Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Linda Evy Nilsen

Rapportdato: 2020-10-21

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 449 og med ett samlet driftsresultat på 281. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Bodin Alle Borettslag To Styre­medlem 2017 - Aktiv 1 388 743
Salten Invest AS Regnskaps­fører 2016 - Aktiv 1 -461
Induce AS Styre­medlem 2012 - Aktiv 60 -1
It-forum Regnskaps­fører 2011 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Bodin Alle Borettslag To Vara­medlem 2015 - 2017
Nord Innovasjon AS Styre­medlem 2013 - 2014
Maskinisten Borettslag Styre­medlem 2009 - 2011

Bodin Alle Borettslag To

Foretaksinfo
(Aktiv) Bodin Alle Borettslag To - 984562853
Borettslag
Rødkløveren 6, 8011 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,3 år
Vara­medlem 2015 2017 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 388 000
Personalkostnader
3 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 129 000
Egenkapital
1 900 000
Gjeld
21 033 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 14 20
Rentedekningsgrad 6 4 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 61 57 65
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 388 1 346 1 303
Driftsresultat 743 391 654
Resultat før skatt 427 124 364
Ordinært resultat 427 124 364
Årsresultat 427 124 364
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 22 129 22 129 22 129
Sum omløpsmidler 804 667 814
Sum eiendeler 22 933 22 796 22 943
Sum egenkapital 1 900 1 473 1 349
Sum langsiktig gjeld 21 017 21 277 21 554
Sum kortsiktig gjeld 16 45 40

Salten Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Salten Invest AS - 988517771
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Sjøgata 15/ 17, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Regnskaps­fører 2016 Aktiv 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 000
Personalkostnader
111 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 109 000
Egenkapital
9 480 000
Gjeld
136 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 2 504
Driftsresultat -461 -998 -557
Resultat før skatt -1 110 -2 332 -758
Ordinært resultat -1 110 -2 332 -758
Årsresultat -1 110 -2 332 -758
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 109 9 014 11 520
Sum omløpsmidler 1 508 1 931 1 665
Sum eiendeler 9 617 10 945 13 185
Sum egenkapital 9 480 10 590 12 923
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 136 355 263

Induce AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Induce AS - 987297794
Programmeringstjenester
Sjøgata 15/17, 8001 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 8,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
60 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
159 000
Egenkapital
972 000
Gjeld
1 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 3 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 26 12 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 60 57 34
Driftsresultat -1 -3 -24
Resultat før skatt 1 -8 -24
Ordinært resultat 1 -8 -24
Årsresultat 1 -8 -24
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 159 160 167
Sum omløpsmidler 814 820 812
Sum eiendeler 973 979 979
Sum egenkapital 972 971 979
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 8 0

It-forum

Foretaksinfo
(Aktiv) It-forum - 991266844
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Sjøgata 15/17, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Regnskaps­fører 2011 Aktiv 8,9 år

Nord Innovasjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nord Innovasjon AS - 989804340
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Universitetsalléen 11, 8026 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
579 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
33 000
Egenkapital
1 140 000
Gjeld
952 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 4
Resultatgrad 0 8 12
Kontantstrøm fra drift 0 5 7
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 8 35 43
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 579 1 395 1 196
Driftsresultat -152 49 70
Resultat før skatt -119 39 68
Ordinært resultat -119 39 68
Årsresultat -119 39 68
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 33 0 0
Sum omløpsmidler 2 059 2 171 2 347
Sum eiendeler 2 093 2 171 2 347
Sum egenkapital 1 140 1 259 1 220
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 952 912 1 126

Maskinisten Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Maskinisten Borettslag - 986714197
Borettslag
Hellmyrbruddet 16, 18, 20, 8011 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2011 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 721 000
Personalkostnader
116 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
60 329 000
Egenkapital
13 095 000
Gjeld
48 649 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 68 68 68
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 721 4 717 4 632
Driftsresultat 2 603 2 547 2 996
Resultat før skatt 1 805 1 571 1 971
Ordinært resultat 1 805 1 571 1 971
Årsresultat 1 805 1 571 1 971
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 60 329 60 372 60 262
Sum omløpsmidler 1 415 1 218 1 427
Sum eiendeler 61 744 61 590 61 689
Sum egenkapital 13 095 11 289 9 718
Sum langsiktig gjeld 48 397 50 181 51 853
Sum kortsiktig gjeld 252 119 118