 800 0

Stasjonen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stasjonen AS - 920175961
Drift av restauranter og kafeer
Tollbodgaten 22, 3111 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2020 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
37
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 599 000
Personalkostnader
8 244 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
679 000
Egenkapital
-1 072 000
Gjeld
4 438 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 2
Kapitalomsetningshastighet 10 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2
Resultatgrad 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 1
Rentedekningsgrad 0 10
Likviditetsgrad II 0 4
Totalt 15 34
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 16 599 6 035
Driftsresultat -2 098 87
Resultat før skatt -1 636 64
Ordinært resultat -1 636 64
Årsresultat -1 636 64
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 679 113
Sum omløpsmidler 2 686 3 399
Sum eiendeler 3 365 3 512
Sum egenkapital -1 072 564
Sum langsiktig gjeld 0 4
Sum kortsiktig gjeld 4 438 2 944

Kaldnes Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kaldnes Eiendom AS - 991680276
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tollbodgaten 22, 3111 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2020 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
196 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 998 000
Egenkapital
6 010 000
Gjeld
7 059 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 3 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 16 37 29
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 196 264 57
Driftsresultat -331 -213 27
Resultat før skatt -420 -309 -191
Ordinært resultat -420 -309 -191
Årsresultat -420 -309 -191
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 998 8 401 8 771
Sum omløpsmidler 5 071 5 115 731
Sum eiendeler 13 069 13 516 9 502
Sum egenkapital 6 010 5 483 792
Sum langsiktig gjeld 7 031 7 275 7 574
Sum kortsiktig gjeld 28 758 1 135

Munkegaten 3 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Munkegaten 3 AS - 845682062
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tollbodgaten 22, 3111 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2020 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 791 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 887 000
Egenkapital
108 000
Gjeld
5 346 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 13 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 10
Totalt 84 80 88
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 791 1 674 1 576
Driftsresultat 1 399 1 239 1 026
Resultat før skatt 978 861 735
Ordinært resultat 978 861 735
Årsresultat 978 861 735
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 887 4 028 4 170
Sum omløpsmidler 1 567 1 202 904
Sum eiendeler 5 454 5 229 5 074
Sum egenkapital 108 30 773
Sum langsiktig gjeld 4 000 4 000 4 000
Sum kortsiktig gjeld 1 346 1 199 301

Bryggesameiet Jarlsø Vest

Foretaksinfo
(Aktiv) Bryggesameiet Jarlsø Vest - 993392162
Ikke tilgjengelig
Jarlsøveien 47, 3124 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 1,2 år

Grønland 37 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Grønland 37 AS - 899389662
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Tollbodgaten 22, 3111 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2020 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 451 000
Egenkapital
8 657 000
Gjeld
924 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 0 14
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -61 -61 -624
Resultat før skatt -47 -77 -504
Ordinært resultat -47 -77 -504
Årsresultat -47 -77 -504
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 9 451 9 464 9 481
Sum omløpsmidler 130 19 875
Sum eiendeler 9 581 9 484 10 356
Sum egenkapital 8 657 8 610 8 687
Sum langsiktig gjeld 924 874 1 664
Sum kortsiktig gjeld 0 0 5

Storgata 43 Horten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storgata 43 Horten AS - 918276475
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tollbodgaten 22, 3111 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2020 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
57 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 205 000
Egenkapital
5 020 000
Gjeld
265 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 62 9 3
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 57 41 3
Driftsresultat 24 -35 -60
Resultat før skatt 24 -35 -44
Ordinært resultat 24 -35 -44
Årsresultat 24 -35 -44
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 205 5 205 5 205
Sum omløpsmidler 80 5 025 115
Sum eiendeler 5 284 10 230 5 320
Sum egenkapital 5 020 4 995 30
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 265 5 234 5 290

Ast Entreprenør AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ast Entreprenør AS - 966546557
Grunnarbeid
Borgeskogen 4, 3160 Stokke
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2016 < 1 år

Itide AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Itide AS - 911746867
Andre post- og budtjenester
Stokkeveien 120, 3160 Stokke
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2016 1,4 år

Jernbanealleen 19 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Jernbanealleen 19 AS - 914620740
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Skaustranda 53, 3209 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2017 2,2 år

Træleborgveien 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Træleborgveien 2 AS - 999162878
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Træleborgveien 2, 3112 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2019 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 075 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 323 000
Egenkapital
3 246 000
Gjeld
3 076 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 12 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 65 75 73
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 075 1 514 1 287
Driftsresultat 478 930 775
Resultat før skatt 338 730 603
Ordinært resultat 338 730 603
Årsresultat 338 730 603
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 323 5 443 5 594
Sum omløpsmidler 997 71 187
Sum eiendeler 6 321 5 515 5 781
Sum egenkapital 3 246 2 908 3 429
Sum langsiktig gjeld 304 306 314
Sum kortsiktig gjeld 2 772 2 301 2 038

Parkeringsselskapet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Parkeringsselskapet AS - 982163137
Drift av parkeringsplasser og parkeringshus
Tollbodgaten 22, 3111 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2020 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 588 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
428 000
Egenkapital
1 240 000
Gjeld
5 116 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 14 16 14
Kontantstrøm fra drift 14 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 80 88 82
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 22 588 21 694 21 454
Driftsresultat 2 103 2 688 2 063
Resultat før skatt 1 652 2 069 1 571
Ordinært resultat 1 652 2 069 1 571
Årsresultat 1 652 2 069 1 571
Balanseregnskap
2019