Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Raymond Tran

Rapportdato: 2022-01-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 45 807 og med ett samlet driftsresultat på 5 211. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 14 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Psa52b AS Styrets leder 2021 - Aktiv 1 667 1 264
Ggv41 AS Styrets leder 2021 - Aktiv 1 381 720
- Adm. direktør 2021 - Aktiv 1 381 720
Fraksjon Group Holding 2 AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2021 - Aktiv 0 0
Fraksjon Group Holding AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2021 - Aktiv 0 0
Hdv4 AS Styrets leder 2020 - Aktiv 1 514 1 144

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Auto 100 AS Styrets leder 2018 - 2020
Auto 100 AS Adm. direktør 2018 - 2020
Foto Studio Utleie AS Styrets leder 2015 - 2018
Trading & Invest AS Styrets leder 2011 - 2014
Trading & Invest AS Adm. direktør 2011 - 2014
Mai Phuong Fashion Tung Tran Styrets leder 2000** - 2006
Mai Phuong Fashion Tung Tran Styrets leder 2000** - 2006

Psa52b AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Psa52b AS - 939261931
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Auto35 AS Rabekkgata 19, 1523 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 667 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 501 000
Egenkapital
480 000
Gjeld
1 869 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 10
Totalt 77 77 85
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 667 1 924 1 779
Driftsresultat 1 264 1 651 1 399
Resultat før skatt 987 1 285 1 064
Ordinært resultat 987 1 285 1 064
Årsresultat 987 1 285 1 064
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 501 1 664 1 837
Sum omløpsmidler 848 1 772 3 169
Sum eiendeler 2 349 3 436 5 006
Sum egenkapital 480 760 3 875
Sum langsiktig gjeld 178 202 683
Sum kortsiktig gjeld 1 691 2 475 448

Ggv41 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ggv41 AS - 997256182
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Auto35 AS Rabekkgata 19, 1523 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 381 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 093 000
Egenkapital
1 438 000
Gjeld
13 919 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 4 2
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 59 59 48
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 381 1 343 1 286
Driftsresultat 720 746 210
Resultat før skatt 142 146 -169
Ordinært resultat 142 146 -169
Årsresultat 142 146 -169
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 15 093 15 572 16 136
Sum omløpsmidler 263 639 396
Sum eiendeler 15 357 16 211 16 532
Sum egenkapital 1 438 1 225 999
Sum langsiktig gjeld 13 904 14 932 12 740
Sum kortsiktig gjeld 15 55 2 793

Fraksjon Group Holding 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fraksjon Group Holding 2 AS - 926725467
Uoppgitt
C/o Auto35 AS Rabekkgata 19, 1523 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2021 Aktiv < 1 år

Fraksjon Group Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fraksjon Group Holding AS - 926682903
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Auto35 AS Rabekkgata 19, 1523 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2021 Aktiv < 1 år

Hdv4 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hdv4 AS - 987530669
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Toftes gate 6, 0556 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 514 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 824 000
Egenkapital
2 019 000
Gjeld
12 410 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 10 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 70 78 79
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 514 1 440 1 440
Driftsresultat 1 144 1 154 1 200
Resultat før skatt 602 725 768
Ordinært resultat 602 725 768
Årsresultat 602 725 768
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 13 824 7 260 7 329
Sum omløpsmidler 606 1 145 790
Sum eiendeler 14 430 8 406 8 118
Sum egenkapital 2 019 2 267 1 543
Sum langsiktig gjeld 12 029 5 684 6 306
Sum kortsiktig gjeld 381 454 270

Hdv4 Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hdv4 Holding AS - 924515066
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Auto35 AS Rabekkgata 19, 1523 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 2 år
Adm. direktør 2020 Aktiv 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 155 000
Egenkapital
23 000
Gjeld
11 132 000
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -1
Resultat før skatt -1
Ordinært resultat -1
Årsresultat -1
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 11 155
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 11 155
Sum egenkapital 23
Sum langsiktig gjeld 11 132
Sum kortsiktig gjeld 0

Holding 35 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Holding 35 AS - 924413379
Uoppgitt
C/o Auto35 AS Rabekkgata 19, 1523 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 2 år
Adm. direktør 2020 Aktiv 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
129 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 502 000
Egenkapital
1 285 000
Gjeld
2 236 000
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 15
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 0
Totalt 77
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 129
Driftsresultat 126
Resultat før skatt 1 260
Ordinært resultat 1 260
Årsresultat 1 260
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 3 502
Sum omløpsmidler 18
Sum eiendeler 3 521
Sum egenkapital 1 285
Sum langsiktig gjeld 2 183
Sum kortsiktig gjeld 53

Auto35 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Auto35 AS - 918771972
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Rabekkgata 19, 1523 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 4 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
41 116 000
Personalkostnader
1 085 000
Lederlønn
859 000
Anleggsmidler
12 000
Egenkapital
2 050 000
Gjeld
4 734 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 10 13
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 8 8 8
Kontantstrøm fra drift 5 3 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 69 58 65
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 41 116 34 649 47 246
Driftsresultat 1 958 1 077 1 693
Resultat før skatt 1 389 653 1 194
Ordinært resultat 1 389 653 1 194
Årsresultat 1 389 653 1 194
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 12 21 0
Sum omløpsmidler 6 773 8 162 7 112
Sum eiendeler 6 785 8 182 7 112
Sum egenkapital 2 050 1 862 1 208
Sum langsiktig gjeld 3 913 5 619 5 082
Sum kortsiktig gjeld 821 702 822

Auto 100 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Auto 100 AS - 916492634
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Ryggeveien 222, 1570 Dilling
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2020 1,9 år
Adm. direktør 2018 2020 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 473 000
Personalkostnader
325 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 095 000
Gjeld
6 397 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 12 10
Kapitalomsetningshastighet 10 6 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 4
Resultatgrad 14 12 8
Kontantstrøm fra drift 10 7 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 6
Totalt 75 63 58
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 20 473 4 625 16 682
Driftsresultat 1 938 269 519
Resultat før skatt 1 581 263 441
Ordinært resultat 1 581 263 441
Årsresultat 1 581 263 441
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 7 493 1 373 3 847
Sum eiendeler 7 493 1 373 3 847
Sum egenkapital 1 095 -486 -749
Sum langsiktig gjeld 5 877 1 656 3 805
Sum kortsiktig gjeld 520 202 790

Foto Studio Utleie AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Foto Studio Utleie AS - 814985962
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Herslebs gate 14b, 0561 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2018 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
426 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
51 000
Egenkapital
100 000
Gjeld
34 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 14 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 47 23 16
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 426 470 428
Driftsresultat -5 -58 -64
Resultat før skatt 5 -55 -51
Ordinært resultat 5 -55 -51
Årsresultat 5 -55 -51
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 51 70 114
Sum omløpsmidler 82 58 54
Sum eiendeler 134 128 168
Sum egenkapital 100 95 150
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 34 33 19

Trading & Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Trading & Invest AS - 996777421
Drift av restauranter og kafeer
Rådhusgata 25, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2014 3,3 år
Adm. direktør 2011 2014 3,3 år

Mai Phuong Fashion Tung Tran

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mai Phuong Fashion Tung Tran - 883522532
Ikke tilgjengelig
Torggata 21, 0183 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år